stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Daar is niks mee met de Friese Adel, het is alleen dat het zo op mijn pad komt , begrijp je ?

Door niet een datum te controleren via my heritage verjkeerde in de veronderstelling mogelijk een direkte voorouderlijn te hebben naar de adelijke douma familie
Maar het bleek niet zo te zijn en had er aardig wat tijd in gestopt, dus was teleurstellend.

Nu is er wel een nicht getrouwd met een mogelijke telg uit die Adel douma familie in de gecorrigeerde stamboom
En nu met die Jellema link ging er weer een direkte voorouder lijn naar de adelijke van Herema familie, maar ook dit bleek niet te kloppen.

Ik doe mijn best om de echte voorouders te vinden zoals blijkt op dit forum
    

J.H.Douma

Ik plaag maar.

JP Ouweltjes

Lachend , ja zou mooi zijn om zo wat geld te ontvangen  

Misschien kan ik onze koning Willem-Alexander om wat financiele steun vragen, want het zou een verre neef zijn
Mijn broer zei nog: misschien kunnen we op de koffie..haha   

J.H.Douma

De koning te rijkHup hup hup

JP Ouweltjes

Lachend

J.H.Douma

Nou hoe ver ben ik nu gekomen ?

- aangekomen bij Douwe Tjerks(1700) ..mogelijke vader (heeft 3 zoons) waaronder Wytse douwes (1720?)&sjoertje siccces (1726)

- Sjoertje sicces heeft ouders sikke joerds&grytie goslings(uit Nes) ..mogelijke (ouders+ grootouders) van grytie zijn brongegevens van en van Sikke Sjoerds zijn voorouders is nog niets bekend.

De vader van Wytse Douwes ? (ouders)
De ouders van Grytie Goslings ?
De ouders van Sikke Sjoerds ?

Ik heb veel hulp gehad op dit forum en neem aan dat de hulp een keer stopt?

J.H.Douma

Tja, de vraag blijft: valt er nog meer informatie te vinden in de kohieren.

Bent u nog verder gekomen met de kohieren? Ik neem toch aan dat Douwe Tjerks daar op enig moment in wordt genoemd, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder. 

Ja, ook het zoeken naar Tjerk Douwes en Claes Douwes in de kohieren heeft dus zin. Ook voor hen staat nog niet vast of het kinderen zijn van Douwe Tjerks.

JP Ouweltjes

Gaat via de historische vereniging..Douwe Tjerks

Verder opnieuw uitgezocht....

 

Heb info gekregen via de hist. vereniging.

 

  1. Betreffende de Goslings Inses genoemd in huwelijk 1682: Reëel Nes nr. 3 (1711), doop Nes 1717 (63 jr).
  2. Betreffende zijn vermoedelijke ouders Inse Goslings en Luyt Douwes uit Nes: Ood. Hyp. 144 (1691) 168; HvF III 16821 (1692) 145v; HvF III 16820 (1686) 161v.
  3. Betreffende vader van Inse Goslings onder 2) en zijn gezin, o.a. Gosling Intses (Yntes,Jatses): Stem Nes nr. 22 (1640); Wed. Hyp. 157 (03.05.1649) 304v, 158 (15.03.1652) 103v; Weesb. 86 (11.11.1652) 249v-257 boedelbeschrijving, (30.08.1654) 334-342v boedelscheiding incl. verrekening aandeel overleden moeder bij scheiding 1646; Weesr. 110 (29.09.1662) 91v-107v afrekening curatoren Waetse Douwes en Intse Jansen periode 1654-1662, 111 (14.04.1672) 24-27 afrekening curatoren voor de twee jongste kinderen periode 1662-1672. Ook met vermelding echtgenoten van dochters Ietske en Trijntje.  

Er is een grytie goslings (1695 uit Nes)..haar vader Gosling Inses(1654)..zijn vermoedelijke ouders:  Inse Goslings en Luyt Douwes ..en hun ouders weer

Grytie Goslings(1695)-> ouders-> grootouders-> over grootouders
Grytie zou mogelijk nog een broer en een zus kunnen hebben : pyter gosling en trijntje goslings

(Dus 3 huwelijken in  Nes : getrouwd in1708 (pyter goslings), 1714 getrouwd (.trijntje goslings.(1692?)(gedoopt in 1717..net als haar vader op 63 jarige leeftijd) , getrouwd 1723 (grytie goslings)(1695?)..zijn dit allemaal kinderen van Gosling Inses(1654)?)

De overgrootouders van Grytie Goslings zouden 2 dochters hebben: Ietske en Trijntje

 

Opm: Gosling Inses (1654) zijn mogelijke 3 kinderen zijn wel laat geboren : hij is 41 als grytie word geboren ( misschien was zijn vrouw dan een stuk jonger? )

Eerst proberen te bewijzen dat Gosling Inses ..de vader is van grytie?

J.H.Douma

Douwe Tjerks (1740 overleden) ..in reeelkohier ( Douwe Tierx) en zo te zien geen speciekohier

Zoals in mail 14 februari bij ‘Douwe.doc’ te zien is zijn er twee vermeldingen van Douwe Tjerks te vinden

1715 in huis drie als bewoner

1716-1740 in huis 15 als eigenaar

Kinderen van Douwe Tjerks ( Tierx) :  ???

Claas Douwes/Claas Douwes Wed. en Tjerk Douwes Wed.? staan ook in de reeelkohier.
Claes Douwes/Claas Douwes in speciekohier.

J.H.Douma

Van wie heeft Douwe Tierks huis 15 gekocht. Wie woonde erin na 1740?

JP Ouweltjes

 

Is dit een huis dan in Oosternijkerk  geweest ?
Douwe Tjerks is dan Douwe Tierx ( tierx kan een geslachtsnaam zijn? ) ..

J.H.Douma

Alle douwe namen in de kohieren

Reeel    Huijsinge 1         Wytse Douwes

Reeel    Huijsinge 1         Wytse Douwes

Reeel    Huisinge 10        Douwe Pytters

Reeel    Huisinge 10        Douwe Pytters Wed.? 

Reeel    Huisinge 12        Douwe Jans      

Reeel    Huisinge 12        Douwe Jans kind            

Reeel    Huisinge 12        Douwe Pytters

Reeel    Huisinge 13        Mark Douwes  

Reeel    Huisinge 15        Douwe Tierx     

Reeel    Huisinge 16        Douwe Willems              

Reeel    Huisinge 18        Douwe Pytters

Reeel    Huisinge 18        Douwe Pytters Wed.? 

Reeel    Huisinge 2           Wytse Douwes

Reeel    Huisinge 20        Claas Douwes  

Reeel    Huisinge 20        Jelte Douwes   

Reeel    Huisinge 20        Tjerk Douwes Wed.      

Reeel    Huisinge 20        Wigger Douwes              

Reeel    Huisinge 24        Douwe Pytters

Reeel    Huisinge 28        Douwe Willems              

Reeel    Huisinge 3           Douwe Tierx     

Reeel    Huisinge 33        Douwe Pijtters

Reeel    Huisinge 33        Douwe Pijtters Wed.    

Reeel    Huisinge 34        Heere Douwes

Reeel    Huisinge 34        Wytse Douwes

Reeel    Huisinge 37        Wytse Douwes

Reeel    Huisinge 42        Douwe Pijtters

Reeel    Huisinge 42        Douwe Pijtters Wed. ?

Reeel    Huisinge 43        Douwe Willems              

Reeel    Kerkelanden     Roelof Douwes

Reeel    8             Claas Douwes  

Reeel    8             Claas Douwes Wed.      

Reeel    8             Ruerdtie Douwes Wed.              

Reeel    11           Douwe Claeses

Reeel    19           Wigger Douwes              

Reeel    20           Douwe Wiggers              

Reeel    20           Douwe Wiggers Wed.  

Reeel    20           Douwe Wijgers

Reeel    21           Douwe Wierds

Reeel    21           Douwe Wiggers              

Reeel    26           Douwe Minses

Reeel    Huisinge 17        Douwe Jans      

Specie  39a        Douwe Willems              

Specie  26/27    Douwe Willems             

Specie  3             Wigger Douwes              

Specie  6             Wytse Douwes

Specie  8             Wytse Douwes

Specie  13           Douwe Wytzes

Specie  18           Douwe Pytters

Specie  20           Wytse Douwes

Specie  21           Douwe Pytters

Specie  22           Douwe Pytters wed.    

Specie  25           Douwe Pieters

Specie  25           Douwe Pytters

Specie  25           Douwe Pytters wed.    

Specie  26           Claas Douwes  

Specie  26           Douwe Pytters wed.    

Specie  26           Douwe Willems              

Specie  29           Douwe Willems              

Specie  35           Foeke Douwes

Specie  36           Claes Douwes  

Specie  40           Jelte Douwes   

Specie  40           Wigger Douwes              

Specie  43           Douwe Willems              

Specie  44           Douwe Willems wed.   

Specie  47           Claes Douwes  

Specie  52           Foeke Douwes

Specie  54           Douwe Jacobs 

Specie  55           Douwe Wiggers              

Specie  61           Douwe Wytses

Specie  61           Tjeerd Douwes

Specie  63           Douwe Clases  

Specie  64           Douwe Klases  

Specie  66           Douwe Wierds

Specie  68           Douwe Wytses

Specie  75           Douwe Goslings             

Specie  75           Douwe Jacobs 

Specie  75           Douwe Wytses

Specie  76           Douwe Jacobs 

Specie  78           Claas Douwes  

J.H.Douma

Het zou goed zijn om ook de jaartallen erbij te hebben.

JP Ouweltjes

Ik moet dit zelf uitzoeken uit de kohieren (heb de kohieren (nog) niet ontvangen)  of de historische vereniging gaat dit doen?

Bijgevoegd de friese stamboom met een A voor aanname ..met de oudst bekende manlijke voorouder Rytske uit 1525.
Zal niet gemakkelijk worden om voorouders te vinden voor 1525 ?

 


 

J.H.Douma


Zie volgende post..verkeerde aanname gemaakt  
Wat weten we van Douwe Tierx zijn vrouw ? ..aangenomen dat ie 3 zoons heeft gehad, waaronder  wytse douwes & sjoertje sicces

J.H.Douma
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!