stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » Familie Douma


Profiel afbeelding

Zijn er nog meer familieleden Douma die afstammen van de Douma's genoemd in het stamboek v.d Friese Adel ?

(stamvader : Lolle van Ockinga ,1270)

Ik denk er wel van af te stammen, maar helemaal zeker is het niet

 


 

J.H.Douma

Ik neem aan dat het om dit geslacht gaat? http://digicollectie.tresoar.nl/item.php?object=198&item=117

JP Ouweltjes

Bedankt

Ja dat is het geslacht waarvan ik zou familie kunnen zijn?

Ik heb de stamboom van dhr Wiersma overgenomen, maar hoe het in dit boek staat de stamboom heb ik nog niet bekeken

Er zou een teth douwesdr Douwama (1535-1620) die naar mijn persoon zou gaan, alleen komt die persoon niet voor bij Wiersma, maar wel bij dhr Jellema hier op het genealogieforum  

Via dhr Wiersma is bij  Douwe epes van Douma (1535)&Anna.. zouden 3 kinderen afstammen, maar vgls dhr Jellema zijn het 4 kinderen 

J.H.Douma

Zou het niet verstandig zijn om eerst vast te stellen of u van dit geslacht afstamt alvorens op zoek te gaan naar andere afstammelingen. Of maakt dat u niets uit?

JP Ouweltjes

Daar ben ik nu mee bezig om te kijken of ik hiervan afstam van dit geslacht  
 

J.H.Douma

Via het profiel van de vraagsteller beland ik bij de door hem opgezette kwartierstaat hier. De naam Douma is door voorouder Popke Douwes in 1811 aangenomen te Metslawier, link. Ik weet zeer weinig van naamsaannemingen, i.t.t. veel SF leden, en kan alleen suggereren dat als hij de naam Douma reeds droeg, hij deze niet hoefde aan te nemen?

Peter S2

Bedankt!

Teth) Douwes (Douma) in de stamboom zie  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-douma/I207.php

Zou na de Friese adelijke douma's moeten leiden?

In geneanet heb ik die stamboom wel ingevuld en een verbinding gelegd naar de de Friese adlijke douma's

Deze verbinding is onduidelijk...

Er van uitgaand dat van Teth douwes (Douma) ..de naam douma naar mijn persoon gaat is al een eerste stap

 

De verbinding hieronder

 

- Douwe epes van Douma (1502-1535)&Anna Ottosdr Albada  (klopt volgens stamboek friese adel )

            |

-Teth Douwesdr Douwama (1535-1620)  ( de verbinding ?  )

-Douwe Douma (1575) ( de verbinding ?)

            |

-Tet Douwes Douma& Binnert Hayes Algera(1599-1657 (1603-1653) ( mijn stamboom .aannemend dat dit klopt

 

 


 

J.H.Douma

Er staat alleen maar vast dat in 1811 Popke Douwes als achternaam Douma aannam, en dat hij daar lang de enige niet mee was. De meest eenvoudige verklaring voor die keuze lijkt me dat dit een omsmelting van een patroniem "Douwes" is, er staat immers vast dat hij in die akte van naamsaanneming Popke Douwes heette - als er al een verklaring moet zijn op basis van afstamming of eigen naam voor de keuze van een achternaam. Het gebruik van de naam Douma door hem en zijn nakomelingen is geen reden om te gaan zoeken naar een connectie tussen de voorouders van Popke en de oude familie Douma. Welke reden zou er dan wel zijn om dit verband te zoeken?

Peter S2

Ook ik maak uit de kwartierstaat op dat er van afstamming van Popke Douwes in mannelijke lijn van de adellijke familie Douma geen sprake is. 

Wat dan -volgens mij- rest is de vraag: behoorde Teth Douwes, die gehuwd was met Binnert Haijes, wél tot het adellijke geslacht Douma. Dat zou een aardige aanvulling zijn voor de kwartierstaat.

JP Ouweltjes

Er van uitgaand dat van Teth douwes (Douma) ..de naam douma naar mijn persoon gaat is al een eerste stap


Een zinvoller en logischer eerste stap lijkt mij een kritische blik op latere gegevens.
Het lijkt dat er al bij Douwe Clases Wytses sprake was van "Er van uitgaand dat".

Waaruit is op te maken (lees : blijkt), dat Douwe Clases Wytzes een zoon was van Wijtze Douwes en Sjoertje Harmens ?

De Tjerk Clases Wytzes Sjoerdinga die op 05-03-1825, ca. 73 jaar oud, overleed, was in ieder geval geen zoon van hen. Hij was een zoon van Wytze Douwes en Sjoerdtje Klazes.
Ook de Grietje Clases Wytzes die op 09-10-1843, 89 jaar oud, overleed, was geen dochter van hen. Zij was een dochter van Wytze Tjerks en Sjoerdje Douwes.

Willem Hak

Had zelf ook gezien dat Popke Douwes een Douma achternaam had aangenomen ( was verplicht in 1811 geworden toch..)

familienaam popke douma ( werd 57 jaar) uit metaslawier neemt de naam douma aan (naamaangeving verplichting)voor hem en zijn kinderen harrot(5),douwe(3) en eeltje(1)

------------------------------------

Popke Douwes Douma zijn vader : Douwe Wytzes Douma  (getrouwd met Antje popkes Vriesema

http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/08-124.html

J.H.Douma

Aiaiai, dit is niet goed inderdaad. Ik vraag me af: wat klopt er dan nog wel? En heeft het zin om hier energie in te steken?

JP Ouweltjes

Er is geen direkte voorouder van mijn persoon in manlijke lijn naar het adelijk geslacht Douma 
Dhr Jellema die deze verbinding heeft opgenomen  heb ik ook gevraagd hoe dit zit, maar nog niets vernomen

-Teth Douwesdr Douwama (1535-1620)  ( de verbinding ?  )

-Douwe Douma (1575) ( de verbinding ?)

Wat dan -volgens mij- rest is de vraag: behoorde Teth Douwes, die gehuwd was met Binnert Haijes, wél tot het adellijke geslacht Douma. Dat zou een aardige aanvulling zijn voor de kwartierstaat.

Dat duidelijk zien te krijgen!

J.H.Douma

Had inmiddels al eerder een correctie gemaakt in de boom dat antje popke vriesema niet als man Douwe Clasez heeft gehad, maar Douwe wytzes(douma)

http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/08-124.html

Zal dit corrigeren..

J.H.Douma


Ik denk dat u er goed aan doet om eerst de gegevens van anderen te verifieren voordat u ze op het internet plaatst. 

JP OuweltjesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!