stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Ouders en Doop van Gerrit (van) Luijte. Ca 1700. Delft, Overschie of Voorschoten.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Al in 2007 is het eerste topic over de familie Luiten in dit forum geplaatst, ook zelf ben ik langer op zoek naar de doop van
Gerrit en Claes Luijte, waarschijnlijk broers. Ondanks veel info helaas nog zonder succes, daarom vraag ik u graag opnieuw uw aandacht en reacties.

Gerrit van Luijte, is begraven op 15-08-1785 in Overschie.
Getuige bij:
10-09-1730     doop Gerrit Luite (geb. 1730)     
29-06-1746     doop Gerrit de Hoog (geb. 1746)     
Gerrit trouwde op 24-04-1729 in Delft met Joanna (Jannetje) Spaniersberg, 31 jaar oud, nadat zij op 09-04-1729 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
Jannetje is een dochter van Joannes Arents (Jan) Spanjaersbergh en Sara Jansz van Dort. Zij is gedoopt op 26-01-1698 in Delft.
Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Jochems de Bruin (ovl. 1714) [grootmoeder vaderszijde],
Arent Cornelisz Spanjaersbergh (1644-na 1699) [grootvader vaderszijde], Heijnderick Jans van Dort (geb. 1664) [oom moederszijde] en
Lijsbet Jans van Dorth (geb. 1666) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: 1 van een tweeling ?
Getuige bij:
10-09-1730     doop Gerrit Luite (geb. 1730)     
02-03-1732     doop Kristiaen Luite (geb. 1732)     
29-06-1746     doop Gerrit de Hoog (geb. 1746)     
06-04-1749     doop Catrina Spaniersbergh (geb. 1749)     
06-07-1755     doop Gerrit Molenaar (geb. 1755)     [grootmoeder moederszijde]   
11-03-1764     doop Gerrit Poot (geb. 1764)     [grootmoeder moederszijde]   
14-05-1767     doop Marijtje Grisnigt (geb. 1767)     [grootmoeder moederszijde]

Kinderen van Gerrit en Jannetje:

1 Dirckje Gerritsdr van Luijten, is gedoopt op 15-01-1730 in Delft. Bij de doop van Dirckje waren de volgende getuigen aanwezig:
  Nicolaas (Claas) Luite en Anna Schreuders. Dirckje trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1753 in Delft met Arij Leendertsz Molenaar, nadat zij op
  12-05-1753 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
2 Gerrit van Luijten, is gedoopt op 29-09-1731 in Overschie. Bij de doop van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Isaak Nollemans
  en Catarina (Trijntje) Spaniersbergh (geb. 1705). Hij is begraven op 15-11-1731 in Overschie.
3 Trijntie van Luijten, is gedoopt op 26-10-1732 in Overschie. Bij de doop van Trijntie was de volgende getuige aanwezig: Catarina (Trijntje)
  Spaniersbergh (geb. 1705).
4 Dijna Gerritse van Luijten, is gedoopt op 23-01-1735 in Overschie. Bij de doop van Dijna was de volgende getuige aanwezig: Catarina (Trijntje)
  Spaniersbergh (geb. 1705). Dijna is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 15-10-1787 in Delft.
  Getuige bij:
  07-12-1775     doop Maria (Marija) van den Berg (1775-1837)     [tante moederszijde]   
  10-11-1776     doop Jannetje Grisnigt (geb. 1776)     [tante moederszijde]   
  25-01-1780     doop Jacobus van den Berg (geb. 1780)     [tante moederszijde]   
  Dijna trouwde, 28 jaar oud, op 29-05-1763 in Delft met Pieter Ariensz Poot, nadat zij op 14-05-1763 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
5 Anna van Luijten, is gedoopt op 10-09-1737 in Delft. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit de Hoog en
  Anna Poulusz (Annetje) Spanjersberg (geb. 1712).
  Getuige bij:
  27-04-1783     doop Joannis van den Berg (geb. 1783)     [tante moederszijde]   
  27-06-1786     doop Wilhelmina van den Berg (1786-1827)     [tante moederszijde]   
  03-10-1788     doop Dirk van den Berg (1788-1833)     [tante moederszijde]   
6 Maria van Luijten, is gedoopt op 29-11-1739 in Delft. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Catarina (Trijntje)      Spaniersbergh   (geb. 1705).
  Notitie bij de geboorte van Maria: Ook doopgetuige: Maria Luijte
7 Gerrit van Luijten, is gedoopt op 12-02-1741 in Delft. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Catarina (Trijntje)
  Spaniersbergh (geb. 1705).
8 Jannetje van Luijten, is gedoopt op 15-04-1742 in Delft. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Catarina (Trijntje) Spaniersbergh   (geb. 1705).
  Getuige bij:
  25-01-1778     doop Gerrit van den Berg (1778-1831)     [tante moederszijde]   
  Jannetje:
  (1) trouwde, 21 jaar oud, op 15-01-1764 in Delft met Jan Cornelis Grisnigt, 25 jaar oud, nadat zij op 31-12-1763 in Delft in ondertrouw zijn
  gegaan.
  Jan is een zoon van Cornelis Jansz Grisnigt en Marija Abrahams (Marijtje) Bladergroen. Hij is gedoopt op 31-07-1738 in Delft. Bij de doop van
  Jan was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Reijers Boeikoop (1675-1756) [grootmoeder vaderszijde].
  Jan is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 26-09-1782 in Overschie.
  (2) trouwde, 41 jaar oud, op 09-11-1783 in Delftshaven met Abraham Verhagen, nadat zij op 25-10-1783 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
  Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Abraham: Weduwnaar onder Rijswijk en weduwe van Jan Cornelis Grisnigt , wonend: Vrijenban -
  Attestatie van Delfshaven 9 november 1783
9 Gerretje van Luijte, is gedoopt op 29-08-1747 in Delft. Bij de doop van Gerretje waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina (Catrijna)
  van der Hoeven en Jan Spaniersbergh (geb. 1723). Gerretje trouwde, 27 jaar oud, op 15-01-1775 in Delft met Gerrit van den Berg, 28 jaar oud,
  nadat zij op 31-12-1774 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.
  Gerrit is een zoon van Dirck Ariensz van den Berg en Maria Cornelisz (Martijntje) Gravesteijn. Hij is gedoopt op 27-11-1746 in Wateringen.
  Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Willemsdr van der Burg (geb. 1673) [grootmoeder vaderszijde]. Gerrit is
  overleden op 11-08-1809 in Delft, 62 jaar oud. Hij is begraven op 12-08-1809 in Delft.

Nicolaas (Claas) Luite. Waarschijnlijk een broer van Gerrit (van) Luijte.
  Getuige bij:
  15-01-1730     doop Dirckje Gerritsdr van Luijten (geb. 1730)     
  Claas trouwde met Anna Schreuders.  
  Getuige bij:
  15-01-1730     doop Dirckje Gerritsdr van Luijten (geb. 1730)
Kinderen van Claas en Anna:

1 Gerrit Luite, is gedoopt op 10-09-1730 in Voorschoten. Bij de doop van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Luijte (ovl.    1785)
  en Joanna (Jannetje) Spaniersberg (geb. 1698).
2 Kristiaen Luite, is gedoopt op 02-03-1732 in Voorschoten. Bij de doop van Kristiaen was de volgende getuige aanwezig: Joanna (Jannetje)     Spaniersberg   (geb. 1698). 

 

Gezocht de Ouders en Doop van  Gerrit (van) Luijte.  Ca 1700.  Delft, Overschie of Voorschoten.

Willem van de Pol

Als ik het goed zie, laten beide broers een zoon Gerrit dopen. Dat kan betekenen dat hun vader (ook) Gerrit heette.

Pauwel

Nikolaas Luite, tuinman op Haagwijk, ingekomen den 31 maart 1730 met attestatie van 's-Gravenhage, getekend den 8 february 1730. Vertrokken met attestatie na Alphen den 10 november 1733.
Bron: NGV afd. Rijnland nr 11, bewerking geref. lidmatenboek Voorschoten.

gr, Frans

Frans Angevaare

Pauwel,  Dat zou heel goed kunnen, als we er van uitgaan dat Gerrit en Claes broers zijn.  Maar ik heb nog zo mijn twijfels, zie https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/26985/0.

Willem van de Pol

Frans, dat is nieuw voor mij.

Willem van de Pol

Zekere Marija Luijte is in het jaar 1739 getuige bij de doop van Marija, dochter van Gerrit van Luijten en Johanna Spanjersberg [link].

Op 14 mei 1730 is te Delft zekere Marija Luijte tezamen met Pieter Luijte getuige bij de doop van Pieternella, dochter van Jan Waarsegger en Lena van Dijck [link].

Op 26 december 1706 is te Amsterdam zekere Marija Luijte tezamen met Frans Waarseegers getuige bij de doop van Frans, zoon van Willem Stevels en Hendrina Waarseegers [link, link].

Misschien is het niks maar ik dacht ik meld het toch even.

JP Ouweltjes

Het huwelijk van Francois Waarsegger en Maria Luyte: http://www.stevels.nl/waersegger.html#Francois_Waersegger_1648-1719

JP Ouweltjes

Kinderen van Frans Waarzegger (Waarseegers, Waarsegers, Waarseger, Waarzeeger) en Maria (Marijtje) Luijte (Luite, Leuntje):

 1. Petronella, ged. 's-Gravenhage (nieuwe kerk, nederd. geref.) 29.8.1684, ouders Frans Waarseegersz en Maria Luijte, get. Pieter Nanningh, Haddeweij Luijte
 2. Pieter, ged. 's-Gravenhage (kloosterkerk, nederd. geref.) 19.4.1686, ouders Frans Waarsegers, Maria Luite, get. Otto Schakkijn, Meinsje Waarsegers
 3. Margriete, ged. 's-Gravenhage (grote kerk, nederd. geref.) 1.2.1688, ouders Frans Waarseger, Maria Leuntje, get. Jakobus Bekesteijn, Hadewij Luitje
 4. Pieter Francoijs, ged. 's-Gravenhage (kloosterkerk, nederd. geref.) 10.3.1690, ouders Frans Waarzegger, Maria Luite, get. Hendrik Luite, Adewij Luite
 5. Johanna Adriana, ged. 's-Gravenhage (kloosterkerk, nederd. geref.) 20.7.1692, ouders Frans Waarzegger, Marijtje Luite, get. Hendrik Luite, Johanna Christina de Bije
 6. Geertruit, ged. 's-Gravenhage (grote kerk, nederd. geref.) 19.1.1695, ouders Frans Waarzeeger, Maria Luijte, get. Bartholomeus en Henderina Waarseeger
 7. Maria, ged. 's-Gravenhage (grote kerk, nederd. geref.) 18.2.1696, ouders Frans Waarzeeger, Maria Luijte, get. Jan en Mensje Waarzeger
 8. Adewij Francoise, ged. 's-Gravenhage (grote kerk, nederd. geref.) 28.1.1699, ouders Frans Waarzeeger, Maria Luijte, get. Pieter en Adewij Luijte
 9. Jan, ged. 's-Gravenhage (nieuwe kerk, nederd. geref.) 17.7.1703, ouders Frans Waarzegger, Maria Luijte, get. Pieter Luijte, Margrita Waarzegger

JP Ouweltjes

Nicolaas Luijten, jongeman geb. in het kerspel Leeuwen in het ampte van tusschen Maas en Waal, otr. 's-Gravenhage (stadhuis) 30 oktober 1729 met Anna Schreuders, jongedochter geb. te Wesel, en beijde wonende alhier [link].

JP Ouweltjes

Dopen Leeuwen nederd. geref.:

 • 10 mei 1696, Jan Hendrik, soon van Gerrit den hovenier op 't huijs te Leeuwen, en des selfs huijsvrouw, get. Berndjen Geurds en haeren soon Hendrik 
 • 4 september 1701, Claas, soon van Gerrit Luiten, en Derrisken sijne huijsvrouw, get. Henrica Vierhuis, huisvrouw van meester Derrick van Cranenburgh
 • 6 januari 1704, Gererd, soon van Gerrit Luiten, hovenier, en Derisken sijn huijsvrouw, get. Isabella Jansen van Hoek
 • 23 mei 1706, Alexander Frederik, soon van Gerrit Luiten hovenier, en Derisken sijn huijsvrouw, get. Anna Vierhuijs
 • 5 augustus 1708, Elbertina, dochter van Gerrit Luiten hovenier, en Derrisken sijn huijsvrouw, get. Lijncken Gerrits
 • 28 april 1715, Jacob, soon van Gerrit Luijten

Een huwelijk heb ik niet kunnen vinden.

Edit: Berndjen Geurds was volgens het doopboek te Leeuwen gehuwd met zekere Jan Hendriks. Zie doop op 21 januari 1677 [link].

JP Ouweltjes

Lidmatenregister Leeuwen:

Anno 1695 Gerrit Luiten den tijd(elijke) hovenier op 't huijs te Leeuwen, en Derrisken sijn huijsvrouw. [link]

Anno 1705 Gerrit Luijten en sijn huijsvrouw (bijgeschreven: hij gestorven) [link]

Anno 1717 Gerrit Luijten ende Dersken sijn huijsvrouw (bijgeschreven: hij doot) [link]

JP Ouweltjes

Alles zo beziend denk ik dat Gerrit Luijten en Derrisken (Dersken, Derisken) met zekerheid de ouders zijn van Nicolaas Luijten. Met enige creativiteit valt in Derisken de meisjesnaam Dirckje te lezen, de oudste dochter van Gerrit van Luijten en Jannetje (Joanna) Spaniersberg. Waarmee het voor mij zeer waarschijnlijk lijkt dat we de ouders van Gerrit van Luijten hebben gevonden. 

Van een familieband met Maria Luijten gehuwd met Frans Waarzegger lijkt vooralsnog geen sprake.

JP Ouweltjes

@ JP, wat een vondst!!! 

Bedet

@ JP Ouweltjes

Ik zag zojuist pas uw berichten, ik ben de laatste tijd slechts af en toe online, zit middenin een verhuizing, maar wat ik nu al heb gezien is indrukwekkend. Ik kom er  zo snel mogelijk op terug.

Hartelijk dank alvast u hoort nog van me.

Wim.

Willem van de Pol


Gerrit Luiten, jongeman zoon van Luit Caspers van Slijk Ewijk, tr. Brummen (nederd. geref.) 13.8.1693 met Dersken Claassen, jongedochter, dochter van Claas Jansen van Craijenest [link].

JP OuweltjesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!