stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » voorouders in Zwolle voor 1708

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Weer een stapje verder. Alle akten gevonden.

Als getuigen bij het huwelijk van Peter Jans en Geertje Thijssen treden op Hendrik Harmens en Margje Peters.
Margje blijkt als weduwe getrouwd te zijn met deze Hendrik Hermans.

Haar eerste man was Jan Gerrits. Zij zijn getrouwd op 29-3-1679 in Zwolle.
Jan Gerrits, j.m. tot Spoelde en Marrigien Peters j.d. tot Westenholte.

Dit echtpaar kreeg 6 kinderen.

 • Gerrit: 1-2-1680
 • Peter: 22-1-1682
 • Peter: 10-12-1682
 • Hendrik: 4-10-1685
 • Egbert: 17-1-1688
 • Evert Rutger: 17-3-1689

 

Margje hertrouwt op 7-11-1694 met Hendrik Harmens.
Met hem krijgt ze nog drie kinderen.

 • Jan: 5-1-1696
 • Hendrina: 7-11-1697
 • Evertjen: 8-1-1702

Margje Peters  was de moeder van Peter Jans, zij treedt op als getuige voor Geertje Thijs.
Hendrik Harmens was de stiefvader van Peter Jans, hij treedt op als zijn getuige.

Niet duidelijk is hoe de achternaam Croese gevoegd is bij Peters Jans.

Marjan Hendriks-Over

Spoelde =Spoolde, evenals Westenholte tegenwoordig een wijk van Zwolle.

Martin Jongkoen

Dank je wel.

Ik ga er verder zoeken.

Maar eerst de puzzel Geertje Thijs oplossen.

Marjan Hendriks-Over

cbgfamilienamen vermeldt o.m.

 • Jan Herms Kroes (Wijthmen, Zwollerkarspel ca. 1690-1767); zoon van Herman Albers (ca. 1650-1710) & Jannegien Jans (ca. 1660-1690).
 • "Op nummer 27 aan de zogenoemde Kroesenallee in Wijthmen - dat is het eerste gedeelte van de weg naar Dalfsen - staat een huis dat in de voorgevel een steen draagt met de naam Kroes Erve.
 • Ongeveer op dezelfde plaats stond vroeger een erve dat Kroesenboer of Kroesplaats werd genoemd. Het behoorde tot circa 1870 tot havezate Soeslo en was in de 17de eeuw eigendom van de familie Crouse uit Zwolle.
 • De familie Kroes heeft als pachter-bewoner van het erve haar naam ontleend aan de Zwolse eigenaar van de boerderij" [G.J.A. Rientjes, 'Genealogie Kroes uit Wijthmen bij Zwolle', in: IJsselacademie 26 (2003), nr 2, p 52-61].

Martin Jongkoen

Morgen ga ik meteen op zoek in beschikbare archieven. Ik woon niet in de buurt van Zwolle.

Marjan Hendriks-Over

G.J.A. Rientjes, 'Genealogie Kroes uit Wijthmen bij Zwolle', in: IJsselacademie 26 (2003), nr 2, p 52-61

Niet nagekeken of dit relevant is maar goed, dit stuk is online zie (p.14 van de pdf) hier [zie ook hier]
Hopelijk kan over de door Marjan gevonden Jan Gerrits en Marrigien Peters alsmede over Hendrik Harmens en Geertje Thijs op de gebruikelijke wijze meer worden teruggevonden.

Peter S

Marrigje Peters zou de dochter kunnen zijn van Peter Evers en Grietje Willems.

Dit echtpaar is op 10-8-1644 in Zwolle getrouwd (akten gevonden).
Van hen  zijn twee zonen terug te vinden: Evert, gedoopt op 26-2-1656 en Arent, gedoopt op 9-1-1661, beiden in Zwolle.
Marrigje zal geboren zijn voor tussen 1655 (geboorte oudste kind in 1702) en 1660 (trouwdatum met Jan Gerrits in 1679.

Ik heb zo goed mogelijk het doopboek doorgebladerd, maar Marrigje niet gevonden.

Ik ben gestart bij haar vermoedelijke broer Evert (https://www.historischcentrumoverijssel.nl/zoeken-in-de-collecties/archieven?mivast=141&miadt=141&mizig=235&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Casc&mires=0&mif1=Retroacta&mip1=everts&mip2=peter)

Marjan Hendriks-Over

Ik vermoed dat ik de afstammingslijn van Peter Jans Croese heb gevonden.
Alle data die vermeld worden heb ik in de archieven gevonden. Ik heb daar scans van gemaakt.

De oudste vader was Jacub Gerds(Kruese). Hij trouwde op 30-5-1586 met Susanna Boldewynss, dochter van Berent Boldeynss.
Volgens de trouwinschrijving komt Jacob uit Deventer.
Van hem wordt een zoon vermeld: Egbert Jacobs was de zoon van Jacub Gerds (Kruese) staat in de trouwinschrijving van Egbert Jacobs.
Ik heb van Egbert geen doopakte kunnen vinden noch van eventuele broers en zusters.

Egbert Jacobs en Geesken Wolters. Dit echtpaar trouwde op 15-2-1607.
Egbert Jacobs is zoon van wijlen Jacub Gerdts, wonende te Spoelde.
Geesken Wolters was weduwe van Gerrit Frericks toen ze met Egbert Jacobs trouwde.
Gerrit Egbers is vermoedelijk hun zoon.
Ik heb van Gerrit Egbers geen doopakte kunnen vinden noch van eventuele broers en zusters.

Gerrit Egbers en Agnes Hendriks. Zij trouwden 30-6-1639 in Zwolle. Beiden woonden in Spoelde volgens de trouwakte.

 • Agnes Hendriks was de dochter van Henrijck Jansen en Aeltje Geerts.
 • Dit echtpaar trouwde op 16-12-1619 (in Zwolle?). De trouwinschrijving vermeldt over Henrijck Jansen: zoon van wijlen Johan Kruese, wonende buiten de Sassenpoorte in een huis van Helmich van Twenhuisen.
 • Agnes is gedoopt op 11-3-1621 in Spoelde.
 • Henrijck Jansen zou de brouwer geweest kunnen zijn die  op 1-6-1621 vermeld wordt als lidmaat van de Hervormde kerk.

Het echtpaar Gerrit Egbers en Agnes Hendriks kreeg 7 kinderen.

 1. Hendrick: gedoopt op 13-10-1640
 2. Gesien: gedoopt op 16-2-1642
 3. Wolter: gedoopt op 18-11-1644
 4. Jan: gedoopt op 20-12-16746
 5. Gerreijt: gedoopt op 30-5-1648
 6. Aeltien: gedoopt op 12-8-1651
 7. Derrijck: gedoopt op 12-8-1651

Jan Gerrits en Margje Peters. Zij trouwden 29-3-1679 in Zwolle.
Jan Gerrits kwam uit Spoelde.
In 1682 wordt zijn naam vermeld in het archief van het Vuurstedengeld in Spoelde.
Dit echtpaar kreeg 8 kinderen.

 1. Gerrit: gedoopt op 1-2-1680
 2. Peter: gedoopt op 22-1-1682
 3. Peter: gedoopt op 10-12-1682
 4. Evert: gedoopt op 8-7-1683
 5. Agnenis: gedoopt op 14-9-1684
 6. Hendrik: gedoopt op 4-10-1685
 7. Egbert: gedoopt op 17-1-1688
 8. Evert Rutger: gedoopt op 17-3-1689

Als de beide vermeldingen van de naam Kruese correct zijn, zouden Gerrit Egbers en Agnes Hendriks verwant kunnen zijn.
Misschien is dat ook het spoor naar de achternaam Croese.

Marjan Hendriks-Over

 • In Nederland dateren de oudste DTB's uit 1570/1580.
 • Via oud-rechterlijke archieven inzake onroerend goed, testamenten en erfenissen kunt u bij benadering nog verder terug.
 • In Deventer zijn indexen op onroerend goed die terug gaan tot 15e of 14 eeeuw.
 • Generale Index Zwolle is niet zo generaal/algemeen. Eén of meer kerkgenootschappen zitten er niet (volledig) in. Vermoedelijk m.n. de doopsgezinden, die volwassendopen kennen.

Martin Jongkoen

Zijn die archieven ook digitaal te raadplegen?

Marjan Hendriks-Over

 • Het gaat op de indexen (op familienamen met voornamen en adres/straatnaam)  v.w.b. de Renuntiatiën Deventer vanaf 1430, die zéér waarschijnlijk niet zijn gedigitaliseerd resp. niet online zijn te raadplegen. Alleen al de geschreven indexboeken beslaan tenminste 1 boekenplank en ze verwijzen naar boeken met kopieën van de ORA-brongegevens.
 • N.B.: Renuntiatie = afstand doen van rechten

Martin Jongkoen

Jacub Kruese en zijn vrouw Susanna kregen twee kinderen:
Henrick, gedoopt op 9-7-1587 in Zwolle
Egbert, gedoopt op 1-6-1589.

Jacub is voor de geboorte van zijn zoon Egbert overleden.(CRUYSE Jacob: 01-06-1589, zijn nagelaten vrouw Susanna laat hun kind dopen)

Op 27-2-1593 hertrouwt Susanna met Gijsbert Jansen.

Egbert Jacobs trouwde met de weduwe Geseke Wolters. Haar eerste man, Gerrit Frericks is op 25-6-1583 gedoopt in Zwolle als zoon van Frerick Gertsen en Engele. De trouwdatum van Gerrit en Geseke heb ik nog niet kunnen vinden. Die moet liggen tussen 1600 en 1607.

Er zijn een aantal “Wolter”s en “Gerrit”s die in aanmerking komen als vader voor Geseke. Vermoedelijk is Geseke ongeveer even oud als Gerrit Frericks.

Dan zou zij een dochter kunnen zijn van Gerrit Wolters en Swane, geboren op 2-7-1583. In die akte wordt de naam van het kind niet genoemd, evenmin of het een dochter of zoon is. Doopgetuigen zijn Hans Wolters en Anne Wolters.
Op 17-10-1588 komt dit echtpaar weer voor in de doopboeken. Ook hier wordt de naam van het kind niet vermeld. Er zijn ook geen getuigen vermeld. Als dit kind Geseke is, dan moet zij na 1605 voor de eerste keer getrouwd zijn.

De volgende vader die in aanmerking komt is Gerrit Wolters. Hij laat op 20-5-1586 zijn dochter Griete dopen. Getuigen zijn Jan Alers, Aeltgen Berendsen en Wijbbe Rotgers.

Een andere kandidaat is Gosen Wolters. Zijn dochter Griete wordt op 16-2-1584 gedoopt. Getuigen Johan Hermens, Claesken Gertsen en Gertjen Berents.

Egbert Jacobs en Geseke Wolters kregen in ieder geval twee kinderen:
Zoon Gerrit, wiens geboortedatum moet liggen tussen 1607 en 1619. De doopboeken uit die tijd staan niet op internet.
Dochter Wilmken die op 10-5-1621 is gedoopt in Zwolle.

Marjan Hendriks-Over

Het valt op, dat bij de door u vermelde oudste generaties grootvader aan vaderskant niet of nauwelijks worden vernoemd. Ik heb het dan over Gerdt/Gerrit, Jacob en Egbert.

Martin Jongkoen

Hoe stelt u vast, dat de doopboeken tussen 1607 en 1619 niet op het internet staan?

Martin Jongkoen


Hoe stelt u vast, dat de doopboeken tussen 1607 en 1619 niet op het internet staan?

 

De doopboeken op zoekakten.nl (en familysearch.org) laten iig een gat zien tussen 1602 en 1619

ID: Film / Reeks op FS: Opmerking:
SBFG-829 Dopen 1583-1602, 1619-1641, 1619-1637 index per filmboek 695/697

A van EgmondPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!