stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Doop ?Trijntje Adriaens overl. ? gehuwd op ? met Claas Cornelisz Zijp * De Beemster 1706.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Wie kan mij helpen met de doop- trouw- en overlijdensdatum van Trijntje Adriaens zij was getrouwd met Claas Cornelis Zijp.

gedoopt 29-08-1706 in De Beemster Overleden?

Hun zoon Adriaan is gedoopt op 21-10-1731 en Overleden op 17-06-1782 in Edam en was getrouwd met Neeltje Pieters Pauw of Blauw 

Cor van Eijden

Wat is het geloof?  NH dus                        Waterlands archief  zie hier   zoekakten NH  zie hier     mogelijk ook Seyp    Sijp

Doop van Adriaan linker blz. nr. 1

Mogelijk de doop van Claas  kan de voor naam van moeder niet goed lezen Anna dat zou dan niet kloppen.

De naam van moeder is Anna Pieters, dat moet vlgs mij goed zijn.

Doop van Cornelis Pieter vader van klaas 1682-09-27 Cornelis Pieter Cornelisz Zijp Reijnu Cornelis      pagina  3  zie hier

Elisabeth

1711-01-25 Pieter-Jan Cornelis Pietersz Zijp Anne Pieters aan de Jisperweg   zie hier pag. 2

1705-01-11 Pieter Cornelis Pietersz Zijp Anne Pieters aan de Volgerweg  zie hier

1704-01-13 Guertje Cornelis Pietersz Zijp Anna Pieters aan de Volgerweg   zie hier pag 7

huwelijk dochter Geertje  zie hier

Elisabeth

Het mogelijk

huwelijk zie hier

07-02-1677 Claas Cornelisz Edam, Anne Pieters Ilpendam jm jd 

Elisabeth

Mogelijk de doop7 juli 1675 Doop van Anna Pieters  gehuwd Cornelis Pieters Zijp / Sijp  kan iemand dit voor mij ontcijferen ik denk dat het de goede is  zie hier  wie zijn de ouders?

Elisabeth

Overlijden Cornelis Pieters eigen 20 05 1723  Beemster graf linker blz.   zie hier

Elisabeth

Bedankt voor deze informatie

Cor van Eijden


36. Cornelis Pietersz Leerenemmer en Lijsbet Pieters vier kinderen. (oud register folio 167) 14-11-1652 (en 04-12-1652) Cornelis Pietersz Leerenemmer ter eenre en Jacob Pietersz Vennick ter andere zijde zijn voor moeders erfenis van Pieter, Sijtje, Abraham en Reijnu Cornelis, die hij geprocreëerd en in leven behouden heeft bij zijn overleden huisvrouw Lijsbet Pieters, die een zuster was van Jacob Pietersz Vennick, f 750.- overeen gekomen, die onder hem blijven berusten.
06-06-1662 Sijmon Pietersz Krijchsman brengt f 384.6.- ter weeskamer voor vaders erfenis en f 175.17.- voor de erfenis van hun oom Cornelis Pietersz Crijschsman.
04-06-1675 Pieter Cornelisz Zijp, in huwelijk hebbende Reijnu Cornelis, ontvangt een obligatie.

281. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis Sijmonsz Maij, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Lijsbet Pieters Zijp zaliger, met namen Aagje oud 13 en Simon oud 11 jaar. 04-08-1716 Cornelis Pietersz Zijp de Jonge in de Beemster en Claas Pietersz Zijp in de Purmer, omen van moeders zijde en wettige voogden, brengen een akte in dato 07-07-1716 voor notaris Abraham Baars te Purmerend boven, waaruit blijkt dat de kinderen voor moeders erfenis o.a. is bewezen f 200.- die onder de vader blijven berusten en waarvoor Dirk Dunnebier in de Beemster en Jan Sijmonsz tot Westzaandam zich borg hebben gesteld. 06-07-1723 In plaats van de overleden Cornelis Pietersz Zijp zaliger wordt als voogd aangesteld Gerrit Vermaack. 07-11-1724 De voogd Gerrit Vermaack brengt de erfenis van de kinderen van hun oom Cornelis Pietersz Zijp boven. 12-02-1732 Aagje is getrouwd met Sijmen Limburg, Simon is meerderjarig. Er wordt in presentie van de vader Cornelis Simonsz Maij en de voogden Klaas Pietersz Zijp en Gerrit Vermaak met de weeskamer afgerekend.
 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Zijp, Pieter Zijp, Claas Zijp, Jan Zijp, Crelis Zijp en Grietje Zijp, minderjarige nagelaten kinderen van Adriaan Claasz Zijp, overleden te Edam, daar moeder af is Neeltje Pieters Paauw.
18-12-1783 De moeder Neeltje Pieters Paauw en de wettelijk voogden Pieter Zijp en Pieter Pietersz Paauw zijn f 18.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis.
10-02-1785 Door het overlijden van Neeltje Pieters Paauw zijn Jan, Crelis en Grietje Zijp in het weeshuis gekomen. Claas Kerk, regent van het burgerweeshuis en Jacob Dekker, regent van de armenkamer, ontvangen hun goederen.
08-05-1788 Trijntje Adriaans Zijp, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden haar portie. 20-09-1792
Pieter Adriaanz Zijp, sedert enige tijd meerderjarig, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd Pieter Zijp zijn geld.
16-05-1793 Claas Adriaansz Zijp, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de medevoogd Pieter Zijp zijn geld.

Klaas Cornelisz Zijp jm wonende Buikslotermeer, nu onder de Purmer huwt met Trijntje Adriaans jd wonende in de Purmer te Monnickendam.

otr 24-12-1729 tr 12-01-1730

Pieter de BoerPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!