stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Ligtendonker

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik onderzoek de familienaam Lichtendonk/ligtendonk deze familie naam komt plotseling voor mij Claas Harmen Ligtendonk en Wijggertien Arends de Boer begin 1700.Mijn vermoeden is dat de naam via Wijggertien Arends ouders :Arend Jan de Boer en Helena Lijsbet Albertsz in de familie is gekomen.Arend Jan is geboren in Zwartsluis wat in die tijd de haven was voor  de Drentsche Turfvaart naar vooral Amsterdam.

Nu weet ik dat begin 1700 ook in Haarlem de naam opduikt en wel bij :

-Arent Abrahamsz Ligtendonker (Haarlem)opvarende VOC schip overleden 1736,moeder Neeltje Cornelis Hoedelaan.

-Lukas van der Fuijk en Marijtje Ligt en Donker bij de doop van dochter Lijsbeth 25 juni 1745 Nederlands hervormde kerk Haarlem

Mijn vraag wie kan mij iets meer info geven over de ouders van Arent Abrahamsz en Marijtje Ligt en donker of over een mogelijke betekenis van de naam.

Arend Stevens

Deze vraag behoort in sub forum: Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland.

Vr. gr.

Everardus

update

Ik zie dat de topic door de moderator is verplaatst.

Everardus Rollema

(K)Claas Hermense Ligtendonk(er) kwam uit Hoogeveen (bron: Amsterdam en Alledrenten)

Frank Fransz

Dat klopt maar de achternaam voert hij pas na het huwelijk.Eerst wordt hij Claas Harmens Snijder genoemd.Maar waarom wordt de naam ook in Haarlem gebruikt.Is er een band?

Arend Stevens

De oudste zoon van de snijder Klaas Harmens Ligtendonk(er) ( = verbeterd) heette ook Arent.
Deze is geboren ± 1708 te Hoogeveen en genoemd naar zijn grootvader van moeders kant Arent Hermens de Boer ( = verbeterd
Deze zoon is mogelijk vertrokken naar Haarlem.

1.1. Arent Ligtendonker, geboren ± 1708
hij trouwt op 8 februari 1733 te Haarlem met
Marijtje Isaaks de Groot,

Kind gedoopt te Haarlem:
1. Isaak 02-12-1733 NdG, z.v. Arent Ligtendonker, van Haarlem en Marijtje Isaaks; getuigen Claas Livant en Neeltje Barteld.

Trouwboek Nederduitsch Gereformeerd 1721-1755 te Haarlem [folio 45, image 285]:
(ingeschreven) Den 25 Janùary 1733
Arent Ligtendonker, J: M: van Haarl(em)
woon(ende) op de Burgwal met
Marijtje de Groot J: D: van Haarl(em)
woon(ende) op de Scheepmakersdijk.

(in de marge) Zijn den 8 feb: 1733 alhier getrout.

henk elsinga

Dank je , Henk. Super ontdekking .Dit geeft mij weer een opening.Op zich vermoed ik dat het een scheepsnaam is geweest,maar dat weet ik niet zeker.Ben benieuwd of er ook een verbinding is met Marijtje ligt en donker getrouwd met Lukas van der Fuijk

Arend Stevens

Arent Jans Boer en Helena Lijsbeth Alberts horen volgens mij niet thuis in bovenstaande opstelling.
De verwarring ligt voor de hand, want er waren veel mensen met de naam, Boer, de Boer, de Bour, Boertien, Boerties, etc.

Arent Hermens de Boer en N.N. zijn de juiste personen.
De vrouw N.N. is slechts bekend als de weduwe Arent Harmens.

Zwartsluis als geboorteplaats vervalt dan ook.
Arent Hermens de Boer is waarschijnlijk geboren ± 1655, gewoon in Hoogeveen.
Zijn vader is waarschijnlijk Harmen Tomas de Boer, eerder bekend als Harmen Tomas Serijant.
Die is geboren circa 1615, maar niet in Hoogeveen, want dat bestond toen nog niet.
Hij was Sergeant onder de Heer van Echten en behoorde tot een kleine groep militairen, later kolonisten, die
die we later terug vinden als mede-ondertekenaars van de akte van trouw aan van Echten in 1678.  

henk elsinga

Dank je nogmaals Henk, Dit is even een andere kijk.Vaak worden stambomen te gemakkelijk van mekaar over genomen heb ik door.Claas Hermens Ligtendonker liep bij iedereen vast door de verbranding van het archief van Zuidwolde.En bij de achternaam Boer heb ik ook al vaak verschillen gezien. Zo'n Forum werpt echt zijn vruchten af.Even een frisse kijk en een bonk ervaring waarschijnlijk. Dank je. Nu wil ik nog zien of ik Marijtje kan plaatsen.Maar ben vandaag al veel opgeschoten

Arend Stevens

Mogelijke betekenis van de naam:

Het basiswoord in de naam Ligtendonk = het woord donk.

Een donk is een zandheuvel in een laaggelegen rivierengebied.
Omdat deze heuvels bij een hoge waterstand door de mensen gebruikt werden
als een veilige wijkplaats, werden ze later vaak permanent bewoonde plaatsen.
De verschillende donken kregen vaak samengestelde namen eindigend op -donk.

Diverse gehuchten of dorpen waarvan de naam eindigt op -donk zijn te vinden in België,
maar ook in Zuid-Holland, Brabant en Limburg komen we plaatsen tegen met -donk.

De naam Ligtendonk of Lichtendonk is m.i. ook ontstaan uit het genoemde geografisch begrip.
Afhankelijk van de grootte der locatie spreken we van een adresnaam of een toponiem.

Het Meertensinstituut vermeld bij de naam Lichtendonk ook de naam Lichtenberg.
Het Vorstendom Lichtenberg met de Burg Lichtenberg lag in het Saargebied, maar wel
op grote hoogte. Daar is in het geheel geen sprake van een laaggelegen rivierengebied
met een donk of een woerd. Deze vermelding leidt dan ook niet tot een oplossing.

Iemand die uit Lichtendonk kwam kon men volgens de gewoonte in die dagen een
"Lichtendonker" noemen. Dus net zoals Amsterdammer, Groninger, Berliner, of Bremer.
Dat betekent dat de naam Lichtendonk niet is samengesteld uit de woorden: "Licht en Donker"
Lichtendonk is ook geen naam om op een schip te zetten als scheepsnaam.
Deze naam zou m.i. wel passen op een boerderij of landhuis. 

henk elsinga

Dat was mijn gedachte in eerste instantie ook;

Via de DBNL Naamkunde ontdekte ik zoekende naar de betekenis van Ligtendonk een link met Sint-Oedenrode waar een streek bestaat/bestond met de naam Ligtendonk. Maar ook mensen die Ligtendonk als achternaam gebruiken.

Ioannes en Ioanna  Ligtendonk met een dochter Maria.Maar ook een Petronella Ligtendonk als getuige.

Maar ook het Forum van de Brabantse BHIC wees mij op de Lichtenberg/Lichtendonk verwarring.Zie hieronder.

Bij de geboorte van een dochter noemt Maria Catharina zich Lichtendonc terwijl ze zich daarvoor Lichtenberg noemde.

Maria Catharina van Lichtenberg * 27-11-1682 Maastricht, dochter van Petrus Engelbertus van Lichtenberg en Beatrix Maes.
Ze trouwt op 12-02-1709 Maastricht met Petrus Cuijpers.

~~~Lichtenberg was(is) een fort bij Maastricht~~~

R.K. gehuwd in Sint Catharina / Mathias parochie Maastricht. Bruid van die parochie, bruidegom van parochie in Havert (nu D). Bruidegom op dat moment militair.
Kinderen allen r.k. gedoopt. Passen inderdaad bij dit echtpaar Cupers-Van Lichtenberg.
Bij kind van hen in Roermond in 1711 de naam van de moeder Van Ligtenbergh,
Bij kind in 1714 in Leeuwarden naam van moeder als Van Luchtenbergh.
Bij kind in 1717 in Leeuwarden de moeder als Van Lichtenberg 
In 1719 in Leeuwarden de moeder als Van Lichtenberg
In 1723 in Leeuwarden de moeder als Van Lichtenburg
Alleen bij doop in 1721 in Leeuwarden de moeder als Van Lichtendonc. [ mogelijk vergissing van de pastoor bij noteren van de naam?]

Ook verwachte de BHIC niet dat er een link met Hoogeveen bestond.

Aangezien het achtervoegsel donk in Drenthe eigenlijk niet voorkomt noemde ik de mogelijkheid van een schip of zo mogelijk een rederij.Ben namelijk in een geschrift uit ca.1750 het woord Ligtendonker tegen gekomen als een beschrijving van het moment tussen licht en donker anders gezegd Schemering .Vandaar mijn gedachte.

-Maar nu nog een vraag,je sprak de mogelijkheid uit dat Arent Abrahamsz Ligtendonker getrouwd met Marijtje de Groot(Haarlem)mogelijk de oudste zoon was van Klaas Harms en Wijchertien de Boer.Maar hoe verklaar ik dan het Patroniem Abrahamsz en de moeder (zijn)Neeltje Cornelis Hoedelaan.

-En zou ik Marijtje de Groot dan moeten zien als Marretje Ligt en donker die voor haar tweede huwelijk trouwt met Lukas van der Fuijk.

 

Groeten,Arend

Arend Stevens

Wat de interpretatie van de naam van Claas te Hoogeveen betreft, zijn alle bronnen echt al uitgeput aangaande zijn herkomst voordat hierover gespeculeerd moet worden? Worden hij en zijn vrouw niet vermeld in het lidmatenboek van Hoogeveen 1682-1761 (link), aangezien ze in 1710 uit de lucht lijken te vallen (als de informatie hier bijvoorbeeld juist is). Dat boek lijkt niet online te staan (behalve een transcriptie voor het jaar 1682 waaruit blijkt dat plaatsen van herkomst worden genoemd), maar is daar al van bekend of hij daar ècht niet in staat?

Ik vroeg me ook al met Arend af waarom het vaststaat dat Arent te Haarlem een zoon is van Claas te Hoogeveen. Misschien bevestiging mogelijk uit de doopregisters voor zijn kinderen of anders het doorspitten van lidmatenregisters te Haarlem (online op zoekakten.nl, nogal een klus, dus indien reeds gedaan dan graag melden)? Het is al bekend dat de dochter Johanna van Claas Hermense Ligtendonk te Hoogeveen in Amsterdam in ondertrouw is gegaan in 1742 en dat Claas en zijn vrouw klaarblijkelijk beiden optraden als doopgetuigen te Amsterdam (zie hier), zoals reeds direct opgemerkt door @Frank Fransz en op het Brabants forum. Dus helemaal vreemd zou een zoon in Haarlem niet zijn, dat is zo.

Peter S2

Arent Abrahamsz Ligtendonker (Haarlem) opvarende VOC schip overleden 1736, moeder Neeltje Cornelis Hoedelaan.

Overigens, er was nog een opvarende, ene Abraham Adriaensz Lichtendonker, van Haarlem, getrouwd met Neeltje Andries Mulders, in dienst in 1727 als soldaat en overleden [edit: op 15.11.1730 in het hospitaal te Batavia] (link), [edit:] ook vermeld worden zijn minderjarige kinderen Arent en Marijtje in een aantekening van januari 1733, dus dat zal wel de in 1733 te Haarlem getrouwde Arent en de in de vraag genoemde Marijtje x van der Fuijk zijn. Maar goed, hopelijk is er te Hoogeveen nog meer informatie over de daadwerkelijk gezochte personen.

Peter S2

@ Peter S2 (1e opmerkingen)

-ja, alle mij bekende bronnen zijn echt uitgeput.
-hij wordt niet vermeld in het lidmatenboek.
-zij wordt vermeld in september 1708 met attestatie van Amsterdam (= nauwelijks leesbaar wegens degeneratie inkt).
-als de informatie hier bijvoorbeeld juist is
 neen is niet juist (hier zitten dikke fouten in = knip en plakwerk van diverse bronnen door elkaar).
-transcriptie 1682 heb ik destijds gemaakt (= geleend en gepubliceerd door anderen).
-het staat niet vast dat Arent in Haarlem een zoon is van Klaas Hermens in Hoogeveen,
 ik heb gezegd dat het mogelijk was.

henk elsinga

Heren,In de eerste plaats bedankt voor de moeite.

Ben de herkomst van de achternaam van mijn moeder alleen maar interessanter gaan vinden.Wordt steeds weer verrast.

Als ik in de toekomst iets bijzonders wat deze naam betreft tegen kom zal ik dat zeker melden.

Wat ik in dit opzicht nog wel wil melden is dat Wijgertien (Wiggert Arents) al eerder een kind heeft gekregen , DTOB, boek 16 (doopboek, 1630-1668), pagina 031 Femmegje gedoopt op 01-11-1709 te Hoogeveen Vader, Adam Jans (waarschijnlijk uit Zuidwolde)

Groeten,

Arend.

Arend Stevens


Wat ik in dit opzicht nog wel wil melden is dat Wijgertien (Wiggert Arents) al eerder een kind heeft gekregen , DTOB, boek 16 (doopboek, 1630-1668), pagina 031 Femmegje gedoopt op 01-11-1709 te Hoogeveen Vader, Adam Jans (waarschijnlijk uit Zuidwolde)

"Adam Jans" is van het vorige blad en staat niet als vader van deze Femmetje vermeld. LINK (zoom in linksonder en sla  blad terug)
Edit: de naam van de vader die er wèl staat begint mogelijk met "Kl"...

Peter S2Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!