stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Jan Aldercamp uit Vorden vader van o.a. Stijntien Jans Aldercamp (geh. met Gerrit Hermensz Brink)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Ik ben op zoek naar de echtgenote en ouders van Jan Aldercamp/Allercamp uit Vorden. Online vind ik de volgende gegevens:

Jan zou getrouwd zijn met Lutgert Haskes en zijn ouders zouden zijn Derc Aldercamp en Aeltien Lomans.

Dit vond ik op de website van Heidsma:

http://heidsma.nl/genealogy/getperson.php?personID=I69434&tree=genea_totaal

Derc op Allercamp 

Notes: OTGB 89.11 J. Renema. Derk wordt opvolger op Alderkamp tr. er bij in. Overlijdt tussen 1650 en 1657. Hij krijgt een zoon Jan de opvolger en o.a 2 zonen woonachtig in Zutphen en een kleinzoon die 1657 hun aanparten in de helft van het erve Allercamp verkopen aan Jan to Allercamp broer en oom die op de boerderij woont, en tot ca. 1688 geleefd heeft.Jan's zoon Willem wordt opvolger op Alderkamp.

Married ca 1608 Vorden  Aeltien Lomans, c. ca 1580, Vorden

Children

1. Jan Allerkamp,   c. ca 1610,   bur. ca 1688  (Age ~ 78 years)

2. Willem Allercamp

 

Name Jan Allerkamp Christened ca 1610, Buried ca 1688 

Notes: SAZ 0216 232 fol. 156r,1 6 1657: "Erschenen Willem Allercamp en Agneta Weijenberch sijne echte huisvr. Tonnis ... Hendersken Hoetincks ... de vrouwen met haere mannen als haer ehelicke momberen,enz....droegen op ende over... als erffcoop recht is, aen Jan Allercamp, Lutgert Haskes sijn huisfr. en de haere erven, haerluiden aendeelen aen halfscheijtt van huis,hof,paetbrinck.....van het goett Allercamp, voorts haer aendeelen aen haer ... Tonnis Allercamp mett sijn huijsf. enz....deselve henluiden van Derck Allercamp ende Aeltien Lomans haerluiden resp. vader ende moeder ende bestevader ende bestemoeder aengeerft enz." OTGB 90 39 J.Renema. Jan en Lutgert leven nog in 1685 gezien doc. SAZ 0216 inv. 234 fol. 359r

Married Lutgert Haskes  Married ca 1634 

Children:

1. Hasken Allerkamp, c. 28 Dec 1634, Vorden 

2. Jan Allerkamp, c. ca 1638 (doop gevonden op 15-01-1643 te Vorden)

3. Willem Jansen Allerkamp, c. ca 1640

4. Hasken Allerkamp, c. 10 Aug 1651, Vorden 

5. Aeltjen Jansen Allerkamp, c. ca 1654

6. Tonnis Allerkamp, d. Bef 1684

7. Jan Allerkamp

(Bron: http://heidsma.nl/genealogy/getperson.php?personID=I69453&tree=genea_totaal)

Hier mis ik alleen Stijntien.... Er zou ook nog een zoon Derrick zijn (ged: 13-08-1634 Vorden), maar daar kom in in het zelfde jaar ook de doop tegen van Hasken met vader Jan Aldercamp op 28-12 (zie hierboven).

De doop van zoon Jan vind ik bij 15-01-1643, daar heet de vader Jan Allercamp (maar Allercamp en Aldercamp worden door elkaar gebruikt). Dochter Stijntien is gedoopt op 06-04-1640 Vorden, maar haar mis ik in het lijstje hierboven. Ik ben een beetje in de war geraakt door de dopen van Hasken en Derrick in 1634. Waren er twee personen Jan Aldercamp/Allercamp? Of is er een fout gemaakt met een inschrijving?

Staan de gegevens gevonden bij het SAZ (nu RAZ?) online en uit welk boek komen ze dan?

Op de site van Max Schulte vind ik nog dit:

Kindere van deze Jan en Lutgert volgens Max Schulte:

185a alderkamp, derrick,*13-08-1634 Vorden,+<1704 x1 06-07-1662 Zutphen: _.., hendricksken jans

185b alderkamp, hasken,*28-12-1634 Vorden

185c alderkamp, berent jansen,*± 1636 Vorden? x1 12-08-1666 Vorden: _.., aeltijen martensen

185d alderkamp, stijntje,*06-04-1640 Vorden,+<-05-1688 x1 22-04-1660 Zutphen: Brink, Gerrit Hermensz

185e alderkamp, jan,*06-01-1642 Vorden x 06-01-1668 Vorden: _.., margrita pelgrums (Doopdatum klopt niet, moet zijn: 15-01-1643 Vorden)

185f alderkamp, willem,*± 1644 Vorden? x 15-09-1678 Vorden: _.., teunisken willems

185g alderkamp, aeltjen,*± 1646 Vorden? x 26-07-1684 Vorden: _.., philips jansen

185h alderkamp, hasken,*10-05-1651 Vorden (Klopt niet, moet zijn 10-08-1651 Vorden)

 

Wie kan mij helpen?

Mirjam

U begint uw vraag met de ouders van Jan Allercamp. Vervolgens volgt er ergens middenin het betoog: " Ik mis stijntje" maar voor die opmerking schrijft u nergens over een stijntje of ik lees er gigantisch overheen. Dus welke Stijntje mist u? Pas veel verderop duikt er dan weer ergens een Stijntje op in uw bericht. Sorry maar ik kan het even niet volgen. Het zal wel aan mij liggen, ik heb slecht geslapen. Nogmaals excuses.

Annemarie57

In het Historisch kadaster van Zutphen vond ik nog wel dit: (ik weet niet of het interessant is, maar ik wil het u niet onthouden)

Verpondingsnummer 409
Verpondingsnummer* 409 B
Kadastraal nummer
Straatnaam bij binnenste Laarpoort (Oudewand)
Datering akte 19-11-1660
Object 1/2 huisje
Huisnaam
Verkoper Mechtelt Goerts, weduwe Derck Everts Hoberdinck; Derckje Willems,
weduwe Wilm Wouters
Koper Tonnis Allercamp X Hendersken Hoetinck (eigenaar 1/2)
Hypotheeknemer
Hypotheekgever
Belending 1 koper
Belending 2 Dieren, wed. Sander van
Belending achter stadsmuur
Belasting
Bron
Opmerkingen

Annemarie57

Bedankt voor de reactie, Annemarie!

In de titel geef ik aan dat Jan Aldercamp de vader is van o.a. Stijntje. Zij is gedoopt op 06-04-1640 te Vorden. Mijn vraag is: Zijn deze Jan Aldercamp x Lutgert Haskes haar ouders? En zijn de kinderen bovengenoemd haar broers en zus? 

Stijntje is gehuwd met Gerrit Hermensz Brink. De kinderen van Stijntje en Gerrit heten: Hermen, Dirck, Wilhelmus, Janna, Hendrik, Aleida, en Wilhelmus. Ik kom daar bij de vernoemingen geen Lutgert (of iets wat daar op lijkt) tegen.

Mirjam

Ach mijn fout. Zodra ik de tekst begin te lezen zie ik de titel niet meer. Soms slaan vernoemingen wel eens een generatie over. Komt de naam Lutgert (Lutgarda) ook niet voor bij haar kleindochters?

Annemarie57

Is je vergeven, hoor ;-)

Nee, ook geen kleindochters met die naam, helaas (Gerritien en Willemtien)

Mirjam

Jammer. Die twee dopen in 1634 lijken inderdaad een probleem. Twee naamgenoten (broers of neven ofzo)  zou natuurlijk kunnen, maar dat is lastig bewijzen. Ik zal straks Vorden eens op het gemak uitspitten. Mocht ik iets vinden dan meld ik mij weer, anders niet, dan loop ik ook vast zonder alternatieven en ideeën.

Annemarie57

Het lost het probleem niet op maar ik vond nog wel:

Erve Buerkamp. Blz. 97.
17-01-1639, is verschenen Agnes Sluiters de weduwe van Henrick van Swinderen, geassisteerd door
haar broer Steven Sluiters, en verklaart voor zichzelf en haar erven dat zij voor een geldsom heeft
verkocht en daarmee op- en overgedragen aan Jan Allercamp op Veenhorstinck en zijn vrouw Rijcxen
Hassincks
een erve genaamd de Buerkamp met een hofstede, bijbehorende goederen en alle
rechten, zoals gelegen in de buurtschap Delden van het kerspel Vorden. Vrij van lasten uitgezonderd
de tiende en een leen van Huize Vorden.

bron:

https://www.vordensverleden.nl/scholtambt-zutphen-regesten-vorden/opdrachten-vestenissen-en-volentaire-akten/boek-229-1637-1642

Annemarie57

Zo te zijn waren er dus een Jan Derckse en een Jan Tonnisz Allercamp?

Bouwland het IJserstucke Blz. 108.
20-11-1650, zijn verschenen Johan Tonnijssen Allercamp met zijn vrouw Rijxke Dercxs, en verklaren
voor henzelf en hun erven dat zij voor een geldsom hebben verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Jan op Klein Hamminck en diens vrouw Lutgere Meijnts en erven een stuk zaailand
genaamd het IJserstucke gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden en grenzend met de
zijden aan het Bijenhof en aan Roordincks weide en met de einden aan het erve Klein Hamminck en
aan Kilholts land genaamd het Oort.

De ouders van Jan Tonnisz zullen hier genoemd zijn:

De erve Buirlo en Allercamp. Blz. 55.
19-10-1616, zijn verschenen Tonnis Allercamp met zijn vrouw Aelken ten Buirlo en Bartoldt Jansen
met zijn vrouw Harmken de dochter van voornoemde Aelken ten Buirlo en wijlen haar eerste
echtgenoot Johan ten Buirlo, en hebben allen als mede-erfgenamen in goed overleg besloten dat
Harmken ten Buirlo zal mogen behouden de gehele erve en goederen Buirlo met alle toebehoren en
rechten, zoals dit in eigendom was van hun ouders Johan en Aelken ten Buirlo.
Uitgezonderd is een stuk land in de Lindensche Enk van 1 molder groot dat haar moeder Aelken is
toegevallen als tucht van haar huidige man Tonnis Allercamp, waarin hun zoon Johan mede zijn
gerechte aandeel zal hebben.
Voorts is besloten dat de erve en goederen Allercamp met alle toebehoren en rechten gelegen in de
buurtschap van Delden en kerspel Vorden zullen worden toebedeeld aan voorgenoemde zoon Johan
en diens erven, en tevens hebben Tonnis Allercamp en zijn vrouw Aelken nog 100 daalder betaald
aan Bartoldt Jansen’s vrouw Harmken.

 

(Alles van voornoemde website VordensVerleden)

Annemarie57

Dankjewel voor deze informatie!

Het lijkt er inderdaad dus op dat er een Jan Derckse en een Jan Tonnise Allerkamp was. Maar nu nog uitvinden welk kind bij welke vader hoort. bij sommige dopen staat echt Aldercamp en bij andere weer Allercamp. Ik weet niet of dat nog een verschil maakt? In het stukje waar Jan met Lutgere wordt genoemd, staat geen Allercamp...  In het stukje van Heidsma staat wel een Derck Allercamp genoemd met zijn vrouw Aeltien Lomans. Ook Jan en Lutgere worden daarin genoemd: "Jan Allercamp, Lutgert Haskes sijn huisfr" Lutgere zou een dochter zijn van Hasken Jansen uit Wichmond (behorend tot Warnsveld).

Maar bij Stijntiens kinderen ook geen vernoeming naar Rijcxen Dercxs Hassincks... 

Er staan tussen de vermeende broers en zus wel een Tonnis en een Aeltje, deze twee zijn in ieder geval wél vernoemd naar Tonnis en zijn vrouw Aeltjen. Hun ouders zijn dan Jan Tonnissen Allercamp en Rijcxen Dercxs Hassincks.

Mirjam

Haske zal wel een kind zijn geweest van Jan Derks, vernoemd naar opa van moederszijde. Dan moet het andere kind in 1634 van Jan Tonnisz zijn. Maar dan komt het moeilijke: van welke Jan was Stijntje? Dat wordt puzzelen om te zien of er een Christina voorkwam in het voorgeslacht of bij de broers en zussen van een van de twee. Of een erfdeling waar ze in genoemd wordt. Ik kwam ook nog een Wendele tegen die bij een van de twee Jannen thuis zal horen:

08.05.1653 Den 8 Maij Hendrick Vorde , sone van Jacop Vorde uit Mosel, met Wendele Allercamps, dochter van Jan Allercamp. _ Dese sin tot Vorden getrout den 5 Junus.

Annemarie57

Het andere kind was Derrick, die zou dus vernoemd zijn naar zijn opa van moeder's kant. Dus dat klopt dan weer met Jan en Rijcxen. Stijntien laat ook een Dirck dopen, naar haar broer? Zou Derrick dan haar broer kunnen zijn?  Maar aan de andere kant: Jan Derks zijn vader heet ook Derck.... dus daar zou die Derrick ook naar vernoemd kunnen zijn... Pfff, verwarrend, hoor!

Ik vind ook nog: op 16 mei 1669 doopt een Maria Aldercamps (gehuwd met Wendelmus Metsijsse(?)) een zoon Wilhelmus. Dochter Stijntien doopt ook een zoon Wilhelmus in 1666. Wellicht zussen?

Ja, die Wendele kwam ik ook tegen in het Gelders Archief en op Genealogiedomein.nl bij Vorden.

Mirjam

Precies Derck komt bij beide echtparen voor dat maakt het zo lastig. Die Wendelmus klinkt ook wel interessant.

De naam Willem lijkt voor te komen bij de kinderen van Derk en ook daar weer een Tonnis zodat ik vermoed dat beide Jannen inderdaad neven van elkaar waren..............

Derck Allercamp x Aeltien Lomans (beiden overleden voor 05-06-1657)

kinderen: 

      1. Jan Dercks Allercampx Lutgart Haskes

      2 Willem x 1636 Agneta Weijtenborgh

      3.Tonnis x Hendersken Hoetinck

Annemarie57

En voor 1600 nog een andere spellingsvariant:

 

Stuk land de De Eeckgoir. Blz. 31.
1562, op donderdag naar de heilige pinksterdag is verschenen Griete toe Aelrekamps, de
dochter van de overleden Johan toe Aelrekamps en geassisteerd door Henrick Boelinck.
Verklaart voor haarzelf en erven dat zij voor een geldsom heeft verkocht en daarmee op- en
overgedragen aan Wolter Menninck en zijn erven haar gerechte aandeel van een stuk land
genaamd de Eeckgoir gelegen in de buurtschap van Delden, kerspel Vorden. Met de ene
zijde aan Hiddinck jacht en met het andere aan Buerkamps maetken en het Hengeler broeck.

Annemarie57


Zoon Wilhelmus van Stijntien is dan ws. ook naar een broer Willem vernoemd.

Ik vind ook: 

15.10.1654 Den 15 october 1654 Willem Tonnissen, sone van salige Tonnis Obekinck, met Tonnisken Alderkamp, dochter van Jan Allercamp._ III Dese sin tot Vorden getrout den 3 desember

26.07.1684 Plips Jansen, wed. van w. Jenneken Reijnsen, met Altjen Jansen, Dochter van Jan Alderkamp

Derck zou dus een broer Tonnis gehad moeten hebben die een zoon Jan Tonnis had (gehuwd met Rijcxen Dercxs Hassincks)

Jan Tonnis en Jan Dercks zijn dan neven. Maar nog niet duidelijk bij wie Stijntien dan hoort...

Bij die verponding komt ook een Derckje Willems voor. Zou ook familie kunnen zijn (dochter van Willem Jans Allercamp)

MirjamPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!