stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » het verhaal achter Freerkje Witteveen, geb 1894

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Beste allen,

Ik ben op zoek voor een vriend naar het verhaal achter Freerkje Witteveen geb. 26-02-1894,

Opa van Gabe Lammerts Witteveen die de geboorte aangaf en de moeder is Grietje Witteveen,

De vader is onbekend van Freerkje Witteveen en ze is in Drogeham geboren.

Nu is Jacob IJjes de Vries veroordeeld en heeft iets te maken met Freerkje Witteveen.

Maar wat is daar gebeurt, weet iemand waar ik dat kan terugvinden?

Delpher is al onderzocht.

Hieronder wat gegevens die ik van hem kreeg.

https://www.dropbox.com/s/tyb0z5co9aislhg/De%20kwestie%20Freerkje%20Witteveen.pdf?dl=0

Graag hoor ik van jullie en b.v.d.

Jon

J.J.Top

Suggereert u dat Jakob IJes de Vries de vader is? Dat lijkt me lastig als hij dan nog gedetineerd is.

Ik houd het erop dat Freerkje een andere vader heeft en gewoon een buitenechtelijke dochter is van Grietje.

JP Ouweltjes

Geheel eens met de vorige bijdrage. Het kind is in ieder geval niet erkend bij het huwelijk met Top. Dus hoeft er ook geen melding van gemaakt te worden. Hebt u al eens het bevolkingsregister nagezien? Bij wie woonde Freerkje?

mvg-Ben

Ben Wegman

Of bedoelt u te zeggen dat Hantje bang was voor Jakob en daarom haar buitenechtelijke zwangerschap heeft willen verhullen? Tja, dan zal het lastig worden om er nu nog achter komen, als de hele familie eraan meewerkte...

JP Ouweltjes

Beste J.J. Top,

't Gaat hier om de vraag naar biologisch ouderschap (wat in veel gevallen héél iets anders is dan juridisch ouderschap, ouder zijn volgens de wet, waarmee we in principe meestal werken bij stamboomonderzoek / genealogie), uit 1894 nog wel. Uw vraag "waar ik dat kan terugvinden?" is dan ook een beetje "kort-door-de-bocht"; de vraag moet eigenlijk zijn: "of ik dat nog kan terugvinden?"....  Het meisje, geboren in 1894, is waarschijnlijk pas op de leeftijd van 21 jaar meerderjarig geworden (Wikipedia vermeldt: "Vóór 1988 was men vanaf 21 jaar meerderjarig, voor 1901 was men zelfs pas vanaf 23 jaar"), zij stond dus al die tijd tot ca. 1915 onder de ouderlijke macht, en heel de periode waarin er juridisch geen vader was onder voogdij. Daar moet u iets mee als genealoog, want dat laat altijd een papieren spoor na... __________________________________________________________________________________________________________________

Een kleine, maar dringende aanvulling op het bovenstaande; een goedbedoeld advies:

Een genealoog/stamboomonderzoeker moet er eigenlijk op gespitst zijn,

in  a l l e  gevallen rond kinderen waarbij men, bij het onderzoek, een niet-typische opvoedings- of gezinssituatie tegenkomt (kort door de bocht gezegd: niet "standaard voor die tijd" opgroeien daadwerkelijk in een gezin waarbij de twee ouders nog in leven zijn, èn bij elkaar zijn, èn met elkaar gehuwd zijn, èn ook beiden juridisch ouder zijn van het kind, èn beiden over de ouderlijke macht / het ouderlijk gezag over het kind beschikken), éérst en vooral in een archiefinstelling te gaan zoeken naar het v o o g d ij r e g i s t e r ! 

Liefst voor àlle bekende kinderen uit het desbetreffende gezin tegelijk, want pas dàn worden allerlei verbanden en samenhangen duidelijk.

Heeft u eenmaal de desbetreffende voogdijregister-kaart voor een persoon gevonden, láát u het dan daar niet bij, maar gaat u ook daadwerkelijk (in bijvoorbeeld rechterlijke archieven) op zoek naar alles wat daarin vermeld is: rechterlijke uitspraken, beslissingen van de officier van justitie, maatregelen van de Voogdijraad resp. de Raad voor de Kinderbescherming, bemoeienis van de gemeentelijke Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, enz. enz. enz. Veel dossiers zijn nog bewaard gebleven!

('modern' voorbeeld van een voogdijregister-kaart, nog vóór de automatisering; voorbeeld van vermelding in een archief-inventaris)

Voorbeelden van zulke situaties: overlijden/vermissing/langdurige afwezigheid (op zee, op reis, in de gevangenis, in een zorginstelling) van een ouder of beide ouders (denk ook aan rechtsvermoeden van overlijden!), minderjarigheid van ouder of ouders, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, hertrouwen van een ouder, weggelopen kind, verlaten éénoudergezinnen, vaderschapsacties (art. 1:394 BW), erkenning en ontkenning van het vaderschap, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, adoptie (sinds 1956), niet-erkende biologische kinderen, ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing / ontheffing uit of ontzetting uit de ouderlijke macht (gezag), benoeming van voogd of voogdij-instelling, onderbrenging bij een pleeggezin, naamswijziging in de familienaam van een pleeggezin (zodat de echte afkomst van het kind verduisterd dreigt te worden), "uitbestede" kinderen, "regeringskinderen", uit hun gezin verplaatste kinderen van NSB'ers, minderjarige dienstbodes, zgn. "bleekneusjes-kolonies aan de kust" voor stadskinderen, onderbrenging in kindertehuizen / voogdij-instellingen / kostscholen / (schippers)internaten, zorginstellingen, psychiatrie, justitieel ingrijpen (strafrechtelijke maatregel: tuchthuis / gevangenis), enz. enz. enz.

Denkt u hier echt met de hoogste prioriteit aan, en maakt u niet de fout van duizenden genealogen die deze belangrijke bron mislopen, en daarmee veel waardevolle informatie missen! Veel informatie om u hierin grondig te verdiepen vindt u bij de Nationaal-Archief-website, op de meeste websites van de Regionale Historische Centra (de voormalige "rijksarchieven in de provincies"), en ook via het Stamboomforum zèlf: https://www.stamboomforum.nl/zoek/?q=voogdijregister . ________________________________________________________________________________________________________________

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

ik heb de titel aangepast en uitgebreid. Dan is het in een oogopslag duidelijker wat de vraag is (zie regels).

Yolanda Lippens

Beste medehelpers,

Mijn vraag leek mij duidelijk als ik het terug lees;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ik ben op zoek voor een vriend naar het verhaal achter Freerkje Witteveen geb. 26-02-1894,

Opa van Gabe Lammerts Witteveen die de geboorte aangaf en de moeder is Grietje Witteveen,

De vader is onbekend van Freerkje Witteveen en ze is in Drogeham geboren.

Nu is Jacob IJjes de Vries veroordeeld en heeft iets te maken met Freerkje Witteveen."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik heb niet gezegd of verondersteld of Jacob de Vries de vader zou zijn. Maar hij is veroordeeld om iets wat waarschijnlijk

te maken heeft met Freerkje Witteveen. Wat, is voor mij ook een vraag want, "Ik zoek het verhaal rondom hen".

Mijn vriend heeft bijna alle stamboomgegevens rondom Freerkje Witteveen alleen niet haar biologische vader niet maar daar kom je niet altijd meer achter.

In mijn eigen stamboom kom ik dat ook soms tegen, maar dat zei zo.

De verwijzing van Dimitri is mij bekent en maak daar vaak gebruik van, maar evenzo bedankt.

Mijn vraag blijft dus nog wel staan. Maar niet wie de biologische vader is, maar om het gebeuren rondom hen, wat speelde daar.

Bedankt en sorry als ik niet te duidelijk was in mijn vraagstelling, maar het leek mij duidelijk dat ik niet naar de biologische vader op zoek was.

Met vriendelijk groet,

Jon Top.

J.J.Top

Dit is in de eerste plaats een genealogisch forum dus u kunt zich wellicht het misverstand voorstellen. Ook uw suggestie over haar grafsteen en de door u betwijfelde link met fam. Top hielp niet mee in het begrijpen van uw vraag. 

Heeft u zelf enig idee wat er zou kunnen zijn gebeurd? Zijn er verhalen in de familie? Heeft Jacob (na 1895) iets strafbaars gedaan jegens Freerkje?

JP Ouweltjes

In de bijlage, waar je in je eerste bericht naar verwijst, is vermeld dat Jacob IJes de Vries in februari 1890 tot 5 jaar is veroordeeld en dat hij tot februari 1895 in detentie zat. 

Hoe kan die veroordeling dan te maken hebben met Freerkje Witteveen die in 1894 werd geboren (4 jaar na de veroordeling van Jacob).

Johanna C.

Dag,

Freerkje is geboren; 25-2-1894.

Voornaam Freerkje
Achternaam Witteveen
Begraafplaats Opende
Geboortedatum 25-02-1894
Overlijdensdatum 18-08-1953
Geboorteplaats Drogeham
Overlijdensplaats Leeuwarden
Foto nr. d3.444

vr.gr. Anne 

vries

vries

Ook in Het Nieuws van den Dag van 17-12-1889 een krantenartikel (2e kolom van links, ongeveer in het midden). Zie hier

Zoeken op Drogeham in combinatie met Nicolaï levert nog meer krantenartikelen op. Zie hier

Johanna C.

Ik vermoed dat de vraagsteller dit al weet.

JP Ouweltjes

Het dropbox artikel nog eens doorgelezen. Eerst staat er: "Maar is Grietje de moeder? Of is dat Hantje?"  En even verderop: "Is ze nou een dochter van Grietje? Of was het een dochter van Witteveen." Ook blijkt de veroordeling van Jacob en de daaruit volgende detentie van 1890 tot 1895 bekend.

De vraagsteller vraagt zich dus af (denk ik nu) of Gabe Lammerts Witteveen een kind heeft verwekt bij Hantje dat later als dochter van Grietje door het leven is gegaan.

Uit de reactie van vanmorgen blijkt dat vraagsteller bekend is met het voogdijregister en niet wil weten wie de vader was ("het zij zo") maar wel wil weten wat er speelde. Waarbij het verhaal weer gaat richting Jacob: "Nu is Jacob IJjes de Vries veroordeeld en heeft iets te maken met Freerkje Witteveen."

Ik weet even niet hoe verder.

JP Ouweltjes


Natuurlijk m'n mijn vriend weten wie de vader is en ik heb er zelfs naar de door u genoemde bron maar leverde niets op en niet zo als JP Ouweltjes beweert dat ik niets wil weten over wie de vader was maar ik was op zoek naar het hele verhaal en dat heb ik nu meer duidelijk door Vries en JohannaC. door wel te vinden in Delpher wat nodig was en wat m'n vriend en ik niet zagen. Behalve dan dat we niet zullen weten wie de vader was, maar dat was niet de directe vraag omdat doorzochten bronnen en familie niets weten.

Ik dank u voor uw hulp en ik weet dat m'n genealogische vriend er tevreden mee is.

Voor mijn stamboom was het minder belangrijk omdat ik wat ik moest weten wist m.b.t de naam Top en het niet enorm breed wil maken.

Nogmaals dank,

Jon

J.J.TopPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!