stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » 17 generaties Stalpaert- Stalpers


Profiel afbeelding

Uit die zelfde kringloopwinkel !

Drie boeken ( getypte bladen + afbeeldingen) deel 1 + 3 + 4 van de geschiedenis van deze familie.

Heeft iemand hier interesse in , gratis ophalen of verzenden tegen kostprijs

Lex Geijs

Hallo Lex,

Komt hierin een zeker Anna Stalpaert van der Wiele in voor? Gehuwd met Willem Willemsz van der Meer.

Haar ouder: Jacob Stalpaert van der Wiele en Maria Jansdr van Montfoort

mvg Rosemarie 

Rosemarie van den Kieboom

Beste Rosemarie:

In welke jaren\ periode praten we hier, dit verhaal gaat terug tot ca. 1540!

Wil met alle liefde voor je zoeken maar het is handig te weten in welke tijd

 

M.v.g. Lex

Lex Geijs

Jacob Ariensz van der Wijele, alias Stalpart, schout en baljuw van Den Haag, was gehuwd met Maria Jans van Arkel (ook: van Montfoort).
Jacob is begraven in de Kloosterkerk op 7-10-1537. Maria was hem daar al voorgegaan.
Zij hadden minstens tien kinderen, waar Anna er één van was.

Jan Clavaux

Willem Willemsz had trouwens geen achternaam.
Het was zijn zoon Pieter, die de naam Van der Meer ging gebruiken.

Jan Clavaux

Willem Willemsz komt voor als "van Alckmaer". Kinderen gingen zich inderdaad "Van der Meer" noemen

 
Nr Kinderen UitHuwelijk Opmerking
1 Willem Willemsz. van der Meer    
2 Jacob Willemsz. van der Meer    
3 Jan Willemsz. van der Meer    
4 Pieter Willemsz. van der Meer    
5 Maria Willemsdr. van der Meer    

Er was nog een Magdalena die beweerde een dochter te zijn, maar dat leidde tot een rechtszaak (zie NL 1940 kolom 351-52 e.v.) dus die heb ik niet als dochter in mijn database fezet.

Annemarie57

Hartelijk dank voor de aanvullingen! Het gaat inderdaad om deze personen. Willem Willemsz van der Meer (geboren ongeveer 1493) en Anna van Stalpaert van der Wiele (geboren omstreeks 1500)

Ik wil met name weten of zij een zoon hadden die Jacob heette (waarschijnlijk vernoemd naar zijn grootvader)

Ik heb in mijn stamreeks een Jacob van der Meer(en) geboren in Utrecht na 1534 overleden te Antwerpen 27 juni 1576. Hij was gehuwd met Elisabeth van Sompeken.(geboren te Utrecht in 1537, overleden te Utrecht 24 november 1615)

Zij hadden een dochter genaamd Anna Jacoba, gehuwd met Anthonius van Haeften

Mr. Willem Willemsz van der Meer was vanaf 1529 in de Raad en Procureur Generaal van het Hof van Utrecht. Vanaf 1536 van dat van Holland.

In die periode zou Jacob net in Utrecht geboren kunnen zijn. Ik kan echter niet iets vinden behalve het feit dat mijn Jacob vernoemd zou kunnen zijn naar zijn grootvader en zijn dochter naar zijn moeder. Maar dit is natuurlijk maar flinterdun.

Volgens een ander schrijven over de dochter van Anna en Anthonius, Maria van Haeften zou zij uit een zeer gefortuneerde familie komen. De Van Haeftens waren welgesteld en verkeerde waarschijnlijk in dezelfde kringen als de familie van der Meer.

Ik was benieuwd of in het boek van Lex hier iets over terug te vinden is en of iemand anders meer weet te vertellen!

Rosemarie van den Kieboom

Hi Lex,

Heb jij nog de boeken? Ik zou ze graag bij je op willen komen halen. Ik woon vlakbij. Zou je mij een PB willen sturen? (mij lukte dat niet, misschien jou wel)

Ik ben sowieso woensdagochtend in Berkel om mijn dochter naar school te brengen.

Groetjes Rosemarie

Rosemarie van den Kieboom

Er was inderdaad een zoon Jacob

 

bron OV 1992 blz 173-74:

241. 18-4-1589: Adriaen Cornelisz. en Jheroen Dircxz., gezworenen in de Lyer,
oorkonden dat Jan Willemsz. van der Meer, Dirck Willemsz. van der Meer en Jacob Willemsz. van der Meer, broers, verkopen aan Heynrick Dircxz. Bugge

een vierde deel van 18 morgen 2 hond land aldaar, gemeen met de koper, Christiaen van der Goes te Delft en de kinderen van Adriaen Jansz. van der Meer,
belend ten westen: de Oude Dijck, ten oosten: Bastiaen Dircxzoons werf, ten zuiden: Huych Cornelisz., ten noorden: de erfgenamen van Joest Jacobsz. te
Leyden. Hiervan is 2 hond tarwepacht land. De koper neemt tot zijn last een losrente van 50 gulden ten behoeve van Pieter Adriaensz. Walenburch te Rotterdam,
gehuwd met Marritge Pietersdochter, die hij verworven heeft en zal casseren. Bezegeld door Lodewijck de Knibberch, baljuw en schout aldaar: 6 kruisjes
3, 2, 1 in ‘t hart vergezeld van een hart (inv. gg).

Annemarie57

Kwam dit nog tegen Hof van Holland:

 

[364] 16-5-1593: Comp. Frans Cornelisz. van Barrevelt en uit kracht van deze nageinsereerde
procuratie “Op 26-3-1592 zijn voor mij Wilhem van Oudevliet notaris [te Leiden] gekomen Abell
Willemsz. goutsmit te Delft als man en voogd van Anna Cornelis van Barreveltsdr., mr. Willem van
der Meer advocaat voor het Hof van Holland als oom en voogd van de weeskinderen van zaliger
Jan Willemsz. van der Meer geprocreerd bij Machtelt Cornelisdr. van Barrevelt zaliger en Foij van
Brouchoven rentmeester van de landen van Rijnland als oom en voogd van de kinderen van zaliger
Alijtgen Cornelis van Barreveltsdr. geprocreerd bij Henrick van Brouchoven in zijn leven schout van
Leiden, mede erfgenamen van zaliger Cornelis Adriaensz. van Barrevelt haar vader en grootvader
respectievelijk en hebben gezamenlijk geconstitueerd Frans Cornelisz. van Barrevelt haar broeder
en oom respectievelijk mede erfgenaam van dezelve Cornelis Adriaensz. van Barrevelt zijn vader
etc.”

6-7-1593: Comp. Mr. Jan Bugge wonende te Delft als voogd van Dirck Willemsz. van der
Meer en het exploit geaccepteerd hebbende voor Jan Willemsz. van der Meer wonende te Leiden
en cst.

Annemarie57

Mmmm...er gaat nog geen belletje rinkelen. Bedankt Annemarie!

Is er ook iets te vinden in Utrecht? Ik kwam daar niet veel verder!

Rosemarie van den Kieboom

Hoi Annemarie,

er waren meer hondjes die Fikkie heetten, en dat geldt ook voor de Van der Meeren.
Ik weet niet, of je daar wel de goeie familie te pakken hebt.
De oude Willem Willemsz (zonder achternaam) was gegoed onder Bergen (NH) en Alkmaar (zijn geboorteplaats)
Bron: H.K. Nagtegaal (Hogenda), die hem overigens foutief ook al voorziet van de achternaam en hem zelfs het familiewapen Van der Meer (plompebladeren, 2-1) toedicht.

Jan Clavaux

Volgens mij zijn het wel de goede. Van der Wiele had ook bezittingen in Maasland op de grens van De Lier.... en in Ruyven.

Annemarie57

Het geslacht Van der Meer kwam al in de 15de eeuw voor en de naam werd gedragen door families van Delftse magistraten. Deze hadden bezittingen rond Alkmaar en het geslacht kan van Kennemer of West-Friese oorsprong zijn. Zeer waarschijnlijk dat hij in Delft geboren is, waar hij ook Raad en Pensionaris was.

De vroegste bronnen van de familie Van der Meer dateren uit de 15de eeuw en de stamreeks begint met mr. Willem Willemsz. van Alcmaer ([1494]-1543). Hij studeerde te KeulenOrléans en aan de universiteit van Leuven waarna hij advocaat bij het Hof van Holland werd. Op 35-jarige leeftijd werd hij pensionaris van Delft. Vervolgens was hij raad en procureur-generaal aan hetHof van Utrecht en het Hof van Holland en tevens kanselier van het hertogdom Gelre. Hij huwde in 1520 met Anna Stalpaert van der Wiele, dochter van Jacob Adriaens Stalpaert van der Wiele (1465-1537), heemraad van Delflandschout en baljuw vanDen Haag en Wassenaarrentmeester van de heer van Wassenaer en lid van de Grote Raad van Mechelen, en Maria Jansdr.van Montfoort gezegt van Arkel.[2]

bron: 

Beschryving van 's Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister - Jacob de Riemer, Delft/Den Haag 1730-1739, p. 36/37

Aldus Wikipedia

Rosemarie van den Kieboom


Dit heb ik nog gevonden ooit t.a.v Jacob van der meer

Gevonden op:

http://www.knggw.nl/wp-content/leeuw/1913-79-226.pdf

De regeering der stad Utrecht. 1528—1577. door G. VAN KLAVEREN PZ.
(Vervolg X X X I , 120.)

Mathe (Mr. Johan Philips a), Sch. en Raad 1557— 1564. T r . Stephania.. ..

Meer (Jacob van der), Raad 1575. Tr. Elisabeth van Sompeken. 

Rosemarie van den KieboomPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!