stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

In het weesboek staan niet alleen de namen van de wezen en hun ouders maar ook vaak familie. Stel dat Wytse Douwes een broer had wiens vrouw overleed, dan kan Wytse zijn opgetreden als toeziend voor over de kinderen. Zo kom je weer een stapje verder met het in kaart krijgen van familie van Wytse.

JP Ouweltjes

Bedankt!

Ja, inderdaad had ik me nog niet gerealiseerd dat Wytse (wietse)Douwe ook zo in het weesregister kan voorkomen.

Ik heb de post van Anne weer gezien

Dag,

 

zou hier een link zijn

De ontscheijdinge gedaen ten sterfhuijse van Eelck Sippes laest wed van Willem Jans en Wijtse Douwes te echte gehadt hebbende ende tot haer tweede man gehadt hebbende Jacob Anes tvv Douwe ende Wijtse Wijtses kinderen van Wijtse Douwes ende Albert Sippes curator over Anne Jacobs bij Jacob Anes in echte getogen ende over Sijbe Willems bij Willem Jans in echte verweckt tesamen kinderen van Eelck Sippes ende daerop beschrievinge gedaen bij Cornelis Bosman olde scrs van OOD door special. last van de Hoogh Ed. Heere Ulbe  Baron van Aylva Grietman over de versz. deele, Actum Paesens ten sterfhuijse van Eelck Sippes opt aengeven van de samentl. kinderen.
Vaste goederen: 
De huijsinge tot Pasens (bij strijckgelt vercogt aan Douwe Wijtses voor 197), 5 pm greidtlandt (verkocht aan Heerke Sjolles en Douwe Wytses voor 371), vaak “paiement”, totaal inschulden 1453 gg, uijtschulden 103 gg,
Uitscheidinghe 18 julij

Weesboeken Oostdongeradeel van 1582 tot 1810, dan kunnen ze hier misschien meer vinden https://www.hvnf.nl/

vr.gr. Anne

 

Ik weet niet hoe dit gevonden is , en kan het ook niet lezen ..is een akte van ontscheijdinge ?..dit staat in een weesboek?
Denk ik aan weesboek aan het begrip weeskind, maar het is een ruimer begrip :

Weesboeken, bij kleinere nedergerechten een combinatie van inventarisatie- en weesrekeningboeken.

Weesrekeningboeken, hierin werden de boedelscheidingen en afrekeningen van de curatoren opgenomen.

Inventarisatieboeken, deze bevatten boedelbeschrijvingen bij overlijden.

J.H.Douma

Probeer eens via google "weesboeken oostdongeradeel"

En kijk ook eens op https://www.hvnf.nl/indexen/

JP Ouweltjes

Ik zie in de namenlijst dat in 1694 te Paesens zekere Wietse Douwes woonde met een zoon Douwe Wietses en zoon Wietse Wietses. Het zal daar om de akte gaan waar AnnaAnne naar verwijst.

Wellicht is het zoon Douwe Wietses die in 1725 trouwt met Sjoerdje Harmens.

JP Ouweltjes

We hebben het hier toch over Wytse( Wietse ) Douwes& Sjoertje Sicces,dat is toch niet dezelfde persoon als  Douwes Wytses, als genoemd in de info waar Anna naar verwijst ?
Tenminste ik kan dat niet opmaken dat het dezelfde personen zijn omdat ik het niet kan lezen.
"weesboek" via Google https://hvnf.nl/index/Sneuper_19wees.htm ..prima info.

J.H.Douma

Wytse (wietse) Douwes (1720?) &sjoertje sicces (1720).. hun voorouders ???

Verwantschap met Douwe Clazes&tettie hayes is er niet doordat ik een fout heb gemaakt met een smart match en niet op de geboortedatum heb gecontroleerd  van Wytze Douwes (1699 voor de zoon van Douwe Clazes )
Foutje bedankt...want via tetje hayes interessante voorouders en mogelijk ook naar de adelijke douma familie, maar er is geen verwantschap. 

Heb nu wel een parenteel gevonden van  Antje popke Vriesema (1752-1835)& douwe wytzes  (1749)(zoon van Wytze(wietse) Douwes (1720?)  en kom op Bartel jans (1565) terecht
http://home.kpn.nl/g.bremer5/vriesema.htm en dit is nu dan de oudste bekende directe voorouder (13 generaties) 


 

J.H.Douma

Als de kwartierstaat helemaal klopt naar antje popke vriesema (1752) & Douwe Wytzes (1749) dan is er website

http://home.kpn.nl/g.bremer5/  die de familie vriesema in kaart heeft gebracht ( helaas lijkt de site niet meer up to date?) 

J.H.Douma

Die naam Douma die popke Douwes douma (zoon van Douwe Wytses(Douma)(1749)&Antje Popkes vriesema) aanneemt ?

1811, familienaam: Popke Douwes uit Metslawier neemt de naam Douma aan voor hem en zijn kinderen Harrot (5), Douwe (3) en Eeltje (1) - Mairie Metslawier, fol. 48

te vinden op http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/ en dan op Douma Popke zoeken

Douwe Wytses (Douma) 1749 word de naam Douma tussen haakjes gezet : zou verwarrend zijn omdat de naam douma in 1811 door Popke Douwes voor zijn 3 kinderen aanneemt, maar de naam douma word al voor 1811 gebruikt  

Enkele kinderen van Douwe Wytses (Douma) &Antje  Popkes vriesema worden ook Douma genoemd
- Sjoerdtje Douwma (1774 )
-Popke Douwes Douma (1777)
-Wytze douwes Douwma  (1785)

 

Waar haalt Douwe Wytses (Douma) 1749 ..de naam Douma vandaan?..zijn ouders waren Wietse Douwes&Siertje Sicces (ook bij Jeroen vd brink die de website heeft gemaakt blijven de voorouders onbekend van Wytse Douwes & Sjoertje Sicces..net zoals ik nog niets kan vinden ) 

Die website van Jeroen vd brink gaat naar een verre nicht van mij dan : lysbeth Hadewey Post

Douwe Wietses » Sjoerdtje Douwma » Hendrikje Kuipers » Pieter Lolkema » Sjoerdtje Lolkema » Sibbeltje van Geenhuizen » Cornelia (Corry) Riddersma » Lysbeth Hadewey Post


 

J.H.Douma

Maar als Popke de naam Douwma in 1811 aanneemt, dan kunnen Sjoerdje en Wytze dat toch ook in dat jaar gedaan hebben? Lijkt me de moeite van het controleren waard.

Ik vermoed nog steeds dat hun vader de familienaam niet gedragen heeft. Hij is in 1805 overleden, dus voor 1811 toen iedereen een achternaam moest hebben. Dus zolang het tegendeel niet bewezen is zou ik hem ook niet de familienaam Douwma toedichten.

JP Ouweltjes

Er is een Sjoerdtje Douwes Douma   https://www.allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22Sjoertje%20Douwes%20Douwma%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

Kijken op de akte..ja daar staat sjoertje Douwes Douma !

J.H.Douma

Ik vermoed nog steeds dat hun vader de familienaam niet gedragen heeft. Hij is in 1805 overleden, ....

Volgens een verklaring in de huwelijkse bijlagen 1819 aktenr 28, van Klaas Douwes Douma is zijn vader Douwe Wytzes, ongeveer 16 jaar voordien (dus ca. 1803) te Nes overleden en is zijn overlijden niet aangetekend of in enig register opgenomen.

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-V7S7-1W?cc=2026975&wc=MQ1C-P3D%3A344261801%2C344268601

 

En jn de huwelijkse bijlagen 1820 aktenr 24, van Wytze Douwes Douma stelt de verklaring dat Douwe Wytzes 15 jaar daarvoor (dus ca. 1805) is overleden:

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-1PSB-B7?cc=2026975&wc=MQ1W-123%3A344262801%2C344890301

 

zoveel voor de betrouwbaarheid van dit soort verklaringen.

A van Egmond

Wytse Douwes, broer van Popke, neemt in 1811 de naam Douwema aan [link]

Van Sjoerdje Douwes, zuster van Popke, ben ik geen akte van naamsaanneming tegengekomen (wel eentje van haar man). Maar bij haar huwelijk draagt zij geen familienaam, en bij de doop van haar kinderen die voor 1811 geboren zijn evenmin.

JP Ouweltjes

Bedankt!

Vreemd dat Douwe Wytzes anoniem begraven word met zoveel kinderen?

Sjoerdtje Douwes Douma heet zo in 1812, dus waarschijnlijk is in 1811 dus de naam Douma ook aangenomen net als haar 2 broers hebben gedaan

JP Ouweltjes

Van Sjoerdje Douwes, zuster van Popke, ben ik geen akte van naamsaanneming tegengekomen (wel eentje van haar man). Maar bij haar huwelijk draagt zij geen familienaam, en bij de doop van haar kinderen die voor 1811 geboren zijn evenmin.

  Sjoerdje is wel eerstgeborene en waarom zou haar vader haar voor 1811 als Sjoerdtje Douwes Douma genoemd hebben en de andere kinderen niet?
Zou het toch mogelijk zijn dat zij Sjoerdtje Douwes Douma heette voor 1811?

Feit is dat iemand zich als een  "Douma" wil laten registreren in 1811 dat doe je toch niet zomaar, dan kijk je toch naar je voorouders?

J.H.Douma

Van Sjoerdje Douwes, zuster van Popke, ben ik geen akte van naamsaanneming tegengekomen (wel eentje van haar man). 

 Ik heb het idee dat alleen mannen voor zichzelf een naamaanneming kunnen doen. In de voorgedrukte tekst wordt consequent van "hij" gesproken. Ik zie wel vrouwen genoemd die een naamsaanneming registreren voor hun kinderen, maar niet voor zichzelf.

A van Egmond


Feit is dat iemand zich als een  "Douma" wil laten registreren in 1811 dat doe je toch niet zomaar, dan kijk je toch naar je voorouders?

Douma betekent niet anders dan zoon/dochter van Douwe [link]. Dus het is maar de vraag of vader Douwe zich dezelfde familienaam had aangemeten. 

JP Ouweltjes
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!