stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Wellicht is er nog een boek met kerkeraadshandelingen bewaard gebleven van Oosternijkerk, waarin nog informatie te vinden is. Douwe Wytzes was daar rond 1783 diaken.

Willem Hak

Ik zet vraagtekens bij de samenstelling van het betreffende gezin als vermeld in je laatste bericht.

 

Bedankt!

Wijtze Douwes (1699) ..zoon v Douwe Claasses blijkt dus niet de vader te zijn van Douwe Wijtzes (1749)&Antje Popkes Vriesema

Ik probeer een connectie te vinden met Douwe claasses& tetje hayes en  Douwe Wytzes (Douma) (1749)&Antje Popkes Vriesema

J.H.Douma

Wellicht is er nog een boek met kerkeraadshandelingen bewaard gebleven van Oosternijkerk, waarin nog informatie te vinden is. Douwe Wytzes was daar rond 1783 diaken.

Interessant..

 ..Douwe Wytzes (1749)  word ook vermeld als Douwe Wytses (Douma)

Misschien dat hier iets op te vinden is http://altijdstrijdvaardig.nl/nijkerk.htm en https://geneaknowhow.net/digi/fries-ni.html

J.H.Douma

Wytze Douwes (1699) trouwt 2 maal met dezelfde vrouw sjoerdje harmens (in Nes 18-3-1725 en Paesens 8-5-1725) ..dat kan niet.

https://www.allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Wytse%20Douwes%20%26%20Sjoertje%20harmens%22%7D

J.H.Douma

(1) Een lijkt de ondertrouw te zijn, de andere de bevestiging van het huwelijk, daar zit altijd wat tijd tussen.

(2) Er is reeds nadrukkelijk gesuggereerd hierboven om steeds de originele bronnen te raadplegen (bijvoorbeeld op zoekakten.nl); niet alleen kan er een foutje staan in de online transcripties, maar er kan meer informatie in de echte inschrijving staan.

Peter S2

Bedankt!

Ja, de echte stukken daar gaat het om, maar om die boven water te krijgen moet je overzicht hebben van alle te raadplegen bronnen 
Heb een aantal vanaf 1628 in gebruik :

- lidmatenregister
- kerkeraadregister
- dtb  inschrijvingen 

Open universiteit geeft nog een gratis cursus Basiscursus stamboomonderzoek : https://www.ou.nl/eCache/DEF/2/31/530.html

 


 

J.H.Douma

Nou wil ik die akte weleens zien van Douwe klases : hoe is dit te vinden?..er is een kind wytse 30 april 1699

Bijzonderheden:
Douwe Klases; boer te Bergum op stem 20 (ook eig. nom. ux.), overl. Bergum voor 1717, tr. (ond. Bergum 26 aug. 1693) Tetje Hayes (bdn v Bergum), belijd. Bergum 28 feb. 1697; TIE S17 700; ki. (ged. Bergum): Haye, 20 jan. 1695, Klaas, 18 okt. 1696, Wytse, 30 april 1699, Gaatske, 10 nov. 1700, Aaltje, 24 juli 1707, Folkert, 6 maart 1712 (-> Wadman), cur. jongste ki.: Gerrit Klases

--------------------------------------

Bronvermelding

Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 18219

 

Gemeente: Tietjerksteradeel

 

Periode: 1600-1850

----------------------------------------------------------------------

Ik heb dus

 Douwe Clases 1670& Tetje hajes   => zoon Wytse Douwes 1699 &  ????   => Douwe wytzes 1749 &antje popke vriesema

Dat wytse douwes 1699 met sjoerjte sicces getrouwd zou zijn geweest is niet aannnemelijk, want er is geen kind douwe wytses 1749 (hiervan de officiele stukken inzien)

http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/09-247.html

Het lijkt erop dat wytse douwes 1699 & getrouwd ???  => kinderen 1725 ???=>  Douwe wytze Douma1749 & antje popke vriesema er een generatie ontbreekt zoals eerder is opgemerkt

J.H.Douma

dag Douma,

 

ben je bekend met zoekakten/ family search ?

 

hier doop van Wijtze 30 april 1699

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99WK-P7RL?i=16&wc=SBNW-BZ3%3A382150501%2C383075501%2C954380001%3Fcc%3D2040000&cc=2040000

bovenaan rechts>

 

vr.gr.Anne

vries

Dag Anne,

Bedankt..super!

Was ik nog niet bekend mee met family search.....nu wel

Nu zie ik het met eigen ogen dat Wytse is gedoopt door Douwe Clases (vader) ..het bestaan is aangetoond nu

Nu krijgen we het lastige vervolg : met wie zou Wytse Douwes getrouwd geweest zijn en kinderen ?

mvg Jan

J.H.Douma

Was ik nog niet bekend mee met family search.....nu wel

 

Overigens is de beste toegang tot de scans van familysearch.org (Anne noemde het ook al) via de nederlandse site http://zoekakten.nl/prov.php?id=FR

 

Voorbeeldje: http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=FR%7C0094%7C&id=FR%7C0094%7C%23dd

A van Egmond

Weet ook niet meer vanwaar ik wytze douwes 1699 zoon van douwe clases 1670  heb overgenomen als vader (wytze douwes 1699) van Douwe wytze douma 1749 & antje popke vriesema

Vanaf Douwe Clases 1670 naar  Douwe wytze douma 1749& antje popke vriesema via Wytze douwes heeft waarschijnlijk geen verbinding.

Ik denk dat ik vanaf  Douwe wytze douma 1749& antje popke vriesema maar  verder terug in de stamboom richting Douwe Clases 1670 ga en dat de zoekrichting gaat worden.

J.H.Douma

Dag,

 

zou hier een link zijn

De ontscheijdinge gedaen ten sterfhuijse van Eelck Sippes laest wed van Willem Jans en Wijtse Douwes te echte gehadt hebbende ende tot haer tweede man gehadt hebbende Jacob Anes tvv Douwe ende Wijtse Wijtses kinderen van Wijtse Douwes ende Albert Sippes curator over Anne Jacobs bij Jacob Anes in echte getogen ende over Sijbe Willems bij Willem Jans in echte verweckt tesamen kinderen van Eelck Sippes ende daerop beschrievinge gedaen bij Cornelis Bosman olde scrs van OOD door special. last van de Hoogh Ed. Heere Ulbe  Baron van Aylva Grietman over de versz. deele, Actum Paesens ten sterfhuijse van Eelck Sippes opt aengeven van de samentl. kinderen.
Vaste goederen: 
De huijsinge tot Pasens (bij strijckgelt vercogt aan Douwe Wijtses voor 197), 5 pm greidtlandt (verkocht aan Heerke Sjolles en Douwe Wytses voor 371), vaak “paiement”, totaal inschulden 1453 gg, uijtschulden 103 gg,
Uitscheidinghe 18 julij

Weesboeken Oostdongeradeel van 1582 tot 1810, dan kunnen ze hier misschien meer vinden https://www.hvnf.nl/

vr.gr. Anne

vries

Bedankt

We kunnen de nakomelingen van Wytzse Douwes 1699 ( als hij ze heeft?)zoon van Douwe Clases 1670 proberen te volgen

In  mijn stamboom zou  Wytse Douwes 1699  een zoon Douwe wytses (Douma) 1749 moeten hebben die naar mijn per soon leid 

Betekent dat Wytse Douwes 1699 ..48 jaar was toen hij Douwe wytses (Douma )1749 had verwekt.. wel laat, maar niet onmogelijk

Kijk ik naar Douwe wytses ( Douma) 1749 (  gedoopt : hervormde gemeente Oosternijkerk -Oostdongeradeel 27-7-1749) & Antje popke Vriesema 1752, dan kan ik ook andersom op zoek gaan naar zijn vader

 

   

  

J.H.Douma

Bedankt!

 

Overigens is de beste toegang tot de scans van familysearch.org (Anne noemde het ook al) via de nederlandse site http://zoekakten.nl/prov.php?id=FR

 

Voorbeeldje: http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=FR%7C0094%7C&id=FR%7C0094%7C%23dd

J.H.Douma


Ik zou verwachten dat de moeder van Douwe Wietses (27-7-1749) het patroniem Tierk heeft omdat de tweede mannelijke dopeling Tierk wordt gedoopt (30-4-1752).

A van Egmond
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!