stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Wat is de geboorteplaats van Mr chirurgijn Duco Bavy overleden 16-1-1675 in Bolsward

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Waar vind ik pagina 59 van het jaarboek ? Of zie ik iets over het hoofd ? Overigens in het bewuste huis op de Grote Dijlakker zit in het bovenlicht boven de voordeur een in glas gegraveerde esculaap. Het pand is vorig jaar geheel gerestaureerd. 

Douwe van den Berg

Heer vanden Berg

Dit staat op dezelfde pagina als de vorige vertaling die u voor mij hebt gedaan.

Het stukje staat hierboven

MVG  Mari Doedee

M Doedee

Ik heb het jaarboek even gedownload en zal het betreffende stukje voor U vertalen te beginnen met 

" Zesde generatie

tot besluit "

u hoort van mij.

Douwe van den Berg

Even een snelle reactie op het stukje tekst dat uit het fries vertaalt is,

Doecke Edema is niet dezelfde persoon als Duco Bavy,

dit concludeer ik uit het feit dat Duco volgens de grafsteen is overleden in 1675,

en volgens de Gildebrief van Chirurgijns en apothekers word ene Doecke Idema in 1692 pas lid van het Gilde,

Wat ik vermoed is dat deze Doecke zoon van Ide of Ede de man is van Bint Tymens, de zus van Louw, Saekele en Jan.

Heb op Hisgis gezocht in de stem en floreencohieren,

vind daar Wybe Haye als enige eigenaar van een stuk grond van 20 pondematen,

het betreft FC11 ugoclooster, Denk dat de burgemeester de grond later in zijn geheel heeft aangekocht,

Het Ugo of oegeklooster lag tussen de oldeclooster en hartwerdervaart

net naast zathe groot equard die 70 pondematen groot was, kwam hier ook nog het volgende tegen:

Frans Lous de broer van Engeltie Louwsdr was gebruiker van een deel van de grond van het Ugo klooster,

eigenaar van de grond is dan de staat van friesland,

deze gebruikte grond is later gekocht door Louw Tymens samen met een daarnaast gelegen nog groter stuk van het voormalige Ugoklooster!

voor de beeldvorming, de grond van Groot Equart en het Ugoklooster samen besloeg ruim 2x de oppervlakte van de stad Bolsward van destijds.

Marcel Doedée

Zesde generatie

Louw Tymens Tabintiema, apotheker te Bolsward huwt vóór 1668 Jaijtske Ates, een kleinkind van Hans Hanses Bruinsma.
Uit het stemregister ( stemlijst) blijkt Louw "Papist" te zijn.
Hij wordt Tabinthiema genoemd bij een verkoping bij decreet van de boerderij met een grote 'nieuwe huysinge te Eesquard' onder Bolsward

Hij heet 'Tabinthie' bij de verkoping per decreet van de boerderij Loungje onder Bolsward.

Blijkens de verkoping bij decreet wordt Louw Tijmens thoe Binthiema koper van een boerderij met huis en schuur en 52 pondemaat land te Ugoklooster.

Kinderen waren Thimotius Hettema uit Amsterdam,
Engeltje, vrouw van Monse Hanses, koopman en winkelier,
Aettie, vrouw van Lolle Gerbens Bolta, koopman en winkelier,
Ato Hettema, die het  "veniam aetatis"krijgt.  ( minderjarig )
en Trijntje die getrouwd is geweest met Claes Thomas, koperslager te Leeuwarden.

 

Hierbij de vertaling van het eerste stuk van blz. 59

vrgr Douwe van den Berg .

De genoemde drie boerderijen bestaan allemaal nog in Bolsward.

Loungje    =   Lonjé even buiten bolsward
Eesquard =  Equard nu middenin Bolsward
Oegekleaser = Ugoklooster hier is Titus Brandsma geboren.

 

Douwe van den Berg

Trouwens Douwe, nog bedankt voor de vertaling, ik begin door het wat vaker te lezen al redelijk te begrijpen. Ik heb via google streefview al even gezocht naar het pand aan de Dijlakker, de techniek staat tegenwoordig niet voor niets, maar weet je het huisnummer toevallig?

Marcel Doedée

Het is het huisnummer 19.

pas gerestaureerd.. 

Mooi pand 

Douwe van den Berg


Hr Douwe van den Berg 

Hartelijk bedankt voor de vertaling. Ik begin de Friese taal langsaam een beetje te begrijpen.

 

MVG   Mari Doedee

M DoedeePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!