stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Woonplaats en huwelijk Hermanus van der Lis, gedoopt 's-Gravenhage (Grote Kerk) 22-08-1696

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar de woonplaats en het huwelijk van Hermanus van der Lis.

Hij is gedoopt in 's-Gravenhage in de Grote Kerk 22-08-1696 (met achternaam Van der Leest) (doopgetuigen: Hermanus van Sull, Johanna Brink en Beelia van Sull; Haags Gemeente Archief (HGA), Doopboek No. 8, blz. 34v) als zoon van Johan Diederik van der Lis en Geertruij van Sull.

Hij huwt N.N.; uit dit huwelijk Geertruijt (februari 1738 is zij 14 jaar oud) en Johanna van der Lis (februari 1738 is zij 6 jaar oud), die erfgenaam zijn van hun op 17-02-1738 overleden overgrootvader Hermanus van Sull (gehuwd met Johanna Brink; zij wordt begraven te ’s-Gravenhage op 22-08-1703 in de Kloosterkerk, HGA, Begraafboek ’s-Gravenhage Inv. Nr. 437, blz. 59v).).

Over het geslacht van Sull is de volgende publicatie verschenen in de Nederlandsche Leeuw:

Nederlandse Leeuw 1898 (16e jaargang), blz. 91 (kolommen 165 en 166) “Geslacht van Sull”:

http://www.knggw.nl/wp-content/leeuw/1898-91-121.pdf

Wapen Van Sull: Wapen doorsneden. 1°. in rood een liggende zilveren maan aan weerszijden vergezeld van een gouden ster; 2°. in blauw drie in een rij (en fasce) geplaatste gouden ruiten.

Op 11 januari 1738 sluit Hermanus van Sull, ziek te bed liggende, zijn laatste testament af voor notaris Bartholomeus van Wanevelt (HGA, Notarieel Archief, Inv. Nr. 2546, f. 2 en verder). Hij legateert aan zijn dochter Catharina van der Lis als dank voor de verzorging in gezondheid en op zijn ziekbed zijn meubelen, kleding en zijn sieraden. Zijn erfenis verdeelt hij over vier partijen te weten: 1e partij Catharina van der Lis, weduwe van Gerrit Allard, dochter van wijlen Geertrui van Sull en Johan Diederik van der Lis voor de helt in een vierde part en Geertrui van der Lis en Johanna van der Lis, dochters van Hermanus van der Lis, die een zoon was van Geertrui van Sull en Johan Diederik van der Lis voor de wederhelft in het gemelde een vierde part; 2e partij Geertrui van Loenen, Johanna van Loenen, Maria van Loenen en Petronella van Loenen, dochters van wijlen Belia van Sull, getrouwd geweest met Nicolaes van Loenen met haar vieren voor een gelijk vierde part; 3e partij Johannes van Sull ofwel deszelfs descendenten bij representatie in hun vaders plaats voor een gelijk een vierde part; 4e partij Hermanus Buijink, zoon van Barent Buijink en wijlen Maria van Wijk, zijnde een dochter van wijlen Johanna van Sull voor het resterende vierde part.

Jacques Duivenvoorden

Hier een andere link naar de Nederlandse Leeuw: https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1898-16/92/

En hier een link naar een eerdere discussie Sull op dit forum: link

JP Ouweltjes

Er zijn nogal wat lege plekken in het artikel in de Nederlandsche Leeuw (1898) over het geslacht van Sull. Uit mijn onderzoek bij het Haagse Gemeentearchief blijkt het oudste kind uit het huwelijk van Hermanus van Sull met Johanna (ook vermeld als Janneke) Brinck, namelijk Geertruijt van Sull, volgens het artikel gedoopt op 21 mei 1668, niet in 's-Gravenhage gedoopt te zijn, terwijl later geboren kinderen uit dit huwelijk wel in 's-Gravenhage gedoopt zijn en met name in de Grote Kerk. Bij het huwelijk op 15 juni 1687 in de Loosduinse Gereformeerde Kerk van genoemde Geertruijt van Sull met Johan Diederik van der Lis (bij het huwelijk genoemd Johan Diederik Leijs) wordt vermeld dat Geertruijt huwt met attestatie. Dat bevestigt dat zij elders geboren en gedoopt is. De plaats van de attestatie wordt helaas niet vermeld. De attestatie zelf blijkt niet in een archief bewaard te zijn gebleven.

Uit mijn onderzoek blijkt ook dat het huwelijk van haar ouders Hermanus van Sull en Johanna Brinck niet plaats vond in 's-Gravenhage en zijn beiden niet in 's-Gravenhage geboren en gedoopt maar elders. Helaas geeft het artikel in de Nederlandsche Leeuw daar geen oplossing voor.

Ook de ouders van Hermanus van Sull, te weten Jan (Johannes) van Sull en Magdalena van Elsbergh hebben geen Haagse wortels en zijn niet in 's-Gravenhage getrouwd.

Ik hoop dat de leden van Stamboom Forum mij kunnen helpen de lege plekken in het artikel in de Nederlandsche Leeuw van 1898 over het geslacht Van Sull te vullen!

Jacques Duivenvoorden

Op 15-08-1741 wordt in de Nieuwe Kerk in 's-Gravenhage gedoopt Kornelis Hendrik de Wit, zoon van Jan de Wit en Geertrui van der Lis, met Kornelia van der Lis als getuige (HGA, DTB ’s-Gravenhage, Doopboek Nieuwe Kerk, Inv. Nr. 246, blz. 42). Is zij een dochter van Hermanus van der Lis? Uit haar geboortejaar 1724 is af te leiden dat zij in 1741 ongeveer 17 jaar oud is en moeder is geworden als echtgenote van Jan de Wit.

Wie kan deze hypothese bevestigen of ontkrachten?

Jacques Duivenvoorden

Heeft u zelf al gezocht naar het huwelijk van Hermanus te 's-Gravenhage omstreeks 1720?

Een overzicht van beschikbare bronnen is hier te vinden.

JP Ouweltjes

Ik kom regelmatig in het Haags gemeentearchief en heb uitgebreid geprobeerd Hermanus van der Lis na zijn geboorte in de archieven te vinden zonder succes. Geen ondertrouw en geen huwelijk rond 1720. Hij komt ook niet voor in het lidmatenregister vanaf 1700. Wordt genoemd als erfgenaam (zonder woonplaats) in het testament van zijn grootvader Hermanus van Sull.

Jacques Duivenvoorden


Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!