stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Oefenen, oefenen, oefenen : website http://www.watstaatdaer.nl/

Elke grote reis begint met de eerste stap. Het is niemand hier zomaar komen aanvliegen. 

A van Egmond

Bij onderzoek van genealogische documenten is vooral belangrijk hoe een naam klinkt en veel minder hoe deze geschreven is. Veel mensen konden niet lezen of schrijven en dus niet controleren hoe iets geschreven werd. Een dominee maakte ook gebruik van 'kladjes' en schreef het later netjes over in het doop- of trouwboek en dan waren de personen er ook niet meer bij.

Je moet dus meer fonetisch leren lezen Zeer verbaasd.

A van Egmond

Bedankt voor het meehelpen! 
In het bijzonder  JP Ouweltjes  en Anna
Leuk hoe je dat uitlegt over de betekenis van fonetische namen, heb daar helemaal nog niet bij stilgestaan hoe dat in zijn werk gegaan is in vroegere tijden.
Het is een soort mini onderzoek geworden zo, dus moet het e.e.a op een rijtje zetten

J.H.Douma

Wat me bevreemdt is dat Antje Popkes dan weer op 29 oktober 1797 is uitgeschreven met attestatie naar Paesens. Blijkbaar zonder Douwe Wytzes als die in 1804 overlijdt te Nes.

Feit is wel dat in 1801 nog een dochter Froukje wordt gedoopt te Paesens. Dus het stel was kennelijk nog wel bij elkaar. 

JP Ouweltjes

Misschien is het echtpaar gescheiden gaan wonen: Antje popke Vriesema  in Paesens en Douwe Wytzes is gaan wonen in Nes

   https://www.stamboomforum.nl/genealogie/2/17632/0/wie_weet_meer_over_de_rituelen_begrafenis_in_de_18e_eeuw_in_nederland

http://www.angelfire.com/vt/sneuper/begrafenisferwerd.htm     !

https://www.tresoar.nl/help/Pages/Begraven-voor-1812.aspx    Treosar: begraven voor 1812 ( Douwe Wytzes was in 1804 overleden)

De verdere voorouders daar ben ik nog benieuwd naar!

J.H.Douma

Ik moet nu verder onderzoek met de naam sjoertje sicces (vrouw)

Sicces word ook als sikkes geschreven en het is een patroniem van ?? als ik het goed begrepen heb

Dus de vader van Sjoertje zou heten  ?
je ziet ook wel ......dr. staan en.dat is duidelijk

voorbeeld gevonden

Rentjen Sicces is gedoopt op 30 januari 1718 in Grijpskerk (Groningen), zoon van Sicce Reintjes en Antie Valks. Deze informatie is onderdeel van Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel van J. Koster

Een matroniem (matronymicum) is een persoonsnaam ontleend aan de voornaam van de moeder. ..weet nog niet wat een vrouwlijke voornaam is zou kunnen zijn om  een dochter ....nn sicces ?

J.H.Douma

De voornaam is gewoon Sikke/Sicce/Sicke

A van Egmond

bedankt!

De vader van Sjoertje Sicces zou als voornaam hebben Sikke/Sicce/Sicke ? 

Wytze(wietse) Douwes & Sjoertje Sicces .
In het algemeen gesteld : waar zou je informatie kunnen over de ouders kunnen vinden als je alleen de namen van hun kinderen weet?
Zouden de kinderen van Wytze(wietse) Douwes & Sjoertje Sicces .ook informatie kunnen hebben over hun grootouders? (mondeling wel )

Wytze(wietse) Douwes zijn vader zou weleens Douwe... kunnen heten en misschien woonde hij in hetzelfde dorp als zijn zoon ?..of in de omtrek ervan?
Misschien heeft de vader van Wytze(wietse) Douwes  hem iets nagelaten ?

J.H.Douma

Dit zou een goede kandidaat zijn (op allefriezen)

Doopboek Herv. gem. Nes en Wierum

Bron: DTB Dopen

Soort registratie: DTB inschrijving doop

Aktedatum: 04-08-1726

Plaats: Nes

Dopeling Sjoertje

Vader Sikke Sjoerds

A van Egmond

Sicco en Sipke zouden ook kunnen. Een nalatenschap/boedelverdeling kan. Of een verkoopakte. Of elke willekeurige andere akte waaruit verwantschap blijkt.

JP Ouweltjes

@A van Egmond: is er nog iets over Sjoertje te vinden in het lidmatenregister van Nes?

JP Ouweltjes

Heb de doopregistratie van Sjoertje (Sjoeertje) gevonden : en haar vader Sikke Sjoeerds

Heb nog gezocht naar de doopregistratie van haar vader vanaf 1690 in hetzelfde doopregister van Sjoertje ( 10 jaar 1687-1697 leek te zijn verdwenen ?)

J.H.Douma

Sikke Sjoerds kwam van Wierum en is op 30.10.1723 ondertrouwd met Grytie Goslings afkomstig van Nes.

Na de doop van Sjoertje wordt het erg stil omtrent het stel. 

JP Ouweltjes

Sikke Sjoerds zijn vader zou mogelijk sjoerd heten met alle naamvarianten ..en woonachtig in Wierum?

De naam Goslings ..haar vaders naam Gosling ? en is die naam bekend in de omgeving  

J.H.Douma


Gosling is een (niet heel vaak, maar wel) voorkomende voornaam.

Er is er ook wel een in de buurt.

Kijk  maar eens op allefriezen.

A van EgmondPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!