stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Gezocht informatie over de plaats Anjewierden (rond 1784) - in welke provincie lag deze plaats?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Een van mijn voorouders - Stijntje Cornelisdr de Vries - is geboren in de plaats Anjewierden volgens haar overlijdensakte:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-9H2D?cc=2020117

Ik denk dat het een plaats in Friesland of Noord-Holland zal zijn, maar kan er zelf op internet geen informatie over vinden. Daar ik de gegevens van haar moeder wil achterhalen en die van haar opa en oma zou het handig zijn als ik wist waar Anjewierden vroeger lag.

Johan de Graaf

Ik denk deze plaats -Aengwirden- in Friesland http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=FR|1006|

Ben Wegman

Google levert weinig op zo te zien. Misschien dat het in het boek Verdwenen dorpen staat vermeld. http://verdwenendorpen.nl/

Yolanda Lippens

Ik denk dat dit de doop van Stijntje is (gevonden op AlleFriezen):

Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 14-07-1782
Plaats: De Knijpe en Het Meer

Dopeling Stijntje geboren op 04-06-1782 te Benedenknijpe

Vader Cornelis Rommerts

Moeder Yttje Rienks

En zie hier voor de bijbehorende inschrijving (rechterbladzijde, onderste inschrijving).

Johanna C.

Volgenden ?

Lidmatenregister Herv. Gemeente Nijehaske en Haskerdijke
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 14-02-1810
Plaats: Haskerland
Bijzonderheden:
Op 14 februari 1810 belijdenis te Nijehaske
Op 20 augustus 1850 vertrokken naar Den Helder
Man:  Hendrik Eizes
Vrouw:  Stijntje Kornelis
Bronvermelding  Lidmatenregister Herv. Gemeente Nijehaske en Haskerdijke, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 354, aktenummer 555
Gemeente: Haskerland
Periode: 1747-1850

Trouwregister Hervormde gemeente Nijehaske Haskerdijken
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 20-05-1804
Plaats: Nijehaske
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom  Hendrik Eizes wonende te Nijehaske
Bruid  Styntje Cornelis wonende te Heerenveen
Bronvermelding  Trouwregister Hervormde gemeente Nijehaske Haskerdijken, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 353, aktenummer 180
Gemeente: Haskerland
Periode: 1750-1811

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-05-1804
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom  Hendrik Eizes wonende te Nijehaske
Bruid  Stijntje Kornelis wonende te Heerenveen
Bronvermelding  Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 599, aktenummer 686
Gemeente: Schoterland
Periode: 1743-1811

Doopboek Herv. gem. Nijehaske en Haskerdijken
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 04-01-1807
Dopeling  Kornelis geboren op 04-05-1806 te Nijehaske
Vader  Hendrik Eizes
Moeder  Stijntje Kornelis
Bronvermelding  Doopboek Herv. gem. Nijehaske en Haskerdijken, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 353, aktenummer 1076
Gemeente: Haskerland
Periode: 1746-1811

Willem Hak

Aengwirden een gemeente in Friesland,  de Knijpe (Heerenveen)(Schoterland , zie verder uitleg.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Gemeentearchief Heerenveen

Van Schoterland en Ængwirden naar Heerenveen

De gemeente Heerenveen, ontstaan op 1 juli 1934, bestrijkt het gebied van drie eerdere gemeenten, vroeger grietenijen geheten.

De gemeente Ængwirden, die in zijn geheel overging naar Heerenveen, bestond uit de dorpen Heerenveen (noordoostelijke deel), Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot. De gemeente Schoterland ging grotendeels over naar Heerenveen. In dat deel lagen de dorpen Heerenveen (zuidelijke deel), Het Meer, Hoornsterzwaag, Jubbega-Schurega, Oudehorne, Nieuwehorne, Katlijk, Mildam, Benedenknijpe, Bovenknijpe, Oudeschoot en Nieuweschoot. De ook in Schoterland gelegen dorpen Rottum, Gaast (Rotstergaast), Sintjohannesga, Rohel, Delfstrahuizen en Schoteruiterdijken zijn naar Haskerland (nu Skarsterlân) overgegaan.

Van de gemeente Haskerland werden de dorpen Heerenveen (noordwestelijke deel) en Nijehaske bij Heerenveen gevoegd.


Het ontstaan van de gemeenten

De aanwezigheid van uitgestrekte veengebieden is voor Ængwirden en Schoterland van groot economisch en sociaal belang geweest. In 1551 werd de Decama, Cuyck en Foeyts Veencompagnie opgericht. Het doel was een gemeenschappelijke aankoop,
ontsluiting en exploitatie van de hoge venen in Opsterland, Ængwirden en Schoterland. Voor het vervoer van de afgegraven turf werd in het oostelijk gedeelte van de grietenij van Schoterland de Schoterlandse Compagnonsvaart of Grift gegraven. Aan de westzijde hiervan, bij de Heerenwal, ontstond de plaats Heerenveen.

Met het in oostelijke richting verder graven van de Grift groeide een lange lintbebouwing langs de vaart. In westelijk Schoterland was een uitgestrekt laagveengebied reden voor de vestiging van verveners, voornamelijk afkomstig uit Giethoorn en omgeving. Deze Gietersen vormden bij de veengraverij geen compagnieën, zoals bij de hoogveenexploitatie. Na de vervening bleef er een
arm volk in een arme streek achter. Ter bescherming hiervan werden in het begin van de 19e eeuw de slik- en armengelden ingesteld.

Het vlek Heerenveen heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste plaats van Schoterland, Ængwirden en Haskerland. Herhaaldelijk, in 1828, 1873, 1902 en 1912 werden voorstellen gedaan om de delen van Heerenveen te verenigingen. Pas in 1934 kon deze kwestie opgelost worden. Schoterland en Ængwirden werden samengevoegd tot een nieuwe gemeente; Heerenveen. Tevens werd de grens tussen Haskerland en de nieuwe gemeente gewijzigd. Per 1 juli van dat jaar trad de wet "Heerenveen - Eén" in werking. Zo ontstonden er drie archieven, waarvan het archief van Haskerland naar Joure is verhuisd.


Welke archieven zijn aanwezig ?

Gemeentearchieven
Grietenij/Gemeente Ængwirden (1851) van 1617 - 1934.

Grietenij/Gemeente Schoterland (1817) van 1635 - 1934.

Gemeente Heerenveen van 1934 - 1985.

https://www.allefriezen.nl/deelnemers/deelnemer/id/9

Everardus Rollema

Nijehaske, Oudehaske, Haskerhorne

 • Bron: Naamsaanneming 1811
 • Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
 • Aktedatum: 1811
 • Plaats: Haske

Bijzonderheden:
Kind(eren): Rienk 33, in het schip, Styntje 28, Nijehaske, Rommert 27, Ackrum, Sybrand 24, Woudsend, Akke 20, Nijehaske

 • Ingeschreven 

  Kornelis Rommerts de Vries wonende te Nijehaske

Everardus Rollema

 

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

 

 • Bron: DTB Trouwen
 • Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
 • Aktedatum: 03-11-1776
 • Plaats: De Knipe
 • Soort akte: bevestiging huwelijk
  1. Bruidegom

   Kornelius Rommerts wonende te Kortezwaag

  2. Bruid

   Ytjen Rienks wonende te De Knipe

zie scan volgende bericht

Everardus Rollema

Everardus Rollema

Overlijden Cornelis Rommerts de Vries

Everardus Rollema

Ene Kornelis, zoon van Rommert Freerks, is in 1740 te Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude (Kortezwaag)  gedoopt.

G.Karssenberg

Dit zullen zijn ouders zijn geweest

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

 • Bron: DTB Trouwen
 • Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
 • Aktedatum: 30-01-1735
 • Plaats: Gorredijk
 • Soort akte: derde proclamatie

  1. Bruidegom

   Rommert Freerks wonende te Schurega

  2. Bruid

   Stijntje Itskes wonende te Kortezwaag

Doop

Cornelis

Doopboek Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude

 • Bron: DTB Dopen
 • Soort registratie: DTB inschrijving doop
 • Aktedatum: 18-12-1740
 • Plaats: Kortezwaag

  1. Dopeling

   Kornelis geboren op 1740

  1. Vader

   Rommert Freerks

Everardus Rollema

Overlijden (akte 10) van Yttje (geboren Benedenknijpe) dochter van Rienk Kuiper en Akke Klazes

https://www.allefriezen.nl/zoeken/persons?sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_voornaam%22:%22Ijtje%22,%22search_t_patroniem%22:%22Rienks%22%7D,%22search_s_register_type_title%22:%5B%22BS%20Overlijden%22,%22DTB%20Begraven%22%5D%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

Overlijdensregister 1836

 • Bron: BS Overlijden
 • Soort registratie: Overlijdensakte
 • Aktedatum: 14-03-1836

  1. Overledene

   Yttje Rienks Kuiper 83 jaar oud, overleden op 14-03-1836

   Diversen: weduwe

Everardus Rollema


Mogelijk zijn de namen van de ouders in haar overl.akte niet juist vermeld.

Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen

 • Bron: DTB Trouwen
 • Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
 • Aktedatum: 15-08-1751
 • Plaats: Heerenveen
 • Soort akte: derde proclamatie

  1. Bruidegom

   Rienk Claases wonende te Heerenveen

  2. Bruid

   Akke Wybes wonende te De Knipe

Je wilde graag de grootouders hebben, zoals gesteld in je eerste bericht en hopende is jouw vraag hiermee beantwoord.

Vr. gr.

Everardus

Everardus RollemaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!