stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Gerrit de Greeff tr Den Haag 1652 met Geertruij van Oudheusden

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

SAC Dudok van Heel beschrijft in DNL 88 (1971) k430 het gezin de Greeff/van Oudheusden met het verzoek om aanvulling.  Ik geloof niet dat daar ooit antwoord op gekomen is en de kans is dus niet zo groot dat hun ouders nog gevonden worden. De geref doopboeken te den Haag beginnen ook pas rond 1630. Toch wil ik via dit forum nog een poging wagen en vragen of er iemand nadere informatie heeft over deze mensen, doopgetuigen etc of de hieronder genoemde zussen van Gerrit. Dit waren goedgestelde mensen dus er zou nog informatie kunnen opduiken uit de RA bijv.  

Gerard/Gerrit de Greeff, begr. 's-Gravenhage 3-7-1702 otr/tr 's-Gravenhage (grote Kerk) 9-4/1-5-1652, hij jm clercq ordinaris  ter Secretarije van de h... Staten van Hollt, zij jd beijde wonende alhier in 's-Gravenhage, met Geertruij van Oudheusden, begr. 's-Gravenhage 29-06-1693
Kinderen:
Alida/Aleijda ged 's-Gravenhage 2-9-1653 (get. Johan de Greeff, Alida van Eijssen, Maria Outheusden)
Maria ged 's-Gravenhage 26-6-1654 (get. Dirck Outheusden, Christina de Greeff, Barbara Rosa)
Arent ged 's-Gravenhage 22-9-1655 (get Herman Rijff en Maria Outheusden)
Jacob ged 's-Gravenhage (Grote Kerk) 11-3-1657 (get Herman Rijff en Maria Outheusden)
Catharina ged NH 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 25-8-1658 (get Harmen Rijff, Maria van Outheusden)
Anna ged 's-Gravenhage 18-2-1660 (get Herman Rijff en Maria Outheusden)
Margaretha ged 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 28-8-1661 (get. Margaretha Paspoort, wed. Capiteijn Dirck de Swart).
Johanna ged 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 26-6-1663 (get. Adriaen de Ridder)
Johanna Reesia (Resia) ged 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 2-9-1664 (get. de Magistraat van de Stad Rhees, Lucia Lindeboom)
Jacobus ged 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 14-3-1666 (get. Herman Rijff, Lucia Lindeboom).
Lambert ged 's-Gravenhage 21-12-1667 (get. Herman Rijff, Lucia Lindeboom)
Lucia ged. 's-Gravenhage 16-11-1672 (get. Herman Rijff, Lucia Lindeboom)

De auteur schrijft nog in DNL: Gerard de Greeff en Geertruyt Outheusden maakten in 1652 hun testament, waarbij de testateur tot zijn erfgenamen benoemde: zijn moeder en twee zusters, alsmede Aeltgen van Reurmont (?), dochter van zijn overleden zuster Sedia de Greeff. De moeder van Gerard de Greeff is mogelijk Alida van Eijssen, doopgetuige bij de eerste doop. terwijl de zusters Christina en Catharina blijken te heten.
De ouders van Gerrit zijn dus mogelijk Jacob of Arent x Alida van Eijssen. De Greeff komt overigens soms ook voor als Greve, etc., tenminste bij mij in Belgie.

Dank voor het meedenken. 

Maria van Afferden

Zijn de vele (nou ja, zeven in de periode 1651-1660) treffers naar Gerardus de Greeff in het Notarieel Archief Den Haag bekend? Zie de indices hier.

Peter S

@Peter S: was mij niet bekend.  Heb gelijk even gezocht of er ook Jacob of Arend de Greeff bij zit, ook in de voorgaande periode.  Wel wat aanknopingspunten wellicht maar geen doorbraak. Die akten zelf zijn niet on line geloof ik.  

Maria van Afferden

Misschien niet zo belangrijk, maar van hun dochter Anna heb ik wat gegevens: in de vorm van een Gezinsblad van Anna en Cornelius van Neck . Cornelius van Neck, zoon van Abraham van Neck en Gerritje Hendricks van Wijck, geboren in 1658, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1697.Hij trouwt met Anna de Greeff, dochter van Gerard Jacobus de Greeff en Geertruyd van Oudheusden, geboren in 1660, gedoopt te 's‑Gravenhage op 18 februari 1660 (getuigen: Herman Rijff en Maria Outheusden), overleden (ongeveer 42 jaar oud) in 1702. Uit dit huwelijk zijn 2 zonen bekend: 

1.                   Lambertus van Neck, geboren te 's‑Gravenhage op 17 november 1696, raad en pensionaris van Rotterdam, overleden (49 jaar oud) te Rotterdam op 2 januari 1746, trouwt (resp. 42 en ongeveer 29 jaar oud) op 14 september 1739 met Theodora Maria Groenhout, dochter van Dirck Groenhout en Elisabeth Maria Roosmale, geboren te Rotterdam in 1710, overleden (ongeveer 54 jaar oud) te Rotterdam op 1 juli 1764. Uit dit huwelijk 2 dochters.

2.                   Jacob van Neck, geboren op 12 april 1702, overleden (49 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 1 februari 1752, trouwt met Susanna Catharina Lanssel, overleden in 1781, begraven te 's‑Gravenhage op 31 januari 1781. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Ik ben zelf ook geïntresseerd in de naam Outheusden, waarvan nakomelingen in België terecht zijn gekomen.

Met vriendelijke groet, Leo Hendriks.

Leo Hendriks

Dat huwelijk had ik inderdaad net als de huwelijken van zoon Arend en dochters Catharina, Margaretha en Johanna Reesia.

Ik denk dat Geertruij van Oudheusden een dochter is van Arent Barentsz. Outheusden en Maertje Lambrechtsdr. Paspoort. Zie NL2005 k6 ev: De familie Paspoort te Delft door P. M. Kernkamp.
Dan lijkt het me vrij waarschijnlijk dat de vader van Gerrit Jacob de Greeff heet.

Maria van Afferden

Arent Barentsen van Outheusden, jm naast de Nieuwe Kerk en Maritgen Lambrechts Paspoort, jd wonend Hippolytusbuurt otr/tr 1-12/16-12-1618 te Delft. Ik vind zo gauw drie dopen 
Barent  17-1-1620 (get Reijer Pietersz, Sacharias Lambrechtsz Paspoort, Margrieta  Lambrechts) 
Dirrick 20-6-1621 (get Steven Barents Outheusden, Maria  Dirrix)
Aeltge 26-2-1623 (get Reijer Pieters de Langue, Marragrieta Lambrechts Paspoort, Jannetge Lambrechts Langue)
maar geen Geetruij (en ook geen Lambrecht). Ik kan er natuurlijk naast zitten of ze zijn bijv naar DH verhuisd.

Maria van Afferden

Volgens het aangehaalde artikel is Arent Barentsz.van Outheusden, overl tussen 1643 en 4 nov. 1646, zoon van Barent Claesz. van Outheusden (kramer) en Aeltgen Gillisdr. de Lange.  Zie de dopen van Barent en Aeltge zojuist gemeld.

Maria van Afferden

Dank u wel, voor deze nuttige gegevens. In mijn bestand heb ik Zacharias Paspoort (met diverse nakomelingen o.a. in Zeeland), en die komt voor onder de doopgetuigen! Erg leuk om dit hier te vinden. Desgevraagd kan ik een parenteel van Zacharias P. opstellen, en hier afdrukken.

Misschien zou u ook de gegevens van Arend en dochters Catharina, Margaretha en Johanna Reesia de Greeff willen vermelden, of overschrijd ik dan de etiquette van het stamboomforum?

Geachte Maria van Afferden, bent u wellicht nog verwant aan het hier in Nederland (m.n. Limburg) voorkomende geslacht Van Aefferden, zo ja, dan heb ik nog een wolk van "stamgenoten".

En ik ga verder zoeken naar verbanden met bij mij voorkomende Outheusden-aren. Resultaat of niet, ik zal het hier vermelden. Groet, Leo.

Leo Hendriks

@Leo, dit is een forum met als doel elkaar te helpen.  Je mag alles vragen, ik heb ook veel hulp gehad op dit forum. Ik kom later terug met die huwelijken. Zacharias was een broer van bovengenoemde Maritgen Lambrechts en zoon van Lambrecht Claesz. De Paspoort genealogie staat in het artikel dat ik noemde. Het beschrijft nog 2 generaties voor Lambrecht Claesz. De stamvader kwam uit Dordrecht.

Overigens noem jij Gerard Jacobus de Greeff. Waar komt die Jacobus vandaan?

Maria van Afferden

De laatste vraag: zie http://www.nordmasuren.net en de website van de West-Europese adel.

Blij, dat ik ook eens wat weet!! Groet, Leo.

Leo Hendriks

De laatste vraag: zie http://www.nordmasuren.net en de website van de West-Europese adel.

Dat zijn voor mij geen bronnen @Leo. Op geen enkele manier kan ik op die sites de bron van hun informatie vinden.  De belangrijkste tip die ik je kan geven vwb genealogie: wantrouw alle informatie zonder duidelijk bronvermelding en check alles zelf bij de echte bron. Ook als er veel websites dezelfde informatie bevatten zegt dat helemaal niets. Er zijn veel overschrijvers in de genealogie en veel mensen op zoek naar zo veel mogelijk voorouders, of (vroeger vooral) naar belangrijke voorouders en daarbij wordt dan creatief omgegaan met de feiten of met een gebrek aan feiten.

 Neemt niet weg dat ik vermoed dat Jacob de vader is van Gerrit omdat er nou eenmaal een zoon Jacob is gedoopt. Hij zou dus evt Gerrit Jacobs de Greeff kunnen worden genoemd al heb ik dat zelf  nergens gevonden.

Maria van Afferden

Dat gezegd hebbend hier nog even de andere huwelijken uit het artikel dat staat in De Nederlandsche Leeuw van 1971, jaargang 88 kolom 430 (stom van mij want bij mijn vraag verkeerd aangehaald, maar inmiddels gecorrigeerd). Deze gegevens heb ik nog niet allemaal nagelopen, met name de begrafenissen niet.

3. Arent de Greeff, ged. 's-Gravenhage 22 sept. 1655 (doopget. Herman Rijff en Maria Outheusden), begr. aldaar 5 jan. 1722, tr. Amsterdam (ondertr. 16 juli) 1676 Catharina Stapel, ged. Amsterdam 13 dec. 1654, dr. van Jacob Reijndersz. Stapel en Stijntje Jacobs.

5. Anna de Greeff, ged. 's-Gravenhage 18 febr. 1660 (doopget. als bij 3), begr. aldaar 13 april 1725 [let op jij schrijft 1702, ik weet nog niet wat hiervan klopt], tr. Rijswijk (Z.-H.) 18 maart 1685 Cornelis van Neck. geb. 11 sept. 1658, [dit moet echt nagezocht worden, een geb datum zonder doopdatum of andere bronvermelding is op zichzelf verdacht] betaalmeester van de troepen der Verenigde Nederlanden.

6. Margaretha de Greeff, ged. 's-Gravenhage 28 aug. 1661 (doopget. Margaretha Paspoort, wed. Capiteijn Dirck de Swart), begr. aldaar 9 febr. 1730, tr. ’s-Gravenhage 28 nov. 1712 Willem Coelemeij, ged. aldaar 4 aug. 1673, procureur voor het Hof van Holland, begr. 's-Gravenhage 17 mei 1740, zn. van Cornelis Coelemeij en Maria Steenhuysen, en weduwnaar van Catharina Scheltus; hij hertr. Catharina Bosch (zie Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, jrg. 1970, blz. 204).

8. Johanna Reesia van de Greeff, ged. 's-Gravenhage 2 sept. 1664 (doopget. de Magistraat van de Stad Rhees en Lucia Lindeboom), begr. aldaar 16 aug. 1714, tr. 's-Gravenhage (ondertr. 25 april) 1688 Jozua de Putter, ged. 's-Gravenhage 14 jan. 1660, begr. Aldaar 10 dec. 1706, zn. van Cornelis de Putter en Cornelia Gaillard.

De auteur van dit stuk is echter een dochter ontgaan. Het echte kind no. 5:

Catharina, ged 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 25-8-1658 (get Harmen Rijff, Maria van Outheusden), zij otr s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 2-1-1689 met Johan Anthonij (Jean Anthoine) de Normandie, geb Geneve 1658, zn van Michel de Normandie en Anne-Sara Grenus. Gezien de volgende tekst op een zilveren herdenkingsmunt in het Teylers Museum te Haarlem was het huwelijk op 23-1: "getrout den 23 ianuari 1689, diens troudagh 5 mael 5 vervaert, is godt ten danck dit silver waert, verleng dent godt nogh eens soo meer, 500 strekt het goudt tot dodes eer. Gegeven tot gedagtenis den 23 ianuari 1714".  Bij de doopgetuigen van hun kinderen oa Gerard de Greeff, Geertruij van Outheusden, Aleijda de Greeff, Cornelis van Neck.

Veel plezier gewenst met de zoektocht.

Maria van Afferden

Dank u wel, mw. Van Afferden, voor de informatie en de nuttige richtlijnen. Groet, Leo.

Leo Hendriks

Die akten zelf zijn niet on line geloof ik. 

@Maria, ik meen dat een aantal van deze notariele akten van Den Haag wel online staan. Indien hiermee onbekend, aan te raden is de uitleg van de index (ie van die fiches) te bekijken. Daaruit blijkt dat wat bijvoorbeeld de fiche van 1652 voor Gerrit de Greeff betreft, de notaris G.v.O. was, en dat je nr. 206 moet hebben in de inventaris Daar kom je dan snel bij notaris Gerrit Sijrcxsz. van Oldersom, no. 206, en dan folio 337 welke in de laatste pdf staat.

Peter S


Dank voor de uitleg @Peter S.  Ze zijn zelfs voor mij nog redelijk te lezen die akten. Nog gezocht in de 1597-1650 index maar zeer weinig de Greeff daar en ook gezocht in 1597 t/m 1670 naar evt die van Eijssen gesuggereerd als echtgenote.  Deze mensen kwamen mogelijk niet uit den Haag. De ouders van Geertruij van Outheusden komen uit Delft denk ik maar ook daar weinig treffers vwb de Greeff.

Maria van Afferden




Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!