stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Jan Huybertsz. (van Wijk) uit Achthoven (tr. 1683 Anna Coorn)


Profiel afbeelding

Wie zijn de voorouders van Jan Hubertsz., uit Achthoven (tussen IJsselstein en Montfoort)? Jan trouwt in 1683 te IJsselstein (r.-k.) met Anna Coorn, weduwe van Thomas Eersten van Oostrom. Vanaf 1688 komt hij regelmatig voor met toenaam Van Wijck (dan wordt hij dus als Jan Huybertsz. van Wijck vermeld). Zijn zoon is Hubert Jansz. van Wijck (tr. 1706 Lijsbeth Adriaensdr. de Lange), zijn dochter Emmichgen Jansdr. van Wijck (tr. 1717 Sweer Jansz. van Royen).

Komt hij misschien van Wijk (bij Duurstede)? Of van Wijk (bij Heusden)?

Literatuur:

1. Over deze kwestie schreef ik in 2016 in Ons Voorgeslacht al een artikel. Dit leidde wel tot begrip voor de lastige vraag, maar niet tot antwoorden… 

2. Jans echtgenote – Anna Coorn – komt voor in deel 2 van de Utrechtse parentelen.

Zeer benieuwd!

Denis Verhoef

Denis,  eerst een vraag.

Waar zijn Hubert en Emmigje Jans gedoopt? Van beiden kan ik genoeg nakomelingen rk gedoopt in Montfoort vinden.

In IJsselsteijn rk laten Jan Huijbertsen van Wijk x Annigje Ariens [Coorn] nog een Maria dopen op  4 aug 1686, get Dirkje .Zij wonen dan op de op den Merenhoef in  Achthoven en een NN dopen op 22 sep 1689, get Bertje Willemsen, [doop onder patr., wonend  Achthoven]

Van doopgetuige Bertje Willemsen vond ik kinderen met Jan Gerleff na 1677, dus die komt als moeder niet in aanmerking.

Ik heb alle dopen rk IJsselstein doorgenomen voor ene Huibert NNpatronijm x Maria of ene Huibert NN patronijm x Emmetje. Tussen 1640 en 1665 komt geen geschikte kandidaat voor. Er vanuit gaand, dat dit gezin aan vernoemingen deed

De familienaam van Wijk komt al rond 1600 in akten voor, dus daar is geen info te vinden. Behalve de twee plaatjes Wijk ,die jij noemde is er nog een derde , tegenover Maastricht aan de andere kant van de Maas.

Als mogelijke ouders van Annigje Ariens Corn denk ik aan Aert Cornelisse Coorn x Aeltje Vos. Jm wonend te IJsselstein en jd wonend te Jutphaas. Tr gerecht IJsselstein op 31 aug 1656

Met meer kan ik je nu niet helpenKop tegen de muur

Jan Achterberg

Wie zijn de voorouders van Jan Hubertsz., uit Achthoven (tussen IJsselstein en Montfoort)? Jan trouwt in 1683 te IJsselstein (r.-k.)

Deze inschrijving van het huwelijk voor het gerecht IJsselstein link (image 91) lees ik als: Jan Huijbertsen van Wijk j.g. wonende op Achthoven inden schoutampte van IJsselstein. (De "w" van "wonende" is slecht leesbaar.) Dus "uit Achthoven" zou de suggestie kunnen wekken dat hij daar was geboren terwijl deze inschrijving daar geen basis voor is.

Peter S

Jan en Peter, dank voor jullie snelle reacties! 

@Peter: inderdaad, Jan hoeft niet uit Achthoven te komen. Ik hou er rekening mee dat hij van elders komt. In de omgeving van Houten zijn eind 17de eeuw enkele andere personen bekend die soms de naam Van Wijck voeren en die rooms-katholiek zijn: 1) Jan Jansz. van Wijck, die vanaf 1682 vermeld wordt als gebruiker van een perceel land te Schonauwen bij Houten en wiens kinderen zich te Benschop en Heycop vestigen; 2) Cornelis Jansz. van Wijck, molenaar, vermeld te Schalkwijk (1676-1692), wiens kinderen zich te Houten vestigen.

@Jan:

- Anna's ouders zijn me bekend en zijn in UP-2 gepubliceerd. Het zijn Adriaen Aertsz Coorn en Magdalena Jansdr Spijcker.

- Huybert en Emmigje, de zoon en de dochter (ged. 1683 resp 1689) komen later samen voor, begin 18de eeuw, dus ik denk dat dochter Maria (ged. 1686) jong is overleden. Huybert en Emmigje hebben inderdaad het nodige nageslacht.

- De voornaam Emmigje komt in de familie Coorn voor. Dus we moeten er rekening mee houden - in lijn met de vernoemingsgebruiken - dat Jan zoon is van een Huybert en een Maria.

- De doopgetuigen die je noemt zijn ook bekend en helaas niet met Jan Huybertsz. van Wijk in verband te brengen. 'Dirckien op de Meerenhoeff' is Dirckgen Gerritsdr. Mayen, gehuwd met Jacob Aertsz. van Royesteyn. 'Bertje Willems' is Bertgen Willemsdr. Worff, gehuwd met Jan Geerloffsz. van Hooff.

Denis Verhoef

Huybert en Emmigje, de zoon en de dochter (ged. 1683 resp 1689)

Eeh, dus dat zou deze doop zijn en deze hoewel het patroniem van de moeder anders is bij de eerste en er bij de tweede geen naam van de dopeling staat?

Peter S

Wijk was in het spraakgebruik (onder andere) de aanduiding voor Mastwijk, de helft van de polder waartoe ook Achthoven behoort. De "grens" was een slootje in het verlengde van de Bijleveldsche Vliet.
Ik zou het daarom maar niet te ver zoeken, temeer, daar hij pas in 1688 als zodanig werd aangeduid.
Zijn vader zal geen "achternaam" gehad hebben.

Jan Clavaux

Beste Peter,

correct: dat zijn de twee doopinschrijvingen uit 1683 resp. 1689.

Het voelt inderdaad onaangenaam dat de dopeling uit 1683 vermeld is als zoon van Jan Huybertsz en Annichgen Maertensdr. De moeder is hier vermeld met een ander patronym dan Annichgen Ariensdr.

Ik ken echter geen echtpaar Jan Huybertsz. en Annichgen Maertensdr. en wel een echtpaar Jan Huybertsz. en Annichgen Ariensdr., mét zoon Hubertus....!

Denis Verhoef

Beste Jan, dat is een waardevolle aanwijzing want ik was me niet bewust dat Mastwijk als 'Wijk' werd aangeduid.

Ook al omdat in de directe omgeving van Montfoort en IJsselstein (Mastwijk incluis) ik tot dusverre geen serieuze kandidaat Huybert heb kunnen vinden.....

Denis Verhoef

Beste Jan, ik heb de r.-k. doopboeken IJsselstein en Montfoort doorgevlooid - Mastwijk wordt steeds als Mastwijk aangeduid en niet als Wijk. Toch is er één doopinschrijving: Hermannus, d.d. 1-9-1678, plaats: buiten de IJsselpoort op de Weyck die intrigeert. Temeer daar de vader Huybert Hermensz is en de moeder Hendrikje Gerritsdr. 

Dit betreft echter het echtpaar Huybert Hermensz van Groenewoud en Hendrikje Gerrits van Wie. Huybert is - interessant genoeg (!) - een zoon van Herman Dircksz. Spijcker en Aeltgen Hubertsdr.

Omdat ik alle Huberts in de wijdere omgeving ben gaan vastleggen hou ik ook deze familie zorgvuldig in de peiling - ik meld dit alles omdat de ene gedachte de andere kan triggeren....

Denis Verhoef

Ik lees: buijten de IJselpoort op de bleijck (= blekerij)

Jan Clavaux

Yep, ik deel je lezing. In een bronbewerking vond ik éénmaal 'de Weyck'. Ten onrechte, dus!

Daarmee géén voorkomens van Mastwijk als 'Wijk' in de r.-k. dopen. Niettemin: ik blijf op Mastwijk bedacht.

Denis Verhoef

In omgevingen Montfoort is er wel een Huijbert Petersz/Pietersz van Wijck

Ook zijn er een Neeltje en Annichjen Huijberts van Wijck 

En in 1709 is er een Huijberd Janssen van Wijck in notariele akte te Montfoort.

 

Misschien is dit nog interessant voor je.

Gr

Sas

Saskia Hendriks

Dankjewel Sas, voor het meedenken!

Ik ken ze. Huybert Petersz van Wijck en zijn twee dochters komen in 1619 voor in het archief van het stadsgerecht van Montfoort, inv.nr. 113. Hij heeft geen zoons dus mijn Jan Huybertsz van Wijck (geboren ca 1655) kan ik niet met hem in verband brengen.

En de Huybert Jansz van Wijck uit 1709 is zijn zoon. Die past dus wel in het plaatje!

Het onbehaaglijke aan deze puzzel is dat alle puzzelstukjes uit Montfoort en IJsselstein niet lijken te passen....

Denis Verhoef

Beste Denis,

Ik vond zojuist dit bericht dat al enige jaren oud is, maar ik probeer het gewoon. Vroeger hebben we al eens ge-emaild over onze voorouders in Utrecht en omstreken en ik heb er een hoop. Een er van is ene Arie Jans Rietveld, die woonde aan de steenstraat buiten de Wittevrouwenpoort. Zijn zoon Wijnand was rademaker aldaar, en ik vermoed dat zijn vader Arie het zelfde beroep uitoefende. Ik ben al jaren opzoek naar de voorouders van deze Arie Jans van Rietveld,

Aanknopingspunt dat ik heb zijn getuigen bij de dopen van zijn kinderen. Er komt ene Huijbert van Rietveld voor. Zoekende in de archieven vond ik het het Utrechtse archief een akte:

Inv.nr. U149a002, Akte. 68, dd. 04-10-1718: Openbare verkoping door Jan van Werkhoven, te Jutphaes, Kerkveld, aan Goyert Dirksz van Beest, met als borg, Jan Evertsz van der Steegh, van een huysinge op het Kerkvelt, zw: Cornelis Andriesse, nw: erven Engel Pop, ww: kinderen Peter Goyerden te Jutphaes, met tevens verkoop van roerende goederen. In de marge: toestemming van: Huybert Jansz van Rietvelt, Arien Jansz van Rietvelt, Cornelis Jansz van Rietvelt. [Let op: Jan van Werkhoven was gehuwd met Engeltje Jans van Rietveld, zus van Huybert, Arien en Cornelis]

Dus ik had nu een plaatje van een gezin van vier kinderen van ene Jan van Rietveld, met een zoon Huijbert, Arie, Cornelis en een dochter Engeltje. Ze hadden duidelijk banden met Jutphaas. Ik heb de gezinnen van Huijbert Jans van Rietlveld, en zijn  broer Cornelis en zus Engeltje uitgeplozen en broers en zussen getuigen over en weer. Huijbert Jans van Rietveld trouwde en woonde te Zuilen. Cornelis woonde in de buurt van IJsselstein en doopte daar. Engeltje woonde te Jutphaas. ik heb meer gegevens als je die wilt hebben.

Zoekende naar Jan van Rietveld, vond ik een gezin in Jutphaas, van ene Huijbert Willems. en diens drie huwelijken. Huijbert Willems woonde en trouwde te Jutphaas, maar een korte periode van 1648-1654 wonde hij waarschijnlijk te Zuilen. Hij had verschillende kinderen en waneer die trouwden te Jutphaas, gebruiken ze allemaal de naam Rietveld. Er komen dus te Jutphaas en Zuilen verschillende NN Huijbertsz van Rietvelt voor. In de archieven van Jutphaas en Utrecht is heel wat van dit gezin te vinden. Interessant is een akte uit Oud Wulven/Jutphaas:

Archief Zuidoost Utrecht 3/2 HUA ra 1295, ra Oudwulven: 1681

Maeychjen Thonisdr de Cruyff wed. Jan Cornelisz v/d IJsseldijck won. NE van Jutfaes, Anthonis de Cruyff metselaer aldaar, Willem de Cruyff, Jacob Jansz de Cruyff tapper tot Honswijk en Egbert de Cruyff mede won. Jutphaes voor hemzelf en vervangende Weyntgen de Cruyff won. in Zeelant, Anthonis Cornelisz de Licht kistemaker inde Botterstraet te Utrecht, Anthonis Huybertsz won. a/d Rodebrugh, Jan Huybertsz won. a/d Hogenboom omtrent Montfoort, Splinter Huybertsz wonend Jutphaes, Maria Huyberts jdr, Catharina Huyberts wed. Peter Verhoeck voor haarzelf en vervangende Cornelis Huybertsz uytlandig en Henrick Jansz als x Grietje Huybertsdr samen erfg. van zal. Meynsgen de Cruyff Anthonisdr in leven huisvrouw van Henrick Jelisz tot Odijk hun overleden zuster en tante trp aan Henrick Jelisz vrsz linnewever te Odijk de helft van 5hont op Weyden strekkend uyte Weydensedijck tot aen land van de wed. van Cornelis van Schayck, O St Pieter en W de wedue vrsz

Weijntje Thonis de Cruijf was de eerste vrouw van Huijbert Willems en zij hadden dus de volgende kinderen zoals vermeld in de akte, waarvan dus eentje ene Jan Huybertsz is die woonde aande Hoogenboom omtrent Montfoort,

De Hogenboom is gelijk aan de herberg de Swaen in Achthoven, vlak bij Montfoort. 

Let op in ONA Utrecht is te vinden:

ONA Utrecht Inv. Nr. U065a002 Akte 157 dd 02-4-1681: Verhuur door Isaacq Bartholomeus van Sticht, te Achthoven aan Jan Huybertsz van Rietvelt, wonende te Achthoven, 3 mergen land in het gerecht van Achthoven by den Hogenboom. Bijzonderheden: de huurpenningen te betalen aan Anna van Schoonenbergh weduwe van Johan Vevien.

Er woonde dus in 1681 ene Jan Huyberts te Achthoven die banden had met Jutphaas, waar later ene Engeltje Jans van Rietveld trouwde, en zij had broers genaamd Huijbert Jans van Rietveld, Arie Jans en Cornelis Jans.

Ik vermoed dat de vermelding van Jan Huyberts in IJsselstein slaat op deze Jan Huyberts van Rietveld. De naam van zijn zoon Arie zou kunnen stammen uit de familie Croon, vernoemd naar zijn opa dus, terwijl Huybert dus de oudste zoon is. 

Ik ben allen verward met de vermelding van het patroniem Maertensz bij de doop van Huijbert te IJsselstein. En de vermelding van de naam "van Wijck" bij het hierboven bediscuteerde huwelijk.

Ik heb gezochte te Montfoort, Benschop en Lexmond, naar dopen maar niet veel meer kunnen vinden. Het is ook best mogelijk dat er meerdere Jan Huyberts woonden te Achthoven, hoewel het gebied dun bevolkt is, en Achthoven erg klein is. Zo vond ik een Jan Huyberts Kersbergen die uit Lexmond kwam, maar dit gezien was niet RK, zoals de Van Rietvelds.

Dit zijn in ieder geval interessante aanknopingen. Misschien hebben ze fouten gemaakt bij het inschrijven van het huwelijk en doop te IJsselstein. Notariele aktes kunnen misschien meer informatie bieden over het gezin van Jan Huijberts van Rietvelt.

Ik heb meet informatie over Jan Huijberts en ook zijn vader Huijbert Willemsz

Vriendelijke groet

Pewter

Peter de Vries


Recent kwam ik er achter dat in de driehoek Bodegraven, Boskoop en Alphen aan den Rijn een polder (de) Wijk ligt. Ergens rond eind 1600 zou een verre voorvader aan dat buurtschap zijn achternaam ontleent hebben. Nog een stap verder terug zou de familie afkomstig zijn uit Harmelen een stuk dichterbij Achthoven.
Ik zie in de berichten geen verdere aanknopingspunten met mijn eigen onderzoek in bovengenoemde driehoek.

Reinoud van WijkPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu