stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Opnieuw: Theodorus de Roy uit Amsterdam (met een concept-parenteel van Theodorus de Roy)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

 

De Amsterdamse familie De Roy is al enige keren in het Stamboomforum voor het voetlicht geweest. De reden waarom hij opnieuw ter sprake komt is een notitie van de hand van N. de Roever over “Het Bethaniënklooster en zijn overblijfselen” in De Amsterdammer (weekblad voor Nederland) no. 727, zoals deze tekst is opgenomen op internet in het historisch Archief van De Groene Amsterdammer.

Een deel van de bewuste tekst luidt als volgt: “Eerst omstreeks 1690 werd het huis verkocht aan Theodorus de Roy, uit wiens familie het door aanhuwelijking kwam in het bekende R.C. geslacht Hovius. Een hunner droeg het in 1818 over aan de apotheker H.F. Thijssen voor f. 2.200.”

Tot zover de tekst  Ik heb de indruk uit de tekst die er aan vooraf gaat, dat het huis vóór 1690 in het bezit was van een zekere Pellicorne, en dat de straat heet Barndesteeg (Barndesteech).

Om welk huis gaat het hier, en is de identiteit van de heer Pellicorne en H.F. Thijssen te achterhalen, en vertellen de archieven ook nog iets over de wederwaardigheden van het pand dat Theodorus de Roy in 1690 kocht.

Hieronder is een parenteel van Theodorus de Roy gemaakt dat mede op basis van gegevens van het Stamboomforum er als volgt uit ziet:

 

Concept-Parenteel van Theodorus Jacobs de Roy (1626-1716).

Generatie I

I.                    Theodorus Jacobs (Dirk) de Roy, zoon van Jacob Dirkszn. de Roy en Marritje Jans Bonte[1], geboren te Amsterdam op 19 november 1626, koopman te Amsterdam, overleden (ongeveer 89 jaar oud) te Amsterdam in 1716, en begraven te Amsterdam in de Nieuwe Kerk op 12 juni 1716. Hij trouwt (resp. 42 en 32 jaar oud) te Diemen (bij de doop van hun kinderen treden als getuigen op: Catharina Dommer en Jan, Joes Marcus, Joanna, Anna, Franciscus en Christina van Wo(o)(e)nsel) op 6 januari 1669, maar het kerkelijk huwelijk zou te Antwerpen [België] hebben plaats gehad in  de Lieve Vrouwe Kerk op 13 augustus 1667, met Anna Maria van Wonsel (de naam wordt ook geschreven als Woensel en Woonsel, en zelfs als Vonsele), geboren op 1 mei 1636 te Antwerpen, overleden (80 jaar oud) vermoedelijk te Amsterdam op 24 februari 1717, begraven te Amsterdam in de Oude Kerk.

                      Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend:

1.                   Maria Odilia de Roy, gedoopt te Amsterdam op 3 maart 1669, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Amsterdam op 17 januari 1748, volgt IIa [blz. ].

2.                   Johan Theodorus de Roy, gedoopt te Amsterdam in de Mozes- en Aäronkerk op 4 augustus 1670 (DTB 304, pg. 113).

3.                   Jacobus Josephus de Roy, gedoopt te Amsterdam op 19 maart 1672, overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Cadiz [Spanje] op 11 december 1728, volgt IIb [blz. ].

4.                   Franciscus de Roy, gedoopt te Amsterdam in de Mozes- en Aäronkerk op 5 april 1675 (DTB 304, p.143).

Generatie II

IIa.                 Maria Odilia de Roy (ook: Roey), dochter van Theodorus Jacobs de Roy en Anna Maria van Wonsel, gedoopt te Amsterdam in de Mozes- en Aäronkerk op 3 maart 1669 (zie: bron 304 p.105) met de getuige: Anna Maria van Wonsel, overleden (ongeveer 78 jaar oud) te Amsterdam op 17 januari 1748, en begraven te Amsterdam in de Oude Kerk. Hij gaat in ondertrouw te Amsterdam op 30 januari 1686 (DTB 695, p.115/Pui), trouwt (resp. ongeveer 16 en ongeveer 22 jaar oud) te Diemen op 19 februari 1686 met Albertus Hovius (Hovij), zoon van Albert Hovius en Luina Calschuur, gedoopt te Amsterdam in de RK kerk De Ster (Star); de doopakte is in het stadsarchief van Amsterdam als volgt gesteld: “Alberti, zoon van Arberti Honius en Weijntje Calschuere” (DTB 335, pg. 33) op 1 maart 1663 (getuige: een der getuigen heet De Roy), overleden (ongeveer 51 jaar oud) te Amsterdam op 20 december 1714, en begraven te Amsterdam in de Oude Kerk.

                      Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen bekend waarvan er – voorzover bekend - slechts twee (de nrs. 5 en 12 een huwelijk hebben gesloten en nageslacht hebben):

1.                   Johannes Jacobus Hovius, gedoopt te Amsterdam in de kerk De Ster (Star) DTB 336, pg. 55, waarbij de namen van de ouders als volgt worden geschreven "Albertus Hovij en Maria Olivia de Roey" op 28 februari 1687 DTB 336, p.55, Amsterdam, archief NL-SAA-908415, begraven te Amsterdam in de Oude Kerk op 2 oktober 1691.

2.                   Theodorus Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK kerk De Lely, DTB 343, pg. 89 op 10 januari 1689, overleden (ongeveer 34 jaar oud) volgens de aantekeningen van Alberdingh Thijm te Guinea in het Hoofdkasteel St. George van Elmina op 11 mei 1723.

3.                   Henricus Georgius Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK kerk De Lely, DTB 343. pg. 91 op 6 november 1690, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 27 april 1730 volgens de aantekeningen van Alberdingh Thijm overleden als President van het huis der Oratoren tot Furne.

4.                   Jacobus Josephus Hovius, gedoopt te Amsterdam in de Rk Kerk De Lely DTB 343, pg. 95 op 21 september 1692, overleden (ongeveer 8 jaar oud) in mei 1701.

5.                   Maria Anna Hovius, gedoopt te Amsterdam op 25 september 1694, overleden (ongeveer 81 jaar oud) te Amsterdam op 21 februari 1776, volgt IIIa.

6.                   Theresia Maria Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK Kerk De Lely, DTB 434 pg. 101 op 21 november 1696, overleden (ongeveer 3 jaar oud) in maart 1700, begraven te Amsterdam in de Oude Kerk.

7.                   Jacoba Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK kerk De Lely DTB 343 pg. 107 op 22 juni 1699, begraven te Amsterdam in de Oude Kerk.

8.                   Johannes Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK Kerk De Lely DTB 343, pg. 110 (oud pg. 78) nr. 10 op 25 februari 1701 (getuigen: Johannes Theodorus de Roy en Anna Maria van Wonsel), overleden in 1701.

9.                   Johannes Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK Kerk 't Boompje DTB 317 pg. 248 (oid pg. 242), nr. 7 op 13 juni 1702 (getuigen: Theodorus de Roy en Anna Maria van Wonsel), overleden (ongeveer 14 jaar oud) te Utrecht op 5 februari 1717.

10.                 Franciscus Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK Kerk 't Boompje DTB 318 pg. 8 (folio 4v) nr. 16 op 21 augustus 1705 (getuigen: Johannes Theodorus de Roy en Anna Maria van Wonsel), begraven te Amsterdam in de Oude Kerk op 24 augustus 1705.

11.                 Franciscus Hovius, gedoopt te Amsterdam in de RK Kerk 't Boompje DTB 318 pg. 22 (folio 11v) nr. 11 op 15 september 1706 (getuigen: Franciscus de Roy en Agatha Cornelis van Oostenrijck).

12.                 Jacobus Hovius, gedoopt te Amsterdam op 11 maart 1710, overleden (ongeveer 76 jaar oud) te Amsterdam op 6 april 1786, volgt IIIb 

 

IIb.                 Jacobus Josephus de Roy (op zijn Spaans: Jacobo Diego de Roy), zoon van Theodorus Jacobs de Roy (I) en Anna Maria van Wonsel, gedoopt te Amsterdam in de Mozes- en Aäronkerk op 19 maart 1672 (DTB 304, pg. 124 Doopregister: NL-SAA-24395741), overleden (ongeveer 56 jaar oud) te Cadiz [Spanje] op 11 december 1728, trouwt (resp. ongeveer 37 en ongeveer 22 jaar oud) te Cadiz op 21 december 1709 met Beatriz Jácome y Rallón, dochter van Francisco Jácome en Maria Durante Rallón, geboren te Jerez de la Frontera [Spanje] in 1687.

                      Uit dit huwelijk is een dochter bekend:

1.                   Maria Teodora de Roy y Jácome, geboren te Jerez de la Frontera op 19 november 1711, overleden (ongeveer 35 jaar oud) te Cadiz in 1747, volgt IIIc.

Generatie III

IIIa.                Maria Anna Hovius, dochter van Albertus Hovius en Maria Odilia de Roy (IIa) [blz. ], gedoopt te Amsterdam in de kerk De Lely (DTB 343, 98) op 25 september 1694, overleden (ongeveer 81 jaar oud) te Amsterdam op 21 februari 1776, begraven te Amsterdam in de Nieuwe Kerk op 27 februari 1776, gaat in ondertrouw te Amsterdam op 27 oktober 1729 "op 27 oktober 1729 zijn in ondertrouw gegaan te Amsterdam Fransico Henrico de Roij van Cadix oud 39 jaar, ouders dood geass. met sijn oom Johannes de Roij, en Maria Hovius van Amsterdam oud 35 jaar geass. met haar moeder Maria Odilia de Roij" (zie: DTB 717, p.288/Pui), trouwt (resp. ongeveer 35 en 40 jaar oud) te Amsterdam op 16 november 1729 met haar achterneef Franciscus Henricus (Francisco Henrique) de Roy, zoon van Jacob de Roy en een Spaanse dame (waarvan de naam onzeker is), geboren op 22 augustus 1689 (?), overleden (57 jaar oud) te Amsterdam op 16 mei 1747, begraven te Amsterdam in de Nieuwe of Engelse Kerk (zie: DTB 1058, p.134vo en p.135) op 20 mei 1747.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Johannes de Roy, geboren te Amsterdam op 11 oktober 1731, gedoopt te Amsterdam in de Statie De Ster (Star) op 11 oktober 1731 (DTB 339, p.47(folio 23v), nr.15, Amsterdam, archief NL-SAA-908418) met de getuigen: Joannes de Roy en Maria Odilia de Roy.

2.                   Maria Anna de Roy, geboren te Amsterdam op 5 juni 1733, gedoopt te Amsterdam in statie De Ster (Star) op 7 juni 1733 (DTB 339, p.61(folio 29v), nr.2, Amsterdam, archief NL-SAA-908418) met de getuigen: Franciscus de Roy en Maria Elisabeth de Roy, overleden (84 jaar oud) te Leiden waarbij wordt gemeld Bredestraat Wijk 4 No. 209 op 20 juli 1817, gaat in ondertrouw te Leiden in oktober 1761, trouwt (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam waarbij haar moeder Anna Hovius  toestemming geeft, en aanwezig is doctor Jacobus Hovius op 15 oktober 1761, en het kerkelijk huwelijk wordt kennelijk te Abcoude gesloten, waarbij de akte het volgende opmerkt: “Adrianus, j.m, won. Leiden, en Maria Anna de Rooij, j.d, won. Gelderse Kade te Amsterdam, tr. 4-11-1761 Abcoude de Wilhems” met Adrianus Gordijn, zoon van Arnoldus Adrianus Gordijn en Johanna Elisabeth van Veldhuijsen, geboren vermoedelijk te Delfshaven, gedoopt te Delft op 17 april 1731 (getuigen: Adriana Gordijn en Adrianus Balckenende), overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Leiden op 18 juli 1800. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Maria Anna de Roy treedt o.a. op als getuige bij de doop op 13 januari 1788 van Ludovicus Ernestus Hovius, zoon van Francois Hovius en Petronella Cornelia Diert, en op 19 december 1792 bij de doop te Leiden van Wilhelmus Hermanus Sleurs, zoon van Christianus Antonius Sleurs en Maria Elisabeth Bressanelli

3.                   Johanna Francisca de Roy, geboren te Amsterdam op 14 juni 1734, gedoopt te Amsterdam in statie De Ster (Star) op 14 juni 1734 (getuigen: Franciscus Zantes en Agatha Oostenrijck), overleden (81 jaar oud) te Leiden; de overlijdensakte uit Leiden vermeldt als woonplaats van de overledene: Haarlemstraat wijk 6 nr 370 te Leiden op 17 februari 1816, ondertrouw te Amsterdam op 26 juli 1765 (DTB 741, p.292), kerkelijk huwelijk (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Abcoude op 13 augustus 1765 (waarbij de huwelijksakte schrijft: EEKHOUT Jan Baptist van, won. Herengracht te Amsterdam, en Johanna Francisca de Rooij, won. Gelderse Kade te Amsterdam, tr. 13-8-1765 Abcoude de Wilhems” met Jan Baptist Theodoor van Eeckhout, vermoedelijk ook gedurende enige tijd bewoner van de buitenplaats Offem in Noordwijk, zoon van Simon Jean van Eeckhout en Elisabeth Prauwels de Couvin, geboren circa 1737, gedoopt te Amsterdam in de Begijnhofkerk op 12 januari 1737 (getuige: Nicolaus van Tetrode), koopman en assuradeur in Amsterdam, overleden (ongeveer 61 jaar oud) te Leiden op 19 januari 1798, begraven buiten Leiden op 23 januari 1798. Uit dit huwelijk is slechts één dochter bekend, t.w. Johanna Elisabeth van Eeckhout die in 1802 te Leiden in het huwelijk treedt met Johannes Cornelis Hoynck van Papendrecht..

4.                   Jacoba Catrina de Roy, geboren op 13 oktober 1735 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam in de Statie De Ster (Star) op 13 oktober 1735 (DTB 339, p.76(folio 37), nr.11, Amsterdam, archief NL-SAA-908418), waarbij als getuigen optreden Joannes de Roy en Maria Elisabeth de Roy, overleden (50 jaar oud) te Leiden, en begraven te Leiden in de Hooglandse Kerk op 17 december 1785, ondertrouw te Amsterdam op 15 oktober 1761 (getuigen: Johannes de Roij en Maria Elisabeth de Roij), trouwt (26 jaar oud) te Abcoude Wilhems op 4 november 1761 met Carlo Bressanelli, geboren te Castiglione [Italië], overleden na 1785  (waarbij het trouwregister het volgende aantekent: “Carlo, wednr. van Francisca Durant, won. Bladstraat te Amsterdam, en Jacoba Catharina de Rooij, won. Gelderse Kaay te Amsterdam. Uit het huwelijk Bressanelli-de Roy zijn 4 kinderen bekend.

 

IIIb.                Jacobus Hovius, zoon van Albertus Hovius en Maria Odilia de Roy (IIa) [blz. ], gedoopt te Amsterdam in de RK Kerk 't Boompje op 11 maart 1710 (getuigen: Theodorus Hovius en Anna Maria van Wonsel (DTB 318, pg. 86 (folio 43v, akte nr. 4), overleden (ongeveer 76 jaar oud) te Amsterdam op 6 april 1786, begraven te Amsterdam, ondertrouw te Amsterdam op 7 maart 1748 (DTB 729, p.299/Pui), trouwt (resp. ongeveer 38 en ongeveer 20 jaar oud) te Nieuwer‑Amstel op 25 maart 1748 met Clasina Thijm, dochter van Joan Martinus Thijm en Wilhelmina van Sonderen, gedoopt te Amsterdam (DTB 341, p.41(folio 21), nr.12, Amsterdam, archief NL-SAA-908420) op 14 augustus 1727 (getuigen: Niklaes Herneij en Elizabeth Teunisse), overleden (ongeveer 43 jaar oud) te Amsterdam op 14 januari 1771. Jacobus Hovius promoveerde te Leiden op 20 november 1736. Later (na vergunning in 1752) heeft hij een collectie botten met ziekelijke veranderingen samengesteld, welke in 1773 door A. Bonn werd beschreven en in het Anatomisch Museum der Universiteit te Amsterdam wordt bewaard. Zijn publikaties betreffen geneesmiddelen en de inenting tegen kinderpokken (1762; 1767)

                      Uit dit huwelijk een zoon:

1.                   Franciscus Hovius, geboren in 1753, gedoopt te Amsterdam in de Begijnhofkerk op 24 augustus 1753 (DTB 342, p.30(folio 15v), nr.14, Amsterdam, archief NL-SAA-908421) met de getuigen: Franciscus Hovius en Wilhelmina van Sonderen, overleden (ongeveer 60 jaar oud) te Amsterdam op 6 juli 1813, gaat in ondertrouw (resp. ongeveer 31 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 28 mei 1784 (DTB 754, p.282/Pui) met Petronella Cornelia Diert, dochter van Gerard Petrus Joseph Diert en Juliana Philippina van Leefdael, geboren te 's‑Gravenhage op 31 mei 1765, overleden (40 jaar oud) te Amsterdam op 27 april 1806, begraven te Amsterdam in de Oude Kerk op 1 mei 1806. Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen bekend.

 

IIIc.                Maria Teodora de Roy y Jácome, dochter van Jacobus Josephus de Roy (IIb) en Beatriz Jácome y Rallón, geboren te Jerez de la Frontera op 19 november 1711, overleden (ongeveer 35 jaar oud) te Cadiz in 1747, trouwt (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Cadiz op 18 augustus 1734 met José Lasquetti y Restán, zoon van Sebastiano Lasquetti en Annamaria Restán, geboren te Cadiz in 1707, overleden (ongeveer 72 jaar oud) circa 1779.

                      Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend:

1.                   Sebastián Lasquetti y de Roy, conde de Casa Lasquetti creado por el rey Carlos IV, geboren in 1737, overleden (ongeveer 79 jaar oud) in 1816.

2.                   Diego Lasquetti y De Roy, geboren in 1739, trouwt met Maria Juana Josefa Gálvez y Larreátegui, geboren in 1744. Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder.

3.                   José Maria Lasquetti y de Roy, geboren te Cadiz in 1743, overleden (minstens 38 jaar oud) na 20 januari 1781: op deze datum (20 januari 1781) staat een akte geregistreerd in de Archivos Notariales de la Universidad Veracruzana; een in het Spaans gesteld uittreksel van deze akte luidt als volgt: Don José Maria Lasquetti, hijo de los difuntos don José Lasquetti y doña Maria Roy, soltero, natural de Cadíz, otorga poder para testar a don Francisco Javier de Zavala, a don José Arías y Toríja, a don Liborio Clausell y a don Manuel García Herreros, residentes en Jalapa, por si llegase a morir en el trajecto a España, y a sus hermanos don Sebastián Lasquetti y don Diego Lasquetti, a don Pedro Smitds y a don José Sáenz de Santa Maria, Presbitero, vecino de Cadíz, para que ordenen su testamento, donde declara que si caudal que posee constará en sus libros, por albaceas nombra a todos los antes mencionadas, a los últimos con la obligación de dar cuentas a los primeros, nombrá herederos del remanente de sus bienes a Sebastián y Diego Lasquetti, Juan Pedro de Smidts y José Sáenz de Santa Maria.".

4.                   Juan Maria Lasquetti y de Roy, caballero del Orden de Santiago, geboren in 1743, capitán de fragata.

5.                   Ana Maria del Carmen Lasquetti y de Roy, geboren in 1747, overleden (ongeveer 41 jaar oud) in 1788.

 

                      José Lasquetti y Restán, zoon van Sebastiano Lasquetti en Annamaria Restán, trouwt (minstens 40 jaar oud) (2) na 1747 met Rafaela Lasquetti y Chiarino, geboren te Cadiz.

                      Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend:

1.                   Rafael Lasquetti y Lasquetti.

2.                   Maria Carmen Lasquetti y Lasquetti, overleden in 1789.

3.                   Agustina Lasquetti y Lasquetti.

4.                   Francisco Lasquetti y Lasquetti, geboren in 1770.

5.                   Manuel Lasquetti y Lasquetti.

 

[1] Jacob de Roy die ook bekend staat als de eerste “regent” van het R.K. Oude Armencomptoir te Amsterdam, staat met zijn vrouw Marritje Bonte en hun twee zoons afgebeeld op een schilderij dat hangt in het Museum de Amstelkring, gedateerd 1641 van de hand van de schilder G. Clz. Bleeker. Jacob de Roy staat eveneens als piekenier afgebeeld op de Nachtwacht van Rembrandt.

Leo Hendriks

Vermoedelijk gaat het om Henricus Franciscus Thijssen (15.11.1787 - 8.1.1830), medisch doctor, die in 1822 huwde met Maria Theresia ten Sande.

G.Karssenberg

de straat heet Barndesteeg (Barndesteech). Om welk huis gaat het hier


datum overdracht: 20-10-1690
verkoper: Rauter, Johan
koper: [de] Roij, Theodorus
straatnaam: Barndesteeg
straatnaam in bron: Barndesteeg (ZZ)
omschrijving: Huis en erf
Archief van de Schepenen: register van willige decreten van het Hof van Holland
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21733921

De belendingen (o.a. het gildenhuis (overlieden) van de kuipers- en wijnverlaters en de wed. van schepen Rogh) worden <hier> vermeld.   *)

Johan Rauter (heere van Arensteijn) was enig en universeel erfgenaam van zijn zoon Joan Constantini Rauter van Arensteijn, enige nagelaten zoon en universeel erfgenaam van Maria Catarina Sohier de Vermandois, vrouwe van Arensteijn.   *)

Den 18 september [1667] buijten Den Haegh ter Heijde in den echten staet bevesticht. Johan Router, heere van Arensteijn, Diepensee etc. Ritmeester ter dienste deser Vereenighde Nederl.. Maria Catharina Sohier de Vermandois, vrije baronesse.*) Schepen Cornelis Roch en Catharina Coymans baronesse Sohier de Vermandois zijn ook in het artikel “Het Bethaniënklooster en zijne
    overblijfselen. II,
” vermeld.
    Het eerste deel staat <hier>.

Willem Hak

Dag heer Karssenberg, ik had nog wat goed te maken! Vandaar de concept-parenteel van Theodorus de Roy (met de gegevens tot op dit moment). En met H.F. Thijssen ben ik tevens ook op het spoor van deze (ook katholieke) familie gezet. Met dank (maar we zijn nog niet uitgepraat, dacht ik), Leo.

Leo Hendriks

Dag heer Tak, veel dank voor de informatie over het transport van een pand in de Barndesteeg van Johan Rauter aan Theodorus de Roy. Erg leuk om alle gegevens bij elkaar te zien. Johan Rauter was inderdaad de erfgenaam van zijn eerder overleden legitieme zoon (en zijn echtgenote was nog veel eerder overleden, en ik las in een mooi verhaal over Oud Poelgeest, dat hij wellicht nog wel drie illegitieme kinderen moet hebben gehad. Afijn, ik kan weer verder met de gegevens. Groet, Leo. 

Leo Hendriks

De vader van de door mij genoemde Henricus Franciscus Thijssen draagt precies dezelfde voor- en achternaam.
​Deze vader is op 10.9.1784 gehuwd met Joanna Maria Rijnders.

En deze Thijssen senior is apotheker. Hij overleed in Amsterdam op 4.2.1823 en is geboren in Maastricht.

G.Karssenberg

Theodorus Franciscus Thijssen overleed op dus op 4.2.1823 in Amsterdam.
​Hij woonde toen op de Kloveniersburgwal en was "apothecar". Image 179.

G.Karssenberg


Ha, de familie Thijssen, al gevonden in het Nederlands Patriciaat. Leuk om zo allerlei verbanden te zien. Ik zag ook nog dat in de loop van de 19e eeuw ene dame Ten Sande (familie van de tweede Thijssen) gehuwd is met ene Hoynck van Papendrecht: en boven in de parenteel staat ook een Hoynck van Papendrecht gehuwd met ene Van Eeckhout. De (katholieke) familie-verbanden hebben wel gewerkt! Groet, Leo.

Leo HendriksPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!