stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » voorouders in Zwolle voor 1708

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Het zou fijn zijn als er in het archief in Zwolle toch nog doopdata en trouwdata te vinden zijn tussen 1602 en 1619.

Dan kan de kinderreeks beter vastgesteld worden. De namen van de grootouders moeten vergeven zijn in het begin van de kinderreeks, maar juist die data ontbreken.

Marjan Hendriks-Over

A van Egmond

Bedankt; dit conform onderstaande vermeldingen:

N.B.: Een gevolg van de richtingenstrijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten? Van Gouda ontbreken ook DTB-boeken, die Remonstranten onder zich hadden en in 1619 (Dordtsde Synode 1618 - 1619) zijn ze uit de Nederduitsch Gereformeerde Kerk/NH-Kerk gezet.

Hier de inhoud van de Generale Index Zwolle (GIZ) Bronnen in de generale index

Martin Jongkoen

Marjan Hendriks-Over

Die kinderreeks kan niet beter worden vastgesteld vanuit Zwolse doopboek(en) 25/05/1602 - 13/11/1619 omdat die niet in het HCO-archief zijn en mogelijk nooit hebben bestaan (vacature predikanten)  of zoek/verloren zijn gegaan. Zie reactie A. van Egmond en mij vorige reactie.

Er is dan slechts (gedeeltelijke) reconstructie mogelijk vanuit bijv. (eventuele) huwelijken en begraven van de kinderen en testamenten. In de Generale Index Zwolle staan vermeldingen (datum/persoon) van testamenten. Niet een scan ervan; in te zien en te scannen op HCO-studiezaal.

Martin Jongkoen

Of er een familierelatie met onderstaande betrokkenen uit 1518/1519 is zal mogelijk lastig te bewijzen zijn:

thumbnail

Persoon in GI 18 Wilshusen, van
Bron:
 

Maandrekening

Achternaam:
 

Wilshusen, van

Tekst:
 

WILSHUSEN, VAN 1519
Henrick
verkrijgt het burgerrecht;
Gert Johansson Kruse staat borg voor hem
Bron: Burgerregister 1^23-1657 blz. 41
Maandrekening 1518, blz. 111

   
 
   

laatste wijziging 23-07-2014

,  1 gedigitaliseerd

 

 

thumbnail

Persoon in GI 10 Kruse
Bron:
 

Maandrekening

Achternaam:
 

Kruse

Tekst:
 

KRUSE 1518
Johan
of zijn zoon Gert
Bron: Maandrek. van Zwolle 1518,
blz. 19, 20

   
 
   

Martin Jongkoen

Alle respondenten heel hartelijk dank voor de nieuwe informatie.

Ik probeer er mee aan de gang te gaan, al begin ik te vermoeden dat een bezoek aan het archief in Zwolle wellicht nuttiger is.

Marjan Hendriks-Over

 • Deventer Dopen onder familienaam Kruse (exclusief eventuele varianten en vermeldingen onder patroniemen) volgens HCO/Deventer Archief site volgen onderstaand.
 • Na 1615 is de eerstvolgende vermelding pas uit 1830.
 • Bij de vermeldingen staan de moeders met dezelfde familienaam, hetgeen kan betekenen dat de schoonzoon ging wonen in de boerderij/erve/hoeve van de schoonvader en die(boerderij-/familie-)naam ging dragen. M.a.w.: Familienaam-wisseling/-verandering (gebruikelijk in Oost-Nederland tot invoering Burgerlijke Stand in 1811)..
Doopinschrijving Aeltgen Kruse Moeder   14-02-1575
Doopinschrijving Jan Kruse Vader   14-02-1575
Doopinschrijving Anna Kruse Dopeling   14-02-1575
Doopinschrijving Merrijken Kruse Moeder   28-02-1608
Doopinschrijving Henderick Kruse Vader   28-02-1608
Doopinschrijving Gerreit Kruse Dopeling   28-02-1608
Doopinschrijving Henderijck Kruse Vader   07-03-1615
Doopinschrijving Merreijtjen Kruse Dopeling   07-03-1615

Martin Jongkoen

 • Na gisteren een halve middag in het Deventer Archief wat indexen te hebben geraadpleegd, genoteerd en gefotografeerd op de familienaam Kruse incl. varianten ga ik e.e.a. samenvoegen en chronologisch ordenen.
 • Het gaat om 5 NH-dopen 1607 - 1615, 3 Nieuwe Burgers uit andere plaatsen (1498, 1523,1535), 3 Burgers/Ingezetenen 1587 en 10-tallen Renuntiatiën (oudste 2 vermeldingen Herman - die - Kruse 1432/1433 St. Leb. Kerckhof) . NH-dopen 1607/1608 kennen doopgetuigen w.o. Elsken Wolter en Wolter Gerreijts.
 • Verdere resultaten volgen.

Martin Jongkoen

Ik ben bezig alle Croese / Kruse /Kruijse enz. op een rij te zetten en met de vermelde gegevens op de kaarten een poging te doen sommige personen te clusteren, zodat er wat meer overzicht komt.

Marjan Hendriks-Over

Ik vermoed dat ik de afstammingslijn van Peter Jans Croese heb gevonden.
Alle data die vermeld worden heb ik in de archieven gevonden. Ik heb daar scans van gemaakt.

Gerd (Kruese)

Jacub Gerds Kruese, zoon van Gerd (Kruese)

Egbert Jacobs, zoon van Jacub Geerds Kruese en Susanna Boldewyns

Gerrit Egberts, zoon van Egbert Jacobs (en Geseken Wolters)

Jan Gerrits, zoon van Gerrit Egberts en Agnes Hendriks

Peter Jans Croese,  zoon van Jan Gerrits en Marrigje Peters

 

De oudste vader was Gerd Croese, woonachtig in Deventer. Hij wordt genoemd in de trouwinschrijving van Egbert Jacobs op 15-2-1607: zijn vader wordt daarin vermeld als Jacub Gerds Kruese.
In 1547 trouwt Gert Croese in Deventer met Essele Gerrits.

Jacub Gerds (Kruese), zoon van Gerd (Kruese). Hij trouwde op 30-5-1586 met Susanna Boldewynss, dochter van Berent Boldewynss. In deze akte heet hij Jacub Kruese. Volgens de trouwinschrijving van Jacub en Susanna komt Jacob uit Deventer. In 1587 krijgt Jacob Cruijse , afkomstig uit Deventer het burgerrecht in Zwolle. Vanaf dit moment zijn alle kinderen en kleinkinderen in Spoelde woonachtig.
Jacub moet tussen 1547 en 1566 in Deventer geboren zijn.

Jacub en Susanna kregen in ieder geval drie kinderen.

 1. Henrick Jacobs Kruese, gedoopt op 9-7-1587 in Zwolle.
 2. Egbert Jacobs Kruese, gedoopt op 1-6-1589. Jacub is voor de geboorte van zijn zoon Egbert overleden:01-06-1589, zijn nagelaten vrouw Susanna laat hun kind dopen.
 3. Er moet nog een dochter geboren zijn: Gijsele. Misschien is zij uit een eerder huwelijk van Jacub, omdat ik akte van haar doopdatum nog niet in Zwolle heb gevonden in de periode dat Jacub getrouwd was met Susanna.

Op 27-2-1593 hertrouwt Susanna met Gijsbert Jansen.

 

1.     Henrick Jacobs Kruese, , trouwt met Barthe Gijsberts op 3-9-1609 in Zwolle. In de trouwinschrijving staat: zoon van wijlen Jacob Kruese.
Dit echtpaar krijgt in ieder geval vier kinderen:

 • Susanna, getrouwd op 1-4-1627
 • Jacobien, gedoopt 12-10-1620
 • Eelke, gedoopt 23-3-1624
 • Berent, gedoopt 22-10-1629

2.     Egbert Jacobs Kruese trouwde met de weduwe Geseke Wolters op 15-2-1607. Egbert Jacobs was de zoon van Jacub Gerds (Kruese) staat in de trouwinschrijving van Egbert Jacobs.
Haar eerste man, Gerrit Frericks is op 25-6-1583 gedoopt in Zwolle als zoon van Frerick Gertsen en Engele. De trouwdatum van Gerrit Frericks en Geseke was 30-4-1598 in Zwolle. Volgens deze akte komt Geseken uit Dalfsen.

Egbert Jacobs en Geseke Wolters kregen in ieder geval vier kinderen. Van geen van hen heb ik de doopdatum kunnen vinden.

 • Gerrit Egberts, wiens geboortedatum moet liggen tussen 1607 en 1619.
  Hij trouwt op 30-6-1639 met Agnes Hendriks. Dit echtpaar krijgt 7 kinderen. In alle doopakten wordt als naam van de vader Gerrit Egberts gebruikt.
  In 1638 komt een Gerrit Egberts voor in de kerkboeken als ouderling.
   
 •   Jacob Egberts, trouwt op 8-10-1643 in Zwolle met Driesje Gerrits. (Egbert Jacobs zijn zoon Jacob Egberts, wonende te Spoelde, gaat in ondertrouw met Driesjen Gerrits  
 •    Dit echtpaar kreeg een zoon Wolter die op 6-7-1647 gedoopt is in Zwolle.
   
 • Gijsele Egberts trouwt op 23-5-1643 met Albert Jochems in Zwolle
 • (Egbert Jacobsen zijn dochter Gijsele Egberts, wonende te Spoelde, gaat in ondertrouw met Albert Jochems). Van dit echtpaar heb ik geen kinderen kunnen vinden.
   
 • Derckien Egberts trouwt op 18-4-1637 in Zwolle met Werner Dircksen: (Egbert Jacobsen zijn dochter Derckien Egbers, wonende te Spoelde, gaat in ondertrouw met Werner Dericksen).
  Werner is voor de tweede maal weduwnaar. Eerst van Evertken, daarna trouwde hij op 27-1625 in Zwolle met Hermkien Hermsen. Uit zijn vorige huwelijken heeft hij 6 kinderen.
  Derckien krijgt met Werner vier kinderen:
 • Hermen, gedoopt 11-9-1638
 • Janneken, gedoopt 13-10-1642
 • Egbert, gedoopt 24-6-1645
 • Gerrit, gedoopt 24-6-1645

3.  Gijsele Jacubs trouwt in januari 1607 in Zwolle met Marten Dercks.
(Bron: Retroacta, Voornaam: Gijsele , Achternaam: Jacubs, Datum: 1607-01,Tekst: dochter van wijlen Jacub Geerdts, wonende te Spoelde, gaat in ondertrouw met Marten Derck)
Dit echtpaar heeft waarschijnlijk een zoon gekregen.

 • Derk Martens, geboren voor of in 1614.

Gijsele is in 1614 overleden.

Marjan Hendriks-Over

Het is uitkijken geblazen, want er zijn/waren mogelijk tenminste 2 á 3 verschillende families Kruse gelet op:

 • Door jou verzamelde informatie uit de Generale Index Zwolle (GIZ) op de HCO-site.
 • G.J.A. Rientjes, 'Genealogie Kroes uit Wijthmen bij Zwolle', in: IJsselacademie 26 (2003), nr 2, p 52-61 zie (p.14 van de pdf) hier [zie ook hier] Peter S - 20 dec 2017 om 23:31. N.B.1: Auteur was de ervaren onderzoeker +), die voorkwam dat de originele kaartindex GIZ werd vernietigd. N.B. 2: Er moet een publicatie (2 blz.) uit 1874 zijn over De Overijsselse familie Kruse auteur Doornick (?).
 • Het Kamper adelijk geslacht Kruse. - Kamper Almanak
 • Vestiging te Deventer vanuit Grolle/Groenlo, Marckell/Markelo? en Kampen blijkens mijn archiefonderzoek aldaar. Zie Recapitulatie in mijn  volgende reactie. N.B.: Mogelijk tenminste één burgemeester Kruse te Deventer.

Martin Jongkoen

Voorlopige recapitulatie van familienaamvermeldingen te Deventer. Recentere Renuntiatiën moeten nog worden verwerkt.

Nr Fam.nm. Voornamen  x Van Tot Bijzonderheden Bron Straat 1 Straat 2 Straat 3 Straat 4 Straat 5
27 Kruse Gerreit/Merreijteijn 2 1608 1615 kv Henderick x Merrijken NN/Elsken Breijll NH-Dopen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
26 Kruise Armgart/Henderick/Egbert 3 1607 1611 kv Henderick x Merrijken NN NH-Dopen Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
25 Cruijse Johan 1 1587 1587 Nvt Burger/Ingezetene Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
24 Kruijse Herman 1 1587 1587 Nvt Burger/Ingezetene Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
23 Kruse Henrich 1 1587 1587 Nvt Burger/Ingezetene Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
22 Kruse Luijcken 1 1535 1535 van Campen Nieuwe Burger Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
21 Kruse Johan 1 1523 1523 van Marckell Nieuwe Burger Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
20 Kruijse Johan 1 1521 1521 Nvt Renuntiatiën Nvt L. Bisschopstr. Nvt Nvt Nvt
19 Kroeser Claes 2 1513 1513 Burger van Campen Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
18 Krueze Johan/Jan/Herman/Luijken 19 1512 1524 + Frederick/Berent/Henrick/Kunne Renuntiatiën Gr. Overstr. L. Bisschopstr. Smedestraat bij die Brinckepoorte Nijestr.
17 Cruse Johan 1 1509 1509 + Renuntiatiën Gr. Averstr. Nvt Nvt Nvt Nvt
16 Kruse Gheert 1 1498 1498 van Grolle Nieuwe Burger Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
15 Kruser Egbert 1 1495 1495 te Kampen Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
14 Kruse Johan 12 1493 1514 + Frederick/Barthe Renuntiatiën Gr. Averstr. L./K. Bisschopstr. Smedestraat Nijstrate Nvt
13 Kruse Wessel 1 1483 1483 Arent Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt Norenborchstr.
12 Crusen Johan 1 1482 1482 van Grolle Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
11 Kruese Johan 7 1480 1519 Nvt Renuntiatiën Gr. Overstr. L. Bisschopstr. Smedestraat Nvt Nvt
10 Croese Johan 4 1480 1482 Nvt Renuntiatiën Polstr. L. Bisschopstr. Nvt Nvt Nvt
9 Croesse Johan 1 1479 1479 Nvt Renuntiatiën Nvt L. Bisschopstr. Nvt Nvt Nvt
8 Cruese Johan 3 1478 1482 Nvt Renuntiatiën Polstr. L. Bisschopstr. Nvt Nvt Nvt
7 Kruijser Egbert 1 1449 1449 Nvt Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
6 Kruijse Evert 1 1447 1447 Nvt Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
5 Kruijse Evert 1 1443 1447 Ave Renuntiatiën Brinck L. Bisschopstr. Nvt Nvt Nvt
4 Kruse die Henric 1 1443 1443 Nvt Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt St. Berchstraat
3 Kruijs Belle 1 1435 1435 Nvt Renuntiatiën Brinck Nvt Nvt Nvt Nvt
2 Kruse Herman 1 1433 1433 Nvt Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt Nvt St. Leb. Kerckhof
1 Kruse die Herman 1 1432 1432 Nvt Renuntiatiën Nvt Nvt Nvt n St. Leb. Kerckhof

Martin Jongkoen

Martin, dank je wel voor dit overzicht.

Een aantal personen hieruit had ik ook al gevonden. Ik zal het bestand bewerken en aanvullen voor zover ik op dit moment kan.

Hoe kan ik dan het overzicht terugsturen?Ik wil het ook wel naar ja mailen.

Marjan Hendriks-Over

Hallo Marjan,

1. Via een persoonlijke mail (onder je profiel) zal ik contact zoeken en daarna mijn exel-bestand mailen. Het bevat 2 werkbladen:

 • 71 regels met genoteerde gegevens vanuit Deventer Indexen
 • 27 regels (Voorlopige) Recapitulatie van 71 regels

In het overzicht heb ik de letter y vermeld als ij. De letter y is pas officieel in 1947 ingevoerd voor Nederlandse namen.

2. Al googlend vond ik de publicatie uit 1874 waarin staat, dat de familie Kruse en Croeser niet één familie is:Overijsselse familie Kruse: blz. 190 en 191 (aanklikken)

3. Zie voor familie Kroeser: Genealogie van de Kamper familie Kroeser. - Kamper Almanak

4. Er wordt wel gezegd, dat vroeger familienamen werden opgeschreven zoals men dacht dat ze werden uitgesproken. Dat als verklaring voor talrijke schrijfvarianten, maar die ontstonden ook omdat o.m.:

 • Letter C later als K werd geschreven.
 • Het plaatsen van een andere klinker na een klinker aangaf, dat de 1e klinker voluit moest worden uitgesproken.Dus bijvoorbeeld: oe, oi, ou.

Martin Jongkoen

Gert Croese is in 1547 in Deventer getrouwd met Essele Gerrits. Dit echtpaar heeft wellicht vier zonen gehad: Jacob, Hendrik, Jan en Herman.

 De vier zonen van Gert Croese: Jacob, Jan, Hendrik en Herman woonden voor 1587 in Deventer. 1587 krijgt Jacob Cruijse , afkomstig uit Deventer het burgerrecht in Zwolle.

Marjan Hendriks-Over


Hoe kom je aan het Deventer huwelijk 1547; dat zal een afgeleide en géén exact gegeven zijn?

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!