stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Is Fran?ois Poll? (ca.1612 - < 06/04/1681) Gouda 1643 natuurlijke zoon van J(e)an Breur/Fr?re(jean)?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Jan Achterberg,

De  NH-doop 1702 waarbij Neeltien Hobben als doopgetuige voorkomt, was één van 6 sleutel-DTB-vermeldingen, waarmee ik de familiegeschiedenis medio december 1992 verderuiteindelijk ontsloot. Zie onderstaand met de doop onder nr. 3.

 • In het streekarchief te Gouda heb ik medio september t/m medio december 1992 zéér intensief zitten zoeken om te achterhalen wie de voorouders waren van de 4 broers (Willem, Job, Hendrik en Thomas) die NH-trouwen 1702 - 1716 (van Gouda) als Jansz Jong(e)hoen/Jon(c)khoen/Jongkoen.
 • Daarbij dook ik ondermeer in een eindeloze reeks Jan Janszen's waaronder talrijke Schotse Huurlingen in het Staatse Leger.
 • Via het combineren van 5 á 6 sleutel-DTB-vermeldingen vond ik uiteindelijk hun verscholen vader (Jean Poulet ~ WK Gouda 1647) en grootvader (Francois Pollé ~ Mesnil/Normandië ? ca.1612), t.w.
 1. 2e NH-ondertrouw/huwelijk 1716 Willem weduwe Trijntje Jans van den Ringh.
 2. 1e NH-ondertrouw/huwelijk 1707 Willem Jansz Po(o/l)lé(e) x Trijntje Jans van den Ringh
 3. 1e NH-Doop 1702  onder (van Neeltje Jobs) Jon(c)khoen met als doopgetuigen schoonvader Jan van der Mun(nI)ck en (mogelijke/vernoemde) grootmoeder Neeltien Hobben.
 4. NH-Begraven 1699 van Frans zv Jan Polée/Polet aan de Groeneweg met als aangever Neeltien Hobben volgens NH-Begrafenisbriefje op CBG-Microfiches Den Haag.
 5. NH-Ondertrouw/Huwelijk 1670 van Neeltien Hobben met Jan Franszen aan de Groeneweg/In 't Klooster achter 't Tuchthuis en
 6. daaropvolgende tenminste 8 kinderen (w.o. Frans, Willem, Job, Hendrik en Thomas Jansz).

ad 1/2:

Januari 1993 kreeg ik van een familie Jongkoen uit de Hilversumse Tak onderzoekuitkomsten van het Goudse Streekarchief uit 1986 in opdracht van dhr. van Eijk (aankomend) schoonvader van hun zoon. Op basis van beide huwelijken van Willem  wordt geconcludeerd, dat in Gouda moet zijn geboren/gedoopt ca. 1650 vader Jan Polée. Daarmee werd dit onderzoek afgesloten.

ad 4:

Henny van Dolder-de Wit  (toenmalige) Archivaris van het Goudse NH-/St. Janskerk maakte mij na een paar bezoeken 1993/1994 attent op de CBG-NH-Begrafenisbriefjes vanaf 1695. Van het bestaan was toen het Goudse Streekarchief niet,op de hoogte. Ik heb tientallen begrafenisbriefjes gezocht, gevonden en genoteerd. Voor mij was het het uiteindelijke definitieve/afrondende bewijs.

Martin Jongkoen

Inmiddels vrijwel de 6 boeken  met Goudse Pijpenmakers met hun Pijpmerken, waarin de familienaam Jon(c)khoen en eventueel Janbroerssoon nagelopen. Gebruikte Pijpmerken in de familie zijn: De Voet, (Gekroonde) 19 en Gekroonde 40.

De boeken met (ruw geschat in totaal) 3.100 Pijpenmakers (boek 4) zijn:

Nr

Titel

Auteur

Jaar

Blz.

Uitgeverij en/of Drukkerij

1

Pijpmakers en pijpmerken 1724 - 1865

S. Laansma

1977

098

Gysbers en van Loon

2

Goudse Pijpen

Don Duco

1978

200

Amsterdam

3

Pijpenmakersbestand

J. van der Meulen

1989

150

Pijpelogische Kring Nederland

4

De "Gecroonde Roos" en andere Pijpenmakersmerken van Gouda

J. van der Meulen

1994

109

Pijpelogische Kring Nederland

5

Goudse Pijpenmakers en hun Merken

J. van der Meulen

2003

137

Pijpelogische Kring Nederland, Leiden

6

Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda

D.H. Duco

2003

259

Pijpenkabinet, Amsterdam

-Bij de eerste 3 boeken beschikte de schrijvers nog niet over de oudste Goudse Pijpenmakersgildenboeken 1660 - 1723.

Over het sinds in de loop van de 19e eeuw in Gouda/Nederland ontbreken van deze boeken is de ene auteur wat vaag, terwijl de andere auteur bijna   schrijft over ontvreemden/verpatsen door Goudse bewaarder aan een buitenlands/Engelse verzamelaar.

In boek 4 wordt aangegeven, dat via een Engelse verzamelaar - die ze kocht - deze al langdurig in een Engels Museum worden bewaard/tentoongesteld. Ze rond 1994 zijn voor Nederland/Gouda op foto gezet.

Alleen in de 2 laatste boeken (1994/2003: Pijpelogische Kring Nederland, Leiden) van J. van der Meulen wordt voor Pijpmerkteken "De Voet" de combinatie Job Jonkhoen alias Job Jansz Janbroerssoon (1714 - 1727) vermeld.

Auteur Don Duco (boek 6) houdt zich al vanaf 1969 bezig met alles wat met de Pijpenfabricage heeft te maken en heeft daarover ruim 250 publicaties (2016 – 1974)  en lezingen op zijn naam staan. Hij stond aan de wieg van:

18/06/1975: Pijpenkamer (Icon), Frederiksplein 16, Amsterdam (Kwartaal-Nieuwbuletin Pijpelijntjes september 1975 t/m december 1984 met index) - na verhuizing:

29/09/1982: Pijpenkabinet, Oude Vest 159a, 2312 XW, Leiden - na verhuzing:

00/00/1995: Pijpenkabinet, Prinsengracht 488, 1017 KH Amsterdam - na naamswijziging

00/00/2013: Amsterdam Pipe Museum, Prinsengracht 488, 1017 KH, Amsterdam.

 • Naast een uitgebreide Pijpenverzameling en  Boekendocumentatie heeft/had hij zeer omvangrijke computerbestanden met door hem in decennia gezochte bijzonderheden over individuele Pijpenmakers. Hij heeft in ieder geval het Goudse Archief  minitieus/met een stofkam doorzocht op elke bijzonderheid .
 • Vóór de verhuizing naar Amsterdam is hij (te) langdurig tevergeefs bezig geweest om het Pijpenkabinet naar Gouda te verplaatsen. Hij had in die periode (nog) plannen om de computerbestanden in geprinte vorm voor het publiek raadpleegbaar te maken.
 • Kort na vestiging in Amsterdam kreeg ik tegen geringe vergoeding van pijpmakers in mijn kwartierstaat uit de computerbestanden prints.
 • Een aantal jaren geleden kreeg ik de indruk, dat hij niet of nauwelijks meer op verzoek tot iets dergelijks ingaat.

Martin Jongkoen

J(e)an Breur kan ook Jean Frere(jean) zijn geweest.

  <  

Martin Jongkoen

Voor de vraagstelling zet ik het nog kort op een rij:

 1. 27/07/1670 NH Gouda Jan Franszen (Jean Poulet Gouda 1647 - Gouda 1715 zv Francois Pollé ca. 1612 - < Pasen 1681) x Neeltien Hobbe(n).
 2. 31/07/1671 – 31/07/1687 NH Gouda doop 8 kinderen Jan Franszen x Neeltien Hobben; grootvader Francois Pollé géén doopgetuige vanaf 1671.
 3. 21/10/1681 Gouda Politiemeester Neeltien Hobbe(n) hv Jan Breur; schoonmoeder Barbera (van) Vienne/Via(e)ne(n) WK Pasen 1681 weduwe.
 4. 00/00/1714 Gouda Gildeboek Job Jansz. Janbroerssoon (teken: voet)/Jonkhoen.
 5. J(e)an Breur kan mogelijk ook Jean Frère(jean) zijn geweest.

Ad 4:  

 • Hans van der  Meulen (1994/2003) vermeldt: “1714-“ vorenstaande; Don Duco (2003): 1714 – 1727 Job Jansz. Jonkhoen.
 • Tot 1994 beschikten auteurs slechts over de Goudse Pijpenmakersgildeboeken vanaf 1724; 1994 e.v.  ook over een microfilm van de oudste Goudse Pijpenmakersgildeboeken vanaf 1660 uit de Bragge collectie van het British Museum.

Martin Jongkoen

Het Streekarchief Midden Holland te Gouda vermeldt (nogal summier) vermoedelijk hier het oudste Pijpmakersgildeboek:

Toegangsnummer en inventarisnummer   0078. 71

 • Beschrijving  Gildeboek;. Aantekeningen van allerlei aard uit de jaren 1661 - 1721
 • Datering   1661-1721
 • Niveau   Bestanddeel Deelcollectie   Algemeen archief

Martin Jongkoen

De naam Breur/Bruer/ komt in het Poortersboek niet voor. De naam Broer pas in 1726

De naam Frerejean komt niet voor

Jan Achterberg

In mijn volgende reactie zal ik een foto (microfiche 32 - blz. 77 recto/verso) plaatsen van de inschrijving 1714 als gildelid (Pijpmerkteken "de Voedt") van mr. Pijpmaker  Job Jans Janbroerssoon alias Job Jans Jonkhoen (Gouda 1679 - Gouda 1727).

Deze is terugvonden in inventaris AC77 Gildeboeken Pijpmakers Gouda (Eigendom British Museum) - 34 microfiches (september 1993), t.w.:

 • Deel 1: 1683 - 1765 - blz. 001 t/m 190/15                     - microfiches 01 t/m 10
 • Deel 2: 1786 - 1826 - blz. 198 t/m 391/14                     - microfiches 11 t/m 19
 • Deel 3: 1786 - 1826 - blz. 395 t/m 560/09 + 10 t/m 14  - microfiches 20 t/m 29
 • Deel 4: 1661 - 1724 - blz. 001 t/m 080/?? + ?? t/m ?? - microfiches 30 t/m 34 - zie microfiche 32 - blz. 77r (1713) +  77v (1714)

Het Streekarchief Midden Holland (SAMH) erop gewezen, dat hun sitevermelding wat te wensen overlaat. Ook omdat de oudste boeken meer dan 1 eeuw in Nederland/Gouda zoek resp.verloren zijn gewaand.

Martin Jongkoen

Onder verwijzing naar mijn vorige reactie hier dan  de foto Goudse Pijpmakersgildeboek met inschrijving 1714 Jop Jans Janbroerssoon alias Job Jans Jonkhoen (Gouda 09/06/1679 - Gouda 05/02/1727) met  merkteken "de Voedt"(microfiche 32 - blz. 77 recto/verso iets vóór 2e helft van blz.).

De basis voor alias-vermelding Hans van der Meulen (1994/2003) in: http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/digital/ (blz.38 - rechtsonderaan). Dit nadat september 1993 het British Museum voor Nederland/Gouda de boeken op microfiches had gezet.

Martin Jongkoen

Volgens transcriptie SAMH staat er bij de 1 edagvaardigging  (02/05/1681) en 2e dagvaarding (05/05/1681) "Neeltje Hobbe(moeder van Job Jans Jan Broerssoon alias Job Jans Jonkhoen) en bij 3e dagvaarding (20/10/1681) “Neeltien Hobbe, vrouw van Jan Breur”.

Oud-rechterlijke archieven ; kamerboek politiemeesters Toegangsnummer   ac2 Inventarisnummer 295 Nadere toegang naam   kamerboek politiemeesters 1620-1777 (hiaten) Bladzijde 84B v  Datum 20-10-1681

Inhoud  

 • Eiser: Arien Jansz Koningh
 • Gedaagde: Neeltien Hobbe, vrouw van Jan Breur
 • Zaak: Op een 3e dagvaarding.
 • Vonnis: Gezien het register, veroordelen de gedaagde in de eis, mits op het geÎiste 5 stuivers tot afslag mag strekken

Oud-rechterlijke archieven ; kamerboek politiemeesters Toegangsnummer ac2 Inventarisnummer  295 Nadere toegang naam  kamerboek politiemeesters 1620-1777 (hiaten) Bladzijde  60v Datum  05-05-1681

Inhoud  

 • Eiser: Adriaen de Coninck
 • Gedaagde: Neeltie Hobbe
 • Zaak: Op een 2e dagvaarding, verzoekt uitstel.
 • Vonnis: Akkoord.

Oud-rechterlijke archieven ; kamerboek politiemeesters

Toegangsnummer   ac2 inventarisnummer   295 Nadere toegang naam  kamerboek politiemeesters 1620-1777 (hiaten) Bladzijde   60 Datum   02-05-1681

Inhoud  

 • Eiser: Adriaen de Coninck
 • Gedaagde: Neeltie Hobbe
 • Zaak: Eist betaling van É 21.-.8 over winkelwaren. Verzoekt uitstel.
 • Vonnis: Akkoord.

Martin Jongkoen

3 van  4 broers Janz Jongkoen-Jon(c)khoen-Jong(e)hoen alias Jansz (Poulet/Pollé) waren varentgesel/beurtschippers (Willem, Hendrick  Thomas). N.B.:. Gewijzigd na reactie Willem Hak 16/02 - 16:33,.

1. Varentgesel Willem (Gouda 19/04/1677 – Gouda 28/01/1743)

x (1) Haastrecht 30/10/1707 Po(o/l)lé(e) met Trijntje Jansz van den Ringh (> 12/684 – Gouda 20/08/1708) d.v. Jan Maertens a/d de zuijdzijde Turfmarkt x (NH-huwelijk Gouda 01/07/1668)  Annetje Jans o/d Raam bij het Clooster

x (2) Gouda 22/03/1716 Jonckhoen aan de Groeneweg met Lijsbeth Jans van der Poort (Gouda 02/04/1695 – Gouda 14/04/1733) dochter van Jan Paulusse Poort x Aaltje Leenders. Adres: Groeneweg (1716) en Raam (1743).

2. Pijpmaker Job (Gouda 09/06/1679 – Gouda 05/02/1727). N.B.: Gewijzigd na reactie Willem Hak 16/02 - 16:33..

x Gouda 26/11/1702 met Maria Jans van der Mun(in)ck - gemengd huwelijk.. Adres: Groeneweg/In ’t Clooster achter het Tuchthuis (1702-1727).

3. Beurtschipper Ykerveer/VOC-handelaar Hendrick (Gouda 19/11/1681 Gouda - 22/12/1721)

x Gouda 10/07/1712 Hillegond Hendriks Diependijk. Adres: Groeneweg i/d Wije Poort.

4. Varentgesel/Kleingarenspinner Thomas (Gouda 11/02/1684 – Gouda 05/09/1754)

x (1) Gouda 27/08/1707 met Neeltje Commerts (Gouda 26/02/1681 – Gouda  06/09/1719)          

x (2) Gouda 11/02/1720 met Maria Jans Weldrager - Oud-Katholiek/Remonstrants. Adres: Karnemelksloot (1710), Blekerssingel (1720) en Rosendaal (1720 – 1754).

Martin Jongkoen

Hallo Willem Hak,

Eens met  jouw "lezing"  - Jop Janse Jan Broerssoon  voerdt voor sijn merck de roedt/voedt" - , waarbij ik kies voor "voedt",

Martin Jongkoen

Hallo Willem Hak,

Na intrekking 20:27 van mijn "lezing" 11/02 - 12:17 begrijp ik niet wat je bedoelt met "nog steeds een raadsel waarom je nu schrijft...".

Martin Jongkoen

@ Martin, hierbij een aanvulling

2. Pijpmaker Job (Gouda 09/06/1679 – Gouda 05/02/1727). N.B.: Gewijzigd na reactie Willem Hak 16/02 - 16:33..

x Gouda 26/11/1702 met Maria Jans van der Mun(in)ck - gemengd huwelijk.. Adres: Groeneweg/In ’t Clooster achter het Tuchthuis (1702-1727).

Maria Jans van der Munck is NH gedoopt op 7 apr 1680 als dr van Johannes van der Munck en Catharina Gerrids, get Lintje Huijselaer

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-Z1NX?i=456&cc=2037907

Jan Achterberg

Hallo Jan,

 • Bedankt; deze NH-doop 07/04/1680 Maria Jans van der Mun(in)ck vrouw van Pijpmaker Job Jans Jon(c)khoen (Gouda 09/06/1679 – Gouda 05/02/1727).alias Jop Jans (Gilde 1714 Janbroerssoon alias NH 1670-1715 Jan Franszen alias WK 1647 Jean Francois'zoon Poulet) was mij bekend. Bij haar moeder Catharina Gerrids heb ik vermeld: Catarina Barij ook wel Berg!
 • Job en Maria gingen op Gouda zondag 23/04/1702 in NH-ondertrouw en hun NH-huwelijk werd pas zondag 26/11/1702 voltrokken. Ooit heb ik gelezen, dat bij een gemengd huwelijk de tijdsperiode tussen de 3 afroepen véél langer (6 weken?) zijn dan de gebruikelijke 1 week. Dochter Neeltie Jonckhoen (1e kind onder vernederlandste familienaam) te Gouda NH-gedoopt 17/05/1702.
 • Tevens heb ik jaren terug gelezen, dat als eis bij doop van een kind tenminste 1 ouder (Belijdend) Lidmaat moet zijn.

Martin Jongkoen


Ik weet niet wat er "gemengd" is aan dit huwelijk . Maria werd NH gedoopt evenals haar man. De Waalse Kerk stond gelijk aan de eveneens [calvinistise ] Nederduits gereformeerde gemeente.

Jan AchterbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!