stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Adriaen Jansen Meerman(s) x Everdina Rutten van der Haar omgeving West Brabant/Breda 17e eeuw

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Adriaen Janssen Meerman(s) (Meirman(s)), brouwer, overl/begr  Breda 8/11-5-1675 otr geref Breda (Grote Kerk) 06-01-1657, hij jm geb Nieuwvaert (zeer slecht leesbaar maar in de poorterakte van 14-6-1657 staat het duidelijker: geb tot Nieuwervaert), zij jd, geb Gorinchem, wonend Breda, in de Arent met Everdina (Evertje, Evertie, Evertien etc maar ook Engeltje) Rutten (Rutten Jansen) van der Haar (Haer, Hair, Verhaer), begr Breda (impost grote Kerk) 23-10-1685.
Zijn naam komt in nogal wat akten en vestbrieven voor maar ik haal daar zo snel geen informatie over voorouders uit (ik heb ze niet allemaal in detail gelezen).
Kinderen: ged geref te Breda, geen doopgetuigen
Johannes 22-4-1657
Ruesier (?) 2-9-1658
Catharina 16-11-1659
Rogier 14-9-1661
Adriaen 1-7-1663
Pieter 31-10-1667
Er is ook een Hendrik Meerman (x Elisabeth Jacobs van Os/Asch) die ook een Johannes en Catharina laat dopen en een Willem Jansen  Meerman die bij zijn huwelijk Breda 14-4-1663 geb is te Oosterhout. Verder is er nog een aantal huwelijken van een of meerdere Jan Jansen Meerman te Willemstad.

Ik ben dus op zoek naar de voorouders van dit paar.
Er blijkt een Nieuw(er)vaart te zijn in de huidige gemeente Klundert/Moerdijk maar er is nog redelijk in de buurt ten westen van Waalwijk/onder Capelle ook nog een Nieuwe Vaart.  Wie weet er meer over deze plek?
Voor wat betreft Gorkum en van der Haar heb ik weinig aanknopingspunten gevonden.
Kennelijk ging brouwerij "de Drije Hoeffijsers" te Breda van Maeijken Henricx weduwe van Jan Laureijs Spijckers bij testament over op haar nicht Evaertien Verhaer, echtgen van Adriaen Meerman.

Dank voor ieders hulp.
 

Maria van Afferden

Op de site van wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_Hoefijzers_(bedrijf)

Elders gevonden via google zoeken deze website met bronvermeldingen bij deze publicatie over dit onderwerp om te downloaden een pdf , link hieronder, rekening houden met copyright, etc., [PDF]Bierbrouwerij 'De Drie Hoefijzers' te Breda - De Oranjeboom

deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2015/02/Jb-25-1972-06.pdf

De bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers" te Breda'" door. Mej. D. C. J. MIJNSSEN . De geschiedenis van de brouwerij "De Drie Hoefijzers", of liever die van het pand waarin de brouwerij van die naam gedurende meer dan drie en een halve eeuw van haar welhaast 400-jarig bestaan ge- vestigd is geweest, vangt aan ...

Marianne C.

Vreeswijk wordt in veel akten uit die tijd vernoemt als "de Vaert". Vreeswijk ligt dichter bij Gorinchem dan bij Breda.

In Vreeswijk kan ik echter geen Meerman vinden.

Jan Achterberg

Hier de ondertrouw te Breda op 7 januari 1657:

Kennelijk is er getrouwd in Teteringen op 27 januari 1657.

Voor mij staat niet vast de Evertje ook in Gorinchem geboren is, alleen dat zij er op dat moment woonde.

JP Ouweltjes

En dan op 6 juni 1670 de ondertrouw van weduwnaar Adriaen de Vroet met Anneken van der Haer, afkomstig van Gorinchem, wonende te Breda op het Boseijnt. Er wordt getrouwd te Teteringen.

Eerder huwde Adriaen Vroet te Teteringen nederd. geref. 26 november 1656 met Emmeken Jans [link]. Dat zou de link met Teteringen kunnen verklaren.

Anneken van der Haer en Adriaen de Vroet laten huwelijkse voorwaarden opstellen. Daaruit wordt duidelijk dat zij een zuster was van Evertje. Ze noemt zich dan Anna van Haren [link]. Ook genoemd wordt zekere Hendrick Meermans, broer van Adriaen Meermans.

JP Ouweltjes

Gedoopt Gorinchem nederd. geref. 28 mei 1635 Peeter, zn. van Rutger Jansz en Quijniertien Tonis [link]

JP Ouweltjes

Op 2 september 1680 laat Evertje haar testament opstellen. Voogden over haar zoon Joannes zijn de ooms Joan van der Haer en Hendrick Meermans [link].

JP Ouweltjes

En dan op 23 oktober 1680 een akte waarbij Evertje genoemd wordt samen met haar ouders Ruth van der Haer en Anneken Jans de Groot, te Gorinchem overleden [link]. Er wordt ook andere naaste familie van Evertje genoemd, te weten Jenneken Jans de Groot en hun vader Hans Aertsen de Groot, en er wordt verwezen naar een akte uit het jaar 1642 gepasseerd te Gorinchem.

JP Ouweltjes

In die zin is het ook goed om te noemen de akte opgesteld te Breda op 6 oktober 1662. Daarin wordt Evertje genoemd in een testament van Maria Henrick Adriaenssen weduwe van Jan Laureijssen Spijckers [link]. Erfgenamen zijn:

 • Aert Henricx van Coeverden wonende te Gorinchem.
 • Aert Jansz de Groot wonende te Gorinchem.
 • Jenneken Jans de Groot wonende te Gorinchem bijgestaan door Aert Jansz de Groot haar broer.
 • Beatris Jansen wonende te Vianen (en dus niet Namen zoals de transcribent vaststelde), bijgestaan door haar broer Aert Jansz de Groot.
 • Evertken Ruth Jansen geassisteerd met haar man Adriaen Jansen Meirmans. 
 • Aeltken Aertsen wonende te Gorinchem geassisteerd door Jan Huijbertsen Brouwer haar man.
 • Marie Jan Huijgens geassisteerd met Jan van Dijck haar man en voogd.
 • Sara Aert Lambrecht Aertsen de Groot wonende te Amsterdam, door haar aflijvigheid vertegenwoordigd door Susanna haar dochter.

Zoals nu duidelijk was Evertje een dochter van Anneken Jans de Groot. Ik houd het er daarom op dat bovengenoemde Aert, Jenneken en Beatrix broer en zusters waren van Anneken.

Hun vader Hans (Johannes) Aertsen de Groot was dan mogelijk weer een broer van Aeltken Aertsen. En het ligt voor de hand dat ook Aert Henricx en Sara Aert Lambrecht Aertsen de Groot op een of andere manier aan Hans Aertsen verwant zijn.

JP Ouweltjes

Zekere Ruth Jansz de Kock, vermeld te Gorinchem in het jaar 1659 [link].

JP Ouweltjes

Veel dank voor het speurwerk JP en anderen.
Nog steeds de vraag waar we Nieuw(er)vaart moeten zoeken. 

Wellicht een spoor naar Meerman:
uit de index van het reg. archief Tilburg:

Notariële archieven Oosterhout 1612-1925, inv. nr. 001 (index) folio 173-45

 • Bron: notarieel register
 • Soort registratie: akte
 • Aktedatum: 01-03-1616
 • Plaats: Oosterhout
 • Soort akte: procesvoering

Bijzonderheden:
Jan Janssen Merman was schepen te Dongen.

 • Geregistreerde 

   Jan Janssen Merman

 Bronvermelding

Notariële archieven Oosterhout 1612-1925, inv. nr. 001 (index), archiefnummer 2009, Notariële archieven Oosterhout, 1612-1925, 

Het betreft een proces dus deze akte is wellicht niet zo interessant maar geeft een mogelijke plaatsaanduiding.

Maria van Afferden

Alleen de latere generaties Meerman te Dongen lijken allemaal RK te zijn.

Maria van Afferden

Ondertrouw Gorinchem nederd. geref. 25 april 1627: Ruth Jansz van der Haar, wewenaer van Gorcum, en Cuentgen Teunis van Giessen, inde lande van Altena, jd woonende tot Gorcum.

JP Ouweltjes

Ondertrouw Gorinchem nederd. geref. 25 augustus 1623: Rutger Jansz van der Haer, jg, en Anneken Jans de Groot, jd., beijde van Gorcum [link]

JP Ouweltjes


Gedoopt Gorinchem nederd. geref. 22 september 1623: Evertgen, ouders Rutger Jansz, schoemaker, en Anneken Jans. Getuijgen Jan Aertsen, Grietgen Jans en Grietgen Rutgers [link]

Tot het moment van hertrouwen van vader geen andere dopen gevonden.

JP OuweltjesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!