stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » I.v.m. erfenis op zoek naar evt. kinderen van Arie - en Teunis Marinus van de Werke

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

In verband met een sterfgeval in de familie zijn wij i.v.m. de verplichte afhandeling van de erfenis (samen met een notaris) op zoek naar alle bloedverwanten van de overledene. Het blijkt nu dat diens grootvader tweemaal gehuwd was, en dat uit het eerste huwelijk 2 zonen werden geboren. De vader van de overledene is uit het tweede huwelijk. Genoemde zonen zullen zijn overleden, maar hun eventuele kinderen zijn erfgenamen, en dienen dus te worden "opgespoord". Het gaat om Arie van de Werke (geb. 23-4-1901, Sliedrecht), gehuwd op 4-9-1924 te Amsterdam met Janna Verwaal (geb. 1893 te Waddinxveen). En om zijn broer Teunis Marinus van de Werke (geb. 31-1-1907,Capelle a/d IJssel), gehuwd op 15-7-1931 te Utrecht met Antje van Leeuwen (geb. 4-3-1906, Utrecht).

In de mij bekende genealogische sites zijn beide heren alleen bekend met bovenstaande gegevens. Waar zij zijn gebleven is bij niemand in de familie bekend. Zijn zij geëmigreerd, overleden in de oorlog, hebben zij kinderen nagelaten??

N. van der Grijn

Teunis Marinus van de Werke is overleden op 29 mei 1979 te Utrecht.

Zijn overlijdensadvertentie bevindt zich in de verzameling overlijdensadvertenties van het Centraal Bureau voor Genealogie

Desgewenst kan ik u separaat een scan van de overlijdensadvertentie mailen.

bas de vet

Het opsporen van erfgenamen voor de afwikkeling van nalatenschappen gebeurt duizenden keren per jaar, en notarissen maken daarbij gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie.
Ook het CBG kan hier eventueel een belangrijke rol in vervullen: http://cbg.nl/diensten/voor-notarissen/
EDIT: zoals Bas hierboven al heeft laten zien

Deze vraag lijkt mij daarom niet op zijn plaats op dit forum, ook vanwege de privacy van de in leven zijnde rechthebbenden..

Veel succes !

Jan Clavaux

Dag Bas, hartstikke fijn. Ik zou graag de scan van je ontvangen.

N. van der Grijn

Zoals hierboven al eerder genoemd voor Nalatenschapsonderzoek, link hierbij, -> http://cbg.nl/diensten/voor-notarissen/

Voorts nog de moeite waard indien nodig zijn de sites voor begraafplaatsen, zoals graftombe.nl , zerken.nl , wiewaswie.nl , met links zijn mogelijk nog meer overleden familieleden te vinden, voorbeeld zie overlijdensadvertentie van Marcel van de Werke, overleden op 62 jarige leeftijd, geboren te Weesp 26-09-1954 en overleden te Weesp 31-01-2017, met advertentie in de krant, inloggen waarna overlijdensadvertentie met scan via de mail rechtstreeks aan u wordt gestuurd; dit betreft advertentie geplaatst door werkgever; er zijn nabestaanden vermeld, dochters, kleinkinderen en naaste familieleden, in dit voorbeeld worden die niet persoonlijk genoemd en daarom wat privacy wetgeving betreft geen probleem. Geen idee of deze overledene tot de gezochte familieleden hoort. Opvragen persoonskaarten en persoonslijsten is mogelijk bij CBG, na overlijdensdatum ongeveer pas na twee jaren bij CBG aanwezig. Betreft vertrokken personen vanuit Nederland naar het buitenland; dat betekent exacte gegevens verstrekken wie men bedoelt. Notarissen kunnen exacte gegevens opvragen bij de gemeente waar iemand is overleden; als men geen notaris is dan krijgt men geen informatie over nog in leven zijnde personen is mijn ervaring voor genealogie, nalatenschappen, verhuizingen van naaste familieleden, enz., vanwege privacy wetgeving in Nederland en ook in andere landen van toepassing. Om die reden beperk ik het tot overleden personen, rekening houdende met mogelijke nabestaanden. Van belang voor nalatenschappen bovendien: Wellicht dat Arie en Teunis Marinus van de Werke nog meer broers of zusters hebben gehad? Voor nog meer namen en mogelijke familierelaties, zie verder http://www.online-familieberichten.nl , met hierbij link naar deze advertentie ( bij achternaam typen : Werke ) ,
-> http://www.online-familieberichten.nl/pers/1480287
 

Marianne C.

Dank je Marianne en Jan. Het lastige is inderdaad de privacy, want wij zijn nu juist op zoek naar nog levende personen, vanwege die erfenis. Onze notaris loopt vast op sec het feit dat er nog 2 halfbroers  waren, verder daarvan niets bekend. Inmiddels met hulp van Bas 1 getraceerd. Nu de ander nog. Kunnen we (hopelijk) een aantal mensen blij maken. Ik zoek verder...

N. van der Grijn

Janna Verwaal is 1 dag na haar huwelijk op 5 september 1924 vanuit Amsterdam uitgeschreven naar het adres Billitonkade 40 in Utrecht.

Bron: gezinskaarten 1893-1939 Stadsarchief Amsterdam. 

Haar schoonvader Melis van de Werke overlijdt op 7 oktober 1954 te Utrecht. Hij woont dan ook op het adres Billitonkade 40 te Utrecht.

Bron: http://www.hetutrechtsarchief.nl collectie kranten aangifte overlijden in Utrechts Nieuwsblad 9 oktober 1954

bas de vet

In de huwelijksakte van Amsterdam op 4 september 1924, blijkt dat het een huwelijk met aktenummer: Watergraafsmeer, Reg.W2, fol.3v., te vinden op de site familysearch.org, gevonden via zoekakten.nl, zie verder op familysearch na 1920 en dan vindt men die akte in de periode 1923-1929, niet bij Amsterdam, zie verder eerst bij Watergraafsmeer, image = afbeelding, nummer 138 van 585 / huwelijksaktenummer 5. (Burgerlijke stand van Amsterdam), bruidegom Arie van de Werke, oud drieëntwintig jaren, van beroep fabrieksarbeider, geboren te Sliedrecht, wonende te Utrecht, meerderjarige zoon van Melis van de Werke, sluiswachter, oud vijftig jaren, wonende te Utrecht, en van Marrigje Romeijn, overleden; en bruid: Janna Verwaal, oud eenendertig jaren, zonder beroep, geboren te Waddinxveen, wonende te Amsterdam, meerderjarige dochter van Klaas Verwaal, spoorwegarbeider, en van Leentje Loeve, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam. / De vader van den bruidegom, hierbij tegenwoordig, heeft mij verklaard zijne toestemming tot dit huwelijk te geven. / De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier, alsmede in de gemeente Utrecht. / (enz.) / Als getuigen waren tegenwoordig: Klaas Verwaal, vader der bruid, spoorwegarbeider, oud drieënzestig jaren, wonende te Amsterdam; en Pieter Verwaal, broeder der bruid, metaaldraaier, oud vierendertig jaren, wonende te Venlo. / Zie daaronder handtekeningen, bijvoorbeeld spelling : van de Werke, door de vader, v d Werke /
Bruidegom handtekening: A. van de Werke (aan elkaar met puntjes op de regel, A.  van.de.Werke. /
De bruid handtekening: J. Verwaal. /
Van de bruidegom niets bij indexen in Amsterdam; betreft de bruid in Amsterdam, kennelijk bij haar ouders te Watergraafsmeer,
zie verder archief Amsterdam, bij Watergraafsmeer, = index achternaam : Verwaal,
index meerdere personen incl. Klaas Verwaal (duidelijk vermeld met Leentje Loeve) zonder gezinsleden zoals dochter Janna Verwaal, niet afzonderlijk genoteerd bij de index Watergraafsmeer. /

Nogal duidelijk dat verder onderzoek in feite volgt bij gemeente Utrecht als men zoekt naar gegevens over dit gezin,
fam. Arie van de Werke, Janna Verwaal,
= begint bij opsporen vanaf hun trouwdatum 4 september 1924;
bruidegom fabrieksarbeider (welke fabriek niet in trouwakte);

vader sluiswachter (dat is mogelijk gemakkelijker en meer van te vinden bij de gemeente Utrecht vanwege dat beroep vergeleken met fabrieksarbeider zonder vermelding van welke fabriek te Utrecht.)
Gelukkig hebben we de bevolkingsregisters nog in Utrecht. Daar verder starten bij het archief.

Vergeet niet persoonskaarten en persoonslijsten bij het CBG, vanaf 1939 als men in Nederland is overleden, resp. officieel woonachtig, in principe toch wel iets om bij het CBG vervolgonderzoek door te gaan; dat kunt u zelf doen zonder anderen in te schakelen.) Indien niets in die collectie, dan duidelijker nagaan of wat in het bevolkingsregister van Utrecht is genoteerd voor 1940, om te beginnen zoals gebruikelijk. Helaas zijn niet altijd alle kinderen genoteerd op persoonskaarten en persoonslijsten is welbekend; men dient ook nog rekening te houden met het feit, dat ook geadopteerde kinderen op dezelfde manier worden vermeld alsof het "eigen" kinderen zijn uit van de betreffende ouder(s). Alleen sd en sz = stiefdochter en stiefzoon als afkorting herkenbaar in deze secundaire bronnen. De burgerlijke standaktes bij gemeentes opvragen met vermelding voor het doel waarvoor men dat nodig heeft, voor genealogie/stamboomonderzoek en voor de notaris nalatenschapsonderzoek, dan heeft men een volledige akte nodig; voor de notaris dat zou ik aan dat kantoor overlaten zodat het zeker weten rechtsgeldig is.

Link hierbij van de huwelijksakte, zie elders voor bijlagen niet bij dit bericht stamboomforum; omdat het anders teveel wordt. Graag het tikwerk hierboven controleren betr. leesfouten en/of tikfoutjes. / https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-893Y-BGDF?i=137&wc=Q643-Y1P%3A341644001%2C341644002&cc=2020117
 

Marianne C.


Huwelijksbijlagen via zoekakten.nl, Amsterdam, betr. familysearch.org, vanaf afbeelding = image 2287 (van 2477) link hierbij, doorbladeren tot en met 2292 voor de laatste bijlage (van 2477) , https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-993B-BJX5?cc=2020117&wc=Q643-BW7%3A341644001%2C341653201

Citation :

"Netherlands, Noord-Holland, Civil Registration, 1811-1950," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-993B-BJX5?cc=2020117&wc=Q643-BW7%3A341644001%2C341653201 : 21 May 2014), Watergraafsmeer > Huwelijksbijlagen 1921-1924 > image 2287 of 2477; Noord-Hollands Archief, Haarlem (Noord-Hollands Archives, Haarlem).

= = =

Betreft een voorpagina, dan een vervolgpagina, daarna de vier huwelijksbijlagen, burgerlijke stand huwelijksbijlage nummer vijf, Watergraafsmeer = Register W2 fol.3v., zoals op de site wiewaswie.nl, dat zijn index details huwelijksakte, zonder vermelding van nummer 5, op wiewaswie.nl heeft men alleen het registernummer, hulpsecretarie Watergraafsmeer = gemeente Amsterdam. / Image 2292 = Janna Verwaal, geb. 22 juli 1893 gemeente Waddinxveen, dochter van Klaas Verwaal, Leentje Loeve. /
image 2289 = Arie van de Werke, geb.23 april 1901 gemeente Sliedrecht, zoon van Melis van de Werke, Marrigje Romeijn.

Vanaf de voorpagina betreft huw.aktenr.5, bijlagen van Register 2 (Watergraafsmeer, gemeente Amsterdam), omslag afkorting achternaam in feite onjuist zie daarom ook:
bruidegom A.v.d.Werke, bruid J.Verwaal. /
Met andere woorden, indexen voor stambomen zijn niet altijd zoals officieel in burgerlijke standaktes, handtekeningen kunnen ook afwijken van zoals door de ambtenaar in de aktes genoteerd. In andere landen, mogelijk bij hoofdletter V in plaats van W - zoeken naar huidige aktes = Werke, van de
(zie verder ook andere spelling, er zijn een aantal achternamen die daarop lijken, zie wiewaswie.nl, cbg.nl, bij familienamen database, Nederlandse Familienamenbank totaal in 1947 bijelkaar spelling = Werke, van de / der = 55 naamdragers.
(Met provinciekaart erbij.) Totaal aantal in 2007 spelling Werke, van de 27 , spelling Werke, van der 10 naamdragers, totaal in 2007 = 37 naamdragers. /

In 1947 = provincies = 2 personen in Gelderland, 11 in Utrecht,
37 in Zuid-Holland (t.w. 2 in Den Haag, 28 Rotterdam, overige plaatsen in die provincie 7 Zuid-Holland, dus totaal 37 naamdragers), 3 in Zeeland, 2 in Noord-Brabant, totaal in 1947 Nederland = 55 naamdragers, personen met achternaam : Werke, van de / der
( Dat is bijelkaar 55 naamdragers, : van de Werke, van der Werke )

Bij het zoeken naar deze familienamen gebruik dan niet exacte spelling: Werke (zie hierna)

Website van het Meertens Instituut, familienamen oude link = http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

De nieuwe website betreft familienamen = link, http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/

Marianne C.Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!