stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Stamt het geslacht Walraven uit Hoorn uit het geslacht Brederode?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen met wat inzichten op enkele gegevens die ik gevonden heb. Via dit forum heb ik informatie ontvangen over de familie Walraven uit Hoorn. Daarnaast heb ik informatie gevonden die misschien de familie Walraven kan koppelen aan het geslacht Brederode.

 

Het gaat om de stamvader Jacob Walravensz vermeld in de stamreeks uit Gens Nostra 1991:

1. Jacob Walravensz., schepen van Hoorn, 1503, 1509, 1511, 1516, 1527, 1530, 1532en 1535, burgemeester 1507,1508,1510,1512,1513,1515,1517,1519en 1526, lid van de vroedschap 31-1-1531, sterft 1535, tr. NN.

Jacob Walravensz. bezit land te Westerblokker aan de westzijde van ‘de Groote WoudVg. Dit kan hetzelfde perceel zijn waarvan eerder wordt vermeld dat het aan de westzijde wordt begrensd door ‘Sinte Michielsgilde landt ende Dirck Ydtges erfgenamen 10. Ydtges is mogelijk een zwager van Jacob Walravensz. en de vader van Ytge WalravenslL. 

Met daarbij zijn kinderen vermeld:

Uit dit huwelijk12:

1. Gerbrant Jacobsz., volgt 11.
2. Catharina Jacobsdr., mogelijk gehuwd geweest met Willem Pietersz. (zie

Walraven C).
3. Floris Jacobsz. (Coomen Floris), leeft nog in 1553. Geen nageslacht. 

Jacob Walravensz sterft in 1535 zoals vermeld in de "Kronyk van Hoorn" van Theodorus Velius.

 

Op www.Hogenda.nl vond ik REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE BREDERODE, 1264-1803 van J.C. de Kort met daarin bij het leen 142B ( Purmer) het volgende vermeld:

142B. De helft van 6 deimd, (1568: jaarlijks 14 pond waardig); de helft van 3 koeven, (1568: jaarlijks 10 pond waardig).

7-6-1535: Floris Walraven van Hoorn bij dode van Jacob Walravenz., zijn vader, LRK 106 fol. 8.
11-2-1538: Gerbrand Walraven van Hoorn bij dode van Floris, zijn broer, LRK 106 fol. 14. 22-6-1541: Maarten Adriaansz. voor Jacob Walraven bij dode van Gerbrand, diens vader, LRK 106 fol. 20v.

14-7-1568: Jacob Walraven Gerbrandsz., LRK 107 fol. 7. 

De gegevens van Jacob Walravensz komen overeen met die van hierboven: sterfdatum en namen kinderen.

Zou dit dezelfde kunnen zijn? Ben bijna geneigd om te zeggen van wel!

 

142B is een helft van een oorspronkelijk groter leen, 142:

142. 6 deimd land in de ban van Purmer, genaamd de Plate, zuid: Jan ver Coppenz., noord: Jacob Jan Arnoutsz.; 3 koeven op de Wornier, noord: Jacob Jan Arnoutsz., zuid: Herman Jacob Hermansz., (1474: jaarlijks 9 pond waardig).

14-9-1469: Heer Walraven, priester, en Walraven Florisz., vermeld 1474, beiden met de helft zoals Nikolaas Taamsz. voor Agatha Walravendr., diens vrouw, voor twee derde overdroeg aan Floris Walravenz., LRK 105 fol. 53v.

Het leen 142 gesplitst in 142A en 142B. 

Zou deze Walraven Florisz, die blijkbaar vermeld wordt in 1474, de vader kunnen zijn van  Jacob Walravensz?

 

Bij leen 141, die ook onder Purmer valt, staat nog het volgende:

141. De helft van het Lege weer in de ban van Purmer in Gerbrand Scoutincs weer ge- meen met Nikolaas die Waal en Jan, zijn stiefzoon, zuid: Pieter Paulusz., noord: Jan Jacobsz., Jan Arnoutsz., Herman Jacob Hermansz. en Jan Coman Jansz.; de helft van 4 koeven gemeen met Dirk Bloemert en de helft van 3 koeven op de Wor- mer, genaamd Wormerven; een vierde van 4 koeven gemeen met Dirk Bloemert en Nikolaas die Waal, en een kamp daarnaast, de laatste drie percelen belend, zuid: oude Jacob Paulusz., noord: Jan Arnoutsz., Herman, diens broer, en het godshuis van Purmerend.

11-6-1435: Walraven Reinoutsz., neef van de leenheer, zoals Jan van den Veen Reinoutsz. en Reinout, diens zoon, LRK 105 fol. 50v en fol. 54v.
16-7-1441: Reiner Walravenz. voor Agatha Walravendr., zijn nicht, bij dode van Walraven Wal- ravenz., haar vader, LRK 105 fol. 49v en fol. 53.

19-7-1441: Floris Walravenz. bij overdracht door Reinout Walravenz. voor Agatha Walravendr. met de helft plus een half deimd, bevestigd door Nikolaas Roelenz. en Floris Nikolaasz. van haar vaders wege en Floris Nikolaasz. en Jan Pietersz. van haars moeders wege, LRK 105 fol. 53 en fol. 49v. 

Als ik dan de tijdlijn volg is Floris Walravenz de vader van Walraven Floris en is deze Floris weer een zoon van Walraven Reinoutsz, neef van de Leenheer. 

 

Wie is die leenheer? En wie is de vader van deze Reinout? 

Rond 1435 was Reinoud II van Brederode de leenheer en als Reinout een neef van deze was was hij een bastaardzoon van Gijsbrecht van Brederode.

Zijn er mensen die hier hun licht op willen werpen?

Rosemarie van den Kieboom

Mogelijk dat dit puzzelstukje helpt? Bastaarden, misschien komt de naam Walraven van moederskant?

OV 1997, 148:

 

Het gruit- en hopgeld van Haarlem, (1474: jaarlijks 240 pond waardig).
23-11-1454: Reinout van Brederode, natuurlijke zoon van de leenheer, met een
vierde, eventueel te komen op Walraven, zijn broer, Vianen, 10 fol. 72.
23-11-1454: Hendrik van Brederode, natuurlijke zoon van de leenheer, met een
vierde, eventueel te komen op Jan, zijn broer, Vianen, 10 fol. 72.
24-11-1454: Walraven van Brederode, natuurlijke zoon van de leenheer, met een
vierde, eventueel te komen op Reinout, zijn broer, Vianen, 10 fol. 72.

Annemarie57

Rosemarie

Je zegt "als Reinout een neef van deze was dan was hij...."    Je kunt er bij dit soort vermeldingen bij beleningen nooit vanuit gaan dat met een neef een familelid wordt bedoeld zoals we tegenwoordig daaronder verstaan. Allerlei soort familie werd neef van de leenheer genoemd. Zonder méér te weten, weet je hier alleen dat neef Reinout een familielid was die niet van een oudere generatie was.

Bij de eerste belening, van 11-05-1435, lees ik dat het leen eerst in handen is geweest van Jan van den Veen Reinoutsz en daarna van Reinout, diens zoon. Walraven zou dan weer een zoon van hem zijn. Als er een familierelatie was met Brederode, dan zou het mogelijk zo zijn dat die Jan van Veen een bastaardzoon was van een van de Reinouts van Brederode. Zou best kunnen, want het stikte van de bastaarden onder de Brederodes. Reinout II alleen al had er geloof ik al 8...

(de genealogie van de heren van Brederode staat overigens in Jaarboek CBG 1959, v/a p. 105)

Groeten,Frans

Frans Angevaare

Een piepkleine aanvulling op Frans.
Het gaat inderdaad om de interpretatie van dat begrip.

"Neef van de leenheer" is in de repertoria van de leenkamers een uitdrukking, die je zo ontzettend vaak tegenkomt, dat je er wel van uit moet gaan, dat "neef" echt van alles kon betekenen.
Je zult nooit eens een keer een verre achterneef of een aanbehuwde neef in de tekst tegenkomen, terwijl die er natuurlijk in overvloed waren.
En die ook beleend werden wegens verwantschap.

LINK

Jan Clavaux

Dank je Frans! De lenen blijven lastig om te lezen. Ik ben alleen geen enkele Jan van der Veen Reinoutsz onder de Brederodes tegen gekomen. Maar ik neem wel aan dat als ze het over een neef hebben dat het in elk geval een (ver) familielid betreft.

Hebben jullie enig idee wie deze Jan was?

Rosemarie van den Kieboom

Heb nog een andere leen gevonden uit de leenkamer van de Hofstede van Purmerend mbt Katwoude:

KA TWOUDE

14. Dehelftvan6deimdland,genaamdGerbrandScotinxweer,zuid:DirkPietersz., noord: jonge Paulus Heinenz.; een, zesde van een stuk land van 71⁄2 deimd in Katwou- de op Loyserts oord gemeen met Katharina, weduwe van Nikolaas Reinoutsz., en haar kinderen, enerzijds: Pieter Paap en Jan ‘mitten goede live’, anderzijds: kinderen Dirk Jan Lucienz. en Nikolaas die Grebber; (1477: het geheel verminderd tot: Een derde van Gerbrand Scotinx weer en een derde van 3 koevennen aldaar, oost en noord: Jacob Jan Arnoutsz.).

..-.-1436: Tijdens proces wordt vastgesteld, dat Walraven Reinoutsz. na de dood van Reinout, zoon van Janveensz., zijn broer, beleend is door Willem Eggert en Gerard van Zijl volgens hun register, Blécourt, Memorialen Rosa nr. 628.
13-10-1448: Reinout Walravenz., M 285 fol. 7v.

..-.-14..: De erven van heer Walraven Reinoutsz. mogen de erfenis in Katwoude ten eigen verko- pen, M 285 fol. 7v.
3-1-1477: Jacob Nikolaasz. bij dode van heer Walraven Reinoutsz., priester, M 285 fol. 7v. 

 

Hieruit leid ik af dat Walraven Reinoutsz een broer was van Jan Veensz?

Rosemarie van den Kieboom

In de inventaris van het archief van de Graven van Holland 3.01.01 (bewerking J.C. Kort) vind ik onder charter nummer 114 vrijwel de hele ridderschap, met als laatst genoemden Jan van den Veen, bastaard, en twee knapen. De dato 20-4-1420

LINK

Jan Clavaux

Dank je Jan voor deze Link. Heb de charter gedownload maar ik kan hem niet lezen. Mijn vraag blijft dan toch: wie is die Jan van den Veen en van wie was hij een bastaard?

Rosemarie van den Kieboom

 

Op de volgende site kom ik de betreffende Jan van den Veen tegen:

Jan 3 "de Triomfator" Hertog van Brabant (1295-1355) » Stamboom Baris » Genealogie Online

Hij is dus blijkbaar een bastaard van de Hertog van Brabant(?) 

In welk verband stonden zij dan met de van Brederode's?

En klopt dit?

Rosemarie van den Kieboom

Denk aan de moeders...........

 

En nog wat puzzelstukjes uit OV 1997:

11-6-1435: Walraven Reinoutsz., neef van de leenheer, zoals Jan van den Veen
Reinoutsz. en Reinout, diens zoon, LRK 105 fol. 50v en fol. 54v.
16-7-1441: Reiner Walravenz. voor Agatha Walravendr., zijn nicht, bij dode van
Walraven Walravenz., haar vader, LRK 105 fol. 49v en fol. 53.

 

Jan van den Veen was dus een zoon van een Reinout net als Walraven. Mogelijk komt de naam Jan van den Veen van moederskant of oma's kant?

Annemarie57

Aan Rosemarie

Tijdens het lezen van deze vragen en de daaropvolgende discussie, kwam het volgende in mijn gedachten.
Enige tijd geleden kwam ik iets opvallends tegen, naar ik meen in Medemblik (misschien was het Hoorn).
Het was een huwelijk of een doop ergens rond 1750-1770
Daarin stond als ik me goed herinner, de naam "Walraven-Brederode".
Ik heb er een aantekening van gemaakt, maar deze nog niet terug gevonden, ik zoek door.

Walter Kok

Walter Kok

Die ene Jan van Vene lijkt inderdaad een van de minstens 15 bastaarden te zijn van de hertog van Brabant.

Wanneer ik op zoek ga naar een originele bron, dan kom ik niet ver. De oudste vermelding vond ik in een publicatie uit 1724: LINK

Zijn moeder heet hier zowel Ermengaard van Vilvoorde als Isabel van Vene Zeer verbaasd

Al met al lijkt het me een probleem, dat wegens gebrek aan bronnen gewoon niet op te lossen valt.

Jan Clavaux

Het CBG heeft een aantal advertenties Walraven Brederode.

Ze data zijn niet oud maar deze combinatie bestaat wel.

Je kunt lid worden om ze te downloaden. Dat kun je het beste doen in combinatie met een abonnement op Wiewaswie.nl

Elly J. Groot


Mijn excuses voor deze late reactie. Vanwege de vakantie heb ik helaas weinig tijd gehad om te reageren. Ik ben ondertussen wel aan het uitzoeken geweest. En wil jullie enkele van mijn bevindingen voorleggen. Ik ben begonnen met de stamreeks van de familie van Walraven uit te schrijven voor zover als ik die terug heb kunnen voeren. Hierbij heb ik een schatting gemaakt van hun respectievelijke geboorten data door deze telkens per generatie met 30 jaar tussenpozen (bij de dames 20 jaar) te laten verspringen. Ik ben daarbij begonnen bij de persoon waarvan ik met zekerheid wist wat zijn geboortedata was en zo terug in de tijd gegaan.

Helaas kan ik niet met zekerheid mijn vermoedens bevestigen. Jammer genoeg zijn de archieven rond die tijd niet meer volledig. Waarschijnlijk zullen we het nooit kunnen achterhalen. Het blijft dan ook gissen.

Zie volgende stamreeks van de van Walravens zoals ik er een vermoeden van heb:

 

-           Dirk III heer van Brederode geb ongeveer 1308 x Reinoudsdr van Valkenburg

 

-           Walraven van Brederode geb ongeveer 1335 x Bertha van Egmond

 

Deze Walraven kreeg een buitenechtelijke zoon Dirk waarvan ook een tak Walraven vanaf stamt. Enkele van zonen van deze Dirk zijn later in een charter erkent, anderen weer niet. Vermoedelijk is Reinout (die volgt) ook een bastaardzoon van Walraven bij een nog onbekende vrouw. Aangezien de afstammelingen later terug te vinden zijn in Waterland en omgeving, denk ik dat de dame in kwestie daar gezocht moet worden.

Een oud-tante van Walraven, Judith (de jongere zus van zijn grootvader) was gehuwd met  Jan Persijn en was daardoor Vrouwe van Waterland. Wellicht dat dat ermee te maken had?

 

 • Reinout bastaardzoon van Walraven geboren ongeveer 1360 x NN van den Veendr

 

De naam Van den Veen is een niet veel voorkomende naam in Waterland. In enkele lenen mbt de dorpen Katwoude, Purmer en Monnickendam komen we wel rond die tijd een IJsbrand, Pieter en een Willem Pietersz tegen.

 

120. 7 deimd land bij het Monnikenweer, genaamd Yenen land, in een ongenoemde

plaats.
28-12-1351:
Pieter van der Vene zoals van Brederode, LRK 42 fol. 59 nr. 333.

10-5-1371: Willem van der Veen bij dode van Pieter, zijn vader, LRK 42 fol. 59 nr. 333.

(Uit het reperatorium op de lenen van de hofstede Brederode – Hogenda)

 

20. 3deimdlandinKatwoudemethuizing,(1454:dievervallenis),engetimmertedaarop, west (1398: Tideman Zaal, IJsbrand van de Veen en Willem die Grebber; 1517: kin- deren Jan Pauw), oost (1398: Katharina, gehuwd met Nikolaas Jan Tedingsz., met kinderen; 1517: erven Pieter de Bakker), (1517: noord: Dirk Simonsz., zuid: de dijk), (1613: belast met 5 roeden kale dijk en 9 roeden, waar weinig riet voor staat, die ook snel kaal zullen zijn, en is jaarlijks f 17,- à f 18,- waardig).

16-12-1369: Nikolaas die Grebber zoals Gerbrand die Grebber, zijn broer, 1 fol. 122v, 2 fol. 49. 7-5-1386: Jacob die Grebber Nikolaasz., 2 fol. 49.
16-6-1389: Willem die Grebber bij overdracht door Jacob, zijn vader, 2 fol. 58v.
22-8-1389: Christina, dochter van Gerard Willemsz., zoals Nikolaas die Grebber, 2 fol. 58v. 12-12-1398: Willem die Grebber Jacobsz. zoals van Blois, LRK 109 fol. 43v-44.

18-5-1418: Willem die Grebber Jacobsz., LRK 60 fol. 6v.
12-4-1448: Gijsbert Arnoutsz. bij dode van Willem die Grebber, zijn grootvader, LRK 116 c. Amstell. fol. 1v.
19-11-1454: Gijsbert Arnoutsz. krijgt het vervallen huis ten eigen, LRK 63 fol. 184v. 15-2-1473: Cornelis Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Arnoutsz., zijn vader, LRK 118 c. Gooi fol. 5v.
26-1-1498: Jan Gerbrandsz. bij dode van Cornelis Gijsbertsz., zijn neef, LRK 122 c. Amstell. fol. 1.
28-9-1517: Gerbrand Jansz. bij dode van Jan Gerbrandsz., zijn vader, LRK 124 c. Friesl. fol. 1. 5-2-1536: Jacob Gerbrandsz. bij dode van Gerbrand Jansz., zijn vader, LRK 125 c. Amstell. fol. 14v-15, LRK 134 fol. 182v-183.
8-10-1578: IJsbrand Hendriksz. voor Heineman Pauw Jansz., zijn neef, bij dode van Jacob Pauw Gerbrandsz., diens oom, LRK 134 fol. 183.
27-2-1585: Govert Paulusz., burger van Monnikendam, voor IJsbrand Hendriksz. voor Cornelis Simonsz., diens neef, bij dode van Heineman Pauw Jansz., burger van Monnikendam, diens oom, LRK 137 fol. 15v-16.

11

21-3-1589: Hektor van Chanu voor Aagje, dochter van Jan Pauw, weduwe Simon Cornelisz., bij dode van Heineman Pauw Jansz., haar broer, hoewel Cornelis Simonsz., haar zoon, al beleend was, LRK 137 fol. 232-233v.
25-9-1601: Adriaan Berkhout, raad en pensionaris van Monnikendam, voor Jan Simonsz. bij dode van Cornelis Simonsz., diens broer, LRK 136 fol. 430-431.

1-11-1613: Jan Simonsz., burger van Monnikendam, ten eigen voor 50 pond aan de épargne, LRK 299 fol. 55-56v.

(Uit de leenkamers van de graven van Blois - Hogenda)

 

18. 12deimd(1368:8morgen)landinKatwoude,genaamdBoterland,(1386:naastJacob Melis Jacobszz. met nr. 19 en Jan Lossienz.).

28-12-1351: Pieter van den Veen, LRK 42 fol. 59 nr. 333.
10-3-1372: Willem van den Veen Pietersz., LRK 42 fol. 59 nr. 333.
23-10-1386: Pieter Tetenz. van Warder, dienaar van Willem van Oostervant, na de dood van Pie- ter van Veen Willemsz., LRK 50 fol. 239 nr. 1589.

(Uit Repertorium op de gravelijke lenen in Waterland - Hogenda)

 

Hierbij valt tevens de naam van de familie De Grebber op. Een opvallend aanwezige familie in Waterland met vele lenen op hun naam en meerdere familiaire connectie’s met de Walravens en Van den Veen’s. Om te beginnen de bovengenoemde Pieter Tetenz van Warder, dienaar van Willem van Oostervant (graaf Willem IV van Holland). Deze Pieter was gehuwd met Margaretha Gerbrandsdr Claes de Grebber.

 

 • Walraven Reinoutsz geb ongeveer 1385

In een leen van Purmer wordt hij de neef van de Leenheer genoemd (destijds was de leenheer Reinoud II van Brederode zijn oom). Hij staat in deze leen vermeld samen met zijn broer Jan van den Veen Reinoutsz.

 

PURMER

141. De helft van het Lege weer in de ban van Purmer in Gerbrand Scoutincs weer ge- meen met Nikolaas die Waal en Jan, zijn stiefzoon, zuid: Pieter Paulusz., noord: Jan Jacobsz., Jan Arnoutsz., Herman Jacob Hermansz. en Jan Coman Jansz.; de helft van 4 koeven gemeen met Dirk Bloemert en de helft van 3 koeven op de Wor- mer, genaamd Wormerven; een vierde van 4 koeven gemeen met Dirk Bloemert en Nikolaas die Waal, en een kamp daarnaast, de laatste drie percelen belend, zuid: oude Jacob Paulusz., noord: Jan Arnoutsz., Herman, diens broer, en het godshuis van Purmerend.

11-6-1435: Walraven Reinoutsz., neef van de leenheer, zoals Jan van den Veen Reinoutsz. en Reinout, diens zoon, LRK 105 fol. 50v en fol. 54v.
16-7-1441: Reiner Walravenz. voor Agatha Walravendr., zijn nicht, bij dode van Walraven Wal- ravenz., haar vader, LRK 105 fol. 49v en fol. 53.

19-7-1441: Floris Walravenz. bij overdracht door Reinout Walravenz. voor Agatha Walravendr. met de helft plus een half deimd, bevestigd door Nikolaas Roelenz. en Floris Nikolaasz. van haar vaders wege en Floris Nikolaasz. en Jan Pietersz. van haars moeders wege, LRK 105 fol. 53 en fol. 49v.

(Uit het repetorium op de lenen van de hofstede Brederode – Hogenda)

 

KATWOUDE

14. Dehelftvan6deimdland,genaamdGerbrandScotinxweer,zuid:DirkPietersz., noord: jonge Paulus Heinenz.; een, zesde van een stuk land van 71⁄2 deimd in Katwou- de op Loyserts oord gemeen met Katharina, weduwe van Nikolaas Reinoutsz., en haar kinderen, enerzijds: Pieter Paap en Jan ‘mitten goede live’, anderzijds: kinderen Dirk Jan Lucienz. en Nikolaas die Grebber; (1477: het geheel verminderd tot: Een derde van Gerbrand Scotinx weer en een derde van 3 koevennen aldaar, oost en noord: Jacob Jan Arnoutsz.).

..-.-1436: Tijdens proces wordt vastgesteld, dat Walraven Reinoutsz. na de dood van Reinout, zoon van Janveensz., zijn broer, beleend is door Willem Eggert en Gerard van Zijl volgens hun register, Blécourt, Memorialen Rosa nr. 628.
13-10-1448: Reinout Walravenz., M 285 fol. 7v.

..-.-14..: De erven van heer Walraven Reinoutsz. mogen de erfenis in Katwoude ten eigen verko- pen, M 285 fol. 7v.
3-1-1477: Jacob Nikolaasz. bij dode van heer Walraven Reinoutsz., priester, M 285 fol. 7v.

(Uit de Leenkamer van de Hofstede van Purmerend)

 

            Walraven Reinoutsz was gehuwd met Aaf van der Beets.

De vader van Aaf was Bertout Willems van der Beets. De neef van Bertout, Bertout Pietersz van der Beets was gehuwd met Clementia van Crabbenburg. (dochter van Gerbrand Claesz (Mossende) de Grebber x Machteld Jansdr van Crabbenburg).

Ook hier is weer een connectie met de familie de Grebber. Overal is deze familie aanwezig maar de familie Van den Veen/Venne blijft nog een blinde vlek.

 

36. EenzesdevanvijfstukkenlandinOosthuizen,waarvanAaf,zijnzuster,eenderde heeft, genaamd Grote venne, Grote hoorn, Alkenvenne, Ackrige venne en Kleine venne.

12-1-1406: Floris van der Beets Bertoutsz. bij dode van Agatha, weduwe Willem (!), zijn moe- der, die uit eigen opdroeg, LRK 54 fol. 13, LRK 56 fol. 58.

 

37. EenderdevanvijfstukkenlandinOosthuizen,genaamdGrotevenne,Grotehoorn, Alkenvenne, Ackeriiche venne en Kleine venne.

7-2-1406: Aaf, gehuwd met Walraven Reinoutsz., als een zestiende (!) bij dode van Agatha, we- duwe Bertout Willemsz., LRK 54 fol. 18v, LRK 56 fol. 58v.

(Uit Repertorium op de gravelijke lenen in Waterland - Hogenda)

 

Walraven en Aaf hadden in elk geval 3 zonen:

-           Floris (die volgt),

-           Reinout (waarvan een zoon Walraven die priester is)

-           Walraven (waarvan een dochter Agatha bekend is)

 

-           Floris Walravensz geboren ongeveer 1415

 

142. 6 deimd land in de ban van Purmer, genaamd de Plate, zuid: Jan ver Coppenz., noord: Jacob Jan Arnoutsz.; 3 koeven op de Wornier, noord: Jacob Jan Arnoutsz., zuid: Herman Jacob Hermansz., (1474: jaarlijks 9 pond waardig).

14-9-1469: Heer Walraven, priester, en Walraven Florisz., vermeld 1474, beiden met de helft zoals Nikolaas Taamsz. voor Agatha Walravendr., diens vrouw, voor twee derde overdroeg aan Floris Walravenz., LRK 105 fol. 53v.

 

Het leen 142 gesplitst in 142A en 142B.

(Uit Repetorium van de lenen van de hofstede Brederode – Hogenda)

 

 • Walraven Florisz geboren 1445

 

-     Jacob Walravensz geboren 1475 – overleden 1535

      Schepen en burgemeester van Hoorn

 

142B. De helft van 6 deimd, (1568: jaarlijks 14 pond waardig); de helft van 3 koeven, (1568: jaarlijks 10 pond waardig).

 

7-6-1535: Floris Walraven van Hoorn bij dode van Jacob Walravenz., zijn vader, LRK 106 fol. 8.
11-2-1538: Gerbrand Walraven van Hoorn bij dode van Floris, zijn broer, LRK 106 fol. 14. 22-6-1541: Maarten Adriaansz. voor Jacob Walraven bij dode van Gerbrand, diens vader, LRK 106 fol. 20v.

14-7-1568: Jacob Walraven Gerbrandsz., LRK 107 fol. 7.

(Uit Repetorium van de lenen van de hofstede Brederode – Hogenda)

 

Uit zijn huwelijk:

 • Gerbrant Jacobsz
 • Catharina Jacobsdr gehuwd met Willem Pietersz.
 • Floris Jacobsz (geen nageslacht)

 

 • Gerbrant Jacobsz Walraven geboren ongeveer 1505 x Jonge Cathryn Gerrit Brallartsdr

Koopman, schepen van Hoorn

Uit dit huwelijk:

 • Jacob Gerbrantsz. Walraven, vermogend. Geen nageslacht.
 • Clara Gerbrantsdr

 

 • Clara Gerbrantsdr geboren ongeveer 1535 x Dirk Gerbrantsz Goutsmit, alias Dirck Jesus, koopman, schepen burgemeester van Hoorn.

Clara en Dirk wonen te Hoorn aan het Oost, waar ze de naast elkaar gelegen huizen ‘De schaeltgens’ en ’t Wapen van Haerlem’ bezaten.

Zij wonen ook enige tijd in Gouda.

(Uit Gens Nostra)

Uit dit Huwelijk:

 • Katrijn Dirksdr x Dirk Jansz Binneblijf
 • Griet (Margaretha) Dirksdr x Jacob Willemsz Walraven
 • Pieter Dirksz

 

 • Pieter Dirksz Walraven geboren 1565 x Lysbeth Segersdr

Uit dit huwelijk:

 • Tryn Pietersdr x Jacob Jansz
 • Dirk Pietersz

 

 • Dirk Pietersz Walraven geboren 1595 x Maritgen (Maria) Franssesdr

Apothecaris te Alkmaar

Uit dit huwelijk:

 • Marritgen Dirksdr
 • Pieter Dircx x Grietje Volckertsdr

 

 • Maria Dirks Walraven geboren ongeveer 1625 x Pieter Pietersz Tonnestoel

Uit dit huwelijk:

 • Pieter Pietersz Walraven

 

 • Pieter Walraven geboren ongeveer 1650 x Cornelia Capelman

Uit dit huwelijk:

 • Pieter Pietersz
 • Maria
 • Aalbertus Pietersz
 • Elizabetha
 • Sophia
 • Joannes Pietersz

 

 • Pieter Walraven geboren ongeveer 1682 x1 Dieuwertje Aris Goorwaij

x2 Anna Willems Eubels

Voornaam grutter op de Laat te Alkmaar

Uit huwelijk 1:

 • Pieter de Jonge, kapitein der zee bij de VOC
 • Aris, grutter x Marytje Matheus Moens
 • Grietje x Jan Bredero
 • Maria x Simon Cornelisz Coedijk
 • Joannes
 • Margaretha

Uit huwelijk 2:

 • Joannes (die volgt)

 

 • Joannes Walraven geboren 1742 x Catharina van Waardenburg

Koopman, molenmeester, lid raad en comitee Alg. Welzijn, Hoofd ingeland Schermer.

Uit dit huwelijk:

 • Anna Maria
 • Walraven Laurentius

(huwelijk 2 x Trijntje Kistemaker, geen kinderen)

 

 • Walraven Laurentius Walraven geboren 1793 x Maria Agatha van Dieren

Garenbleeker te Jan Gijzenvaart

 

Tot zover mijn bevindingen. Misschien dat iemand nog meer informatie voor mij heeft naar aanleiding van deze stamreeks. Opmerkingen en aanvullingen altijd welkom!

Rosemarie van den KieboomPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!