stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Van der Speck / Van Nierop / Cleij - Rijswijk - eind 16 / begin 17de eeuw

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

In een akte van 19.2.1620 (Oud Archief van Rijswijk, inv.nr. 591 (registers van te liquideren boedels van weeskinderen), fol. 66v e.v.) worden Dirck Cornelisz Cleij en Adriaen Cornelisz van Nierop genoemd als zwagers van Leendert Pouwelsz van der Speck, gehuwd geweest met Maritgen Jansdr (van Velsen?).

Weet iemand op welke wijze deze "zwagerschappen" in elkaar staken? Adriaen Cornelisz van Nierop was waarschijnlijk gehuwd met Elizabeth van Lambroeck.

G.J.M. Derks

In een oud bestand van mij:

Leendert Pouwels van der Speck, overl. tussen 1638-1642; tr. 1) Maertje Jans van Velsen, begr. Rijswijk 1618, dr. Oude Jan Jacobs van Velsen.

Leendert tr. 2) verm. 13-11-1621 met Maritgen Alderts.

Leendert zoon van jonge Pouwel Claes v/d Speck en geboren uit diens 2e huw. met Maritgen Jans.

Een zus van Leendert: Adriaentgen Pouwels van der Speck/Verspeck zou gehuwd zijn met een Dirck Cornelis.

Ook nog een zus gehad met de naam Barber Pouwels en Annetje Pouwels van der Speck.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Bekend?:

AKTE []

DATUM [19.02.1620

COMPARANT(EN) [Wij, Wijnandt Jans van Elst, Schout, Cornelis Cornelisz. van

Nierop, Cornelis Jacobsz. van Noort, gezworen in de ambacht van Rijswijk

oorkonden dat op heden voor ons gecompareerd is Leendert Pouwelsz. van der

Speck, weduwnaar en boedelhouder van Maritgen Jansd. ten enen en Jacob Jansz.

van Velsen, oom en zulks bloedvoogd

 

INHOUD [van Grietgen Leendertsd., oud 29 jaar, Claesgen Leendertsd., oud 27 jaar

oude Jan Leendertsz., oud 25 jaar, Pouwels Leendertsz., oud 23 jaar, Jonge Jan,

oud 21 jaar, Jacob Leendertsz., oud 19 jaar, Claes Leendertsz., oud 17 jaar,

Cornelis Leendertsz., oud 16 jaar, Joris Leendertsz., oud 13 jaar, Adriaen

Leendertsz., oud 11 jaar, Gijsbrecht Leendertsz., oud 9 jaar, Hendrick

Leendertsz., oud 7 jaar, Maritge Leendertsd., oud 5 jaar.

 

BIJZONDERHEID [

 

INV.NR 591 AKTENUMMER: 67 weeskamer Rijswijk

Everardus Rollema

Hallo Everardus,

Dank voor je bijdragen. Dirck Cornelisz Cleij zal dan wel degene zijn die met Adriaentgen Pouwelsdr van der Speck is gehuwd. Heb je nog een bron bij je vermelding?

Nu nog Adriaen Cornelisz van Nierop...... Wellicht was de bovengenoemde Elisabeth van Lambroeck zijn tweede vrouw, anders kan ik (nog) niet begrijpen hoe hij een zwager kan zijn gelet op de familienamen (van Nierop en van Lambroeck, maar geen Pouwels van der Speck of Jansen van Velsen !!), of er moet sprake zijn van halfbroers/halfzusters met dezelfde moeder, maar met verschillende familienamen.

Barbara Pouwelsdr van der Speck was gehuwd met Jan Jansz Witteman de jonge, dus daar ligt het verband waarschijnlijk niet. Behalve zus Anna of Annetje waren er ook nog halfzusters Neeltgen en Marritgen Pouwelsdr van der Speck waarvan ik nog geen verdere levensloopgegevens heb, maar het gezochte zwagerschap kan natuurlijk ook via de vrouw van Leendert Pouwelsz van der Speck lopen, dus langs de Van Velsen's kant.

En ja de akte van 1620 is mij bekend; sterker nog ik verwijs er zelfs naar in mijn vraag (zie boven), want hier komen de namen van de zwagers uit !

gr., Gérard

G.J.M. Derks

Bij mij bestaat de akte, wel van dezelfde datum, uit twee delen. (door mij verkort afgeschreven)

 

AKTE []

DATUM [19.02.1620

COMPARANT(EN) []

 

INHOUD [nagelaten weeskinderen van de voorschreven Maritgen Jansd. zaliger, in

haar leven geprocureerd bij Leendert Pouwelsz. van der Speck, verklarende dat op

05.02.1619 de voorschreven Leendert Pouwels geassisteerd hebbende met Cornelis

Pouwelsz. van der Speck. Zijn broeder, Dirck Cornelisz. Cleij, Adriaen Cornelis

van Nierop, zijn zwagers mitsgaders Johan van de Burch en Joachim Jansz.

Witteman en de voorschreven Jacob Jansz. bij hem hebbende, Crijn Cornelis,

weesmeester en Goossen de Bije, secretaris te Rijswijk in vriendschap en met de

name gehandeld uit de erfenis.

Zal de kinderen onderhouden en kleden.

 

BIJZONDERHEID [

 

INV.NR 591 AKTENUMMER: 67

-----

Dan de bron:

Het is alweer ruim 25 jaar geleden, dat ik me met dit geslacht heb bezig gehouden.

Het is een dik dossier, die ik toen heb aangelegd.

Als ik de bron heb, laat ik het jou weten.

Gr.

Everardus Rollema

Op mijn website rollemagenealogie komt bij het kopje Rijswijk transporten voor waar ik de kopers en verkopers van transporten heb vermeld, mogelijk dat in een van deze akten de echtgenote van Adriaen Cornelis van Nierop wordt vermeld.

 

Regelmatig ben in begin 17e eeuw de betekenis van zwager ook als schoonzoon tegen gekomen: O.a.: Zuid-Holland, Friesland.

Ik weet niet of dit hier eveneens van toepassing is geweest, maar wil het toch even vermelden i.v.m. generatie verschil.

Verder vond ik een oude aantekening over Jonge Pauwel Claesz. van der Speck:

Transp. reg. R'wijk inv.nr. 531 fol. 150 15 juli 1796 en gezien mijn aantekening achter Dirck Cornelisz. overl. na 15 juli 1696, zal ik de gegevens, kinderen met partners uit zijn 2 huwelijken, mogelijk hieruit hebben gehaald.

Gr.

Everardus Rollema

Neeltje in 1596 gehuwd met Adriaen Huijgens.

Marritgen/Maertge in 1596 met Claes Gerrits.

Let wel dat de publicatie van L. van der Speck in Ons Voorgeslacht 1980 pag. 313 e.v., "t.a.v. enkele oude generaties" niet correct zijn weergegeven.

Bij Dirck de Jonge begin 15e eeuw/14e eeuw zijn gedeeltelijk de voorouders niet juist, echter ik ga op de forum hier verder niet over babbelen.

 

 

Gr.

Everardus Rollema

Misschien hier: http://www.jacobs-schumacher.eu/Tabula.pdf (nummer 3030/3031)

J. Waterreus

Allereerst dank voor de bijdragen!

@ Everardus:

(1) Intussen heb ik de akte van 15.7.1596 gevonden. (De Rijswijkse protocollen met transporten etc. blijken online raadpleegbaar; geweldig!!!). Er worden (behalve zijn weduwe Maritgen Jansdr) idd 9 kinderen genoemd van de overleden Jonge Pouwel Claesz Verspeck, de getrouwde dochters met hun echtgenoten. Een kleine correctie: In deze akte wordt Adriaen Huijgens alleen als voogd van Neeltgen Pouwelsdr genoemd, NIET als man (zoals bij de echtgenoten van Maritgen en Adriaentgen nadrukkelijk wel staat aangegeven).

(2) Dat de gegevens m.b.t. de oudste generaties in Ons Voorgeslacht 1980 niet geheel correct / betrouwbaar zijn was mij al bekend. Op internet staan overigens op verschillende genealogische websites helaas ook m.b.t. de wat jonge generaties héél veel onjuistheden die zo te zien meermalen klakkeloos zijn overgenomen. (Zie ook mijn item over het echtpaar Van der Speck / van der Sloodt op dit forum.)

(3) Dat zwager ook schoonzoon kan betekenen is mij ook al meermalen gebleken.

@ Waterreus:

Met de kwartierstaat Jacobs-Schumacher ben ik bekend. Een oplossing voor het zwagerschap van Adriaen Cornelisz van Nierop is daar m.i. niet te vinden. Wel wordt schoondochter Adriaentgen Jansdr. van Nierop (x Pouwels Leendertsz van der Speck) vermeld.

G.J.M. Derks


Dag Gérard,

Graag gedaan.

Ik zie in mijn oude aantekeningen, dat er inderdaad bij "Neeltge" voogd bij staat, maar het is alweer zolang geleden, dat ik er mee gewerkt heb.

Ja ik weet, dat het oude archief van Rijswijk is overgedragen, op mijn advies, aan Delft en sedert kort de transportregisters, zijn te raadplegen op hun site.

Ook index kaartjes, aangelegd door de heer H. Koot, behalve de periode 1610-1652, vandaar dat ik daar een aanvulling op heb gemaakt.

De periode 1604-1652, kopers en verkopers, kan je vinden op mijn site http://rollemagenealogie.nl/wp-content/uploads/2016/07/RW_Transporten-Rijswijk-ORA-1604-1652.pdf

 

Met de heer Jacobs, mij zeer wel bekend en een fantastische genealoog,  van de kwartierstaat Jacobs-Schumacher heb ik diverse malen bij hem thuis, overleg gevoerd over het oude geslacht "van der Speck". 

 

Jammer is het om de vele publicaties over dit geslacht foutief te zien op vele genealogische sites, maar ik ga daar niet meer mee aan de slag, daar het onbegonnen werk is.

Toevallig gisteren wederom een akte gevonden uit de 16e eeuw, waar de vader van de bruid zijn toekomstige schoonzoon, zwager heeft genoemd.

 

Vr. gr.

Everardus

Everardus RollemaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!