stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Doopdatum Trijntje Jansz van den Ringh (Gouda > dec. 1684 ? Gouda 20/08/1708) gehuwd Haastrecht 1707

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Varentgesel Willem Jansz (Gouda 19/04/1677 – Gouda 28/01/1743) trouwt:

 • (1) Haastrecht 30/10/1707 (NH) als Willem Jansz Po(o/l)lé(e) met Trijntje Jansz van den Ringh (Gouda ca. 1685  – Gouda 20/08/1708). Echtgenote mogelijk met hun enige kind in kraambed gestorven. N.B.: Goudse NH-ondertrouw.
 • (2) Gouda 22/03/1716 (NH) als Willem Jansz Jonckhoen wednr. Trijntje Jansz van den Ringh aan de Groeneweg met Lijsbeth Jans van der Poort (Gouda 18/12/1695 – Gouda 14/04/1733) dochter van Jan Paulusse Poort x Aaltje Leenders.
 • Voor Willem Jansz en zijn 3 jongere broers Jon(ckh/gh/k/kh)oen zijn geen Goudse NH-Lidmaat-inschrijvingen gevonden. Uit jongste broer komt een (1860 uitgestorven) Oud-Katholieke/Remonstrantse Tak voort.
 • Ouders van Trijntje Jans van den Ringh Jan Maertensen jm van Gouda won o/d zuijdzijde van de Turfmarkt x Annichjen Jans jd van Gouda won. o/d Raam bij het Clooster gingen te Gouda bij de NH-Kerk in ondertrouw 17/06/1668 en trouwden 01/07/1668.
 • In ieder geval 3 van hun 5 kinderen zijn gedoopt (1674/1677/1680) bij de Remonstrantse Kerk. Zie:  Mijn reactie 15/12 -15:57.
 • 2e Echtgenote Lijsbeth en haar 4 broers zijn te Gouda NH gedoopt, maar haar neven en nichten zijn Remonstrants (1672 - 1683) en RK (1687 - 1691) gedoopt.  
 • Oudste Goudse NH-Lidmaatinschrijving met de vernederlandste familienaam is Kerst 1717: Elisabeth Jansse Poort  huisvrouw van Willem Jansz Jonge hoen.

Vragen:

 1. Doodatum van 1e echtgenote Trijntje Jansz van den Ringh.
 2. Reden voor huwelijk te Haastrecht, terwijl alle overige (gevonden) DTBL-inschrijvingen daar niet plaats hebben gevonden.  

N.B. 15/12 - 19:00 uur Onderwerp gewijzigd en Gouds NH-Huwelijk ouders toegevoegd.

Martin Jongkoen

Volgens een lijst met heel veel Gouwenaren, zou Trijntje Jansz geboren zijn rond 1660 te Gouda. Haar ouders zijn dan Jan de Ringh en Elijsabeth Maertens. Trouwdatum wordt daar ook vermeld maar geen plaats. Ook nog een zoon Jan de Ringh van 1666. Deze Jan trouwt 2 maart 1704 met Anna Jansz. Zus van Willem Jansz mogelijk?

Rob van der Weijde

Hallo Rob,

Bedankt, maar:

 • In het begin van mijn genealogisch onderzoek heb ik zwaar speculatief (naam bruidegom en getuigefamilienaam de Munninck) als mogelijke ouders gehuwd Leiden 1655 genoemd. Daarbij hanteerde ik als benaderde doopdatum Trijnje Jans van den Ringh ca. 1661.
 • Staat mogelijk op de site van Jan Lafeber uit Gasslete. Kun jij mij de internet(sub)link) doorgeven?
   

Opmerking

Getuigen bruidegom: Pieter de Munnick zwager Kijffgraft - Getuigen bruid: Maertgen de Ringh toekomstig schoonzuster Uytterstegraft -
Datum ondertrouw: 1655/11/18

Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Trouwen
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), Deel: 15, Periode: 1653-1657, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 15, 18 november 1655, NH Ondertrouw P. juni 1653 - januari 1657., folio P - 192

Martin Jongkoen

Waar komt de doopdatum van 2 apr 1695 vandaan

 Lijsbeth Jans van der Poort (Gouda 02/04/1695 – Gouda 14/04/1733) dochter van Jan Paulusse Poort x Aaltje Leenders

In NH Gouda, noch Rem Gouda wordt er rond die datum ene van der Poort/Lapoorte gedoopt.

Echter in Rem Gouda laten Pieter Poulisse Poort en Marija Rokus acht kinderen dopen, waarvan vijfmaal een Lijsbeth, de laatste op 29 nov 1680

Als Trijntje Jans van der Ringh, ca 1660 gedoopt is, dan zou zij bij haar huwelijk 47 jaren jong zijn. Niet een beetje te oud voor een wiegedood met haar kind in 1708?

Jan Achterberg

Hallo Jan,

 • Aanvankelijk ging ik voor de doop van Lijsbeth Jans (van der) Poort uit van het echtpaar Pieter Poulisse Poort en Marija Rokus, maar dat kan niet i.v.m. haar (consequente) patroniem. Moet de gegevens over haar doop in 1695 er nog op na slaan. Mogelijk gedoopt onder patroniem. Overigens voor mijn vragen minder relevant.
 • In de familie aan mijn moederskant trof ik enige eeuwen geleden nog een doop bij een 49-jarige moeder aan. Tegenwoordig zou daaraan een Italiaanse arts te pas moeten komen. Met een benaderd doopjaar van ca. 1661 schat ik haar niettemin vrij oud in en lijkt een doop in de periode 1670 - 1680 waarschijnlijker.  Mede de reden voor mijn  1e vraag.
 • Het grootste tijdsverloop tussen eerste en laatste kind dat ik aantrof bij mijn genealogisch onderzoeken was 17 á 19 jaren

Martin Jongkoen

Hier zijn er een paar gedoopt onder patroniem

30-09-1666 Lisbeth, vader: Jan Jansz, moeder: Eefgen Willemsgetuige: Sara Willens

07-12-1672 Elssen, vader: Jan Jansz, moeder: Trintyen Jans, getuige: Lisbeth NN

12-03-1673 Lysabeth ,vader: Jan Jansen, moeder: Hardewijn Hendryckx, getuige: Hyllegont Jans

25-09-1676 Lijsbeth, vader: Jan Jansz, moeder: Marrychye Jans, getuige: Jannychye Jans

In het Poorterboek wordt geeneen van der Ring vermeld.

Jan Achterberg

Voor de zwaar speculatieve Leidse ouders van Trijntje Jansz van den Ringh komt in openarchieven.nl maar 1 Leidse doop voor:

Doop op 10 februari 1661 te Leiden Kind Salomon de Ring

     

Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen
Dopen NH Hooglandsche Kerk, Deel: 237, Periode: 1659-1666, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 237, 10 februari 1661, Dopen Hooglandsche Kerk 1 juli 1659 - 1666.

Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2016.

Martin Jongkoen

Hallo Martin,

De bedoelde lijst heb ik eens gevonden op het internet en is gemaakt door J.Lafeber. Zoek op Gouwenaren.pdf en je komt hem tegen.

Succes

Rob van der Weijde

Hallo Rob,

 • Bedankt, gevonden janlafeber/Gouwenaren.pdf en voor de door jou aangehaalde (zwaar speculatieve) vermeldingen ben ik de dader. Ik meen mij te herinneren, dat daarbij door mij al dan niet terecht een relatie werd gelegd met een levensschets van een kunstenaar (Munninck, Poort en/of Ringh).
 • Willems broer meester-pijpmaker Job Jongkoen trouwde (NH) te Gouda 1702 met Maria Jans (van der) Mun(nin)ck.Een gemengd huwelijk gelet op het grote aantal (verplichte) weken, dat verloopt tussen de 3 geboden. Gevolg is, dat binnen een paar maanden na de huwelijksvoltrekking "al" een dochter (Neeltje) wordt gedoopt. Het 1e kind met de vernederlandste familienaam.
 • Nog géén jaar geleden kwam ik er via Amsterdamse Indexen achter, dat Willems broer Hendrick naast VOC-handelaar ook schipper/varentsman (1707)  op het Goudse-(Leidse-)Amsterdamse IJkerveer (ingesteld 1685)was. Dus net als Willem varentgesel: Een relatie met Haastrecht (mijn 2e vraag)?

Martin Jongkoen

Kleine correctie Martin

Willems broer meester-pijpmaker Job Jongkoen trouwde (NH) te Gouda 1702 met Neeltje Jans (van der) Mun(nin)ck.

Job huwde Maria Munck, niet met Neeltje

Jan Achterberg

Halo Jan,

 • Klopt, net aangepast.
 • Hun kind Neeltje is vernoemd naar grootmoeder Neeltien Hobben gehuwd met Jan Franzen alias Jean Poulet zv Francois Pollé (Gouda WK 1647 - Gouda 1715).
 • Neeltien Hobbens vader mandenmaker Hobbe Hendricks is in 1656 (na de nodige druk door het Gouds gemeentebestuur) benoemd tot koster van de St Janskerk. Dit pas nadat hij Gouds NH-lidmaat werd; bij welke kerk in welke plaats hij eerder lidmaat was, is onduidelijk.

Martin Jongkoen

Hallo Jan,

Goudse Doopdatum (NH) voor Willems 2e vrouw Lijsbeth Jans van der Poort  m.z. 18/12/1695 i.p.v. 02/04/1695 (inmiddels gewijzigd). Volgens transcriptie op archiefman.nl vermeldt de doopinschrijving:

 • 18-12-1695 Lijsbeth vader: Jan Poulus moeder: Aaltie Leenderts - getuige: Magdaleentie Hendricks

Pieter Poulisse Poort is de broer van Jan Poulus. Bij de Goudse NH-kerk komen zeker in de periode 1670  - 1720/1730 nog (niet uitsluitend!) patroniem- i.p.v. familienamen-vermeldingen voor.

Martin Jongkoen

Bij Goudse NH-ondertrouwinschrijving 1707 staat dat beyde van Gouda zijn, dus dan zou Trijntje Jansz van den Ringh er al dan niet onder familienaam geboren/gedoopt zijn.

Martin Jongkoen

Staat hieronder de Goudse NH-Doop van Trijntje Jansz van den Ringh slechts onder naam vader en patroniem van haar grootvader?:

 1. 23-11-1681 Trijntie vader: Jan Stevensz moeder: Marya Erasmus getuige: Annetie Thijsse
 2. 09-04-1684 Trijntie vader: Jan Janse       moeder: Kathryna Klaes getuige: Niesje Gerrits
 3. 20-02-1686 Trijntie vader: Jan NN            moeder: Neeltie NN          getuige: Aeltie NN
 4. 22-05-1686 Trijntie vader: Jan Franse      moeder: Annetie Jans     getuige: Leena Jans
 5. 06-04-1687 Trijntie vader: Jan Mateewis                                          getuige: Anna Jacobs
 6. 29-10-1687 Trijntie vader: Jans Janse      moeder: Mintie Foffe        getuigen: Geret Janse, Teuntie Cornelis
 7. 31-10-1687 Trijntie vader: Jan Baltus       moeder: Hillegont Willems getuige: Trijntie Jans
 8. 22-08-1688 Trijntie vader: Jan Franse       moeder: Anna Jans         getuige: Neeltie Jans

Martin Jongkoen


Martin,

het blijft koffiedik kijken.

-De van Ring's komen niet in het Poorterboek voor.

-Het vroegste huwelijk met een van Ring is op 18 apr 1682 [Floris Fransen vdR]

-In Haastrecht of omgeving [Krimpenerwaard] komen tussen 1695 en 1756 geen van der Rings voor. Dit sluit niet uit, dat jouw Trijntje voor 1695 geboren kan zijn in Haastrecht. Al dan niet onder patroniem

Jan AchterbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!