stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Ouders Margaretha van Tetrode

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Beste mensen,

Weet iemand wellicht wie de vader van Margaretha van Tetrode is? Zij trouwde met Lodewijk van der Meer. Hierover vond ik in de Navorscher uit 1897 het volgende: 

 IX. Lodewijk van der Meer, zoon van Arend van der Meer en van Jacobmyne Claesdr, huwde Margaretha van Tetterode, wier moeder was Alijt de Grebber. Hij sneuvelde bij Overschie 6 Maart 1488, begraven te Delft in het familiegraf, met dit opschrift : ,,Lodewijk Arentsz. starf in „den oorlog tot Overschie onder het gebied zijns vaders 1488, „wiens wijve was Margaretha van Tettrode". Hadden een kind: Catrine van der Meer, huwde Mr Hieronimus van den Dorpe, raadsheer in den Grooten Raad te Mechelen 1). "

Ik heb hier: http://www.vandersteur.nl/paffenrode-van-van-den-dorpe-tekening-met-kleur-van-de-grafzerk-van-joncheer-hendrick-van-paffenrode-ende-juffrou-maria-van-den-dorpe-sijne-huysvrouw-saliger-die-overleet-int-jaer-1551-ende-jonckhr-hendrick-die-overleet-1564.html de wapens van Van der Meer en Van Tetrode gevonden. Deze site: http://members.home.nl/mtettero/Genealogie.html laat zien dat er verschillende Van Tetrode families waren die hetzelfde wapen voerden. Chronologisch zou Margaretha in tak 3,4,5 of 7 passen. Ik vermoed dat de takken 3,4 en 7 takken van dezelfde familie zijn, aangezien alledie iets met Limmen te maken hadden, en aangezien namen als Willem en Ysbrant in de families voorkomen. In tak/familie 7, met als stamvader Aernt van Tetrode komt de naam Margaretha meerdere malen voor en deze familie verhuisde naar Zuid-Holland, dus ik vermoed dat Margaretha uit deze familie komt. De Navorscher geeft echter als moeder Alyt de Grebber, en ik heb geen Van Tetrode gevonden die met Alyt getrouwd was. Weet iemand wie Margaretha's vader was en in welke tak/familie zij hoort? Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,

Jochem de Witt

Jochem

Dag Jochem,

Niet wat je vraagt maar veel info vind je hier..   http://members.home.nl/mtettero/Genealogie.html

Janny Bijsterveld

De website http://members.home.nl/mtettero/Genealogie.html wordt in de vraag genoemd, @Janny.

 

Hadden een kind: Catrine van der Meer, huwde Mr Hieronimus van den Dorpe, raadsheer in den Grooten Raad te Mechelen 1)

De 1) verwijst naar het Biografisch Woordenboek van Van der Aa uit 1897 "en de aldaar aangehaalde werken"

Het vervelende van De Navorscher is, dat er nauwelijks aan bronvermeldingen werd gedaan.
Het betreffende artikel van M.P. Smissaert (de genealogie Van der Meer) is in de afgelopen 120 jaar regelmatig aangevuld en gecorrigeerd.

Mijn algemene advies is om te proberen, om in de buurt te komen van de originele bronnen en/of om meer recente publicaties te raadplegen.
Voor hetzelfde geld was Catrine een dochter uit een eerder huwelijk van Lodewijk.

succes.

Jan Clavaux

Ik vond wel dit:

RAL: Lijfrente 1402 - 1609
Woonplaats: Delft
Jaar aankoop: 1481
Begunstigde: Lodewyck Aernt Vranckenz.z.
Gehuwd met:
Jur Status: Leeftijd:
Overleden:
Beroep:
Andere Beg: Margriete Martyn Willemsz.dr.
Vader: Aernt Vranckenz.

Annemarie57

Dank je wel, Annemarie.

Lodewijk Arent Vrancken (zonder achternaam) is (voor zover ik kan nagaan) niet vermeld in andere primaire bronnen.

Het enige, dat verder over hem bekend is, is het opschrift op het familiegraf in de Oude Kerk te Delft (oorspronkelijk het graf van Clara van Sparwoude):
Lodewijk Arentsz starf in den oorlog tot Overschie onder het gebied zijns vaders 1488 wiens wijve was Margaretha van Tettrode.
Verder wordt hij terloops genoemd in de familiekroniek, die door Mr Vranck Arentsz van der Meer van Berendrecht een eeuw later (in 1593) is opgesteld, maar Mr Vranck was uiteraard bekend met dat grafschrift. (Zie Nederlandse Leeuw 1889f77)
Ook M.P. Smissaert heeft zich daar in 1897 kennelijk op gebaseerd in zijn artikel in De Navorscher. En hij heeft de achternaam Van der Meer er (mijns inziens onterecht) aan vast geplakt.
Op basis van dit summiere gegeven lijkt het mij onmogelijk om op een verantwoorde manier verder te komen.

Mocht ik er faliekant naast zitten, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

 

P.S. @Annemarie,

Margriete Martyn Willems komt in de lijfrentes in 1486 ook voor in relatie tot een zekere Alydt Goverts

Jan Clavaux

Die vermeldingen in ANF (en 1x in NL met precies dezelfde tekst) kon ik ook niet veel mee. Dus ik was al blij dat ik dit ooit vond. Die Jeronimus van den Dorpe is ook zo'n mysterieus figuur...

Annemarie57

Annemarie,

waaruit blijkt, dat Catrine van der Meer een dochter was van Lodewijk?
(afgezien van de bewering van Smissaert en van www.genealogieonline)

Jan Clavaux

De attributie van de achternaam van der Meer is ook een probleem in deze vorige discussie waarin soortgelijke voornamen voorkomen (zie vooral Annemarie's eerste reaktie op die vraag indertijd), https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/61007/0

Peter S

Volgens mij blijkt het nergens uit een authentieke bron Jan.Mogelijk is er in Mechelen (BE) meer te vinden want daar woonden ze Jeronimus en Catharina volgens mij. In ieder geval had Jeronimus daar wat functies.

Annemarie57

Misschien is er nog iets meer te vinden over dit rietveld?

305. 7-3-1519: Jeronimus van den Dorpe, raad en meester van de requesten in de
hoge raad te Mechelen, verkoopt aan de stad Rotterdam het rietveld van zijn vrouw
te Ouderschie tussen de oude- en de nieuwe vaart, zo breed als het er bijbehorende
land is, zonder de kade aan de oostzijde van de oude vaart, breed aan het noordwesteinde
vanuit de sloot tot in de oude vaart 20 roede en aan het zuidoosteinde
15 roede (inv.nr. 1303).

 

Hogenda: (CONSENTEN VAN DE ED:WELGEB: HOOGE
HEEMRADEN VAN SCHIELANT
beginnende in het jaar 1490 en eindigende in het jaar 1542
door
A.M. Verbeek
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 24 (1969), een uitgave van de
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

136. Meester Hieronimus vanden Dorpe, Raedt der K(eiz.) M(aj.) H. sijnen groeten Rade tot
Mechelen, t.e.z. ende Claes Hollantszoen met die inghelanden van die nieuwe polder tot
Ouderschije t.a.z., nopende een entde kade gheleghen an die ZZ van Claec Hollantszoens
huijs ende erffe ende is die wateringhe gheweest van die nieuwe polre voersz., die Hieronimus
van den Dorpe mainteneerde ende seijde hem thoe te behoeren.
Claes Hollantsz. expliceerde seggende dat die kade aldaer gheleghen hadt langhe te voeren
ende al eer dat Aert Vranckeszoen, oudevader van die huijsvrouw vande voersz. Meester
Hieronimus dat landt cochte. H.H. doen uitspraak in de kwestie St. Maertens Scouwe ao.
1529.

Annemarie57

Toch een bron gevonden Jan:

 

OV 1973, 120

.-9-1489: Katheryn Lodewijcksdochter, hulde door haar grootvader
Aernt Vranckenz., bij dode van haar vader Lodewijck Aerntsz.
(1.h. 94, f 32~).
26-5-1520: Meester Jeronimus van der Dorpe, raad ordinaris in
de Grote Raad van Mechelen, doet opnieuw hulde (1.h. 94, f 32~).
6-6-1538: Joris van Dorp bij dode van zijn moeder Katharina Lodewijcx
(1.h. 126, cap. Zeeland, f 11~).

Annemarie57

Mooi.
Gegevens uit originele bronnen geven dit onderzoek tenminste wat meer body.
Die oom Mr Geleijn Zegers (van IJdegem), in die belening vermeld in 1543, was aangetrouwd. Volgens mijn eigen onderzoek was hij gehuwd met Louise van Dorp (zij woonden op het Haagse Lange Voorhout).

Jan Clavaux

Bedankt voor alle reacties.

Op de site van de Historische Vereniging oud Leiden kwam ik weer het volgende tegen (https://www.oudleiden.nl/tetrode):

van Tetrode Alijd
Chronologisch Overzicht
Jaar Onderwerp Info
---- Vroedschap Huwelijk de Grebber Pieter
---- Vroedschap Huwelijk Lodewijk Aernt Vranckenzn.

 

Huwelijk Leidse Vroedschap
m/v Vader Vdr Functie Vdr Herkomst Partner Part. Functie Schoonvader SchV Functie SchV Herk Bron Naam
v van Tetrode Jan subaltern Leiden de Grebber Pieter vroedschap de Grebber Claes vroedschap Amsterdam Kam, De Grebber, 63-65; De Smidt, Leidenaars, 174. van Tetrode Alijd
v van Tetrode Jan subaltern Leiden Lodewijk Aernt Vranckenzn.   Aernt Vrankenzn. onbekend onbekend Tettero, Genealogie, 34; De Smidt, Leidenaars, 174. van Tetrode Alijd

De vraag is dus nu: was Lodewijk getrouwd met Margriete van Tetrode of met Alydt van Tetrode. Margriete Martyn Willemszdr kan ik niet plaatsen in de genealogie van Tetrode. Er moet toch een verklaring zijn van hoe het wapen van Tetrode samen met Van der Meer op het rouwbord stond. 

Op de site van Marcel Tetteroo kwam ik in een bericht in het gastenboek (http://members.home.nl/m.tettero/guestbook5.html) dit tegen: 

"De Navorscher 47 (1897) bij geslacht- en wapenkunde het volgende: "Lodewijk van der Meer, zoon van Arend van der Meer en Jacobmyne Claesdr, huwde Margaretha van Tetterode, wier moeder was Alyt de Grebber. Hij sneuvelde bij Overschie 6 maart 1488, begraven te Delft in het familiegraf, met dit opschrift: "Lodewijk Arentsz. starf in den oorlog tot Overschie onder het gebied zijns vaders 1488, wiens wijve was Margaretha van Tettrode". Hadden een Kind: Catrine van der Meer, huwde Mr. Hieronimus van den Dorpe, raadsheer in den Grooten Raad te Mechelen." Als noot wordt hierbij gegeven: Van der Aa, Biogr. woordenboek en de aldaar aangehaalde werken. Voor mij is dit aanleiding om Catharina de Grebber niet als stiefdochter van Pieter de Grebber te noemen, maar als volle dochter van hem en Alyt van Tetrode. Waarschijnlijk is degene die aannam dat Lodewijk A.V. v.d. Meer met Alyt van Tetrode getrouwd was in verwarring gebracht door "Alyt de Grebber". Vrouwen bleven in officiële stukken altijd genoemd met hun eigen (achter)naam met de toevoeging huysvrouw van .... " uit een bericht van Drs. Marja Volbeda. 

De vraag is nu eigenlijk of het artikel in de Navorscher het juist heeft, of dat de heer Tetteroo en Smidt het juist hebben. Op de site van Marcel Tetteroo staat dat Alydt met Lodewijk een dochter kreeg genaamd Catharina en dat zij een stiefdochter van Pieter was. Deze Catharina zou dan de geschaakte Catharina de Grebber zijn, maar dit rijmt niet met het gegeven in de Navorscher. Ik meende dat het ook mogelijk zou kunnen zijn dat Alydt inderdaad later met Pieter de Grebber trouwde en toen een dochter Catharina kreeg en eerst Lodewijk trouwde en een dochter kreeg waarvan de naam niet bekend is. De auteur in de Navorscher zou dan Catharina de Grebber en de andere dochter van Alydt door elkaar hebben gehaald, echter we weten nu dat Lodewijk wel degelijk een dochter Catharina had. Het zou ook kunnen dat Alydt eerst een dochter Catharina kreeg met Lodewijk en vervolgens nog een dochter Catharina met Pieter de Grebber. 

Met vriendelijke groet,

Jochem de Witt

Jochem

Aanvulling.

De publicatie van mevrouw Volbeda, waarvan hierboven sprake is, staat inmiddels sinds 2014 online, voorzien van verwijzingen.

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/GrebberCatharina

Jan Clavaux


Louise van Dorp was voor zover ik weet een dochter van Jeronimus & Katrijn.

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!