stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Families Van Brienen en De Wolff van Westerrode - Veluwe / Harderwijk - 14 en 15e eeuw [opgelost]


Profiel afbeelding

Als ik verschillende genealogische websites moet geloven zijn er twee echtparen Van Brienen-(De) Wolff van Westerrode geweest, nl.

- Hendrik van Brienen x (ca 1470 ?) Margriet (de) Wolff van Westerrode

- Wolter van Brienen x (ca 1500 ?) Petronella (de) Wolff van Westerrode

Ik heb 2 concrete vragen:

(1) Wie kan mij helpen aan verwijzingen naar vermeldingen in originele bronnen m.b.t. deze echtparen en hun naaste familie? (Op de diverse genealogische websites staan vrijwel geen bronvermeldingen).

(2) Zijn er inmiddels gedegen genealogische publicaties m.b.t. de families Van Brienen en De Wolff van Westerrode waarin ook de periode voor 1600 aan bod komt? (De vooroorlogse publicaties m.b.t. de familie Van Brienen in o.a. de Nederlandsche Leeuw van 1909 zijn zeer onbetrouwbaar).

G.J.M. Derks

Wellicht bij u bekend?

http://genwiki.nl/gelderland/index.php?title=Van_Brienen. 

Alex Dragon 2

Alex: dank voor je reactie.

De genealogie Van Brienen op genwiki is mij bekend. Niet volledig betrouwbaar en zonder enige bronvermelding, juist ook m.b.t. de door mij genoemde beide echtparen Van Brienen-De Wolff van Westerrode ...... Daar schiet ik dus helaas niet zo veel mee op.

Eerdere publicaties over de families van Brienen (Nederlandsche Leeuw 1909 + reacties in 1910 en 1937) en de Wolff van Westerrode (idem 1920 + reactie 1927) zijn evenmin betrouwbaar of behandelen juist de onbetrouwbaarheid van eerdere / andere publicaties......

Er is ook nog een oudere m.b.t. de familie Van Brienen (Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapenboek van Abraham Ferwerda uit 1785 !) maar daarin komen Hendrik van Brienen en Margriet de Wolff van Westerrode helemaal niet voor.

In een nog oudere publicatie (J.D. von Steinen, Versuch einer Westphälischen Geschichte besonders der Graffschaft Mark, uit 1749, blz. 675) worden Henrich von Brienen en Margreta Wolff genoemd als ouders van Janna van Brienen, omstreeks 1500 gehuwd met Cornelius van Steenhuijs uit Oploo / Overasselt.

G.J.M. Derks

In Ridderschap van Veluwe (1859) noemt baron D'Ablaing van Giessenburg op blz. 99 het echtpaar Hendrik van Brienen en Margriet Wolfs. Bij Hendrik van Brienen staat als mogelijke familienaam van zijn moeder "Van Broeckhuijsen" met een vraagteken.

 

Kent iemand een echtpaar Van Brienen-Van Broeckhuijsen dat leefde in de 15e eeuw, wellicht in Harderwijk of elders op de Veluwe, maar misschien ook wel in Emmerich of omgeving waar de Van Brienen's ook connecties hadden. Ik heb er nog geen kunnen vinden.

G.J.M. Derks

Het huwelijk van Hendrik van Brienen en Margriet Wolff vond plaats in 1504. Zij was een dochter van Wolter Wolff en een zuster van mr. Roerik Wolff en van Johan Wolff. Een en ander volgt uit de recognitieboeken van Harderwijk die te vinden zijn op de site van Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, toegang 5003. De scans van de registers worden per deel voorafgegaan door een pdf met regesten.

De morgengave vond plaats op 5 juni 1504 (nr. 132 folio 86v), het huwelijk dus de dag ervoor. Hier heet zij overigens alleen joffer Griete. Uit latere inschrijvingen blijkt dat zij een Wolff was.

Of Hendrik een zoon van een Van Broekhuysen was, durf ik niet te zeggen. De relatie van de Van Brienens en de Van Broekhuysens te Harderwijk ligt, wederom op basis van de recognitieboeken, m.i. bij Wilt Voet (ovl. kort voor 1500). Hij wordt in 1538 aldevader (=grootvader) van Willem van Broekhuysen genoemd.
Mogelijk kunnen heraldische gegevens (grafzerken of rouwkassen van nazaten) hier nog duidelijkheid over geven. Mogelijk heeft D'Ablaing zich hier ook op gebaseerd?

Groet, André

Andre Jansen

Volgens Van Rhemen was Willem van Broeckhuysen tot Kell gehuwd met Geertruid Voet, dochter van Wilt Voet en Anna van Broeckhuysen.
Willem had een gelijknamige zoon die met Griete van Speuld trouwde, dochter van Gerrit van Speuld en Derkje van Arler.
(Dit laatste huwelijk wordt bevestigd door o.a. een morgengave te Harderwijk in 1500)

E.e.a. terug te vinden vanaf scan 30 (folio 232) in Gelders Archief 0908 inv.nr. 7B2.

Volgens deel 7V was een zuster van Geertruid Voet, Jacoba, getrouwd met Hendrik van Brienen.

Groet, André

Andre Jansen

André, reuze bedankt voor deze belangrijke aanvullingen. Ik ga verder zoeken in de recognitieboeken van Harderwijk. Ik wist niet dat deze - voorzien van regesten - al online raadpleegbaar waren.

M.b.t. het archief van Huis Oolde zijn ook verschillende regesten betreffende de familie Van Brienen beschikbaar: (Gelders Archief; Toegang 0421 Huis Oolde), daaruit het volgende:

33 Wolter van Brienen verklaart niets te zullen beuren of te zullen afnemen van de goederen, pachten en renten hem door zijn vader Johan van Brienen gegeven krachtens een daartoe opgericht magescheid, zolang zijn vader nog in leven is. Ten overstaan van Henrick van Brienen, zijn oom, en Wilt Voet, zijn neef. Datering: 1494 april 23 [op sunte Georgius dach des heilighen martelers] NB: Inv.no. 6. Op perkament; van de uithangende zegels van Wolter van Brienen en de 2 getuigen is het eerste afgevallen en zijnde twee andere voor een deel afgebroken.

Hieruit  blijkt ook een relatie tussen Wilt Voet en de familie Van Brienen. Misschien komen we zo weer verder!

G.J.M. Derks

Zelf zie ik een directe familierelatie tussen Wolter van Brienen en Wilt Voet niet zo 1-2-3. Ik kan me voorstellen dat die oom Hendrik degene is die met een Voet getrouwd was. Wilt Voet zou dan dus diens schoonvader zijn.

Helaas lijken de gegevens van Van Rhemen over de oudste generaties Van Brienen echt niet te kloppen.

Andre Jansen

Het huwelijk tussen Willem van Broeckhuysen en Trude Voets (met achternaam genoteerd) vond plaats in 1474.

Andre Jansen

Met de vondst van de morgengave in 1504 van Hendrik van Brienen aan Margriet Wolff moet ik helaas constateren dat veel oude genealogieën helaas (wederom) onbetrouwbaar blijken. Zo zou volgens J.R. von Steinen mijn voorvader Cornelis van Steenhuijs in Overasselt gehuwd zijn met “Janna, Henrich von Brienen und Margreta (Wolff andere sehen Bruchhusen) Tochter”. (Geslechtsnachricht von der Familie von Steenhuis und der davon abstammenden Familie von Wilich. In: J.R. von Steinen, Versuch einer Westphälischen Geschichte besonders der Graffschaft Mark, Dortmund 1749). Zie ook mijn reactie van 15 mei hierboven.

Deze (jonker) Cornelis van Steenhuijs wordt reeds in 1492 in Overasselt vermeld en werd vermoedelijk niet later dan omstreeks 1465/1470 geboren. Zijn zoon (jonker) Gerrit van Steenhuijs Cornelisz huwde omstreeks 1530 met (juffrouw) Anna Leunisdr Suermont uit Veghel en zal dus omstreeks 1500/1505 zijn geboren. Dit betekent dat hij niet de zoon kan zijn van een Johanna van Brienen, een na 1504 (jaar morgengave) in Harderwijk geboren dochter van Hendrik van Brienen en Margriet Wolff. (Daar gaan mijn veronderstelde interessante adellijke Harderwijker voorouders ......).

Hendrik van Brienen en Margriet Wolff waren hoogstwaarschijnlijk wèl de ouders van juffrouw Anna van Brienen die in juni 1544 (morgengave Harderwijk 25.6.1544) trouwde met zekere Gadert van den Steenhuysen (Godert van Steenhuijs). Zij was reeds weduwe in 1562, overleed kinderloos in 1583 en werd in Harderwijk begraven. Ik vermoed dat deze Gadert of Godert een zoon was van mijn hierboven genoemde voorvader Cornelis van Steenhuijs in Overasselt, wiens vader ook een Godert (of Godfried) van Steenhuijs (gehuwd met Reiske van der Voort) geweest zou zijn. Waarschijnlijk zijn de oude genealogen hier de fout ingegaan. 

Ik heb helaas (nog) geen vermeldingen uit originele primaire bronnen van Cornelis van Steenhuijs in combinatie met een echtgenote, kinderen of andere verwanten. Hopelijk komt de juiste naam van zijn echtgenote nog eens boven water. Behalve zoon Gerrit ("Gert") noemt Von Steinen een zoon Peter (gehuwd met een Van Meeckeren) en een dochter Reesken ("nonne in Grithausen)".

Het echtpaar Godert van Steenhuijs en Anna van Brienen wordt niet door Von Steinen vermeld. Blijf ik zitten met de vraag met wie Cornelis van Steenhuijs dan wèl was gehuwd als dat niet Johanna van Brienen was .......

G.J.M. Derks

*3-3-2018 aangepast n.a.v. het bericht van G.J.M. Derks van 2 maart 2018 om 21.48 uur :
Vraagteken bij II.a.5 verwijderd;
Voornaam van I. is inderdaad Hendrik, ovl. tussen 1500 en 1509.

Op grond van de recognitieregisters en enig gegoogle (m.b.t. Van Ossenbroek) kom ik tot de volgende fragmentparenteel:

I. Hendrik van Brienen x ca. 1470/75 Jacopje? Voet dv. Wilt Voet

 1. Hendrik van Brienen zie II.a
 2. Johanna van Brienen zie II.b
 3. Aleid? conventszuster te Harderwijk (1503, genoemd in relatie tot erfenis Wilt Voet).

II.a Hendrik van Brienen x 1504 (morgengave) Griete Wolff
Ouderschap van kinderen 1,2, en 3 blijkt uit recognitieboek 133 folio 74 (1526). Wendela was wellicht nog onmondig?

 1. Hendrik (1526 de jonge) x 1539 Andriesje van Harderwijk
 2. Gerbrig
 3. Anna Ovl. 1583, begr. Harderwijk x 1544 Godert van Steenhuis ovl. na 1554/voor 1559
 4. Weim/Wendela Ovl. 1586, begr. Harderwijk x voor 1554 Hendrik van Aller.
 5. Wolter Ovl. na 14-11-1553 voor 13-12-1556 x 1552 Gerritje van Wijnbergen

II.b Johanna van Brienen x 1500 (morgengave) Evert van Ossenbroek

 1. Zoon van Ossenbroek (1534)
 2. Hendrik van Ossenbroek, begraven 1561 (artikel over zerk)
 3. Gerbrig van Ossenbroek x voor 1534 Johan van Wylich zie III.a

Opmerkingen:
1. Opvallend dat is dat zowel II.a als II.b een Gerbrig als dochter hebben. Niet kunnen achterhalen naar wie die vernoemd zou zijn.

2. De dubbele grafzerk van Anna en Wendela van Brienen is bewaard gebleven in de Grote Kerk van Harderwijk, zie deze site. Het wapen Van Steenhuis is een keper met daaronder een ring. De genealogische info op de site is foutief overgenomen uit de gepubliceerde overzichten.

3. Uit de zerk van Hendrik van Ossenbroek (ovl. 1561) kan men afleiden dat zijn grootmoeder maternel een Voet was (wapen met ruiten).

Andre Jansen

Het vraagteken bij Wolter van Brienen (IIa-5) kan wel weg. Zijn kinderen (Hendrik van Brienen x Beatrix van Lynden en Woltera van Brienen x Sywert van Wijnbergen) zijn mede erfgenamen van hun tante Anna van Brienen x Goderd van Steenhuijs, samen met de kinderen van Hendrik van Brienen en Andrea van Harderwijk (nl. Henrick van Brienen tot Sinderen en Jacob van Brienen):

De Edele en Erentveste Henrick van Brienen tho Sinderen, raad van State, Jacob van Brienen, raad van de Admiraliteit, en Henrick van Brienen, rekenmeester in Gelderland, voor zich zelf en mede als momber van zal. Zijwart van Wijnbergens kinderen, geprocreeerd bij zijn zal. zuster Jv. Woltera van Brienen, wezende gezamenlijke erfgenamen van zal. Joffer Anna van Brienen, weduwe van de Steenhuys, constituerunt Dedrick Vonck, procureur te Embrick, om met recht in te vorderen zekere jaarrente van 6 oude of rijksdalers, een geruime tijd van jaren achterstedig en onbetaald, verschijnende alle jaar op Translationis Martini uit zeker onderpand, buiten Embrick aan de Speulberch gelegen, alles vermogens brief en zegel, welk onderpand placht te horen zal. Coendert van Vuirden en nu aan diens erfgenamen, en voorts in alle andere zaken als gemelde constituenten in de graafschap van den Berge en in de vorstendom Kleef tegenwoordig te doen hebben; Datering: 25.04.1607 Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem, Inventarisnummer: 412, Folio: 240r-240v. (GA, Regest 650).

Anna van Brienen was al op 16.10.1559 weduwe (ik had tot nu toe 1562, maar daar kan dus nog drie jaar van af!). De erfgenamen van Anna zijn dus bekend, maar ik heb helaas nog geen akte gevonden waarin (ook) de erfgenamen van Goderd van Steenhuijs worden genoemd. Die zou voor mij interessanter zijn.

De beide zerken met de bijbehorende verhalen waren mij al bekend.

Het verband met de familie Van Ossenbroeck is ook interessant. De grootmoeder van bovengenoemde Cornelis van Steenhuijs van vaderszijde was volgens oude genealogieën ook een Van Ossenbroeck (nl. Anna van Ossenbroeck x Goossen van Steenhuijs) maar ook hier ontbreken helaas tot nu vermeldingen in originele, primaire bronnen.

G.J.M. Derks

Ik ben al 20 jaar de van Ossenbroichs and Ossenbroecks etc aan het researchen.

Ik heb nooit een goede referentie voor het huwelijk van Evert (Everhard) van (von) O. met Johanna van Brienen kunnen vinden. Wel met Johanna Meynschertz. In jullie beschrijving staat huwelijk 1500, Morgengabe. Kan ik daar een fererentie van hebben svp.

Everts Oma was een Wittenhorst. Ik kan geen Gerberich omaa's vinden

Willem van Osnabrugge

Hallo Willem, ja hoor: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe toegang 5003 Oud-rechterlijk archief (ORA) Harderwijk, 1453 - 1811 inventarisnummer 132 folio 43 (scan 49 2e inschrijving).

Met vriendelijke groet, André

Andre Jansen


Goh, dat was snel.

Bedankt.

Ik heeb een 10.000 namen website met alle van O.s

Kijk hier: vanosnabrugge.org

Willem van OsnabruggePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu