stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Het blijft onduidelijk allemaal

De stamboom tot Douwe Clases @Tetje hayes naar mijn persoon is nog niet met 100 % bronnen onderbouwd, maar lijkt wel te kloppen.

De verbindingspersonen naar de adelijke douma's is ook vaag

De stamboom v d adelijke douma's klopt dan wel en ergens word er een persoon aangehangen (teth douwesdr douwama 1535-1620) door Jellema en deze zou naar mijn persoon moeten leiden?

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I9643.php

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I9753.php

Zij is overleden op 14 december 1620 in Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands, zij was toen 85 jaar oud.

genoemd 1589, erfdochter
 

Kortom .. er is hier meer onderzoek voor nodig

--------------------------------------------------------------

Bedankt iedereen voor het meehelpen! en mochten er nog verdere aanwijzingen zijn dan verneem ik dit wel
De stamboom op genealogieonline is bijgewerkt 

J.H.Douma

Kinderen van Douwe Wijtses (Wijtzes) en Antje Popkes (gegevens te vinden via allefriezen.nl):

 1. Sjoertje, geb. Oosternijkerk 24.7.1774, ged. ald. (nederd. geref.) 7.8.1774
 2. Popke, geb. Metslawier 10.4.1777, ged. Niawier (nederd. geref.) 4.5.1777
 3. Klaas, geb. Wetsens 6.11.1779, ged. ald. (nederd. geref.) 2.1.1780
 4. Froukje, geb. Wetsens 8.4.1782, ged. ald. (nederd. geref.) 28.4.1782
 5. Wijtse, Oosternijkerk 10.11.1785, ged. ald. (nederd. geref.) 18.12.1785
 6. Froukje, geb. Paesens 16.3.1801, ged. ald. (nederd. geref.) 5.4.1801

Aangifte Achtkarspelen 26.8.1835: Antje Popkes Vriesema, 83 jaar, geboren en wonende Optwijzel [=Twijzel], overleden 25.8.1835, weduwe van Douwe Wijtzes, dochter van Popke Popkes en Froukjen Hendriks beide overleden. De ouders van Antje heten hier dus anders dan u aangeeft.

Douwe Wijtzes zou reeds omstreeks het jaar 1805 zijn overleden [link] en niet in 1835 zoals u aangeeft. Hij heeft de familienaam Douma nooit gedragen.

JP Ouweltjes

Heb getracht de doop van Popke te traceren in het doopregister van Niawier [link] maar ben daar niet in geslaagd. Dus of ik zoek niet goed, of de gegevens op allefriezen zijn onjuist.

Edit: registratie is terug te vinden in het doopregister van Metslawier: link

JP Ouweltjes

Ik betwijfel of de ouders van Antje Popkes Vriesema zoals die zijn vermeld in het overlijdensregister kloppen.

Het enige Popke/Froukje echtpaar dat voorkomt in Twijzel e.o. is Popke Martens, gehuwd met Froukje Binnes. 

Hun kinderen (allefriezen):

 1. Marten, ged. Twijzel/Kooten (nederd. geref.) 29.6.1749
 2. Antje, ged. ald. (nederd. geref.) 13.2.1752
 3. Binne, ged. ald. (nederd. geref.) 6.10.1754
 4. Roel, ged. ald. (nederd. geref.) 6.4.1760
 5. Hendrik, ged. ald. (nederd. geref.) 25.9.1763
 6. Wytske, ged. ald. (nederd. geref.) 30.11.1766
 7. Popke, ged. ald. (nederd. geref.) 2.4.1769

Ik denk dat dit toch wel het juiste echtpaar zal zijn, ook gezien de doopdatum van dochter Antje.

Ik ben vader Popke nergens tegengekomen met de naam Vriesema of soortgelijk. Dus ik zou hem ook niet met deze familienaam in de kwartierstaat vermelden.

JP Ouweltjes

Bedankt!

Dit zou wel moeten kloppen http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/08-124.html

dv =doopvader? Popke popkes en Froukje hendriks

J.H.Douma

Dat controleren van bronnen dat is nu eigenlijk aan de orde en in het bevolkingsregister vanaf 1811 was het verplicht de registratie
Natuurlijk daar ben ik zo begonnen want mijn bekende douma familie kwam uit Groningen en heb naar de gegevens gezocht in de Friese en groningse bevolkingsregisters  

Wat ervoor genoteerd werd voor 1811 daar moet ik nu nagaan.

Ik vraag me af of er een verdere  Douma familie te vinden is die afstammen van de Friese adeltak, zoniet ? 

Verder is er niets mis mee om links en rechts gegevens over te nemen, maar dan wel van iemand die er serieus mee bezig is en ik heb zo een aantal bronnen

J.H.Douma

Ik heb eerlijk gezegd grote twijfels bij de opgevoerde ouders van Douwe Wijtzes. Het stel kom ik niet tegen op allefriezen.nl. Ook lijkt het mij vreemd dat Douwe een broer Tjerk Clazes en een zuster Grietje Clazes zou hebben gehad.

JP Ouweltjes

U vermeldt een huwelijk van Wijtse Douwes met Sjoertje Sicces, waarvan u veronderstelt dat het de ouders zijn van Douwe Wijtses, voltrokken te Paesens op 8.5.1725.

Hier een link naar de akte, waaruit blijkt dat het om een Sjoertje Harmens ging: link

Uit dat huwelijk:

 1. Jan, geb. Nes, ged. Paesens (nederd. geref.) 23.1.1729

Deze Wytse was visser van beroep, als zodanig vermeld in het jaar 1749 te Nes.

 

Verder een echtpaar Wytse (Wietse) Douwes gehuwd met Sjoertje Sicces, die kinderen laat dopen te Niawier/Oosternijkerk:

 1. Antje, ged. Niawier (nederd. geref.) 2.4.1747
 2. Douwe, ged. Oosternijkerk (nederd. geref.) 27.7.1749
 3. Tierk, ged. ald. (nederd. geref.) 30.4.1752
 4. Grietje, ged. ald. (nederd. geref.) 27.4.1755
 5. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 19.3.1758
 6. Gertje, ged. ald. (nederd. geref.) 30.9.1759
 7. Geertje, ged. ald. (nederd. geref.) 7.2.1762
 8. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 25.11.1764
 9. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 22.11.1767

Niet bij alle dopen wordt de moeder vermeld.

Deze Wytse was arbeider van beroep, als zodanig vermeld in het jaar 1749 te Nijkerk.

JP Ouweltjes

Ik vermoed dat Douwe Wytzes inderdaad een zoon is van Wytze Douwes vermeld te Niawier/Oosternijkerk. De moeder zal dan wel Sjoertje Sicces geweest zijn, gezien de naam van het eerste kind van Douwe.

Maar verder terug dan dat zou ik niet durven gaan; het lijkt me welhaast onmogelijk dat Wyzte Douwes, die voor het eerst een kind laat dopen in het jaar 1747, een zoon zou zijn van Douwe Clazes die wordt verondersteld in 1662 geboren te zijn.

JP Ouweltjes

Meer gegevens over Sjoertje Sicces : via een smart match

Sjoertje Sicces 

Geboorte Naiwier, (1705) Oostdongeradeel, Frysland, Nederland.

Overlijden Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Frysland, Nederland.

Echtgenoot Wytse Douwes Douma

Zoon Douwe Wytzes

J.H.Douma

Ook lijkt het mij vreemd dat Douwe een broer Tjerk Clazes en een zuster Grietje Clazes zou hebben gehad.Dat is geknoei door vraagsteller met patroniemen. Het moet zijn Douwe Wytzes, Tjerk Wytzes en Grietje Wytzes.

Een (of meerdere ?) Wytze Douwes (geen moeder(s) vermeld) liet(en) te Oosternijkerk dopen :
Douwe 27-07-1749
Tjerk 30-04-1752
Grietje 27-04-1755
Klaas 19-03-1758
Gertje 30-09-1759
Geertje 07-02-1762
Klaas 25-11-1764
Klaas 22-11-1767

Douwe, Tjerk en Grietje lieten alle drie een dochter Sjoertje (Schuttie) dopen.

 

Bedankt heb dat gecorrigeerd ..kon ook niet Clazes

Ik ben gefocust op Wijtze Douwes, maar alle kinderen van hem is ook familie en worden opgenomen  

Een originele bron over over Wijtze Douwes& Sjoertje Sicces zou misschien iets zeggen over de ouders van Wijtze Douwes? 

J.H.Douma

Ik vermoed dat Douwe Wytzes inderdaad een zoon is van Wytze Douwes vermeld te Niawier/Oosternijkerk. De moeder zal dan wel Sjoertje Sicces geweest zijn, gezien de naam van het eerste kind van Douwe.

Maar verder terug dan dat zou ik niet durven gaan; het lijkt me welhaast onmogelijk dat Wyzte Douwes, die voor het eerst een kind laat dopen in het jaar 1747, een zoon zou zijn van Douwe Clazes die wordt verondersteld in 1662 geboren te zijn.

Douwe Clazes geboren in 1662 krijgt een zoon Wytze Douwes in 1699... Douwe Clazes  is dan 37 ..dat is een leeftijd waarop je nog een kind zou kunnen verwekken.
Wytze Douwes zoon van Douwe Clazes  is dan 48 jaar en verwekt zijn 1e kind ..en er volgen nog meer kinderen

Welhaast onmogelijk lijkt me dit niet.

J.H.Douma

Toch laat ik het hierbij. Veel succes met uw onderzoek.

En laat u niet teveel leiden door wat anderen beweren. Hoe betrouwbaar het ook mag lijken, er zal toch echt bewijs moet worden geleverd aan de hand van authentieke bronnen.

JP Ouweltjes

Bedankt !

Ik heb hier een bewijs in de database: Alle friezen Bron: DTB trouwen

 

Douwe Claasses  bruidegom 26-8-1693 te wonend Bergum  getrouwd met Tettie Hayes wonend te Bergum

 

Bronvermelding

Trouwregister Hervormde gemeente Bergum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 704, aktenummer 674

Gemeente: Tietjerksteradeel

Periode: 1679-1811

-------------------------------------------------------------------

Er is een Douwe Klaases ( niet Douwe Claasses vgls trouwregister hierboven) die op 30-4-1699 een zoon Wytze doopt op 30-4-1699 volgens de database Alle friezen

Die Douwe Klaases heeft meerdere kinderen gedoopt....zou deze persoon met Tettie Hayes getrouwd geweest zijn ? 

J.H.Douma


Maar dat is toch geen bewijs?

JP OuweltjesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!