stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Jacob Ericksz Bock (tr. 1640 Enkhuizen) connectie met Erik in de Bok gezocht.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Een voorouder van mij is Jacob Ericksz Bock, deze trouwde 23-12-1640 te Enkhuizen met Lijsbeth Joostes. Hij woonde toen in de Oostindische Toren. Ik stam af van zijn zoon Joost Jacobsz Bock (gedoopt 1642 etc..), enige kind wat ik van hen kon vinden. 

Er is een verhaal over een Erik in de Bok, die gaat alsvolgt:
Uit: Historie van Enkhuizen door Gerraerdt Brandt, 2e druk met vervolg door Sebastiaan Centen, Hoorn 1747.
Blz. 81: 1537, De Hartog van Gelder rust sich weer ten oorlog.
Aanslag van de Gelderschen op Enkhuizen "als de deure en sleutel der Suidersee". In juli, zoals de kroniekschrijver zegt, "dewijl nu de meeste burgers en al de jonge manschap van Enkhuizen t'see waren", werd de aanslag in 't geheim voorbereid. Maar, gelukkig voor Enkhuizen, "se wierden van iemant gesien en verders ontdekt". Wie dat was blijkt uit het volgende verhaal.

"Dat seker borger genaemt Erik in de Bok 's morgens vroeg op Suidt bij den toorn quam, en de Geldersche schepen gewaer werdende, hun vraegde, wat sij in hadden? 'T antwoord was, Mout. De vraeger daer op, Aen wien sult gij 'T brengen? Sij wederom, Aen Jan Groot Albert; dese was toen Oudtburgermeester, en hadt sijn dochter aen Erikssoon ten huwelijk gegeven. Dies vloog Erik terstondt naer sijn huis, en vraegde hem, of hij mout verwachte? en besloot voorts, als 'er neen geseit werdt, dat het Gelderschen waeren. Dit deedt men in der ijl de burgers bekent maken, en yder ter wapen roepen. Daer op draefde oudt en jong, met groot gedruis, naer de seekant: 't welk, gehoort bij de vijanden, hen riedt af te wijken. Sij stierden 't dan t'seewaert in, en dat met sulk een haest, dat se geen tijdt naemen om hunne ankers op te winden maer die afkapten. D'afgekapte ankers sijn daerna door last van de Wethouders opgehaelt, en ter gedachtenisse van de gemisten aenslag aen den Engelschen, of Suider Toorn opgehangen".
En aan die "Engelschen of Suider toorn", de bekende Drommedaris te Enkhuizen, hangen ze nu nog!

Deze Erik in de Bok leefde dus een eeuw eerder, ik vermoed dat hij de overgrootvader van mijn Jacob Ericksz Bock is. Hier is wat informatie over familie Eriks te lezen: http://www.westfriesefamilies.nl/kwartaalbladen/1954-1966/wf1966_213_214.php
Erik in de Bok had dus de volgende kinderen:
- Jacob
- Adriaen
- Pieter
- Wab

Deze Jacob had in ieder geval de kinderen Jan en Erik. Deze Erik trouwde met Dieuwmoer Luijtgens. Is mijn Jacob de zoon Jacob die ze laten dopen op 5 augustus 1586? Dan zou hij 54 zijn geweest bij zijn trouwen in 1640.

Ook trouwt er in 1641 een Erick Jacopsz die ook in de Oostindische Toren woont met Trin Cornelis.

Zie Zijper familie genealogie voor een overzicht: https://www.genealogieonline.nl/zijper-families/I9550.php

Wat denken jullie?

Lars van der Heide

Hallo Lars, wat leuk dat jij op zoek bent naar familiebanden met Erick in den Bock uit Enkhuizen. Via mijn moederskant denk ik daar ook van af te stammen. Ik kom helaas niet verder terug dan Arien Cornelisz. Bock (Bok) die in 1667 in de Cruyscamer van de Zuiderkerk in Enkhuizen is begraven. Zijn zoon Barent werd daar in 1714 ook begraven. Omdat de voornamen Arien en Barent volgens andere stamboominfo ook namen van kinderen van Erick in den Bock zijn vermoed ik dat ik van hem afstam.

Frans van de Graaf

Ik ben nog eens verder gegaan met deze tak van mijn kwartierstaat.

Mijn Jacob Ericksz Bock trouwde in 1640 met Lijsbeth Joostes. Er waren eerder twee Jacob Ericks die trouwden, één in 1612 en éen in 1615. Lijsbeth was getuige bij de doop van Reinuwtjen (1648), dochter van Aefjen Jacobs. Aafjen was een dochter van de Jacob die in 1615 trouwde. Deze Jacob trouwde met Jacob(je) Lubbertsdr. en hun laatste kind werd in 1636 geboren, al met al denk ik dat dit het eerste huwelijk was van Jacob Ericks (Bock). 

Uit dat eerste huwelijk werd in 1616 als eerste kind Erick (transcriptie westfriesarchief Freeck) geboren, deze trouwt in 1641 (wonende Oostindische Toren, net als J.E. Bock) en krijgt een zoon Lubbert. Bij de geboorte van Erick in 1616 is Aef Ericks getuige. Jacobje Lubberts is ook getuige bij een kind van Aef Ericks. Derhalve ga ik er vanuit dat Aef een zus is van Jacob Ericks.

Aef(t) Eriks trouwde met Tade (Tate, Kate, Rato, Cato, Cats spelvarianten) Jacobsz. Aef is getuige bij een aantal dopen van kinderen van Namme Outgersdr. Aef krijgt een kind Lijsbeth. Als we dan bij de Zijper Families kijken (https://www.genealogieonline.nl/zijper-families/I9560.php) komen we Erik Outgers in de Bock x Lijsbeth tegen, met als kinderen Cornelis, Aeff en Outger. Outger met kind Nammundt (Namme). Aef Eriks is neem ik aan dus dezelfde als de Aeff in de Bock daar genoemd. 

Ik denk dat Jacob Ericksz Bock ook een zoon is van Erick Outgers in de Bock X Lijsbeth Simonsdr, zij laten een Jacob dopen in 1789.

Lars van der Heide


Bedankt voor je aanvulling, Lars. Als ik wat ruimer in de tijd zit wil ik een keer naar het archief in Hoorn om verder te zoeken. Hartelijke groeten, Frans van de Graaf

Frans van de GraafPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!