stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Exact!

JP Ouweltjes

Ja, in principe zou je dan vanzelf op een adelijke douma kunnen terechtkomen
Als het goed is ben ik aangeland bij  Douwe Claasses( Klaases?)&en tettie Hayes waarvan bronnen zijn

Het bestaan van een zoon Wijtse Douwes moet aangetoond worden die een zoon Douwe wytses(Douma)&Antje Popkes Vriesema heeft die wel familie van me is

J.H.Douma

Helemaal goed!

JP Ouweltjes

En kijk nog even kritisch naar de kwartierstaat. Het is uw visitekaartje. Beter geen informatie dan foute/onzekere informatie.

JP Ouweltjes

Als het goed is ben ik aangeland bij  Douwe Claasses( Klaases?)&en tettie Hayes waarvan bronnen zijn

Het bestaan van een zoon Wijtse Douwes moet aangetoond worden die een zoon Douwe wytses(Douma)&Antje Popkes Vriesema heeft die wel familie van me is


Nee, precies omgekeerd.
Je moet (eerst) de ouders/vader van Douwe wytses(Douma)&Antje Popkes Vriesema achterhalen/aantonen en daarna diens vader/ouders.
Douwe Claasses( Klaases?)&en tettie Hayes voorlopig geheel buiten beeld laten. Niet zoeken naar hopelijke schakels, die er wellicht helemaal niet zijn.

Willem Hak

Bedankt!

Ga de kwartierstaat even goed bekijken.

J.H.Douma

 

Nee, precies omgekeerd.

Natuurlijk je hebt helemaal gelijk dat is de juiste aanpak, maar omdat het bestaan van Douwe Claasses al aangetoond was dacht ik het zo ook te kunnen doen

Bedankt

J.H.Douma

In principe kan ook vanuit Douwes Claassen worden gezocht. Als kan worden aangetoond dat hij een zoon Wytze had die met Sjoukje Sicces is gehuwd of dat hij vanuit Bergum naar omgeving Oosternijkerk is verhuisd, bijvoorbeeld middels een vermelding in het lidmatenregister van Bergum, dan is dat ook prima lijkt me.

JP Ouweltjes

Mogelijk interessante vondsten (allefriezen).

  • Tjerk Douwes, arbeider, als zodanig vermeld in het jaar 1749, wonende te Nijkerk, gehuwd, 2 kinderen. Op 28.1.1748 wordt te Oosternijkerk een zoon Jan gedoopt, die jong is overleden.
  • Klaas (Klas) Douwes, arbeider, als zodanig vermeld in het jaar 1749, wonende te Nijkerk, gehuwd, 2 kinderen. Op 3.3.1748 wordt te Oosternijkerk een zoon Geriet gedoopt. Op 12.11.1752 wordt ald. een zoon Sijmen gedoopt. Op 2.2.1755 wordt ald. een dochter Antje gedoopt. 

Er kan op zijn minst gesteld worden dat in de tijd dat Wytze Douwes (eveneens arbeider) kinderen liet dopen te Oosternijkerk het patroniem Douwes vaker voorkwam, en dat het dus tot de mogelijkheid behoort dat Wytze Douwes uit Oosternijkerk kwam en niet van elders. Enige zekerheid over verwantschap heb ik niet kunnen verkrijgen -daarvoor bieden de dtb registers van Oosternijkerk te weinig houvast.

JP Ouweltjes

Kinderen van Douwe Claasses (Klaases, Clases) en Tettie (Tedtie) Haijes (Hajes) op allefriezen:

  1. Haje, ged. Bergum (nederd. geref.) 20.1.1695
  2. Claas, ged. ald. 18.10.1696
  3. Wytze, ged, ald. 30.4.1699
  4. Gaatske, ged. ald. 10.11.1700
  5. Aaltie, ged. ald. 24.7.1707
  6. Folkert, ged. ald. 6.3.1712

Zoon Haje Douwes ondertrouwt te Bergum in het jaar 1723 met Wytske Aarns. Zij laten kinderen dopen te Garijp en nadien te Bergum.

Zoon Klaas Douwes trouwt te Suameer in het jaar 1724 met Antje Alberts. Zij laten kinderen dopen te Suameer.

Zoon Wytze Douwes kom ik niet tegen onder Tietjerksteradeel. De enige om wie het zou kunnen gaan is de eerder genoemde Wytze Douwes die in 1725 huwt te Nes/Paesens, dat toch wel een eindje van Tietjerksteradeel af ligt. Heel onzeker.

JP Ouweltjes

Bedankt ..zie je post nu

Was er ook mee bezig om meer te weten te komen over Wytze(wytse)(wijtse) Douwes (1699) zoon van Douwe Claasses en vader van Douwe Wytses (Douma) getrouwd met Antje Popkes vriesema.

- Wytze Douwes(1699) staat nu in de stamboom vermeld : getrouwd met Sjoertje Sicces, maar staat vermeld in alle friezen  getrouwd met Sjoertje Harmens , aktedatum 8-5-1725 
bruidegom : Wytse Douwes
bruid : Sjoerdje Harmens

Heb ook verre nicht Pauline Berens die zelf in de kerkboeken Wesuwe in Duitsland ter plaatse kan kijken om voorouders te vinden. Daar heb ik geluk mee omdat de oma's voorouders uit Duitsland hebben en dus betrouwbare bronnen.

Maar eens focussen op wie nu de vader (Wytze Douwes(1699) ..was hij de vader?) was van de echtgenote van Antje Popkes vriesema 
Wie was de vader van Douwe Wytses (Douma)(1749), gedoopt : hervormde gemeente Oosternijkerk - Oostdongeradeel, 27.7.1749

J.H.Douma

J.H.Douma

Zoekend op Tjerk Wytzes Sjoerdinga (overleden 5 mrt 1825) kom ik op deze website terecht

http://www.erfskipterpdoarpen.nl/familygroup.php?familyID=F5906&tree=SET

Word hier bevestigd dat Wytse Douwes een kind heeft Douwe Wytses
Helaas geen ouders voor Wytse Douwes

J.H.Douma

Ik zet vraagtekens bij de samenstelling van het betreffende gezin als vermeld in je laatste bericht.

De kinderen behorend bij het gezin (ouderpaar zou gehuwd zijn 1725) zijn allen gedoopt na 1750. De leeftijd van de moeder is bij de laatste toch al 50 jaar. En gedurende de eerste 25 jaar van het huwelijk geen enkel kind geboren uit die relatie? Mogelijk ontbreekt er een hele generatie. Opgave volgens die site:

Wytse Douwes Geboren ca 1700  en Sjoertje Harmens, geb. ca 1705 

Getrouwd 8 mei 1725 Paesens  

Kinderen
 1. Douwe Wytses, gedoopt 27 jul 1749;
 2. Tjerk Wytzes Sjoerdinga, gedoopt  30 apr 1752;   ovl. 5 mrt 1825, Oosternijkerk 
 3. Grietie Wytses, gedoopt 27 apr 1755;   ovl. 9 okt 1843, Betterwird 

Ben Wegman


Wytze Douwes(1699) staat nu in de stamboom vermeld : getrouwd met Sjoertje Sicces, maar staat vermeld in alle friezen  getrouwd met Sjoertje Harmens , aktedatum 8-5-1725 
bruidegom : Wytse Douwes
bruid : Sjoerdje Harmens


Beslist niet zeker, behoorlijk twijfelachtig zelfs, dat het dezelfde Wytze is.
Wytze (x Sjoertje Harmens) uit Nes lijkt gewoon daar te zijn gebleven.

Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving
Volkstelling 1744
Aktedatum: 1744
Plaats: Nes
Bijzonderheden:  Gemeente: Westdongeradeel
Vermeld  Wytse Douwes
Diversen: Aantal personen: 3

Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Aktedatum: 1749
Plaats: Westdongeradeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Nes
Aantal volwassenen: 3
Aanslag: £ 19:7:-
Bewoner Wytse Douwes
Diversen: visscher

De 3de persoon is mogelijk hun (enige ?) zoon Jan, geb. 1729.
Zoon Jan lijkt ook in Nes te zijn blijven wonen en kreeg in 1757 een zoon Wytse.

Willem HakPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!