stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Maastricht 16e 17e eeuw. fam. Verheugen

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik ben vrij ver gevorderd in de stamboom van de fam. Verheugen uit Maastricht, een naam die pas vanaf een zeker moment opduikt in de 18e eeuw, en waarschijnlijk een verschrijving is van de naam Veugen ( Meertens instituut suggereert relatie met Vijgenboom).  De naam Verheugen is in Maastricht  uitgestorven maar zeker niet in het huidige België. Veugen komt nog steeds veel voor in Maastricht. Heb alle geboorte- doop- en begraafregisters van Maastricht uitgemolken maar loop nu vast. Zeker in Wyck ( Maastricht-Oost). Heb een aantal onroerend goed transacties uit de 16e eeuw gevonden, ga nog kerkelijke archieven uitpluizen van het Kapittel van St. Servaes ( hoge geestelijke), kom notarissen en handwerkslieden tegen, militaire registers uitgevlooid in Nationaal Archief Den Haag. Heeft iemand nog tips m.b.t. onderzoek naar deze zeer honkvaste Maastrichtse familie Veugen. Ik ben met name geïnteresseerd in gegevens over gilden. Vind daar niet veel over. Een los feit vond ik nog. In de 16e eeuw is een Servaes Veugen t.g.v. de Inquisitie ter dood gebracht door ophanging omdat hij zich bij de Wederdopers had aangesloten. Religieus fanatisme is van alle tijden.

Marie-José Verheugen

Marie-Jose, ik heb je onderwerp verplaatst naar een ander forum. En wat is je vraag precies?

Yolanda Lippens

Met alle respect, maar het is niet waarschijnlijk, dat de naam Verheugen een verschrijving of verbastering is van de naam Veugen.

De eerste vermelding van de naam Verheugen in Maastricht is de ondertrouw van de soldaat Guillaume Verheugen op 10-8-1731 (St Jan).
Hij maakte deel uit van het Regiment Infanterie 599b onder de kapitein Villattes.
Hij was geboortig van Nijmegen, waar hij mogelijk RK gedoopt is op 15-2-1710.

RK Statie der Jezuiten 1680-1811
Kind:    Guilielmus Verhuijgen
Vader:    Guilielmus Verhuijgen
Moeder:    Maria Willems
Datum document:    15/2/1710
Getuigen:    Joannes Hendericks, Christina Geurgs. Geboren 14-2 om 23.00, gedoopt om 14.30.
Archiefnummer:    510
Archiefnaam:    Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer:    1215
Bronbeschrijving:    Doopregister R.K. Statie der Jezuïeten Nijmegen 1680-1811
Folio:    10

Zijn mogelijke vader was eveneens soldaat:

Bruidegom:    Guiljam Verhuijgen
     Jonge man, soldaat
Bruid:    Maria Hendriks
     Jonge dochter te Nijmegen
Datum document:    12/5/1709
Getuigen:    Anneke Keultjes
Datum 1e afkondiging:    12/5/1709
Archiefnummer:    510
Archiefnaam:    Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer:    1176
Bronbeschrijving:    Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 - 1811
Folio:    77

Guilielm "senior" was in Maastricht doopgetuige op 26-10-1745 van zijn gelijknamige kleinzoon.

Alle Verheugens in Maastricht stammen af van Guilielm, die daar in 1731 trouwde..

Jan Clavaux

Aanvulling.

Zie ook https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/45886/0/gezocht_info_over_guiljaam_of_gulielmus_verhuigen_later_verheugen_nijmegen

Dit is een welles - nietes verhaal, dat geen enkel perspectief biedt op een bevredigende oplossing.

Ik zal toch een poging wagen. Hoe waarschijnlijk is het dat een lid van deze aanzienlijke familie van bekende Maastrichtse advocaten, notarissen en stadsbestuurders zijn eigen naam niet meer correct kan schrijven? Bij zijn huwelijk glashard liegt, dat hij uit Nijmegen komt, waar toevallig 21 jaar eerder een kind met dezelfde naam is gedoopt?

Ik laat het hierbij.

Jan Clavaux

Indien de familienaam Verheugen niet aan Veugen wordt gelieerd, lijkt er een verdedigbare relatie met Maastricht te liggen in 1731. Interessant is dat door doctor P.J.H. Ubachs, Nieuwe burgers van Maastricht, 14e eeuw tot 1795 (Geleen 1993) een Machiel Verhugen wordt vermeld, die in 1785 burger geroepen is. Zijn burgerschap is persoonlijk, voor de duur van zijn leven, een privilege dat hem op voorspraak van de gouverneur van de vesting werd verleend. Zijn beroep was mogelijk leemplakker, zijn privilege zeldzaam. Een voor-de-tijd-van-leven burgerschap was tamelijk zeldzaam. Misschien de moeite waard om eens naar te kijken? Volgens de notitie van Ubachs woonde/werkte Verhugen reeds in Maastricht, maar bezat hij niet het burgerschap, hetgeen op zich al bijzonder is. 

Mevrouw dr. M.A. van der Eerden-Vonk publiceerde in 1992 'Raadsverdragen van Maastricht, 1367-1428'. Daarin figureert op 1 oktober 1419 in een pachtkwestie een Wilhelm Verbeugen. Ik wil niet suggereren dat hier een verband ligt, maar als u er kennis van wilt nemen, de oorspronkelijke notitie wilt zien, is het verstandig de tijd te nemen om bij beide publicaties de inleidingen te lezen. Ja, ik weet het, dat lijkt zo saai, maar het is essentieel voor een goed begrip van dergelijke jarenlange research. Het voorkomt een hoop teleurstellingen en misverstanden bij de lezer.

Overigens kunnen beide uitgaven u misschien verder helpen, indien u de Veugen-variant wilt voortzetten.

Ingrid Evers

Dag mw Ingrid Evers,

Door omstandigheden kon ik even niet eerder reageren. Dank voor uw interessante aanvulling over mijn voorvader Michiel/Machiel/Michel Verheugen. Weet u of het boek waaruit u gegevens aanhaalt nog verkrijgbaar is, dan wel te leen is in een Zuid-Limburgse Bibliotheek. Want van dit soort secundaire bronnen moet ik het hebben nu alle bevolkingsregisters zijn uitgeput. Ik vind het het interessantste als ik de demografische gegevens van mijn voorvaderen kan situeren tegen de achtergrond van sociale, economische en staatkundige geschiedenis. Dan kom ik toch weer bij mijn oude liefde "geschiedenis"uit. Indertijd werd het geografie, maar mijn hart voor geschiedenis is altijd blijven kloppen en op zich ben ik al verbaasd dat ik bijna 5 eeuwen Maastricht in mijn bloed heb. Mijn vader dacht bijv. dat de familie oorspronkelijk uit het huidige België dan wel Duitsland kwam, maar het lijkt eerder andersom. Michiel Verheugen is overigens in 1800 overleden. Leuk te melden dat er pas zeven generaties later weer een Michiel Verheugen is, nl. de oudste zoon van mijn broer. Staat u ook in deze familielijn?

De naam Verheugen ben ik wel in meer dan 30 schrijfwijzen tegengekomen, dat wil zeggen, personen verhaspelden zelf vaak hun naam, waren soms analfabeet, het wisselen tussen streektaal, Duits en Frans leidt ook tot "stomme" klinkers, ue in plaats van eu, wegvallen en bijvoegen van lettergrepen. En de lagere geestelijken waren soms ook slecht onderlegd. Ook onduidelijk schrijven levert ruis op. De naam varieert van Von Högen tot Vugen, Vreuchiers, tot Vriegen. Machiels vader stond ook als Wugen te boek.

Tot slot uw eerste regel intrigeert mij: "als de naam Verheugen niet aan de naam Veugen wordt gelieerd".

 

vriendelijke groet,

 

Marie-José Verheugen

Marie-José Verheugen

Dag Meneer Clavaux,

 

Ik wil u graag attenderen op Guilielmus Verheugen, geboren in de St. Martinus Parochie te Wyck ( Maastricht-Oost)  op 16-03-1696, dus een Verheugen die eerder in de boeken van Maastricht opduikt die na zijn militaire loopbaan huwde met Antonet Zeijdeleer, een weduwe met 1 kind op 16-09-1731 te Maastricht. 

 

vriendelijke groet,

 

Marie-José Verheugen

Marie-José Verheugen

"Ik wil u graag attenderen op Guilielmus Verheugen"

Beste mevrouw Verheugen,

de desbetreffende dopeling heette geen Verheugen.

Ik citeer mijzelf:

Dit is een welles - nietes verhaal, dat geen enkel perspectief biedt op een bevredigende oplossing.

Ik zal toch een poging wagen.
Hoe waarschijnlijk is het dat een lid van deze aanzienlijke familie van bekende Maastrichtse advocaten, notarissen en stadsbestuurders zijn eigen naam niet meer correct kan schrijven?
Bij zijn huwelijk glashard liegt, dat hij uit Nijmegen komt, waar toevallig 21 jaar eerder een kind met dezelfde naam is gedoopt?

Mijn rationele gedachtegang en de originele doopinschrijving conflicteren hier met uw wishful thinking, en ik zet er nu dus definitief een punt achter.

Ik wens u nog veel succes met uw onderzoek naar de familie Veugen.

Jan Clavaux

Guilielmus Verheugen, geboren in de St. Martinus Parochie te Wyck ( Maastricht-Oost)  op 16-03-1696, dus een Verheugen die eerder in de boeken van Maastricht opduikt die na zijn militaire loopbaan huwde met Antonet Zeijdeleer,


Het lijkt (ook) mij nogal onwaarschijnlijk dat het de Guilielmus geboren te Maastricht in 1696 was die met Antonet trouwde.

scans :  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99C4-8C7Z
    en       https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89C4-8LWY

Willem Hak

'Nieuwe burgers van Maastricht' is te leen bij de Stadsbibliotheek Maastricht (Centre Céramique) en kan via elke openbare bibliotheek in Limburg (en elders) worden aangevraagd. Dat geldt ook voor de Raadsverdragen van mw. van der Eerden-Vonk. Of het boek van Ubachs nog verkrijgbaar is, weet ik niet. Probeert u het eens via www.boekwinkeltjes.nl. 

De lijsten van Ubachs zijn gebaseerd op de originele 'burgerboeken' van het Luikse en Brabantse Hooggerecht en het Indivies Laaggerecht van Maastricht. De originelen zijn te raadplegen bij het Regionaal Historisch Centrum voor Limburg (RHCL) te Maastricht. Dat geldt ook voor de raadsverdragen, waarvan vele delen alleen als origineel te raadplegen zijn. Geen registers dus, en dat geldt ook voor de burgerboeken. Het is zoeken naar de speld in de hooiberg. Ubachs geeft echter voor elke naam exact aan wáár deze in de originelen te vinden is.

Met mijn opmerking: 'Als de naam Verheugen niet aan Veugen wordt gelieerd' bedoelde ik niets anders te zeggen, dan dat. Als ik het goed begrijp, ziet u een verband tussen beide namen. Als men daar niet van uitgaat, zijn het dus twee separate families. Ik ben van die laatste premisse uitgegaan en heb niet verder gekeken naar 'Veugen'. 

Ik ben zelf niet aan deze families geparenteerd en ook niet genealogisch bezig. Ik wens u succes met de verdere zoektocht.

Ingrid Evers

Dag mw Evers,

 

Hartelijk dank voor uw waardevolle aanvullende informatie. Waardevol omdat ik niet voor elk document naar Maastricht kan reizen.

 

vriendelijke groet,

 

Marie-josé Verheugen

Marie-José Verheugen

Dag Willem Hak,

 

Dank voor uw reactie. Ik kan aan de door u bijgevoegde kopieën niet zien uit welk register zij komen maar ik vertrouw op uw expertise. In het verleden heb ik deze ook al eens onder ogen gehad. Ik heb het als volgt gelezen: het betreft een herbevestiging voor de katholieke kerk van het huwelijk van Guilielmus Verheuges en Antonia Seijtlerij ( de dame met de vele schrijfwijzen) in 1731. Dat zou kunnen betekenen dat ze eerder alleen voor de wet gehuwd waren dan wel dat ze in een andere kerk denominatie waren gehuwd. Wat denkt u?

vriendelijke groet,

 

Marie-José Verheugen

Marie-José Verheugen

Dat zou kunnen betekenen dat ze eerder alleen voor de wet gehuwd waren dan wel dat ze in een andere kerk denominatie waren gehuwd.


Dat is dan ook te lezen in de inschrijving erboven.
10-08-1731 ondertrouw Gereformeerd Sint Jan, 02-09-1731 getrouwd Gereformeerd Sint Jan, 16-09-1731 (her)bevestigd R.K. Sint Catharina / Mathias.

Willem Hak

De wettigheid van (katholieke) huwelijken in gebieden die geheel of gedeeltelijk werden bestuurd door de Staten-Genaraal van de protestantse Republiek der Verenigde Nederlanden in Den Haag, was in de jaren 1632-1795 onderhevig aan het zogenaamde Echtreglement (1656). Hierover is literatuur verschenen, die onderscheid maakt tussen de stad Maastricht en de Landen van Overmaze (het Land van Valkenburg, van 's-Hertogenrade en van Dalhem). Een gecomprimeerd overzicht vindt u in Ubachs/Evers, Historische Encyclopedie Maastricht (2005) onder de trefwoorden Echtreglement en Huwelijksrecht. Daar wordt ook betrouwbare literatuur opgegeven. Het boek is ter inzage bij de Stadsbibliotheek Maastricht  http://catalogus.centreceramique.nl/cgi-bin/bx.pl?wzstype=;woord=Historische%20encyclopedie%20Maastricht;vestfiltgrp=;dcat=1;nieuw=;extsdef=01;event=titelset;qs=Historische%20Encyclopedie%20Maastricht;wzsrc=;recent=N;rubplus=TX0;recno=1703425817;sid=47e010be-0f69-4f65-8aa3-29bb5f1c9b3d;vestfx=1;vestnr=4312;prt=internet;taal=5;var=geen_js;pub=1;aantal=10 

Ingrid Evers


Een mooie bron zouden voor u bij het RHCL ook kunnen zijn de Gichtregisters van de beide Maastrichtse Hooggerechten (Brabants en Luiks). Deze bevatten registraties van transacties inzake onroerend goed, dus huizen, tuinen etc. Ze zijn volledig geklapperd, dat wil zeggen dat u tussen 1440 en 1795 in een apart bestand kunt zoeken op naam, beroep en locatie. Een prachtige bron, maar men moest wel enig kapitaal hebben, want het gaat om bezit.  

Ingrid EversPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!