stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Bedankt @Willem Hak voor het onderzoek..had verzuimd de stamboom te actualiseren..sorry ...heb inmiddels een update gedaan op genealogieonline 

 

Ja, ik zal nu alles corrigeren  op genealogieonline en uw opmerking blijft staan, want heb het idee dat er wel een bestaande afstamming is naar mijn persoon vanaf binnert haijes(algera )(1599-1657) en Teth Douwes algera (geboren douma)(1603-16570

opm: ging eigenlijk de hele tijd al vanuit, maar had al een correctie gemaakt alleen nog niet in de boom te zien 

De vraag inderdaad is dan nu of Teth Douwes algera (geboren douma)(1603-16570 tot dit adelijke geslacht behoort?

Wat dan -volgens mij- rest is de vraag: behoorde Teth Douwes, die gehuwd was met Binnert Haijes, wél tot het adellijke geslacht Douma. Dat zou een aardige aanvulling zijn voor de kwartierstaat.

J.H.Douma

Het blijft onduidelijk allemaal

De stamboom tot Douwe Clases @Tetje hayes naar mijn persoon is nog niet met 100 % bronnen onderbouwd, maar lijkt wel te kloppen.

De verbindingspersonen naar de adelijke douma's is ook vaag

De stamboom v d adelijke douma's klopt dan wel en ergens word er een persoon aangehangen (teth douwesdr douwama 1535-1620) door Jellema en deze zou naar mijn persoon moeten leiden?

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I9643.php

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I9753.php

Zij is overleden op 14 december 1620 in Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands, zij was toen 85 jaar oud.

genoemd 1589, erfdochter
 

Kortom .. er is hier meer onderzoek voor nodig

--------------------------------------------------------------

Bedankt iedereen voor het meehelpen! en mochten er nog verdere aanwijzingen zijn dan verneem ik dit wel
De stamboom op genealogieonline is bijgewerkt 

J.H.Douma

Kinderen van Douwe Wijtses (Wijtzes) en Antje Popkes (gegevens te vinden via allefriezen.nl):

 1. Sjoertje, geb. Oosternijkerk 24.7.1774, ged. ald. (nederd. geref.) 7.8.1774
 2. Popke, geb. Metslawier 10.4.1777, ged. Niawier (nederd. geref.) 4.5.1777
 3. Klaas, geb. Wetsens 6.11.1779, ged. ald. (nederd. geref.) 2.1.1780
 4. Froukje, geb. Wetsens 8.4.1782, ged. ald. (nederd. geref.) 28.4.1782
 5. Wijtse, Oosternijkerk 10.11.1785, ged. ald. (nederd. geref.) 18.12.1785
 6. Froukje, geb. Paesens 16.3.1801, ged. ald. (nederd. geref.) 5.4.1801

Aangifte Achtkarspelen 26.8.1835: Antje Popkes Vriesema, 83 jaar, geboren en wonende Optwijzel [=Twijzel], overleden 25.8.1835, weduwe van Douwe Wijtzes, dochter van Popke Popkes en Froukjen Hendriks beide overleden. De ouders van Antje heten hier dus anders dan u aangeeft.

Douwe Wijtzes zou reeds omstreeks het jaar 1805 zijn overleden [link] en niet in 1835 zoals u aangeeft. Hij heeft de familienaam Douma nooit gedragen.

JP Ouweltjes

Heb getracht de doop van Popke te traceren in het doopregister van Niawier [link] maar ben daar niet in geslaagd. Dus of ik zoek niet goed, of de gegevens op allefriezen zijn onjuist.

Edit: registratie is terug te vinden in het doopregister van Metslawier: link

JP Ouweltjes

Ik betwijfel of de ouders van Antje Popkes Vriesema zoals die zijn vermeld in het overlijdensregister kloppen.

Het enige Popke/Froukje echtpaar dat voorkomt in Twijzel e.o. is Popke Martens, gehuwd met Froukje Binnes. 

Hun kinderen (allefriezen):

 1. Marten, ged. Twijzel/Kooten (nederd. geref.) 29.6.1749
 2. Antje, ged. ald. (nederd. geref.) 13.2.1752
 3. Binne, ged. ald. (nederd. geref.) 6.10.1754
 4. Roel, ged. ald. (nederd. geref.) 6.4.1760
 5. Hendrik, ged. ald. (nederd. geref.) 25.9.1763
 6. Wytske, ged. ald. (nederd. geref.) 30.11.1766
 7. Popke, ged. ald. (nederd. geref.) 2.4.1769

Ik denk dat dit toch wel het juiste echtpaar zal zijn, ook gezien de doopdatum van dochter Antje.

Ik ben vader Popke nergens tegengekomen met de naam Vriesema of soortgelijk. Dus ik zou hem ook niet met deze familienaam in de kwartierstaat vermelden.

JP Ouweltjes

Bedankt!

Dit zou wel moeten kloppen http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/08-124.html

dv =doopvader? Popke popkes en Froukje hendriks

J.H.Douma

Dit zou wel moeten kloppen http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/08-124.html


Heb je dan nog niets zelf gecontroleerd van wat je links en rechts allemaal hebt overgenomen ?

Willem Hak

dv =doopvader?


dochter  van

Willem Hak

Dat controleren van bronnen dat is nu eigenlijk aan de orde en in het bevolkingsregister vanaf 1811 was het verplicht de registratie
Natuurlijk daar ben ik zo begonnen want mijn bekende douma familie kwam uit Groningen en heb naar de gegevens gezocht in de Friese en groningse bevolkingsregisters  

Wat ervoor genoteerd werd voor 1811 daar moet ik nu nagaan.

Ik vraag me af of er een verdere  Douma familie te vinden is die afstammen van de Friese adeltak, zoniet ? 

Verder is er niets mis mee om links en rechts gegevens over te nemen, maar dan wel van iemand die er serieus mee bezig is en ik heb zo een aantal bronnen

J.H.Douma

Ik heb eerlijk gezegd grote twijfels bij de opgevoerde ouders van Douwe Wijtzes. Het stel kom ik niet tegen op allefriezen.nl. Ook lijkt het mij vreemd dat Douwe een broer Tjerk Clazes en een zuster Grietje Clazes zou hebben gehad.

JP Ouweltjes

U vermeldt een huwelijk van Wijtse Douwes met Sjoertje Sicces, waarvan u veronderstelt dat het de ouders zijn van Douwe Wijtses, voltrokken te Paesens op 8.5.1725.

Hier een link naar de akte, waaruit blijkt dat het om een Sjoertje Harmens ging: link

Uit dat huwelijk:

 1. Jan, geb. Nes, ged. Paesens (nederd. geref.) 23.1.1729

Deze Wytse was visser van beroep, als zodanig vermeld in het jaar 1749 te Nes.

 

Verder een echtpaar Wytse (Wietse) Douwes gehuwd met Sjoertje Sicces, die kinderen laat dopen te Niawier/Oosternijkerk:

 1. Antje, ged. Niawier (nederd. geref.) 2.4.1747
 2. Douwe, ged. Oosternijkerk (nederd. geref.) 27.7.1749
 3. Tierk, ged. ald. (nederd. geref.) 30.4.1752
 4. Grietje, ged. ald. (nederd. geref.) 27.4.1755
 5. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 19.3.1758
 6. Gertje, ged. ald. (nederd. geref.) 30.9.1759
 7. Geertje, ged. ald. (nederd. geref.) 7.2.1762
 8. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 25.11.1764
 9. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 22.11.1767

Niet bij alle dopen wordt de moeder vermeld.

Deze Wytse was arbeider van beroep, als zodanig vermeld in het jaar 1749 te Nijkerk.

JP Ouweltjes

Ook lijkt het mij vreemd dat Douwe een broer Tjerk Clazes en een zuster Grietje Clazes zou hebben gehad.Dat is geknoei door vraagsteller met patroniemen. Het moet zijn Douwe Wytzes, Tjerk Wytzes en Grietje Wytzes.

Een (of meerdere ?) Wytze Douwes (geen moeder(s) vermeld) liet(en) te Oosternijkerk dopen :
Douwe 27-07-1749
Tjerk 30-04-1752
Grietje 27-04-1755
Klaas 19-03-1758
Gertje 30-09-1759
Geertje 07-02-1762
Klaas 25-11-1764
Klaas 22-11-1767

Douwe, Tjerk en Grietje lieten alle drie een dochter Sjoertje (Schuttie) dopen.

Willem Hak

U vermeldt een huwelijk van Wijtse Douwes met Sjoertje Sicces


Met de "update" van de publicatie vanmorgen is chaos alleen maar erger geworden.

Willem Hak

Ik vermoed dat Douwe Wytzes inderdaad een zoon is van Wytze Douwes vermeld te Niawier/Oosternijkerk. De moeder zal dan wel Sjoertje Sicces geweest zijn, gezien de naam van het eerste kind van Douwe.

Maar verder terug dan dat zou ik niet durven gaan; het lijkt me welhaast onmogelijk dat Wyzte Douwes, die voor het eerst een kind laat dopen in het jaar 1747, een zoon zou zijn van Douwe Clazes die wordt verondersteld in 1662 geboren te zijn.

JP Ouweltjes


Meer gegevens over Sjoertje Sicces : via een smart match

Sjoertje Sicces 

Geboorte Naiwier, (1705) Oostdongeradeel, Frysland, Nederland.

Overlijden Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Frysland, Nederland.

Echtgenoot Wytse Douwes Douma

Zoon Douwe Wytzes

J.H.DoumaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!