stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Neeltje Stevens Stellingwerf X Fokke Cool (Phocaeus Ansony) trouwen 11-3-1632 Bolsward

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Peter S gister om 18.31

In dit boek ("Tussen Hamer en Aambeeld" door Peter Schoen) komt op dezelfde bladzijde voor: Joost Hendricks Cluyter en Claas Steven Stellingwerf. link (voetnoten 274 en 275).

in dat boek is sprake van Joost Hendricks Cluyter als laken koopman 

 

in Leeuwarden vind ik dit; http://www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=16417

naam: Cluyter, Pieter Jans 
sterfdatum: 9/24/1623
geboortejaar: 1582
aant.: gehuwd Janneke Wiegers van Mockema; geboren rond 1582; koopman
vindplaats: Galileeerkerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3795

Den 17 july 1617 sturf d eerbar Ianneke Wiegers Mockema sijn wijf olt 33 iaer

Den 24 septembr 1623 sturf de veste eersame Pieter Iansz Cluyter lakencooper in Leewerden

 

Pieter Ians Cluyter lakencooper 

 

vr.gr. Anne

vries

Ik kan vooralsnog alleen maar een suggestie aanleveren. Naast Neeltje (getrouwd in 1632 met een apotheker) zijn er dus [veel van onderstaande uit bovengenoemd boek]

Claas Stevens Stellingwerf
overl.in periode 1648-1651 zie hier van de Rollema genealogie
[NB uit bovenstaande: was curator nalatenschap Butterman x Cluyter]
x niet na 1640
Swob Rollema, overl.uiterl.1667, hertr. Bolsward 19.1.1651 Joris Steerlinghs, in 1653 apotheker
Kinderen (zie oud item van E.Rollema): Jittie 1641, Frans 1642, Steven 1645, Ydtie 1648 en Claeske 1648

Tietske Stevens Stellingwerf
sterfhuisboedel getaxeerd door o.a. Frans Arians Riemersma [NB Hendrickje Joosten Cluyter was getr. Arian Fransen Riemersma]
x 9.3.1645 Bolsward
Frans Barents Boccama, chirurgijn

De vader zou ene Steven zijn, en gegeven de namen van dochters van Claas en Neeltje zou de voornaam van de moeder evt. met een J beginnen (Jittie/Jeltje/Janke?). Bovendien, als Hendrick Cluyter x Butterman de overgrootouders van kinderen van Neeltje zijn (van haar kant), dus grootouders van Neeltje, dan heeft òf haar vader Steven, òf haar moeder het patroniem Hendriks. Nu is er een trouwinschrijving te Bolsward,

Steven Jochums
won. Bolsward; iemand van zijn naam was ouderling en/of diaken, zie hier voor een transcriptie
tr. Bolsward 10.5.1607 (zie ook hier linksonder image 598/927)
Janke Hendricx
Dus de vraag is nu of zij een dochter is van Hendrick Cluyter x Hendrickje Butterman.
Beiden lidmaat in 1606 (link) image 11/241.

en zijn er kinderen van een vader Steeven Jochums (maar of die van dit echtpaar zijn weet ik niet), doopboek begint in 1621:
Jochum 27.3.1621, Tietske 15.1.1626, Pijtke 18.5.1628, Jochum 7.3.1630, Jochum 20.11.1631
Deze Tietske kan bovengenoemde x Boccama zijn, tr. 1645. Verder: ene Pytie Stevens Stellingwerf won. Bolsward tr. Bolsward 6.8.1648 Pyter Bantert won. Bolsward.

Verder wordt ene Steven Jochums Stellingwerf genoemd in connectie met Bolsward in 1640 hier.
Blijkens deze mpaginae.nl webpage was hij een burgemeester te Bolsward van ca.1633-1642. 

OK dit is alleen maar een theorietje, welke slechts zou leiden tot een patroniem van de moeder van Neeltje dat zou passen bij een grootvader Hendrick (Cluyter). Misschien is er meer informatie over Steven Jochums te vinden om dit te falsifieren of bevestigen. Ik moet nu wat anders gaan doen.

Peter S

dag Peter,

 

bedankt ik ga er (later) eens naar kijken is de moeite waard om uit te zoeken lijkt.

 

vr.gr. Anne

vries

Stellingwerf(f) Lisse

Mijn vraag betreft vooral de laatste reactie van Peter S. Het valt me op dat je de combinatie Jochem + Stellingwerf noemt. Ik ben nog gestrand op een Jochem Dirksz. Stellingwerf (x1 Cornelia Benjamins van Wateringen, x2 Lisse, Wijve Jansdr van der Schaaf). Ik schat zijn geboorte rond 1650, plaats onbekend. Hij is via dochter Leuntje mijn voorvader. Het gezin woonde in 1684 al in Lisse.

Ook in Lisse woont Jochem Barentsz. Stellingwerf (x1 Adriaantje Gerrits van Wateringen, x2 Jannetje Cornelisdr. Geervliet. Ook hij zal rond 1650 zijn geboren, geboorteplaats Lisse is genoemd zonder bewijs.

Opvallend is de achternaam van beide eerste echtgenoten en natuurlijk hun gelijke voornaam. Zijn het neven? Is er een connectie met Bolsward? Ik zou dit kwartier nog nader moeten onderzoeken, maar misschien is er iemand die een snelle weg weet? Volgens 'Alle Friezen' zijn er trouwens vele Jochems Stellingwerf geweest...

Ruud Poortier

Dag Ruud,

gevonden hoofdgeld Lisse 1623;

Joachum Barentsz van Stellingwerff ende jonge Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe met

Barent,

Cornelis,

Beene, 

Geertgen,

Claes,

Jan

ende Dirck heure kinderen -         9 hoofden

 jou Jochum misschien zoon van Dirck? 

 

en dan het volgende

Plaats/Streek: Lisse
Periode/jaartal: 1608-1621
Bron type: Oud rechterlijk archief
Omschrijving: Rechterlijk Archief van Lisse, inv.no. 4
Auteur(s): H.J. van der Waag

 

225v. 6-2-1618 stilo novo. Adriaen Corneliszn. van Schoorl man en voogd van Grietge Cornelisdr., Dirck Corneliszn. van Moerkercken, Aernt Louriszn. van Noort gehuwd met oude Maritge Cornelisdr., Joachim Baerntszn. van Stellingwerf gehuwd met jonge Maritge Cornelisdr. als erfgenamen van Cornelis Corneliszn. Neesvaer en hen sterk makende voor haar respectieve moeder en schoonmoeder Anna Dircksdr. weduwe Cornelis Corneliszn. Neesvaer “als sy jegenwoordig betrede gelegen is en gaen noch staen ende mach door ouderdom en anderssints” verkopen Adriaen Engelszn. loco zijn broer Dirck Engelszn. een perceel land genaamd de Afterlooster gelegen over duin in de polder van de Hoge Mosvenen, belend NO Willem Jacob Jorisznzn., ZO Dirck Engelszn. loco Claes Janszn. Hits, ZW een gemene buurweg genaamd de Delft en NW Quirijn Claeszn. ‘s-Gravenmade, alles volgens de oude brief van 16-2-1593, voor 400 gulden.

 

gevonden Hogenda http://www.hogenda.nl/hogenda-zoeken/?query=stellingwerf&type=&town=lisse&files=0&files=1&sort=score 

 

vr.gr. Anne

vries


Dank, Anne. Waarschijnlijk heb je gelijk. Jochem Dirksz. had een dochter Maritje, die genoemd kan zijn naar haar vermeende grootmoeder Marritgen Cornelisdr. Nu nog de link van opa Jochem met Bolsward!

Ruud PoortierPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!