stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » David Croes geboren omstreeks 1660. Plaats onbekend. Overleden 21 sept 1743 te Oosterhout

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

In aanvulling op eerdere discussies, hier en elders, ben ik op zoek naar informatie over David (Davit) Croes (Kroes), geboren omstreeks 1660. Plaats onbekend. Overleden 21 sept 1743 te Oosterhout. Schepen, bakker en winkelier te Oosterhout. Getrouwd met Maria Christiaensen Brouwers.

Hoewel ik uit andere stambomen heb kunnen afleiden dat zijn vader eveneens David Croes heette, geboren 22 november 1631 in Tiel, overleden in Alblasserdam, getrouwd met Catharina Jans Spriet, heb ik hier geen duidelijke bevestiging van gevonden. En als de oudere David daadwerkelijk de vader is, is Tiel hier dan niet 'Tielt', in Vlaanderen, gelet op de herkomst van de familie Spriet? Andere bronnen suggereren voor de David die ik zoek Oostrik, Münsterland, in Duitsland als geboorteplaats.

Wie helpt?

Jaap de Boer

Hallo Jaap,

ik neem aan dat je vraag is gebaseerd op de 2 trouwinschrijvingen te 's Gravenmoer [NB]:

 - ondertrou den 4 Februarij 1679 - Willem Kroes j.m. van Oostrik in Münsterland met Maaijken Wouters j.d. van 's Gravemoer. Alhier getroud op de 19 Febr.

- sijn op den 10 Januarij 1681 met toestemming van wedersijds ouders in wettige ondertrou opgenomen - David Kroes j.m. met Maria Christiaensen Brouwers j.d. beide wonende alhier. alhier getrouwd den 2 Februarij

Davids 1e zoon werd Beerend genoemd (20.09.1682);

Willems 1e zoon werd naar zijn schoonvader vernoemd (07-01-1680), maar zijn 2e zoon was een Beerend (18.07.1683). Als het broers zijn, is hun vader  waarschijnlijk een "Beerend", en geen "David".

Oostrik, ofwel Oestrich, is een gehucht ten zuidwesten van Ahlen [kaart], maar zonder informatie religie en indeling van de kerspels in Westfalen wordt het lastig verdere gegevens te achterhalen

mvg,

Peter

Peter B

Dag Peter,

Dank voor je reactie! Dat is inderdaad een gesuggereerde koppeling, dat Willem en David broers zijn. En dat het gegeven dat Willem in 'Oostrik', Münsterland geboren is, betekent dat ook David daar vandaan moet komen. Alhoewel het een gegeven is dat er in de regio al ruim voor de geboorte van Willem en David velen waren met de naam Croes, of Kroes. Waaronder de door mij genoemde David Croes, geboren 1631, en gehuwd met mevrouw Spriet, handelaar in 'kannen' te Dordrecht. Waarbij Oosterhout en omgeving productiecentra waren. En Dordrecht de haven waarvandaan de handel werd verscheept.

Op 'myheritage' verschillende stambomen die van de oudere David de vader maken van de David uit Oosterhout. Maar de drie kinderen uit het gezin Croes/Spriet die terug te vinden zijn heten geen David. (Johannes Davidsz, geboren 1659, die zijn eigen kinderen later laat dopen in de 'Schotse/Engelse kerk' in Dordrecht), een Jacob Davidsz, geboren 1661 te Dordrecht, en een Cornelia Croes, geboren 1662 te Dordrecht). De David die ik zoek, met geboortejaar omstreeks 1660, en geboorteplaats onbekend, zou er wel netjes tussen passen, maar dat is uiteraard te simpel.

Van de David Croes die ik zoek is vrij veel bekend over zijn publieke leven, met inbegrip van de datum waarop hij met zijn vrouw verhuisde van 's Gravenmoer naar Oosterhout. (http://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1916-34/166/). En de regeling die hij trof met zijn zoon Barend om, na de dood van zijn vrouw, bij hem in te trekken, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Maar vooralsnog blijven geboorteplaats, exacte datum, en ouders, in nevelen gehuld. In mijn eigen stamboom op Myheritage heb ik voorlopig de David/David koppeling overgenomen, maar de David/Willem koppeling klinkt beslist ook heel logisch.

Met vriendelijke groet,

Jaap.

Jaap de Boer

Heb je doopgetuigen bij zoon Berend? En bij eventuele andere kinderen? En bij de kinderen van Willem?

niepoort

Welk geloof hadden ze? Als ze RK waren moet er ook een NH-huwelijk of schepenhuwelijk te vinden zijn, mogeluijk daarin wat meer informatie.

niepoort

Dank Liesbeth voor je vragen en suggesties. Wellicht ter aanvulling nog een verwijzing naar een eerdere discussie op het forum van het BHIC over Barend:

http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/barend-croes

Dat beeld, waar Barend Davidsz, en zijn kinderen geplaatst moeten worden, is mij wel voldoende duidelijk. Barend Davidsz trouwde tweemaal, en verwekte een kind (Barend) bij zijn dienstbode, die daarop werd weggestuurd, en in Rotterdam beviel van hun zoon. Die zoon Barend zou later trouwen met Jacoba van Nimwegen. Dat relaas komt uit voorgaande discussie, in een bijdrage van Nik Vermeulen:

Genoemde Barend Croes (schepen) komt voor in lidmatenboek Ned.Geref.Gem.Oosterhout 1721. In de marge de naam Margarietha Gunters (dienstmeid). In 1723 gedwongen vertrek (zwanger) Zoon Barend geb.13-1-1724 Rotterdam,vader is Barend Croes.
Zoon gedoopt 20-2-1724 Den Haag in de Hoogduitse kerk. Margarita overleden Den Haag 1740. Barend vertrekt voor 1744 naar Brabant.Verschijnt in Oss, als lidmaat uit Berchem op 5-4-1749. Huwt Jacoba van Nimwegen. Hun eerste dochter,Margaritha,vernoemd naar de moeder van Barend. Vond dit in familie papieren(Croes)van mijn moeder.

Ook Willem, Barend Davidsz, en David zijn Nederduits Gereformeerd. Willem trouwt te 's Gravenmoer met Maaijken Wouters op 19 februari 1679, volgens het bestand op de BHIC-site. 'In de Permetatie' van het NGV komt met een uitgebreider naam: Maria Wolters Clau(waerts), geboren in 's Gravenmoer omstreeks 1656. Ouders Wouter Robbrechtse Clauwaerts en Jacquemijne Jansd. Daaruit blijkt ook dat Willem voor Maria overleed. Maria belandt na de dood van Willem in een complexe relatie, waarover wordt geprocedeerd, en waarover het artikel in 'In de Permetatie' gaat:

http://www.ngv.nl/wwwHTB/Bibliotheek/In_de_Permetatie.pdf

Helaas ontbreken cruciale gegevens die Willem aan David koppelen, hoewel dat zeker een goede optie lijkt.

Jaap de Boer

Volgens mij behoort de overlijdensdatum 21-09-1743 (begraven 25-09-1743 in de kerktuin)  bij David de zoon van Barend Croes gedoopt te 's Gravenmoer 20-09-1682 en overleden voor 1729, welke gehuwd was met Petronella Kamerling; Barend huwt 13-08-1724 te Oosterhout met Anna Johanna van Gils gedoopt 16-09-1696 te Oosterhout als kind van Adriaan van Gils (secr. van Oosterhout) en Anna Magdalena Westermans (uit Soest). Anna Johanna van Gils huwt de 2e keer 28-06-1729 te Dongen met Jacobus van Heijst (Bergen op Zoom) en huwt in 1738 met Johannes Zijlmans.

Willem Barend Croes is overleden voor 1715 want op 30-03-1715 trouwt Maria/Maeijcke Wouter Clauwaerts met Antonie van Dommelen.

Ton Ruedisueli

Dank Ton. Maar als dat juist is, is het enigma alleen maar nog groter. Van die David, Zoon van Barend, heb ik zelf geen overlijdensdatum. Dus het is mogelijk. Anderzijds heeft David Croes, waarvan de geboortedatum en plaats ontbreekt, en die met Maria Christiaensen getrouwd was, en de vader was van Barend Davidsz, grootvader van DIE David waar je naar verwijst, wel een spoor nagelaten dat in elk geval reikt tot voorbij 1732. Dan passeert bij notaris Deutecom een akte waarin wordt geregeld dat David (Davit) gaat inwonen bij zijn zoon Barend (Barent). Daarvoor was hij tot tweemaal toe Schepen van Oosterhout.

Barend trouwt tweemaal. Met Johanna van Gils, en met Peetronella Camerling. Daarnaast heeft hij een zoon Barend bij Margarietha Gunters, zoals hiervoor beschreven. Als van 'mijn' David, vader van Barend Davidsz, naast de geboortedatum/plaats en ouders ook de datum en plaats van overlijden moet worden herzien, wordt het nog lastiger.

Jaap de Boer

Als de 2e vrouw van Barend (Anna  Johanna van Gils) in 1729 hertrouwt met Jacobus van Heijst (uit Bergen op Zoom), dan moet Barend toch overleden zijn en dan snap ik niets van die akte uit 1732 waarin volgens u sprake is dat David gaat inwonen bij zijn zoon  Barend.

In 1730 overlijdt Maeijcke Christiaansdr Brouwers als vrouw van Davet Kroes en wordt begraven in de kerk.

In 1729 krijgt het echtpaar Barend Kroes en Anna Johanna van Gils een dochter Magdalena. Laatstgenoemde deed in 1759 ondertrouw in Oosterhout met Jacob Joan Altoffer. Zijn vader zou notaris en procureur zijn. Ik heb als zijn geboorteplaats Oisterwijk staan.

Was die akte van notaris Deutecom in Oosterhout?

Ik zal de akten van trouw etc, nog eens nalopen.

Ton Ruedisueli

De acte van notaris van Deutecom heb ik gevonden in Breda. Volgens mij is daar sprake van de erfgenamen van Barend Croes.

De overlijdensdatum van David Croes zou best weleens de door jullie genoemde datum kunnen zijn, want ik vind in Breda een overlijden van een kind van Barend Croes op 16-04-1712; circa twee maanden na zijn doop op 26-02-1712 te Oosterhout.

Ton Ruedisueli

Dank Ton voor je speurderszin en duidelijke bijdragen. Het kind dat in 1712 geboren wordt, en kort daarna overlijdt, moet David zijn. Zoon van Barend en Peetronella. Het tweede huwelijk van Anna Johanna van Gils heb ik ook, maar ik had er nog geen datum voor. Als dat 1729 is, wordt mijn eerdere voorstelling onhoudbaar.

Je hebt overigens gelijk dat het de erfgenamen van Barend Croes zijn, en dat hij daar kost en inwoning ontvangt tot het einde van zijn dagen, in ruil voor de opbrengst van een lijfrentepolis die 70 gulden per jaar uitkeert. Dus ik ga mee in die overlijdensdatum van Barend voor 1729. Het brengt mij echter niet verder met mijn originele opdracht: Is David, de vader van Barend, een broer van Willem, en dan (vermoedelijk) ook geboren in Oostrik, Münsterland? Of is David Croes uit Dordrecht, gehuwd met Catharina Jans Spriet de vader, zoals verschillende stambomen op 'MyHeritage' suggereren? Maar waarvoor ik geen bewijs kan vinden.

Met vriendelijke groet,

Jaap de Boer.

Jaap de Boer

Willem Beerendse Kroes bij doop op 07-01-1680 en 18-07-1683 te 's Gravenmoer.

Bij David Kroes wordt geen patroniem vermeld. Volgens mij was David best gefortuneerd.

Bij het huwelijk in 30-03-1715 te 's Gravenmoer van de weduwe van Willem Kroes met Antonie van Dommelen gebeurt dat pro deo.

Ik heb geen overlijden van Willem gevonden, maar op 19-02-1708  te 's Gravenmoer doet Marie Wouterssen Klauw aangifte van het overlijden van haar soon.. 

Het blijft wel zo dat beiden in 's Gravenmoer zijn gehuwd en wel Willem in 1679 en David in 1681 en dat ze allebei een kind hebben 'dat Bernard heet

In het boek Zeven Eeuwen 's Gravemoer is sprake op pagina 113/114 van:

Molendijk:

langs de Molendijk stonden slechts 8 armoedige huizen waaronder "een huisje met een rookgat van Maria Wouter Robbrechts Clauwaerts, weduwe van Willem Croes".

Ton Ruedisueli

Willem Beerendse Kroes bij doop op 07-01-1680 en 18-07-1683 te 's Gravenmoer., was dit bij zijn eerste twee kinderen?

Welk kind was overleden op 19-02-1708  te 's Gravenmoer  en welke bron is hiervoor gebruikt?

Deze vragen zoals Jaap stelt spelen ook bij st. Uit Welke Beker.

Ik heb nog eens gezocht in Dordrecht naar een doop van ene David Croes maar niets gevonden.

Wil Furrer-Kroes

In het stadsarchief in Breda is ook nog een akte te vinden over David Croes en zijn zoon Barend, gedateerd 18-12-1703; David is dan schepen in Oosterhout, zoon Barend is koopman in lakens en op dat moment al weduwnaar van Pieternella Kamerlinck.

Verder nog wat andere actes (in soms lastig leesbaar handschrift), waarin david Croes voorkomt:

25-02-1697

08-05-1717

12-05-1732 (akte mbt de lijfrente).

Marleen Wilschut


www.regionaalarchieltilburg.nl. Zoek een persoon "Kroes" gemeente 's Gravenmoer. Ook bij het derde kind is sprake van Willem Beerend Kroes.

De melding van overlijden d.d.19-02-1708 van soon van Maria Wouters Clauw vind u in hetzelfde archief onder impost trouw en begraven boek 7 pagina 4.Je kunt het ook vinden onder zoek een persoon en dan Clauw ingeven. In de marge lijkt wel te staan Mighel???. Heeft zij een kind gekregen nadat Willem reeds overleden is? Ik krijg de indruk dat Willem al circa 1690 is overleden.

Ton RuedisueliPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!