stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Salomon Hendricksz Coster, huw 1643, ovl 1659, regio Den Haag

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Bedankt Maria. Nu heb ik met wat kunst en vliegwerk het bonboek van Maria hier boven in gekopieerd. Ik kan het niet helemaal goed lezen maar wel het begin: "is bij Nicolaes van de Lis enige geinstitueerde erffgenamen van Salomon Coster sijnde enige naergelaten weeskint van Hendrick vercogt aen Jacobus Walbeeck.... etc.

Nu komt Nicolaeas van de Lis in de stamboom van Salomon voor. Het is zijn kleinkind. Maar waarom zo lang na zijn overlijden Salomon Coster weer wordt genoemd? Salomon is in 1659 overleden en het bonboek is van 1716.

Rob

In het oud notarieel van Rotterdam enkele aktes mbt de naam De Vijvere:

inv.329 akte 138 d.d. 21-4-1641: op blz. 304 stelt het echtpaar Leonard Andriesz de Vijver en Heyltgen Heyndricx tot voogden over hun kinderen aan Cornelis Verdonck, Jan Israelsz van Halmael en Claes Joppe.

inv.331 akte 231 d.d. 4-7-1643: Lodewijck Tack en Leendert Andriesz Vijver namens de mennonisten gemeente die men de Vlamingen noemt, een die hun bijeenkomsten houden in de Leeuwestraet hebben overeenstemming bereikt met Daniel Abrahamsz de Hont, metselaer, over de lichtopeningen in de westmuur van de vergaderzaal, die uitzien op het erf van de Hont. De bestaande lichten moeten vrij blijven, maar er mogen geen nieuwe bij gemaakt worden. Omdat de Hont zegt dat de muur voor een deel op zijn grond staat krijgt hij 200 gulden.

inv.155 akte 418 d.d. 21-2-1654: Leendert Andriesz de Vijver wonend aan de zuidzijde van de Blaeck tekent 600 car. gulden schuldig te zijn aan Cornelis Verdonck. Zijn zoon Hendrick en zijn dochter Lysbeth de Vijver stellen zich borg.

inv.368 akte 44 d.d. 10-10-1654: Leendert Andriesz Vijver verhuurt van zijn (pak) huis "het Annijsvat" de gehele 1e zolder en de 2e zolder met vliering tot aan de schoorsteen aan mr Henry Boldero, Engels koopman. De periode is voor 1 jaar tegen een huur van 300 gulden (p.jr); zulks met recht op verlenging zolang de Engelse Court hier gevestigd blijft. Huurder heeft het recht een doorgang te maken in het voorhuis.

inv.557 akte 17 d.d. 17-2-1656: Lijsbeth Leendersdr de Vijver, bejaarde ongehuwde dochter, bekent schuldig te zijn aan Jan Israelsz van Halmael, wonend buiten de Goudsepoort, een bedrag van 500 gulden, ter zake geleend geld.
Het bedrag is voldaan voor 20-03-1657.

inv. 557 akte 67 d.d. 2-4-1656:  Leendert Andriesz de Vijver bekent schuldig te zijn aan zijn voordochter Lijsbeth de Vijver, verwekt bij zijn comp overleden vrouw, Maritje Claes van Embroek, een bedrag van 1.900 gulden, ter zake geleend geld. worden. Omdat de Hont zegt dat de muur voor een deel op zijn grond staat krijgt hij 200 gulden.

inv.234 akte 183 d.d. 8-9-1663: Andries de Vijver, factoor te Amsterdam, machtigt Paulus Croesbeeck, procureur om te procederen tegen Harmanis Deneyt, coopman en cruydenier, over 771 gulden die hij tegoed heeft over levering van 4 pijpen olijfolie. Deze olie heeft Deneyt met Henrick de Vijver, coopman toegewezen gekregen. De olie is gekocht van Guilliaem Momma, coopman te Amsterdam.

inv.920 akte 163 d.d. 13-9-1668: Christiaen van Leeuwen, apotheker, en zijn vrouw Jannetjen Heemskerck van Beest, wonende aan de noordzijde van de Hoogstraat, herroepen een deel van de huwelijksevoorwaarden die zij op 18-10-1667 te Delft hebben laten passeren bij notaris Joan van Ophoven. Zij benoemen elkaar bij deze tot erfgenaam. Christiaen van Leeuwen benoemt daarnaast ook zijn voordochter Elisabeth van Leeuwen, door hem verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Elisabeth de Vijver, tot erfgenaam, alsmede de eventuele kinderen uit zijn huidig huwelijk. Daarnaast stelt hij zijn halfbroer Johannes Ments, medicina doctor, en zijn te Amsterdam wonende zwager Andries de Vijver, aan tot voogden van zijn voordochter.

inv.1046 akte 82 d.d. 22-3-1684: Jacob van Laer, Andries de Vijver, Christijntge de Vijver, Annetge de Vijver en Leendert de Vijver, allen mede-erfgenamen van vaderszijde en moederszijde van wijlen Jan van Laer, wonend te Amsterdam of alhier, verklaren uit handen van Matthijs van Mullem en Cornelis Jans Munster alle effecten, goederen, sieraden van Jan van Laer te hebben ontvangen.

JP Ouweltjes

Over het Leidse bonboek

Het is inderdaad typisch geformuleerd. Zie de regels daarboven.
Op 31-12-1697 is het pand aangekocht door de voogd van het enige weeskind van Hendrick Coster. De vorige eigenaar, Jacobus van Linschoten, had dat pand op 10-5-1680 gekocht van ene Maria Praet.
Hoe dan ook, het is helaas geen eigendom van Salomon geweest.

Jan Clavaux

@ A van Egmond; dat huwelijk tussen Hendrick en Sara had ik ook gevonden, maar niet zijn beroep van Greinreder. Bedankt!

Rob

Aanvullend:

inv.302 akte 36 d.d. 8-11-1632: Leendert Andriesz en zijn vrouw Heijltgen Heijndrix komen overeen dat als hij de eerststervende is, zij gehouden is gelden (bedrag onleesbaar) uit te keren aan zijn voorkinderen, genaamd Stijntgen en Lijsbet Leenderts, verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Marritge Claes. Als een van hen beiden kinderloos komen te overlijden, benoemen ze elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam.
Bij huwelijk of meerderjarigheid vermaken zij aan hun kinderen een bedrag van 500 gulden.

inv. 302 akte 15 d.d. 8-11-1632: Leendert Andriesz, schrienwercker, en zijn vrouw Heijltge Hendricx benoemen elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam. Zij is gehouden, als hij de eerststervende is aan Stijntge en Lijsbet Leendertsz, zijn voorkinderen verwekt bij Maeritge Claes een bedrag van 500 gulden uit te keren. Ook haar ouders ontvangen een bedrag van 500 gulden als zij ten tijde van het overlijden van hun dochter nog in leven zijn, of anders gaat dit bedrag naar haar naaste familie. Er is ook een bedrag van 500 gulden voor hun kinderen bij hun meerderjarigheid.

JP Ouweltjes

Heijltgen Hendrix, van wie ik het sterke vermoeden heb dat zij een zuster is van Salomon, is begraven Rotterdam op 18 juni 1656.

JP Ouweltjes

Beste JP Ouweltjes, dat is interessant, bedankt! Kunt u uw vermoeden delen? Ik heb ook wel eens gezocht op Salomon Hendricks, Hendrickz, Heyndrix etc., maar kwam niet veel verder in Haarlem.

Rob

Zowel Andries de Vijvere als Annetje de Vijvere worden genoemd in de post van A van Egmond om 17:01. Zij behoorden tot de naaste familie van Annetge Hendricks te Schiedam.

JP Ouweltjes

Een naaste familie relatie tussen de familie C/Koster en de familie de Vijver(e) heb ik nog niet gevonden.

In de Nederlandsche Leeuw van 1928 is de tekst gepubliceerd uit de familiebijbel van vermoedelijk de genoemde Andries de Vijver

zie alhier:

https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1928-46/112

en

https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1928-46/113

A van Egmond

Jullie hebben hier dus de familierelatie aangegeven:

1. Via Nicolaes van de Lis: Andries de Vijver (geboren 31-7-1637 te Rotterdam) is op 7-5-1661 in Amsterdam getrouwd met Catharina van der Lis (geboren 2 augustus 1637 in Den Haag).

2. Via Heyltgen Hendricks die (voor 1632) is gehuwd met een Leendert Andriesz de Vijver.

Is Andries de Vijver (31-7-1637) de zoon van Leendert Andriesz de Vijver en Heyltgen Hendricks (Coster)?

En dus neefje van Salomon H. Coster

A van Egmond

vervallen

Jan Clavaux

Ondertrouw Rotterdam 17-11-1629, tr. ald. (nederd. geref.) 17-3-1630 Lendaert Adriessen jm. met Maritgen Claes weduwe van Jan Leeman zaliger.

Dit zal dus het eerste huwelijk zijn van Leendert Andriesz, waaruit de dochters Stijntge en Lijsbet. Eind 1632 is Lenaert vervolgens hertrouwd met Heijtgen Hendrix.

JP Ouweltjes

@A van Egmond: dat is precies wat ik denk ja.

JP Ouweltjes

Heyltgen Hendricks is ook getrouwd met een Andries de Vijver: fout beschrevn of toch een andere Andries?

sluiten

9999_9 Begraven 1650-1659

Begraafinschrijving Heijltje Hendricx
Overledene:

Heijltje Hendricx

Voornaam: Heijltje
Achternaam: Hendricx
Echtgenoot:

Andries de Vijver

Voornaam: Andries
Tussenvoegsel: de
Achternaam: Vijver
Plaats begrafenis:
 

Rotterdam

Begraafdatum:
 

18-06-1656

Bron of gezindte:
 

Begraven 1650-1659

Inschrijvingsjaar:
 

1656

Opmerkingen:
 

Andries de Vijver was schrijnwerker

 

laatste wijziging 23-03-2017

A van Egmond


Dat moet een fout zijn.

JP OuweltjesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!