stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Sipke Aukes van Otigem (Nijenhaske, 1791- n? 1841... maar waar en wanneer?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Broer van Sijmen Aukes van Otigem (*1789), beiden zonen van Auke Sipkes en Sara Simons van Otegum (dochter (*1755) van Sijmen van Otegom en Fokjen Johannis).

Sara Simons van Otighem trouwde 25 dec 1785 met Auke Sipke. Na het overlijden van de vader van haar drie zonen hertrouwt ze met Geert Jans Doeve. Kinderen uit dát tweede huwelijk krijgen wel de vaders familienaam mee, de twee zonen uit het eerste huwelijk gaan verder door het leven on de moeders familienaam.

Simon Aukes van Otichem is goed terug te vinden, zoals

- - -

Friese militairen onder Napoleon

Bron: Militairen 1795-1815Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815Datum: 1815
Bijzonderheden:
O (o)tegim, Symen Aukes van, geb. 1789, wonende te St. Johannesga, zoon van Auke Sypkes en Sara van Otegim loteling lichting 1809 mairie St. Johannesga lot nr. 20; geschikt bevonden en moet 10.04.1812 om 12.00 uur voor de Raad van Recrutering te Leeuwarden verschijnen; krijgsmachtonderdeel onbekend Bronnen: Tresoar toegang 8/4466 nr. 749

- - -

Zijn broer Sipke echter niet. Er zijn wel wat notariele aktes te vinden, waaronder een met betrekking tot een huwelijk met een Grietje Keizer:

- - -

Notaris: Wesselius Balster Kool van Heerens
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055034

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Aktedatum: 13-08-1824
 • Soort akte: huwelijkstoestemming

Bijzonderheden:
Akte is niet aanwezig

 • Bruidegom  Sipke Aukes van Otigem

  Diversen: zoon van Sara van Otigem, gehuwd en bijgestaan door Geert Jans Doeve, zonder vaste woonplaats, de ouders woonachtig te Sintjohannesga

 • Bruid 

   Grietje Keizer wonende te Hoogeveen

- - -

Notaris: Sieds Pieters van Goinga
Kantoor: Heerenveen III
Repertoire: 057037

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Aktedatum: 01-11-1833
 • Soort akte: huurcontract
 • Verhuurder voor zich en in kwaliteit  Bartele Pieters Cats (scheepstimmerman) wonende te Nijehaske

  Diversen: een potschip "De Hoop"

 • Huurder 

   Sipke Aukes van Otichem (potschipper) wonende te Heerenwal

- - -

Notaris: Sieds Pieters van Goinga
Kantoor: Heerenveen III
Repertoire: 057037

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Aktedatum: 07-03-1834
 • Soort akte: cessie
 • Cedent 

   Bartele Pieters Cats (scheepstimmerman) wonende te Nijehaske

 • //
 •  
 • Schuldenaar  Willem Uilkes de Jong (schipper) wonende te Heerenwal

  Diversen: 
  Bedrag: kapitaal fl. 726

 • Schuldenaar  Sipke Aukes van Otichem (potschipper) wonende te Heerenwal

  Diversen: 
  Bedrag: kapitaal fl. 490

- - - 

Willem Uilkes de Jong is goed terug te vinden. Maar Sipke Aukes... Kom hem nog tegen in 1841 - in Hoogeveen, waar Grietje Keizer ook al woonde - samen met zijn broer:

Hoogeveen, aktedatum 00-00-1841, 0114.44, notaris mr. A.H. Witsenborg, aktenr. 5
Genoemde personen: Sipke Aukes van Otichem, woonplaats: Vaartuig; Simon van Otichem, woonplaats: Leeuwarden

Maar na 1841 kan ik niet verder iets over hem vinden...

 

En als iemand weet waar zijn grootvader Simon van Otegem vandaan kwam dan hoor ik dat graag (trouwt 1732 met Fokjen Johannis en doet samen met haar belijdenis in 1734, zonder verdere vermelding van plaats van geboorte of herkomst). Hun beider zoon Karel van Otegem - broer van Sara en dus oom van Simon en Sipke - trouwt in 1763 in Monnickendam.

Hans Hoekveld

In 1858 krijgt ene S. van Otichem de Sint-Helenamedaille uitgereikt.

Nu kan die S. staan voor Sipke, maar ook voor Sijmen, of een andere van Otichem. Maar wellicht zijn er nog registers bewaard gebleven waarin de voornaam vermeld staat.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query="van+otichem"&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&page=3&coll=ddd&identifier=ddd%3A010584651%3Ampeg21%3Aa0016&resultsidentifier=ddd%3A010584651%3Ampeg21%3Aa0016

Bedet

Die S. van Otichem is ''hier ten stede woonachtig''. Leeuwarden dus. Dat lijkt mij dan Simon, die zeker in Leeuwarden woonde. Van Sipke is (nog?) geen adres in Leeuwarden bekend.

Hans Hoekveld

Hier nog een uitgebreide vermelding in de Leeuwarder Courant van 6.9.1842. link (iets naar beneden scrollen). Gaat m.i. over bezwaar tegen de in beslagname van het potschip "De Hoop" waarop Sipke en Grietje verbleven (toen gelegen te Sneek), en waarvan Grietje Keizer klaarblijkelijk eigenaresse was. Benieuwd hoe dit is afgelopen.

Peter S

Misschien een rare gedachte-kronkel...... maar wat als Sipke de achternaam van zijn moeder niet meer gebruikte en de achternaam van zijn biologische vader aan heeft genomen?

Als ik op patroniem (Sipke Aukes Sipkes, met *) ga zoeken bij allefriezen, dan krijg ik een aantal hits die wijzen richting Groningen. Zou dat kunnen?

VOORNAAM

PATRONIEM

ACHTERNAAM

ROL

DATUM

PLAATS

TYPE REGISTRATIE

 
Sipke Aukes Sipkes  schuldeiser 25-09-1865 Kollumerland Akte Notarieel archief  
Sipke Aukes Sipkens  koper 26-03-1870 Harlingen Akte Notarieel archief  
Sipke Aukes Sipkens  verhuurder 26-03-1870 Harlingen Akte Notarieel archief  
Sipke Aukes Sipkens  koper 03-02-1872 Harlingen Akte Notarieel archief  
Sipke Aukes Sipkens  verkoper 18-11-1872 Harlingen Akte Notarieel archief  
Sipke Aukes Sipkes  verkoper 21-06-1873 Harlingen Akte Notarieel archief  
Sipke Aukes Sipkens  vermeld 14-05-1887 Achtkarspelen Akte Notarieel archief

https://www.allefriezen.nl/zoeken/persons?sa=%7B"person_1":%7B"search_t_voornaam":"S*pk*","search_t_patroniem":"Auk*","search_t_geslachtsnaam":"S*pk*"%7D%7D

(Bij aanklikken staat een aantal keren "van Groningen" vermeld)

En, is de echte achternaam van de biologische vader bekend? Dan kan daarop gezocht worden. Als ik namelijk met alleen S*pk* Auk* ga zoeken, geeft dat te veel resultaten om nu, zonder verdere gegevens, resultaten te boeken.

Bedet

Ik heb even gekeken of er meer te vinden is over deze Grietje Keizer. Blijkens dat krantenbericht in mijn vorige bericht zou je vermoeden dat ze uit Norg kwam (op het schip stonden de letters "Grietje Keizers van Norg"), hoewel in die minuutakte van 1824 staat dat ze in Hoogeveen woonde. In Norg is gedoopt op 21.10.1798 een Grietje Keijzer, dochter van Christiaan Keijzer en Grietje Okkes, zie ook alledrenten.nl. Blijkens deze eerdere discussie is die overleden op 6.2.1861 te Meppel, zijnde ongehuwd (zie hier voor de akte). [Aanvulling: Die vermeende moeder is trouwens overleden in Hoogeveen in 1842 zie alledrenten.nl.] Is er al meer duidelijkheid over de Grietje in dit huidige item?

Peter S

''Misschien een rare gedachte-kronkel......'' Dan hebben we allebei een rare gedachte-kronkel gehad!

De naam Van Otichem is Sipke zelf blijven gebruiken tot zeker 1841. Dat betekent niet dat hij (eigenlijk / ook) een Sipke Aukes Sipkes was. Wat die familienaam van vader Auke Sipkes was ben ik niet achter. Kan ook verder niets over hem vinden behalve het huwelijk en de dopen:

Schoterland, huwelijken 1785
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 december 1785 in Heerenveen
 Bruidegom: Auke Sipkes afkomstig van Oldelamer
     Bruid: Sara van Otichem afkomstig van Heerenveen

Gestandaardiseerde namen:
 Bruidegom: AUKE SIPKES
     Bruid: SARA .....
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen 1743-1811
Inventarisnr.: DTB 599

 

Sipke was potschipper... Hij kon dus alle kanten op: ''1841 ... Sipke Aukes van Otichem, woonplaats: Vaartuig''

Hans Hoekveld

''In Norg is gedoopt op 21.10.1798 een Grietje Keijzer, dochter van Christiaan Keijzer en Grietje Okkes... Is er al meer duidelijkheid over de Grietje in dit huidige item?''

http://alledrenten.nl/akte/grietje-keizer/c01aec64-375f-4c3c-bb78-352559443c8b

Naam Grietje Keizer
Achternaam Keizer
Geslacht Vrouw
Leeftijd letterlijk 69 jaar
Beroep koopvrouw
Leeftijd 69
Geboorteplaats Norg
Datum 05-02-1861
Plaats Meppel
Gebeurtenis Overlijden

De familie (Okken) Lap kwam uit Hoogeveen:

Hoogeveen DTB Begraven Overlijden 30-06-1777  Ocke Jacobs Lap Overledene

 

Ik kan geen andere Grietje Keizer(s) vinden die zo goed past. En het koopvrouw-zijn past ook in het plaatje:

Wikipedia:

''Potschepen of diggelschepen hebben in de drie noordelijke provincies en in Holland eeuwenlang aardewerk en ander handelswaar vervoerd. De schippers waren varende marskramers die jaarlijks een vaste route voeren. In elke plaats bleven ze enkele dagen liggen om de inwoners de tijd te gunnen hun voorraden aan te vullen.''

Hans Hoekveld

Als ik dan ook ook een duit in het zakje mag doen:

Grietje (uit Norg) was dochter van een (varende) scharenslijper............

Norg dp. 21-10-1798 109 Grietje [Kristiaans] [Keijzer] kind  

Norg, doop- en overlijdensboek (1720-1811; DTB 108), 21 oktober 1798, pagina 109
Gedoopt: Grietje, geboren te Peest,

dochter van Christiaan Keijzer en Grietje Okkes.        

 

Een kind van Christiaan Keyzer zijnde de roomsche religie toegedaan, gebooren te Delden  en Grietje Okkes geboren op de Echtens Hogeveen  zijnde in de kraam bevallen te Peest als zij het land doorreisde om almoezen te verzamelen, en is dit kind op verzoek van beide ouders, daar de moeder gereformeerd was, gedoopt en door haar zelve beantwoord

Mars

Ik vond een latere Grietje Keizer die (ook al) met een schipper getrouwd was. Een Nijmeijer, als ik me niet vergis.*

Maar ik vermoed dat dit wel de Grietje Keizer van Sipke Aukes van Otichem was.

Wat gebeurt er met hem dan?

 

(* Vergissing: Bruidegom: Jan Broeksma, geboren te Smilde; leeftijd: 22 jaar; beroep: schipper , zoon van Klaas Broeksma, beroep: schipper en Marchien Kornelis
Bruid: Grietje Keizer, geboren te Smilde; leeftijd: 18; beroep: arbeidster , dochter van Willem Keizer, beroep: schipper en Trijntje Postma .
NB: ; moeder bruidegom overleden.)

Hans Hoekveld

Meer info over oom Karel, wellicht een aanknopingspunt voor verder onderzoek:

Otigem, van Karel   11-6-1763 -Ondertrouw
  26-6-1763 -Huwelijk te Monnickendam met Grietje van
    Wanstroo, geb. ca.1740 te Hummelo & Keppel,
    wed. van Willem Tel, in 1775 te Monnickendam dienstbode bij de Heer van Doornen,
    begr. 29-12-1787 Monnickendam,
-Ged. 1-3-1736 Heerenveen. Schutter in de 3e    
compagnie van het Oranje Vaandel in                    à               1766  
-Lidmaat van de Gereformeerde gemeente van Monnickendam in                                                         à    
-Woonde aan het Doelepad in                                   à 1772  
  1782 -Begraven te Monnickendam

Bron: http://soldaten.16mb.com/solgen/pages/1701-1800-OP.htm 

Bedet

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9WK-FN6V?i=296&cc=2040000

De doop van oom Karel, inderdaad in 1736 in Heerenveen. Vader Symon van Oetegom.

Bedet

Oom Karel was van 1736, moeder Sara van 1755. Daar zit zo'n groot leeftijdsverschil tussen dat je van die link niet al teveel mag verwachten: Karel trouwde in Monnickendam in 1763. De Monnickendamse familie lijkt uit zo'n beetje alleen zeilmakers te hebben bestaan.

Sipke was dan wel in contact met zijn broer (in 1841) en wist waar die woonde en ook met zijn halfbroer Geert Jans Doeve (in 1824).

Hans Hoekveld

Oom Karel en moeder Sara waren wel degelijk broer en zus. Sara zal wel een nakomertje geweest zijn, gezien het leeftijdsverschil.

De doop van Karel linkte ik om 15:00 uur. 

Dit is de doop van Sara:https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WK-FNNP?i=345&cc=2040000

Bedet


Om even verder terug te gaan in de tijd, wordt het koffiedik kijken met patroniemen.

Karel was gedoopt in 1736. Grootvader Simon trouwt in 1732. Trek ik daar 20 jaar vanaf, dan moet zijn geboorte/doop voor 1712 zijn geweest.

Op 25 september 1705 wordt gedoopt Symon, zoon van Sytze Symons en Ydje Tjerks. Dit zou een mogelijke doop van grootvader Symon kunnen zijn, ook gezien de vernoeming van zijn vader naar later de broer van de gezochte Sipke.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-FNJK?i=217&cc=2040000

Helaas dus onder patroniem..... waarna ik op zoek ben gegaan naar het huwelijk van Sytze Symons en Ydje Tjerks. Zij huwen in 1694.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-ZF2Y?cc=2040000

Echter, helaas alweer onder patroniem. 

Ik heb gezocht naar een doop van een Sytze met een Symon als vader, maar die kan ik vooralsnog niet vinden. Dit in de hoop dat de naam van Otigem (of een variant daarop) daarin vermeld wordt.

BedetPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!