stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Jacob Jansen Dijkgrave (Brouwershaven 17e eeuw)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik ben opzoek naar de ouders van Jacob Dijkgrave, een van de bestuurders (Schepen, Raad, Vroedschap ) van de stad Brouwershaven.

De enige mij bekende gegevens zijn het huwelijk met Janneke/Johanna Kortijks/Katrijks en zijn kinderen gedoopt in Brouwershaven, zoals vermeld op GemeenteArchief Schouwen Duiveland

Identificatie: BH06-612 (07-03-1673)

Soort en toegang: Huwelijken voor 1811 - Huwelijken Brouwershaven 1653-1810

Personen: Jacob Dijkgrave (bruidegom)

Janneke Kortrijks (bruid)

Plaats en soort plaats: Brouwershaven (plaats ondertrouw)

 

http://schouwenduivelandpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=0-1&id=23174003&index=0

Wie heeft nieuwe toegangen?

A van Egmond

Namen van de kinderen? Doopgetuigen? Ouders echtgenote?

JP Ouweltjes

Hallo JP.

 

Hierbij de aanvullende informatie die ik heb gevonden:

122. JACOB JANSEN DIJKGRAAF / DIJKGRAVE geboren in Brouwershaven.
Jacob was lid van de Raad, Vroedschap, schout, schepen van Brouwershaven.
Jacob is overleden vóór 10 Oktober 1695 in Brouwershaven.

123. JANNEKE/JOHANNA JACOBS KORTRIJKS/CATRIJKS/KATRIJKS is geboren in Middelburg. (ouders en andere familie, niet gevonden)
(stelt op 10 oktober 1695 een testament op (Jacob Dijkgraaf is overleden) waarin alleen de 2 (later) gehuwde dochters worden vermeld. De dochters wordt gevraagd de wijnhandel van Johanna Katrijks in Brouwershaven voort te zetten)

Jacob Jansen Dijkgraaf / Dijkgrave huwde Janneke/Johanna Jacobs Kortrijks/Catrijks/Katrijks op 7 Maart 1673 in Brouwershaven.

Zij hadden zes kinderen:
- Adriana Dijkgraaf / Dijkgrave geboren 28-5-1673 ; getuige Maria Jans
     gehuwd op 1-5-1698 te Brouwershaven (otr) en Krimpen aan de Lek (tr) met Evert van Campen

- Johanna Dijkgraaf / Dijkgrave geboren 12-4-1674; getuige Adriaentje Daniels

- Jacomijntje Dijkgraaf / Dijkgrave geboren 9-4-1679: getuige Jacomijntje P..... 

- Jan Dijkgraaf / Dijkgrave geboren 26-12-1680; getuige Jacomijntje Dijkgraaf

- Johanna Dijkgraaf / Dijkgrave geboren 8-7-1683 ; getuige Maria Hoobius
     gehuwd 2-7-1707 te Brouwershaven met Quirijn Nolthenius

- Heijltje Dijkgraaf / Dijkgrave geboren in 8-3-1685; getuigen: Lieven van der Speuij; Helena Constants; Jacomijntje Jans

 

Maria Jans kan mogelijk een zus zijn van Jacob, maar geen verdere gegevens of bevestiging daarvan gevonden.
Jacomijntje Jans Dijkgraaf lijkt de zus te zijn van Jacob Jansen Dijkgraaf.
Zij is geboren te Brouwershaven, datum onbekend.
Huwt:
- als jonge dochter in mei 1655 met Frans Pietersen (van Brouwershaven);
- vermoedelijk (geen vermelding van naam vorige man, maar niet meer als jonge dochter) op 8-7-1664 met Jan Cornelisse (jong geselle van Claeskinderkercke);
- op 31-3-1672 met Aernout/Aren Cornelisse Andijck (weduwnaar van Bommenede); krijgt minimaal 2 kinderen (Adriana en Cornelis: vermeld als onmondige kinderen in een attestatie van Hendrik Janse van Maijen d.d. 10-6-1695)
- op 28-9-1681 met Hendrik Janse van Ma(e)ij(en) (weduwnaar van Brouwershaven); krijgt nog 1 kind (Jan 28-9-1681)

 

Het gezochte ouderpaar is vermoedelijk een Jan (.....) Dijkgraaf + Adriana ...

A van Egmond

Deze Dijkgraef zat aardig in de buurt: andere kant van het water van Brouwershaven...

Datering:
 

21-02-1662

Datum ondertrouw:
 

15-01-1662

Bruidegom:

Abraham Aremse Dijkgraef

Voornaam: Abraham Aremse
Achternaam: Dijkgraef
Geboorteplaats: Melesant
Burgerlijke staat: j.m.
Bruid:

Grietje Claes

Voornaam: Grietje
Achternaam: Claes
Geboorteplaats: Rotterdam
Burgerlijke staat: j.d.
Akteplaats:
 

Rotterdam

Aktedatum:
 

21-02-1662

Bron of gezindte:
 

Trouw gereformeerd

Hans Hoekveld

@Hans Hoekveld:

Dank voor je suggestie. Ik wordt altijd een beetje voorzichtig als we het water oversteken naar Zuid-Holland. Lachend.

Onder de Dijkgraaf-en Nederland bestaan (in ieder geval) 3 onafhankelijke familietakken:

1. de Zeeuwse tak (wortels liggen hiervan op Schouwen),

2. de Zuid-Hollandse tak met verspreidingsgebied eiland Voorne-Putten, Delft, Bleiswijk, Berkel, e.o.

3. de Gelderse tak rondom de IJssel.

De Zeeuwse tak is mijn onderzoeksgebied, maar op de nabijgelegen eilanden kun je elkaar treffen en overlappende populaties tegenkomen. Abraham is geen voornaam die voorkomt in de Zeeuwse tak Dijkgraaf-en, maar wel in de Zuid-Hollandse tak. Maar ik zal het nader onderzoeken.

 

Ik heb overigens wel (veel) Dijkgrafen van het eiland Schouwen die stammen van vóór de gezochte Jacob Jansen Dijkgraaf. Die komen allemaal wel uit de zuidwest hoek van Schouwen (Haamstede, Burgh, Westenschouwen) en beginnen pas in het laatste kwart van de 17e eeuw de achternaam Dijkgraaf te gebruiken.

Nu is er een klein plukje Dijkgraaf-en rondom Brouwershaven. In 1604 een eerste vermelding van Cornelis Willems Dijkgraaf als getuige bij een doop en dus later de genoemde Jacob Jansen Dijkgraaf en Jacomijntje Jansen Dijkgraaf, die ook pas in het laatste kwart 17e eeuw deze achternaam gaan gebruiken. Ik probeer vast te stellen of deze kleine populatie uit Brouwershaven op enigerlei wijze verwant is met de rest van 'mijn' Dijkgraaf-en uit Burgh en Westenschouwen.

A van Egmond

Bedankt voor de aanvullende info.

Vanwege het hiaat in de dtb-registers ald. eerste helft 17e eeuw heb ik mijn geluk beproefd in een weeskamerregister dat familysearch online heeft (onder het kopje notarieel). Heb het hele register [link] doorgewerkt maar de naam Dijckgraaf niet aangetroffen.

Ik neem aan dat de info op hogenda en archieven.nl bekend is?

Concluderend denk ik dat het met de via internet beschikbare bronnen niet gaat lukken.

JP Ouweltjes

Hallo JP

 

Dank voor het doorspitten. Ik zal die bewust FS-film ook zelf nog een keer doorlopen.

Van Hogenda heb ik alleen toegang tot een Weeskamer-bestand, maar die is net te vroeg 1570-1629 om een aansluiting te maken als ik géén bevestiging heb van de ouders van Jacob en Jacomijntie.

De verwijzing naar het afschrift van de Vos op archieven.nl, kende ik alleen als basis van een index, nog niet als gescande documenten. Dus ook die zal ik nog eens zelf nalopen.

Ik verwacht overigens dat deze tak uit Brouwershaven (nog) niet met de familienaam Dijkgraaf in de vroege registers staat. Ik reken eerder op voornaam-patroniem paren.
Ik was al verbaasd dat er sowieso al één uit 1604 voorkwam en het zou kunnen zijn dat deze persoon uit 1604 daadwerkelijk de dijkgraaf was van dat moment voor het betreffende landsdeel en dat het in dit geval niet om de familienaam gaat maar om de titel. Ook overzichten van deze functionarissen zijn niet gemakkelijk boven tafel te krijgen.

Als ik kijk naar de trouwdatum van Jacomijntie Jansen Dijkgraaf (mei 1655), dan is te verwachten dat ze vóór 1639 geboren moet zijn en dan zou ze in de wél aanwezige doopregisters moeten voorkomen. Het gat in de doopregisters loopt van 4 juli 1639-18 juni 1667 en dat is wel de periode waarbinnen Jacob Jansen Dijkgraaf geboren zou moeten zijn gegeven zijn huwelijk als j.m. op 7 maart 1673. Hiermee kan dus niet de familierelatie tussen Jacomijntje en Jacob worden bevestigd.

Zoekende in de doopregisters naar de doop van een Jacomijntje als dochter van een Jan in de periode van ca. 1625 - 1639 in Brouwershaven, is er maar één kandidaat:

Identificatie: BHD-1751 (22-02-1632)
Soort en toegang: Dopen voor 1811 - Dopen Brouwershaven 1604-1810
Personen: Jakomijntie (dopeling)
Jan Jacobse (vader)
Matie Corn (moeder)
Plaats en soort plaats: Brouwershaven (plaats doop)

Het lukt alleen niet om dit ook uit andere bron te bevestigen (en dus één = géén).

Het patroniem Jacob, doet natuurlijk wel sterk vermoeden dat dit idd het gezochte ouderpaar kan zijn omdat Jacob juist wel gebruikt wordt. Maar  mag ik deze conclusie trekken obv één bron?

Noch Jan Jacobse, noch Matie Cornelis komen voor onder de getuigen bij de bekende dopen. Ook de meisjesnaam Maatje, Maria komt niet voor onder de kinderen van Jacob en Jacomijntje.
Veel doopboeken zijn echter verloren gegaan (ook die van Bommenede waar Jacomijntje diverse kinderen heeft gehad), dus het beeld blijft heel incompleet.

Ik hoop  nog op h et bestaan van andere documenten buiten de dtb-boeken waarin ik familierelaties kan vinden. Weeskamer-boeken, notariele documenten e.d. Soms vind ik nog interessante aanwijzingen in formele aanstellingen door (stads)bestuur of kerk.

Zeeland blijft een moeilijk te onderzoeken provincie door het grote verlies van documenten door overstromingen (door alle eeuwen heen), beschietingen (Vlissingen tijdens Napoleonische oorlog) en bombardementen (Middelburg in 2e wereldoorlog).

A van Egmond

Jan Jacobsz x Matie Cornelis zouden prima kandidaten zijn, ook gezien het patroniem van de vader. 

De vermeldingen in het weeskamerregister bieden inderdaad geen houvast. Maar er is zeker nog wel meer te vinden dat de moeite waard is, zoals andere weeskamerregisters, schepenakten, transportregisters e.d. [link]. Het lijkt me de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan het archief  in Zierikzee.

Succes!

JP Ouweltjes

Dank voor het meezoeken. Een bezoek aan Zierikzee staat op de planning voor de kerstvakantie Goed !

A van Egmond

''het zou kunnen zijn dat deze persoon uit 1604 daadwerkelijk de dijkgraaf was''.

Is er niet zoiets als een hoogheemraadschap voor dat eiland? Die staan in Holland staan bekend om hun ver terug gaande archieven.

Hans Hoekveld

@Hans Hoekveld

Ik lees zojuist in het Weeskamer Archief Brouwershaven op Hogenda (dank voor de link JP), dat Cornelis Willemsz. inderdaad de dijkgraaf was in minimaal de periode 1579-1600.
De gevonden vermelding als doopgetuige in 1604 is dus inderdaad een verwijzing naar de functietitel en nog niet naar het gebruik als familienaam.

Ik zie het gebruik van de naam Dijkgraaf als familienaam ook pas in het laatste kwart van de 17e eeuw opkomen op Schouwen. Ik weet ook voor de populatie uit de zuidwest hoek van Schouwen wie daarvoor de stamvader is. Maar ja, dat kleine clubje in Brouwershaven hè, hoe zit dat nu Kop tegen de muur

 

Een hoogheemraadschap is er nog niet.

De Staten van Zeeland stellen wel zgn. Opperdijkgraven aan, waaronder dan weer lokale dijkgraven werken. De aanstellingen van de opperdijkgrafen kun je vaak wel terugvinden in de archieven van de Staten van Zeeland. Een 'gewone' dijkgraaf moet een grondbezitter zijn in het landsdeel waarvoor hij verantwoordelijk is. Een lokale dijkgraaf wordt (in principe) benoemd door de locale ambachtsheer, hoewel er een periode is geweest op Schouwen (ca. tussen 1570-1670) waarbij men een dergelijke functie 'kocht'.

A van Egmond

Ik vind wel de naam Dijkgraaf in Brouwershaven, maar dat is pas ná 1817 en dan komt de eerste Dijkgraaf (naam) ook nog 's uit Dreischor:

http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=brouwersh*+dijkgr*&tab=people

Hans Hoekveld

In mijn stamboom van de Zeeuwse Dijkgraaf-en heb ik inmiddels 434 personen met de achternaam Dijkgraaf beginnende vanaf 1636 (dan nog niet met Dijkgraaf als familienaam, maar de persoon later wel en de kinderen daarvan zeker wel). De daar aan voorafgaande stamvader is vermoedelijk geboren rondom ca. 1590 en was zeker al in 1622 de secretaris van Burgh.

Van daaruit ben ik nagenoeg compleet (mag ik dat zeggen Onschuldig ?) naar de 19e / begin 20e eeuw van alle nakomelingen uit die stam. Ik heb nog diverse niet te plaatsen personen met name vanuit Zierikzee en andere gebieden waarvan de dtb-boeken verloren zijn gegaan.

Echt hele nieuwe takken verwacht ik niet meer tegen te komen. Ik mis nog één kind uit de periode van ca. 1625 - 1634, maar weet niet of dat een mannelijke of vrouwelijke nakomeling is. Het kind is iig voor 1634 geboren (uit 1e huwelijk) en in 1641 nog in leven.

In de kerstvakantie duik ik in Zierikzee nog wat dieper in de archieven.

A van Egmond

Ik vind wel de naam Dijkgraaf in Brouwershaven, maar dat is pas ná 1817 en dan komt de eerste Dijkgraaf (naam) ook nog 's uit Dreischor:

http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=brouwersh*+dijkgr*&tab=people

 

Dat betreft het huwelijk van Grietje Muste, dochter van Jan Gillise Muste (geboren in Dreischor 1767) en Maria Leendertse Dijkgraaf (geboren in Burgh 1771)

A van Egmond


Bij het opnieuw doorlopen van de huwelijksinschrijvingen ben ik een 2e Jacomijntje/Jaquemijntie Jans tegengekomen, waaruit blijkt dat 'mijn' Jacomijntje Janse Dijkgraaf, niet 4 huwelijken heeft gehad maar 'slechts' 3.

Uit de reeks:

Huwt:
- als jonge dochter in mei 1655 met Frans Pietersen (van Brouwershaven);
- vermoedelijk (geen vermelding van naam vorige man, maar niet meer als jonge dochter) op 8-7-1664 met Jan Cornelisse (jong geselle van Claeskinderkercke);
- op 31-3-1672 met Aernout/Aren Cornelisse Andijck (weduwnaar van Bommenede); krijgt minimaal 2 kinderen (Adriana en Cornelis: vermeld als onmondige kinderen in een attestatie van Hendrik Janse van Maijen d.d. 10-6-1695)
- op 28-9-1681 met Hendrik Janse van Ma(e)ij(en) (weduwnaar van Brouwershaven); krijgt nog 1 kind (Jan 28-9-1681)

is het huwelijk met Frans Pietersen van een zekere Jaquemijntie Jans Romers. Hierna gevolgd door een huwelijk met Crijn Arentsen (otr 6-12-1657 Brouwershaven).

De huwelijken met Jan Cornelisse, Aernout Cornelisse Andijck en Hendrik Janse van Maij zijn zeker wel van mijn Jaquemijntie/Jacomijntje Janse Dijkgraaf.
Als ze bij het huwelijk met Jan Cornelisse toch als 'jonge dochter' gehuwd is (staat nl. niet in de akte) dan is zij waarschijnlijk ook ná 1639 geboren en komt ze daardoor niet voor in de overgebleven doopboeken van Brouwershaven.

Conclusie lijkt te zijn dat het ouderpaar nog steeds een optie is obv voornaam/patroniem, maar dat er uit de doopboeken hiervoor geen bewijs te vinden is.

A van Egmond







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!