stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Herkomst van Daniel (en Alexander) Maccalla

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Daniel Maccalla, tr. Aldegonda van Honswijck.

Daniel Macallen werd in 1654 door de Classis van Peel- en Kempenland aangesteld als schoolmeester van Eersel. Dirk Vogel, de toenmalige koster en schoolmeester te Bakel wilde blijkbaar zelf die functie in Eersel en men is blijkbaar tot een compromis gekomen, waardoor Daniel Maccalla in 1654 aangesteld werd als koster en schoolmeester te Bakel.

Het archief van de Classis van der Hervormde kerk van Peel- en Kempenland bevindt zich in het RHC-Eindhoven (Toegangnummer 257) en lijkt volgens de inventaris opgericht in 1648. De zogenaamde “Acta” zou dus het verzoek aan Daniel Maccalla om schoolmeester te Eersel (en uiteindelijk Bakel) moeten bevatten met een kans van vermelding van diens herkomst. De Acta beginnen jammergenoeg pas in 1665.

Daniel Maccalla was blijkbaar een vooruitstrevende figuur en we komen hem vanaf enige jaren na zijn vestiging in Bakel en diverse bestuurlijke functies tegen. Zo was hij schepen van Bakel in 1659, 1660 (o.m. op 1 maart 1660 vermeld als president), 1661, 1662 (op 26 mei 1662 en 10 juni 1662 vermeld als president), 1663, 1664 (op 23 sept 1664 vermeld als president), 1665 (op 22 jan, 7 febr en 29 dec 1665 vermeld als president), 1666 (op 11 nov vermeld als secretaris); secretaris in 1667 (als zodanig vermeld op 24 juni 1667); stadhouder van Bakel 1669, 1670, 1671, 1673, 1677, 1678; heilige geestmeester te Bakel 1659; schout van Bakel 1673; stadhouder van het kwartier van Peelland 1663, 1675, 1676, 1677, 1678; hij overleed tussen 16 nov 1678 en 16 okt 1679.

Zijn functies namen blijkbaar zo de overhand dat hij weinig tijd meer had om zijn koster- en schoolmeestersambt naar behoren uit te voeren. Hij verzocht daarom eind 1666 de Classis om een bekwaam “substituijt” te mogen zoeken, hetgeen de Classis hem toestond.

Ongeveer tegelijkertijd was er ook sprake van een zeker schoolmeester Alexander Maccalla, die in 1663, komende van Westerhoven, aangesteld werd als schoolmeester te Heeswijk en in 1678 als schoolmeester naar Mierlo verhuisde. Deze Alexander Maccalla was in 1682 geld schuldig aan de zoon van bovengenomede Daniel Maccalla, dus er moet een familieband zijn. Het meest voor de hand liggende is, hoewel niet zeker, dat beide schoolmeesters Daniel en Alexander Maccalla broers waren.

De belangrijkste vondst ten aanzien van deze familie met de voor Nederlandse begrippen bijzondere naam Maccalla (met vele verschillende schrijfwijzen) is natuurlijk het familiewapen van Daniel’s gelijknamige zoon als koning van het Helmondse Kolveniersgilde:

http://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/ft_{081BF2B0-ACB9-48FC-B0D8-8D6B27490F02}

Daaruit blijk inderdaad hun afkomst van de Schotse familie MacAulay of Ardincaple. We weten nu dus waar we uit zullen komen (in Schotland), maar nu nog de weg ernaar toe.

Heeft iemand al eens gezocht in de archieven van Bakel en wellicht toch ook in de Acta van de Classis van Peel- en Kempenland (door tijdgebrek op werkdagen ben ik daar helaas zelf nog niet aan toegekomen). Of wie heeft andere feiten gevonden die een licht kunnen laten schijnen omtrent de herkomst van Daniel Maccalla (senior) en (zijn broer?) Alexander Maccalla?

Philip van Dael

Schoolmeesters in de Meierij van 's-Hertogenbosch (1648-1795) » Mr Daniel ("de Jongen") Macalla op genealogieonline.nl vermeldt o.m.:

“…tussen 3 september 1654 en 1679 schoolmeester Bakel 2 - zie noot in Bakel, Noord-Brabant, Nederland.

Noot: was Daniel ook schout te Bakel in 1672?

177 Rekest van Daniel MACALLEN verklarende bereid te zijn de schooldienst op zich te nemen waarvoor de classis van Peel- en Kempenland hem gevraagd heeft en hem geschikt heeft bevonden nu de schoolmeester van EERSEL uit zijn dienst is verbannen en ontzet.

Datering: 3 september 1654 Pagina: 403 Plaats: Eersel
Toegangsnummer: 178 Inventarisnummer: 196 Bron: Raad van State…”

Martin Jongkoen

Beste Philip van Dael,

Als u de herkomst wilt achterhalen, is de moeilijkheidsfactor de herkomstplaats van de Macaulys.
There are many different groups, clans or septs of MacAulys from Ireland and Scotland,
who have no historical connection with Clan MacAuly.

Hieronder de link naar de site, die u waarschijnlijk wel kent, maar die niet bij iedereen op dit forum bekend is.
Daar valt o.a. te lezen dat de Clan niet erkend is by the Lord Lyon King of Arms.

We mogen aannemen dat er ook Macaulys naar Nederland zijn gekomen in de 16e en 17e eeuw,
toen hier Schotse en Engelse Regimenten naar toe kwamen om te dienen in het Staatsche Leger.
Mijn advies is om u daar ook in te verdiepen, want veel van die mannen trouwden hier en
hun kinderen waren niet allemaal soldaat, maar gewone burgers.

Ik heb wel eens onderzoek gedaan naar zo'n Schots geslacht, het duurt wel een jaartje,
maar het is leuk werk, want ik eindigde bij de Viking Somerled. 
Een ander onderzoek leidde mij naar Thor Longus, ook een Anglo-Danish Chief.
De Vikingen werden in Schotland Denen genoemd ! 
Ik wens u veel succes.

Mvrgr,
Henk Elsinga

https://www.scotweb.co.uk/info/macaulay/

henk elsinga

Hoe zeker is het dat Macalla een verbastering is van Macauly? In Rotterdam kwam ik de naam Mackulloch tegen. Diezelfde persoon komt ook voor als Mackalla.Zou dat niet ook een optie kunnen zijn?

Trouwdatum:
 

01-04-1653

Bruidegom:

David Mackulloch

Voornaam: David
Achternaam: Mackulloch
Bruid:

Jean Clerk

Voornaam: Jean
Achternaam: Clerk
Akteplaats:
 

Rotterdam

Bron of gezindte:
 

Doop Schots; Trouw Schots

Inschrijvingsjaar:
 

1653

Toegangsnummer:
 

1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)

Inventarisnummer:
 

129

 

laatste wijziging 30-04-2017

Doopinschrijving David Mackala Vader Rotterdam 26-07-1654

sluiten

962-01.47 Doop Schots

Doopinschrijving David
Doopplaats:
 

Rotterdam

Doopdatum:
 

26-07-1654

Dopeling:

David

Voornaam: David
Moeder:

Jean Clerk

Voornaam: Jean
Achternaam: Clerk
Vader:

David Mackala

Voornaam: David
Achternaam: Mackala
Bron of gezindte:
 

Doop Schots

Inschrijvingsjaar:
 

1654

Toegangsnummer:
 

962-01 Archives of the Scots Church Rotterdam (Schotse Kerk

niepoort

Jan Clavaux

De herkomst van de Bakelse Maccalla's is bekend vanwege het feit dat zij hetzelfde wapen voerde als de MacAulays van Ardincaple. Dus we eten waar we ten aanzien van deze familie uiteindelijk zullen uitkomen. Maar de weg er naar toe is nog de grote uitdaging.

Zijn de Bakelse Maccalla's wellicht nazaten van de in het Commissieboek 1586-1588 (Raad van State) zonder verdere gegevens vermelde Alexander Makalle/Macalle? Het feit dat hij vermeld wordt betekent dat hij een "soldaat"  was met een rang van minimaal kapitein:

http://proxy.handle.net/10648/2eb7048c-ae58-102d-8e23-0050569c51dd

Overigens komt de naam Alexander ook voor in de 16de eeuwse MacAulays/M'Alla's van Ardincaple.

Wie heeft gegevens van voor 1654 die kunnen leiden naar de herkomst van de Bakelse Maccalla's?  

En/of wie is in de gelegenheid om in het Brabants Historisch Informatie Centrum (Den Bosch) de Acta van de Classis Peel- en Kempenland na te kijken op zoek naar Maccalla in de periode 1665-ca. 1680:

257   Classis Peel- en Kempenland/ Eindhoven Nederlandse Hervormde Kerk, 1651 - 1960

Inventarus Nummer 1 Aktenboek, 1665 - 1684 en 1686

Philip van Dael

Dat ze hetzelfde wapen hadden als de familie Macauly zegt me eerlijk gezegd niet zo veel. Er werden ook wel wapens "gejat". Ik heb daarvan een mooi voorbeeld in de familie van mijn moeder. Het wapen van  gewoon gejat van een Utrechtse familie met dezelfde naam die in geen enkel opzicht verwant was met de voorouders van mijn moeder.

niepoort

Door het door de Bakelse Maccalla's gevoerde wapen weten we zeker dat dat voert naar de MacAulays, die ook MacAlla's en nadere schrijfwijzen voorkomen in de 16de en 17de eeuw in Schotland.

De Rotterdamse Maccalla's zijn mij bekend.  Daarbij ook eentje met de bij de MacAulays of Ardingcaple veel voorkomende voornaam Walter. Maar jammergenoeg geen enkele link naar de schoolmeesters Daniel en Alexandefr Maccalla.

Philip van Dael

Natuurlijk heb ik met de gedachte gespeeld dat de Bakelse Maccalla's het wapen "gejat" zouden kunnen hebben. Het is zeker niet uit te sluiten. Er zijn naar mijn mening echter een paar argumenten die daartegen spreken.

Ik weet niet wanneer uw moeder's familie het wapen van de gelijknamige Utrechtse familie heeft gejat, maar het "jatten" van wapens kwam vaker wat later in de tijd voor en men deed zulks veelal met een reden. In de 17de eeuw was er hier in Nederland echt niemand die ooit van de MacAulays van Ardincaple zal hebben gehoord, laat staan wat voor wapen zij voerden (in Schotland). Boeken waarin dat wapen werd beschreven waren er in die tijd zelfs nog niet. Temeer een reden dat de kans erg groot is dat het betreffende wapen niet "gejat" is.

Philip van Dael

In Huwelijksintekeningen van Schotse Militairen in Nederland 1574 - 1665 van Dr. Ir. J. Mac Lean komen voor:

  1. 20/06/1630 Arnhem Adam Maccallum, soldaat onder Capt. (Philip) Balfour x Gertien Jacobs dr van Jacob Jansden van Arnhem (get. sergt. Reyner Reyners in de Valckesteech.
  2. 12/04/1631 Utrecht Francois Maccaley, tamboer onder Maj. (James) Sand(i/e)lan(d)s (ot 27/03/1631) x Hendricge Peters, j.d. van Utrecht, won. op de Camp.
  3. 05/01/1642 Gorinchem Jaques Macale, jm uit Schotland, adelborst onder Lt. Col. (John) Levi(ng)ston (ot 22/12/1641) x Elisabet Jans Eymdorp, wed. van Hamburg, won. te Gorinchem

Martin Jongkoen

Wat mij een beetje bevreemdt is dat de naam Macauly, die toch moet worden uitgesproken met een -ie op het einde, wordt verbasterd tot een naam die op een -a eindigt. Bij een naam die op -ough, -och, -ogh of iets soortgelijks eindigt, lijkt me een verbastering tot een naam op een -a meer voor de hand te liggen.

Ik denk dat Macauly wel mogelijk verbasterd is tot Makkelie. Meertens familienamen geeft bij die naam de volgende documentatie (ook daarbij overigens een naam die op -a eindigt):

Thomas Machlijn, uit Schotland, corp. onder capt. Martin, huw. Bergen op Zoom 1612; Duncan Makeella, Schotsman, soldaat onder Capt. Hamelton, huw. Utrecht 1617; Willem Makalie, uit Schotland, huw. Rijswijk 1628; John Mackelijn, corp. onder Sergt. Maj. Veer, huw. Utrecht 1630; Francois Maccalley, tamboer onder Majoor Sandelans, huw. Utrecht 1631; Jaques Macale, jm. uit Schotland, adelborst onder Lt. Col. Leviston, huw. Gorinchem 1642; Johan Makelloch, adelborst onder Capt. Lauder, huw. Breda 1646 = John Makolloch, huw. Princenhage 1651 = Mac Culloch [Mac Lean-1976].

Misschien heb je noch iets aan deze naamsvarianten.

niepoort

Dat wapen is denk ik eind 18e eeuw of zo gejat. Toen mijn voorouders zich inmiddels hadden opgewerkt tot notabelen.

niepoort

Fonetisch ben ik het helemaal met je eens. Het wapen wijst echter toch in die richting. Voorts zijn er voldoende stukken waaruit een en ander blijkt, zoals:

At Edinburgh, 3 March 1565-66:

Ane Respitt maid to Walter Makkala of Arnchapill, Patrik Makkala, his bruthir, Archibald Makkala, Alane Makkala, Duncane Makkala, Umfra Colquhoun in Gortan, Robert Colquhoun, his bruthir, Alane McNeill, Robert Bountene, bruthir to the laird of Ardaich,* Duncane Makcaislane, Alestar Makcaislane, Arthure Darleith in Spittall, John Darlieth, his bruthir, Arthure Darleith of that Ilk, Malcolme Galbraitht, John Makcuill, tailyeoure, Johnne Makcawlay, Johnne Maknicoll, William Makkala in Ballyknovik, Alestar Makkala in Nobistoun, and Bartilmo Makala of Ardoch, for art and part of the slauchter of Johnne Makkaws in Ardskadnoche, committit upon suddantie in the moneth of November the yeir of God (1565) yeiris, and for all actioun and caus (etc); and als for all uthirs actionis (etc); tressoun in oure soveranis lord and ladyis personis (etc) allanerlie except: And for the space of xix years nix to cum eftir the dait heirof but ony revocation to indure, etc. [Registrum Secreti Sigilli Regum Scotorum: The Register of the Privy Seal of Scotland (1957) ed. James Beveridge and Gordon Donaldson, V (AD1556-1567), no. 2671, p59-60; fn* William Bunting took sasine of Ardoch Bunting in Lennox, 24 May 1560, Rotuli Scaccarii Regum Scotorum: The Exchequer Rolls of Scotland, XIX, 455]

Philip van Dael

Dat klikt nogal overtuigend. Misschien is de uitspraak in Schotland ook wel anders dan in het Engels.

niepoort


In Huwelijksintekeningen van Schotse Militairen in Nederland 1574 - 1665 van Dr. Ir. J. Mac Lean komt ook voor:

  • Utrecht 19/02/1617 (ot 26/01) Duncan Makeella, Schotsman,soldaat onder Capt. Ham(e/i)lton x Janneken Sonderlant j.d. van Njmegen, won. in de Koestraat.

Vermeldingen van Capt. Hamilton:

  • Heusden (1608, 1609), Nijmegen (1610, 1611), Utrecht (1617 - 1619), Sluis (1626), Cadzand (1629), Steenbergen (1630),

Martin Jongkoen
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!