stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Gezocht: voorouders van Cornelia van Berkhout (overleden 1647) echtgenote Jacob Jansz van Rosendael

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Dank je JP voor al het meedenkwerk! Ik zal er nog eens in duiken. Komt tijd komt raad!

Rosemarie van den Kieboom

Rosemarie van den Kieboom

Ja klopt, ook in het oud-kadaster wordt hij genoemd, en nadien ook Hille en Gijsbert Jan Maerts [link]. Ik zie vooralsnog geen aansluiting op Cornelia.

JP Ouweltjes

In het boek over Vermeer [link] wordt melding gemaakt over Jacob Ignatius van Rosendael en de leeftijd die hij zou hebben gehad in het jaar 1659, waarbij wordt verwezen naar Genealogische en Heraldische bladen 1906 [link, met name p.356]. Dit zou wellicht meer over zijn geboortejaar kunnen onthullen. Mogelijk dat na registratie een snippet van de bewuste pagina in te zien is. 

JP Ouweltjes

En de vermelding van Jan Henrix Engelenburch is toch ook wel heel interessant om na te lopen. Hij moet een broer of zwager geweest zijn van Neeltgen (Cornelis) Henrix.


Uit :  Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon, 1915 :Bedoelde tekst in Journalen 1673-1696 (4 delen) - Constantijn Huygens jr. (deel II, pag. 619), zie < hier >.

Het lijkt (mij) dat Hora Siccama in 1915 Jacob 1559-<1625 bedoelde, echter zal Van Myle in 1696 niet een dochter van deze Jacob langh tot sijn gebruyck gehadt hebben. Wie Advocaet Roosendael was die Huygens jr. vermelde is mij niet duidelijk.

De moeite waard van inzien lijkt me in ieder geval wel de door Hora Siccama vermelde genealogie in het archief van den H. R. v. A.

Willem Hak

Dank je Willem! Het wordt wel steeds ingewikkelder. Zoveel bijnamen! Zou Engelenburg een toponiem kunnen zijn voor een huis te Gouda? Vaak hadden huizen een naam.

Ik las wel in het oude kadaster (zie link) van de huizen aan de Markt in Gouda dat de betreffende Jan Maertz Berchout een zoon had die Gijsbert heette. Deze was gehuwd met een ene Clara Hendriks, familie?

http://www.archiefman.nl/nt/Markt.pdf

Rosemarie van den Kieboom

Rosemarie,

Niet wat je vraagt maar misschien een kleine bijdrage inzake de van Rosendael's.

Op de navolgende site ( http://www.eggsa.org/sarecords/index.php) was ik geinteresseerd in Frans Gerrits van den Uithoorn. Deze trouwt in 1661 met Neeltje Jacobs van Rosendael, dochter van baas hovenier Jacob Cornelis van Rosendael. Als je al die bestandjes doorloopt kom je o.a. ook nog een Jacob Huijbrecht van Rosendael tegen alsmede verdere familie (kinderen,echtgenotes).

groet, Thea V.

Thea V.

Hallo Thea, dank voor je bericht!

Ik heb even gekeken maar deze personen komen in mijn stamboom niet voor. Het zal ongetwijfeld een andere tak van de familie Van Rosendael zijn maar is voor mij helaas niet, voor zover ik zie, van belang. Ik neem het in elk geval wel even mee in mijn aantekeningen. Misschien komt het nog van pas!

Rosemarie van den Kieboom

Willem, zijn die archieven van HRvA online in te zien? Weet jij dat?

Rosemarie van den Kieboom

Hallo Willem, Het artikel over de dochter van Jacob van Rosendael gaat idd niet over Jacob gehuwd met Cornelia want die leefde destijds niet meer en diens kinderen waren rond 1669 ook al aardig op leeftijd. Hij had volgens de archieven (Zie bijdrage JP) wel een zoon Jacob, wellicht dat het over diens dochter gaat.

Rosemarie van den Kieboom

De kleinzoon van Jacob Jansz en Cornelia, Jacob Dircksz van Rosendael huwt (voor de derde maal) met Clementia Thins.


Dirck's zoon Jacob trouwde in 1648 (RK Juf. Idastraat, get. Theodorus Rosendael) met Eva Honthorst. In Eva's testament uit 1651 zijn Jacob's vader Dirck (doorgehaald) en zijn oom Mr. Gaspar Huet als aan te stellen voogd(en) vermeld. Mr. Gaspar Huet was getrouwd met Catharina van Rosendael.

De Jacob van Rosendael die met Clementia Thins was getrouwd, is overleden < 27-11-1650. Hij zal een zoon (geb > 1604) van Jacob Jansz en Cornelia geweest zijn.

Willem Hak

Dank je Willem. In mijn papieren stond de naam Sophia Honthorst maar dat moet blijkbaar Eva zijn. Dat Jacob niet meer in leven zou zijn is naar m.i. een foutieve aanname. Volgens onderstaande link was Jacob nog gehuwd met Emerentia Zael in 1659.

http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven/zoekresultaat?mivast=39&mizig=236&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U034a004&minr=4220681&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ldt

Clementia is zijn eerste huwelijk geweest. Zij is rond 1648 overleden.

Mijn vermoeden is dat Jacob en zijn tweede ega Eva het huwelijk ontbonden hebben.

Rosemarie van den Kieboom

Dat Jacob niet meer in leven zou zijn is naar m.i. een foutieve aanname. Volgens onderstaande link was Jacob nog gehuwd met Emerentia Zael in 1659


Juist dat is m.i. een foutieve aanname.
N.m.i. was de Jacob die in 1653 met Emmerentiana Zael van Vianen trouwde een zoon van Dirck en eerder getrouwd met Eva Honthorst.
 

Uit : Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt 1649-1650 :

Willem Hak

Dan denk ik dat je gelijk hebt Willem. 

Rosemarie van den Kieboom


In het boek over Vermeer [link] wordt melding gemaakt over Jacob Ignatius van Rosendael en de leeftijd die hij zou hebben gehad in het jaar 1659https://books.google.ch/books?id=Ev1xavyduGYC&pg=PA213&lpg=PA213

Willem HakPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!