stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Medische gegevens op vragen

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Hallo

 

Wie help mij,,

Mijn Grootvader Henri Marinus geb. 10-10-1906 in Rotterdam en overleden op 25-10-1977 in Rotterdam.

maar mijn vader en zijn broers weten niets wanneer hij overleden was , omdat mijn grootvader was gescheiden van mijn grootmoeder.

Nou is een vraag, waaraan is mijn grootvader overleden , en waar kan ik medische gegevens opvragen .

 

Met vriendelijk Groet,

 

Eddy smit

eddy smit

Beste heer Smit,

Uw vraag "wáár kan ik medische gegevens opvragen?" is nogal te kort door de bocht, omdat u er al vanuit gaat, dat dit ueberhaupt kàn; de vraag moet eerst zijn: "kàn ik medische gegevens opvragen?"

||||| Overigens: heeft u, of één van u, wel de overlijdensakte en het uittreksel van de persoonskaart (zie www.CBG.nl) van uw grootvader in handen? ||||||

- De kwestie is allereerst natuurlijk, dat u meestal niet zomaar zult weten waaraan de persoon is overleden, en waar precies : of dat thuis is gebeurd, in een medisch centrum (ziekenhuis, kliniek, e.d.) of ergens anders.

Als u de overlijdensakte in handen heeft, vindt u wel een naam van de aangever: als u die nog zou kunnen vinden / "opsporen", dan is dat meestal -als het ware- uw "enige hoop" om nu nog iets te weten te komen over de situatie rond het overlijden. Maar ook dàn: het gaat vaak niet om een privépersoon als aangever, bijv. familielid of vriend; maar om een uitvaartondernemer die de aangifte doet, en wel duizenden keren per jaar; die herinnert zich allicht niet het verhaal van één bepaalde persoon.

Bij de Burgerlijke Stand van de gemeente is de doodsoorzaak niet bekend: een Nederlandse overlijdensakte vermeldt geen doodsoorzaak; de papieren die bij een geval van overlijden worden opgesteld door de arts  zijn de overlijdensverklaring en de doodsoorzaak-verklaring; de eerste komt terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, de tweede bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, en beiden zijn niet voor gewone burgers toegankelijk.

In oude overlijdensakten vond u nog weleens een adres waar het overlijden heeft plaatsgevonden (zodat u daaruit het adres van bijv. een verpleeghuis kon afleiden), maar niet meer op een Rotterdamse overlijdensakte uit 1977 (alleen maar "dat op ... 19... te ... uur ... minuten in de gemeente Rotterdam is overleden"), lijkt mij.

(Voorbeeld: een overlijdensakte uit Rotterdam, 1954. Geen adres vermeld, waar de persoon is overleden. Geen doodsoorzaak. Enige aanknopingspunt voor informatie zou de aangever zijn, maar dit betreft hier niet een familielid of vriend, maar een 'lijkbezorger' (uitvaartondernemer), en die maakt teveel sterfgevallen mee om zich later nog iets te herinneren van één bepaalde persoon. Bron: www.stamboomvanderwindt.nl)

- Zou u al weten, waar iemand tot zijn dood in behandeling of verpleging is geweest (bijv. ziekenhuis, verpleeghuis, specialist, huisarts, euthanasie-arts e.d. ; de naam van de arts die de dood vaststelde stond vroeger op persoonskaarten, maar krijgt u niet te zien op uittreksels die het CBG verstrekt!), dus: wie over die informatie "beschikt", is de volgende vraag: kunt u van die instellingen of artsen informatie ontvangen?  Het antwoord is: nee. Tijdens uw leven zijn artsen e.a. medische professionals verplicht, alles geheim te houden wat uw behandeling aangaat, en het niet zonder uw toestemming te delen met wie dan ook (medisch geheim, medisch beroepsgeheim; zie artikelen 7:454 en 7:457 van het Burgerlijk Wetboek). Dit beroepsgeheim geldt ook nà de dood; dat wil zeggen: ook nà het overlijden moeten medische hulpverleners het medisch dossier van de persoon beschermen tegen kennisneming door wie dan ook (ook al bent u nóg zulke 'naaste familie' of de partner). Dus "in het gewone leven", op uzelf, gewoon door een verzoek aan zo'n instelling of arts, krijgt u informatie uit zo'n medisch dossier nooit in handen. De arts of instelling zal àltijd, met een beroep op het medisch geheim van de overledene, uw verzoek om inzage/afschrift weigeren, met de woorden: "als u het er niet mee eens bent, stapt u maar naar de rechter".

- Ook de rechter (als belangen-afweger) zal in 9 van de 10 gevallen, in uw rechtszaak tegen de instelling / arts om verstrekking van informatie uit het medisch dossier, uw verzoek afwijzen. Standaard dus: nee. Slechts in enkele, heel uitzonderlijke gevallen kan de rechter bepalen dat aan u die informatie mag worden gegeven, aangezien er redenen zijn voor "doorbreking van de geheimhoudingsplicht van de arts". Zie een paar voorbeelden van de rechtspraak hierover: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=%22medisch+dossier%22+overledene&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&so=Relevance&ps[]=ps1 . Leest u die uitspraken a.u.b. goed en grondig door, want wie-weet zit uw "uitzonderingsgeval" erbij. Een paar voorbeelden van zo'n geval, waarin de rechter bepaalde dat inzage / afschrift wèl mocht plaatsvinden: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6092&showbutton=true&keyword=medisch+dossier+overledene en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:6853&showbutton=true&keyword=medisch+dossier+overledene .

Samengevat : àls u al zou kunnen weten, als "aanknopingspunt", wie de arts die de dood heeft vastgesteld is (en uit een PK-uittreksel van het CBG blijkt dat niet) of wie de laatste behandelende arts / instelling van de overledene is geweest (en uit een overlijdensakte van 1977 blijkt dat niet), als "aanknopingspunt", dan heeft u nog niet direct iets aan deze eerste stap, want die arts / instelling zèlf zal u geen informatie uit het medisch dossier mogen geven. Stapt u, om dat toch "af te dwingen", met die weigering in de hand daarna naar de rechter (u kunt zèlf aan de hand van de rechtspraak hierboven inschatten of dat kansrijk is; proberen kan natuurlijk altijd, als u een advocaat bereid vindt), dan moet u zoals altijd rekening houden met hoge advocatenkosten (honderden tot duizenden euro's) voor uzelf, de kans op "nul op het rekest" bij de rechter, en het feit dat als u ongelijk krijgt, u óók de advocatenkosten van de "tegenpartij" moet betalen (dit kan ook in de papieren lopen). Oordeelt u zelf, u kunt zelf het beste die afweging maken....

Met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

PS.  Off-topic, niets met uw vraag te maken hebbend, nog het volgende:

1. De naam Henri Marinus Smit is 5 keer vermeld in de Digitale Stamboom van het Rotterdamse Stadsarchief ; als het hier om uw grootvader mocht gaan, zpu u die "treffers" liefst allemaal even moeten aanklikken, bekijken, uitzoeken (dit materiaal is belangrijk om meer van het leven van wijlen uw grootvader te weten te komen!) en opslaan op uw computer : http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/archieven?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=Smit&mip3=Henri%20Marinus

Bijvoorbeeld de oude gezinskaart uit het bevolkingsregister, voor- en achterkant :

2. In de oude-kranten-databank Delpher staan enkele artikelen met de naam Henri Marinus Smit, misschien ging het hierbij om uw grootvader :

- november 1927, H.M. Smit vraagt de tussenkomst van de Kantonrechter om een huwelijk aan te gaan, waarvoor eerst moeten worden opgeroepen Wolter Hendrik Smit en Margaretha Debora Kuurstra:  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=smit+prox+%22henri+marinus%22&coll=ddd&identifier=ddd%3A010029316%3Ampeg21%3Aa0107&resultsidentifier=ddd%3A010029316%3Ampeg21%3Aa0107

- januari 1946, de rechtbank in Rotterdam spreekt de echtscheiding uit tussen Wiebregtje Rayer en H.M. Smit: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=smit+prox+%22henri+marinus%22&coll=ddd&identifier=MMKB08%3A000180692%3Ampeg21%3Ap013&resultsidentifier=MMKB08%3A000180692%3Ampeg21%3Aa0010  (NB. Verwart u dit niet met wat officieel de echtscheidingsdatum is: de dag waarop dit vonnis wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand!)

- 27 oktober 1977, aangifte van overlijden, Rotterdam, van "H.M. Smit, man van J. Velthuizen, [geboren in] 1906" : https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22h.+m.+smit%22&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1970-1979%7C1977%7C&identifier=ddd%3A010959654%3Ampeg21%3Aa0458&resultsidentifier=ddd%3A010959654%3Ampeg21%3Aa0458

Met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

Medische gegevens worden max. 10 jaar bewaard helaas.

Yolanda Lippens


Hartelijk bedankt voor informatie

Dan weet ik meer.

 

Met vriendelijk Groet,

 

Eddy Smit

eddy smitPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!