stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Deze vermelding uit 1612 is wel een stuk eerder dan de periode waar het nu om gaat. Ik denk dat het weinig zin heeft om daar nu verder in te duiken.

Zoeken na 1731 heeft wel zin. Houd er rekening mee was dat Douwes geen achternaam was maar een patroniem. Mogelijk droegen familieleden wel de achternaam Sjoerdema/Sjordema, zoals dat bij Wytse het geval was.

JP Ouweltjes

Zoeken na 1731 heeft wel zin. Houd er rekening mee was dat Douwes geen achternaam was maar een patroniem. Mogelijk droegen familieleden wel de achternaam Sjoerdema/Sjordema, zoals dat bij Wytse het geval was.

Even op een rijtje zetten:

Wytswe (wietse) Douwes (1725?)& sjoertje sicces  ..hebben 9 kinderen

Dus Wytze Douwes Vader zijn voornaam zou Douwe zijn, maar de achternaam is onbekend 
Er is een dochter van Douwe Wytses (1749) die Sjoerdtje heet en er is een zoon Klaas..dit zouden de achternaam van hun opa kunnen zijn dan ?

Dus de vader van Wytse Douwes zou  Douwe Sjoerdsma/ Sjordema of Douwe Claesses kunnen heten
Of Douwe Douwes   ?  
Douwe Wytse zou een herhaling zijn van een kleinzoon naam Douwe Wytses (1749)

Er is ook nog een zoon tierck (tjerk) van wytse Douwes, dus opa naam: Douwe Tjerks

Heb al op alle friezen database gewoon op Douwe als voornaam gekeken en dan op jaartal maar niets gevonden nog 

J.H.Douma

Het zou allemaal kunnen maar misschien ook niet.

Tot nu toe hebben we alleen een Douwe Tjerks gevonden die te Oosternijkerk woonde.. 

Omstreeks 1740 deze vermelding in het weesboek Oostdongeradeel:

Boek 63 – Bl. 1079 - ?
Inventaris van de losse goederen ten sterfhuijse van Douwe Tjerks tot Nijkerk bevonden:
Een halve snikke, 1 coe, 1 kalff

JP Ouweltjes

Douwe Tjerks overleden omstreeks 1740 in Nijkerk , zou de vader van Wytse Douwes ( 1725?) geweest kunnen zijn en genoemd is de 2e zoon van Wyste Douwe die Tjerk Wytzes heette
Waarom niet de 1e zoon van Wytse Douwes naar zijn opa genoemd ?..hij vond zijn eigen naam belangrijker voor zijn 1e zoon?

DTB voor 1745 zijn er niet meer voor Nijkerk, dat weesboek vermelding van Douwe Tjerks geeft niet veel info over zijn familie
Zijn dit de volledig gegevens te vinden in het weesboek?..wie kreeg zijn nalatenschap
Zijn vrouw, kinderen ? , vernoeming van kinderen van Wytse Douwes naar ooms, tantes , grootouders? 
Opm: wat zou een halve snikke zijn ?  
Proclamatieboek inkijken voor een huwelijksafkondiging/voltrekking en ondertrouw voor Douwe tjerks?

J.H.Douma

Er is ook geen zoon Sicce. Misschien zijn er wel kinderen geboren eerder dan wanneer het doopboek begint. Maar misschien ook niet, en volgde dit stel de vernoemingsgebruiken simpelweg niet.

JP Ouweltjes

Een snikke was een boot. Dus het zou interessant zijn te achterhalen wie de andere helft bezat.

JP Ouweltjes

-

JP Ouweltjes

Waarom niet de 1e zoon van Wytse Douwes naar zijn opa genoemd ?..hij vond zijn eigen naam belangrijker voor zijn 1e zoon?

De oudste zoon uit het rijtje van 9 kinderen van Wytse Douwes had de naam Douwe, die dus naar Wytse's vader is vernoemd.

JP Ouweltjes

Ja, klopt inderdaad dat de  oudste zoon van Douwe Wytzes is vernoemd naar zijn opa !, dus dat is weer een aanwijzing.
Douwes is een patroniem van Douwe en word niet andersom afgeleid van Douwes naar Douwe, maar van Douwe naar Douwes.  

Die verwijzing naar Douwe Tjerks in het weesboek is gebaseerd op een uittreksel gemaakt door de historisch vereniging oost-friesland

Bleven er na het overlijden van de ouders minderjarige wezen over dan werden er door het nedergerecht voogden aangewezen, waarvan nota werd gemaakt in het autorisatieboek; van Oostdongeradeel zijn ze van 1614-1810 aanwezig en van de jaren 1656-1810 heeft de FAF indexen gemaakt.
De benoemde voogden waren aanwezig wanneer door het gerecht een inventaris (later opgenomen in het weesboek) opgemaakt werd na het overlijden van de ouders. Ook als één van de ouders overleed, werd een inventaris opgemaakt om het moeders- of vadersaandeel van de kinderen te bepalen, zeker wanneer de andere ouder wilde hertrouwen. Naast de namen van de ouders, de kinderen (en hun leeftijd!) en de voogden (meestal een oom van moeders- of vaderskant) vindt men ook eventueel de tweede echtgenoot en de woonplaatsen vermeld. Van Oostdongeradeel zijn deze ‘weesboeken’ bewaard gebleven van 1582-1810 in maar liefst 35 delen.
U wordt al een heel eind op weg geholpen met de Uittreksels van de Weesboeken Oostdongeradeel van 1691 tot 1810

Mogelijk dat in het originele weesboek meer gegevens te vinden zijn over de gezinssamenstelling van Douwe tjerks ?

In de namenlijst van het weesboek staat : v = vader

63 1079 1739-13 mei-na Oosternijkerk Douwe Tjerks-v

 


 

J.H.Douma

Een snikke was een trekschuit : wat is de 17 eeuws naam geweest in het Fries om deze naam in een proclamatieboek zien te staan?

Kijken in de proclamatieboeken wat Douwe tjerks gekocht/verkocht heeft ?

Index toponiemen Proclamatieboeken Oostdongeradeel 1707-1731  (gaat tot 1731)

De historische vereniging Oost  Friesland gaat tot 1731 ( niks gevonden over Douwe tjerks in dit tijdvak). 
In 1740 overleden, (zijn zoon Wytze Douwes(1725? geboren) ..geboorte jaartal van Douwe Tjerks?

J.H.Douma

We zijn bezig te onderzoeken of Douwe Tjerks een vader is van Wytse Douwes
Via de historische vereniging NO Friesland zijn weer nieuwe gegevens gevonden in de weesboeken
Ik zie nog wel Douwe Tjerks staan ( de foto's  zijn van slechte kwaliteit volgens de maker, van de micro fiches genomen, dus mogelijk dat er betere komen?)  

Verder zijn er ook mogelijke voorouders van sjoertje sicces(1725?) de vrouw van Wytse Douwes in beeld gekomen.

Sjoertje haar ouders Grytie goslings& Sikke Sjoerds

Grytie Goslings haar ouders => Gosling Ynses(Inses) (1654) &grietje pyters(pieters)
Opm: grytie goslings haar naam is gevormd uit de voornamen van ouders : aanwijzing ?

De ouders van Grytie Goslings haar vader => Inse Goslings&Luyt Douwes

Sikke Sjoerds& Grytie Goslings zijn te vinden op alle friezen..haar ouders nog te bewijzen en ook haar vaders ouders, maar heb hier ook informatie over gekregen via de historische vereniging

 

   

J.H.Douma

Nou dat is inderdaad prima te lezen ;-)

01 Inventaris van de losse goederen
02 als die ten sterffhuijse van Douwe
03 Tjierks tot Nikerk sijn bevonden
04 gemaakt ten overstaan van de
05 ? Botma als commissaris
06 
07 Een halve snikke met sijn toebeho-
08 ren
09 Een coe
10 Een kalff
11 Een parzeel hooij in huijs
12 Een parthij cooren op de zonder
13
14 in de voorcamer bevonden
15 
16 agtien kammen
17 seeven klapmutsen
18 vijf kantkappen
19 een half dozijn ?
20 twee bierglazen
21 een blikken tee keetel
22 twee paar gordijnen met rabatten
23 twee bedden met peulen nog een
24 Seeven bedkussens
25 vier deekens
26 Een strijk ijser
27 Een leepelbord met 10 lepels
28 Een kinderbed
29 een spiegel
30 een ?
31 een kleerborsel
32 Een wieg met een wiegebank
33 Een kleine bank

JP Ouweltjes

Bedankt!.

Dit is wel  de beste van 3 foto's en de andere 2 is 1 ws niet te lezen en een andere nog wel?

Levert geen info over de erfgenamen op, maar Douwe tjerks was geen vrijgezel zo lezen wat er in huis stond

J.H.Douma

01 in het buithuijs
02 Een koperen pot
03 drie tijnen
04 een tijnbank
05 een boudsloop?
06 een karne
07 twee tobben
08 een kiste
09 twee paar schoen
10 een rokje
11 aan leggend geld bevonden neegen
12 en dartige carolus vier ?
13 een schrijfboek
14 een tinnen ? mengel
15 wat daags schuttelgoed
/
01 een kandelaar
02 ses stoelen
03 een schekken?
04 een schoorstien klem?
05 een kettingh
06 een tange
07 vier glasgordijnen nog een
08 een hangijser
09 agt manshemden nog twee
10 een lapke nieuw doek
11 elff lakens nog twee
12 een mans rok
13 een broek
14 twee hoeden
15 een broek
16 twee hemdrokken
17 twee geknipte hembden
18 een pakie vlas
19 een pakie geerst
20 een bijbel met zilveren haken
21 ses sloopen
22 vier silverknopen met haakie
23 twee beuldoeken
24 vijf oude broeken
25 twee dassen
26 twee kasten
27 twee ijseren potten

JP Ouweltjes


Wat knap vertaald!

Er is nog een andere informatie naar boven gekomen en alles gemakkelijker maakt zo te zien?

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I144106.php

Ga je naar Douwe Wytzes (Sjoerdinga) Douma die dezelde persoon is als de mij bekende Douwe Wytzes & Antje Popke Vriesema 

Popke Douwes Douma gaat naar mijn persoon
Douwe wytses heet ook Sjoerdinga en Douma ..geleefd voor 1811 dus een naamsverandering ?
Hoe komt hij hier aan de naam Douma?

In hoeverre dit waar is ?

J.H.Douma
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!