stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Uitgaan van de bewezen voorouders dat is de basis en zo verder ..Jellema kan hoogtens een zoekrichting zijn. 
Sjoertje Sicces en daarna haar ouders waren aangetoond dacht ik om ook die tak te onderzoeken.

J.H.Douma

vries

Anne bedankt voor de info !: heb het idee dat dit een andere Grytie Goslings  is..of ze is voor de 2e keer getrouwd ?

 

Ik zal de bronnen bewaren ...Sikke Sjoerds is dan getrouwd met Grytie Goslings

Dit zou een goede kandidaat zijn (op allefriezen)

Doopboek Herv. gem. Nes en Wierum

Bron: DTB Dopen

Soort registratie: DTB inschrijving doop

Aktedatum: 04-08-1726

Plaats: Nes

Dopeling Sjoertje

Vader Sikke Sjoerds

Sikke Sjoerds kwam van Wierum en is op 30.10.1723 ondertrouwd met Grytie Goslings afkomstig van Nes.

Na de doop van Sjoertje wordt het erg stil omtrent het stel. 

Bij Jellema zou ze Grytje Goslings Wiersma heten genoemd naar haar vader Gosling Jans Wiersma

schooldienaar en organist

J.H.Douma

Sjoertje Sicces(1726) => ouders : Sikke Sjoerds& Grytie Goslings(uit Nes) in DTB genoteerd

Aanname mogelijke ouders Grytie Goslings(uit Nes) =>  Goslingh Inses (Ynses)(1654)(uit Foudgem)   en Griet Pyters( pieters) (uit Holwerd).

bronverzwijzingen uit Tresoar, voornamelijk het Oud Rechterlijk Archief, maar ook Belatingkohieren:

 

 1. Betreffende de  Gosling Inse (ynses?) genoemd in huwelijk 1682: Reëel Nes nr. 3 (1711), doop Nes 1717 (63 jr).
 2. Betreffende zijn vermoedelijke ouders Inse Goslings en Luyt Douwes uit Nes: Ood. Hyp. 144 (1691) 168; HvF III 16821 (1692) 145v; HvF III 16820 (1686) 161v.
 3. Betreffende vader van Inse Goslings  onder 2) en zijn gezin, o.a. Gosling Intses (Yntes,Jatses): Stem Nes nr. 22 (1640); Wed. Hyp. 157 (03.05.1649) 304v, 158 (15.03.1652) 103v; Weesb. 86 (11.11.1652) 249v-257 boedelbeschrijving, (30.08.1654) 334-342v boedelscheiding incl. verrekening aandeel overleden moeder bij scheiding 1646; Weesr. 110 (29.09.1662) 91v-107v afrekening curatoren Waetse Douwes en Intse Jansen periode 1654-1662, 111 (14.04.1672) 24-27 afrekening curatoren voor de twee jongste kinderen periode 1662-1672. Ook met vermelding echtgenoten van dochters Ietske en Trijntje.  

Wie waren de ouders van Grytie Goslings ?

Niets te vinden over een geboorte van een kind op alle friezen.
 grytie goslings (1695?), Gosling inse trouwt op  24e -jarige leeftijd in 1682 ..zit 13 jaar tussen
Toevallig dat de voornamen van de ouders ..de naam is van Grytie Goslings
Goslingh Inses en Griet Pyters zijn wel naar Nes gegaan ( beide laten dopen daar in 1717) 

Gosling Inse&griet Pyters wat is daar bekend van verder?

J.H.Douma

 grytie goslings (1695?), Gosling inse trouwt op  24e -jarige leeftijd in 1682 ..zit 13 jaar tussen

Als Goslingh Inses in 1717 op belijdenis wordt gedoopt is hij 63 jaar [link], dus geboren omstreeks 1654. Dan was hij in 1682 dus ongeveer 28 jaar oud. Dat hij en zijn vrouw zijn neergestreken in Nes kan een aanwijzing zijn dat het hier inderdaad om de ouders gaat van Grytie Goslings. Maar wat er zich heeft afgespeeld tussen het jaar 1682 dat het stel is getrouwd en het jaar dat Gosling en zijn vrouw opduiken in Nes is mij ook onduidelijk.

Het zou ook wel eens lastig kunnen zijn om meer informatie te vinden over het stel aangezien Goslingh pas op latere leeftijd tot de ng kerk is toegetreden.

Het veronderstelde geboortejaar van Grytie is misschien een aardige gok maar allerminst zeker. Dit heeft u afgekeken bij Jellema [link]?

In 1714 trouwt te Nes een zekere Trijntje Goslings met zekere Pyter Jouws.

JP Ouweltjes

Toevallig dat de voornamen van de ouders ..de naam is van Grytie Goslings

Grietje is een veel voorkomende naam en zou evenzeer de naam van haar oma of een tante geweest kunnen zijn. Geen idee verder. 

JP Ouweltjes

Goed idee om naar meer kinderen te kijken

Niets kunnen vinden in de proclamatieboeken over Gosling Inses of Grytie Pyters  
Inderdaad is gosling 28 jaar als hij trouwt.

De voornaam grytie zal wel van haar voorouderfamilie komen, want word de voornamen combinatie van ouders voor een kindnaam gebruikt in die tijd?

Reken voor een (nieuwe) generatie grofweg 30 jaar dan kan het geboorte jaar via Jellema ook wel gebruikt worden.
Sjoertje sicces (1726) dus 1696 .. dan is 1695 ook goed als aanname geboortejaar..kan ook 1700 zijn.

 

 1. Betreffende de Goslings Inses genoemd in huwelijk 1682: Reëel Nes nr. 3 (1711), doop Nes 1717 (63 jr).
 2. Betreffende zijn vermoedelijke ouders Inse Goslings en Luyt Douwes uit Nes: Ood. Hyp. 144 (1691) 168; HvF III 16821 (1692) 145v; HvF III 16820 (1686) 161v.
 3. Betreffende vader van Inse Goslings onder 2) en zijn gezin, o.a. Gosling Intses (Yntes,Jatses): Stem Nes nr. 22 (1640); Wed. Hyp. 157 (03.05.1649) 304v, 158 (15.03.1652) 103v; Weesb. 86 (11.11.1652) 249v-257 boedelbeschrijving, (30.08.1654) 334-342v boedelscheiding incl. verrekening aandeel overleden moeder bij scheiding 1646; Weesr. 110 (29.09.1662) 91v-107v afrekening curatoren Waetse Douwes en Intse Jansen periode 1654-1662, 111 (14.04.1672) 24-27 afrekening curatoren voor de twee jongste kinderen periode 1662-1672. Ook met vermelding echtgenoten van dochters Ietske en Trijntje.  

Er is een grytie goslings (1695 uit Nes)..haar vader Gosling Inses(1654)..zijn vermoedelijke ouders:  Inse Goslings en Luyt Douwes ..en hun ouders weer

Grytie Goslings(1695)-> ouders-> grootouders-> over grootouders
Grytie zou mogelijk nog een broer en een zus kunnen hebben : pyter gosling en trijntje goslings

(Dus 3 huwelijken in  Nes : getrouwd in1708 (pyter goslings), 1714 getrouwd (.trijntje goslings.(1692?)(gedoopt in 1717..net als haar vader op 63 jarige leeftijd) , getrouwd 1723 (grytie goslings)(1695?)..zijn dit allemaal kinderen van Gosling Inses(1654)?)

De overgrootouders van Grytie Goslings zouden 2 dochters hebben: Ietske en Trijntje

J.H.Douma

dhr Jellema zegt dat:

Dus Grytje Goslings is hetzelfde als Grytje Goslings Wiersma en dochter van Gosling Wiersma.

Wiersma is de geslachtsnaam.
Staat me ook bij dat je opgenealogieonline kunt zien welke namen voorkomen in een dorp (had het gezien voor Oosternijkerk,maar kan het niet reproduceren)

J.H.Douma

Anne bedankt voor de info !: heb het idee dat dit een andere Grytie Goslings  is..of ze is voor de 2e keer getrouwd ?

 De Grytie Goslings  dochter van Gosling Jans Wiersma (waar de naam Wiersma vandaan komt groot raadsel??) en Femke Antonides Petri is (volgens mij) getrouwd met Tjebbe Jorryts zoals ik aangaf en niet met Sicke Sjoerds

vr.gr. Anne

vries

Zie toch op "alle friezen" staan ..
Opm : grytie Goslings zou met tjebbe jorrits getrouwd zijn volgens jou ( ik hoop natuurlijk met sikke Sjoerds  )

Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens

 

 • Bron: DTB Trouwen
 • Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
 • Aktedatum: 20-10-1689
 • Soort akte: bevestiging huwelijk

 

Bijzonderheden:
mr., zij woont nu te Aalsum

 

  1. Bruidegom

   Goslingh Jans wonende te Ee

  2. Bruid

   Femke Antonides wonende te Britsum

Vraag me ook af waar de naam Wiersma op een bron te lezen is ?

Alleen bij erfenissen kan het van belang zijn om de oude geslachtsnaam boven water te tillen. 

J.H.Douma

Tjebbe Jorryts en Grietje Goslings krijgen onder andere een dochter Femke, dus deze Grietje Goslings zou idd een dochter kunnen van Gosling Jansz en Femke Antonides.

waar de naam Wiersma vandaan komt groot raadsel??

Uit de grote dikke duim van Jellema?

JP Ouweltjes

Of het een verzinsel is kan ik nog niet beoordelen, maar de geslachtsnaam zou kunnen opduiken bij een erfenis volgens Jellema
Dus als er een erfenis bron te vinden is ?
Goslingh Jans is onder voogdij geplaats op 12 jarige leeftijd heb ik gezien

Nog een andere mail gekregen..komen we toch zo uit de onstane verwarring

Jellema haalt twee personen Grietje Goslings door elkaar. Degene op zijn website is geboren in 1695 en komt uit Nes (Westdongeradeel), zie het huwelijk in www.allefriezen.nl

 

Er is ook een andere Grietje Goslings, geboren in Aalsum, 1690, en zij is de dochter van Goslings Jans en kleindochter van Jan Goslings uit Ee. Grietje’s vader was bij haar geboorte schoolmeester in Aalsum en later in Anjum. Deze Grietje (onze stamboom) trouwt in 1713 in Anjum met Tjebbe Jorryts.

 

Waar de Wiersma naam vandaan komt is mij ook niet helder (maar is ook niet verbonden met onze Goslings lijn).

 

Je mag deze mail wel doorsturen naar Jellema, dan kan hij ook zijn website aanpassen.

J.H.Douma

en ook een dochter Dirtsen, genoemd naar de tante van Grietje? mogelijk grootmoeder?

vr.gr. Anne

vries

Een Gosling (Gosseling) Doekes, waaruit een zoon Doeke Goslings Wiersma (Wierstra) [link].

Ik vermoed dat de gedragen familienaam is afgeleid van de woonplaats Wierum.

Jellema vermeldt deze Gosling Doekes ook. 

JP Ouweltjes


Schreef Jellema ook :

Een voorouder van Gosling kwam waarschijnlijk uit Metslawier of Poppingawier of en andere Wier,

als ze het over de herkomst van de familie hadden.

J.H.DoumaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!