stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Familienaam van Spronsen (rond 1370 van Spronc)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Graag alle info die gevonden kan worden m.b.t.

1300 en eerder tot 1490  en met namen tot de personen

Jan van Spronc van der Werve                 (spronc is in meerdere vormen geschreven zie mijn profiel)

Nikolaas van Spronc van der Werve         (spronc is in meerdere vormen geschreven zie mijn profiel)

Spronck van Spronc van der Werve         (spronc is in meerdere vormen geschreven zie mijn profiel)

Philip van Spronc van der Werve              (spronc is in meerdere vormen geschreven zie mijn profiel)

Spronx van Spronx                                    (spronx is in meerdere vormen geschreven zie mijn profiel)

Spronx, Spronc, Spronck . Sproncx , Spronczn, Spronxzn, Sproncxzn, Sproncxsoen , Sproncksoen, Sprunc

Jan van der Werve

Nikolaas van der Werve

Spronck van der Werve

Philip van der Werve 

Ida van Swieten   vrouw van Jan Spronc (ook geschreven als ida van Zwieten)

Vrancke Spronx zone van Zwieten 

Adriaen Philipsz. Spronx

echte spronx          dochter van harmen spronx

en meer wat u kunt vinden

 

M.V.B.

Jan Gerard van Spronsen

Zijn hun namen het enige wat u tot nog toe zelf van/over hen kon vinden?
Geen enkele plaats / streek, (±) jaartal (1300 en eerder tot 1490 is wel heel erg ruim), echtgenote, kinderen kunnen vinden ?

Willem Hak

mijn antwoord op de vraag:

Zijn hun namen het enige wat u tot nog toe zelf van/over hen kon vinden?
Geen enkele plaats / streek, (±) jaartal, echtgenote, kinderen kunnen vinden ?

is nee ik heb meer gevonden.

rond 1421 tot 1431 giessekerken dit zou de oude kerk van giesse kunnen zijn waar mogelijk nog doop gegevens kunnen worden gevonden (giessekerken is het gebied peursum tocht strijen) kan mogelijk iets over ida van swieten zeggen

op mijn profiel staat grof de nodige info

zuidholland van leiden tot vlaardingen is de streek.

plaats is rijswijk (denhaag) en loosduinen (toen gem monster)

Jan Gerard van Spronsen

Dag Jan,

Heb je ook al een stamboom opgesteld vanaf jezelf terug in de tijd? En waar kom je dan uit of waar loop je dan vast?

Bas Lems

beste,

Ja dat heb ik en dat gaat terug tot Spronx van Spronx 1480 geboren te Monster.

Waar ik vast loop is zijn vader en het vage dat documenten uit kerken en hist-argieven aangeven dat bijvoorbeeld het kasteelterein te werve beheerd werd door Spronc en zo ook giessekerken (gebied zuidholland en achter de biesbos tussen maas en waal ) voor een lang periode maar als ik dan bij gemeente zelf kijk of bij de history van een landgoed dat de naam spronc niet voor komt (ook niet op datum)

De Spronc ook wel spronx familie is in die periode erg bekent en nou verbonden aan de bisschop van utrecht, en de van zwieten maar rond 1500

word deze naam spronxzn en verandert weer naar spronsen maar ook naar spronk en andere varianten waar andere ook vastlopen bij spronc

alleen gemeente loosduinen geeft beeld maar bijvoorbeeld strijen in hun geschiedenis niet

kerk gegevens en scheppen van leiden online op internet o.a. zeggen genoeg je zou meer moeten kunnen vinden?

Er is duidelijk beeld dat spronc de oernaam is en deze komt niet elders voor in de wereld  als het cananefatische gebied (zuidholland)

Hier onder grof hoever ik ben gekomen met ondersteunende info 

Onderzoek geeft beeld dat onze tak vader op vader terug gaat naar Spronx van Spronx geboren 1480 te Monster (gemeente westland en omgeving (o.a. ) Loosduinen viel toen onder beheer van Monster.wat op zijn buurt weer viel onder het landgoed te Werve Zoon van Spronx of Spronc werd in eerdere jaartelling als Sproncxsoen geschreven en in latere jaartelling als Spronxsz (sz is zoon van) geschreven. In nlg latere jaartelling werd dit geschreven als Spronsen (van staat voor adel en word verderop duidelijk) De naam werd in veel vormen geschreven mogelijk klonk de uitspraak met ch aan het einde. in link : http://www.rodinbook.nl/middelnederlandsegeografie-R-S-T.html staat de naam in diverse vormen geschreven achter 1 naam en verwijst de naam naar de ridder adel en naar Den-Haag. (Den haag is niet zo raar als je het volkslied van loosduinen hoort) " Spronch, Spronc, Sprunch 573; de Haghe, Gerard, ridder 20; Gerard 605. Sprunc, Gerard. Zie: Gerard." Gerardus Sprunc word hier verwezen als botlier van de bisschop In Leiden werd de Spronc fam terug gevonden o.a. 1398-1428 Ysbrant Spronx ook wel geschreven als Ysbrant Spronc 's en IJsbrand Gherytzn Spronx en IJsbrand Sproncxz uit dieper onderzoek blijkt dat in jaren voor 1398 Sproncxsoen werd gehanteerd, de vader van Ysbrand werd vermeld als Pieter gheryd sproncxsoen, en van Ysbrand is bekend dat hij o.a. bode was van de staat holland Spronc werd voornamelijk geschreven rond 1400 Het zegel van de Spronc familie is een in vieren gedeeld zegel 1 en 4 roos en 2 en 3 hoorn.. bekent is dat Jan Spronc trouwde met Ida van swieten op 1421 en het goed peursumen en tocht behorende bij landgoed giessekerken beleende tot 1439 , familie van swieten was een van Hollands rijkste familie rond die periode. Dat Spronx, Spronc , Spronsen veel voor komt in Monster/loosduinen is geen wonder , uit repetorium uit grafelijke lenen uit de Lier, Schipluiden en Vlaardingen 1252-1648 leen1 en 2 en de leen kamer van de hof te wassenaar 1226-1744 leen3 blijkt dat rond 1371 al het kasteeltrein van te Werve (Rijswijk) het landgoed was van de Spronc-Sproncx familie en in ongeveer honderd jaar erna onder Philip en Spronck(Philipsz), Jan en Herper (sproncxz) dit landgoed uit groeide van +/- 16 morgens land naar 160 morgens land (dit is groter als dat van duivenvoorden) de link hier onder verwijst naar de omvang van het landgoed te werve:https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_te_Werve#/media/File:P08-ZH-positiekaart2-gemlabels.png Daarbij werd van der werve achter de naam toegevoegd (Jan Spronc van der Werve) en soms ook singel gehanteerd als achternaam. (Jan van der Werve) REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DEHOFSTAD TE HONTSHOL, 1253-1770 leen 4 De naam van der Werve is later weer komen te vervallen achter de familie naam gezien deze na verkoop gaat naar de eigenaar van het kasteelterein. van Spronx van Spronx geboren 1480 te monster is mogelijk de zoon van Jan Spronc en vernoemt naar zijn opa (Philipsz Spronck)gezien deze staat vermeld als Spronck van Spronc van der Werve en zij in de zelfde omgeving woonde en de jaartelling overeen komt (op 3-4-1429 na overlijden van Spronck van Spronc van der werven werd een deel of het geheel van het goed te Werve over gezet naar Jan van Spronc van der Werve) Jan van Spronc van den Werve had een broer Nicolaas (15-5-1430 lijftocht van heer Nikolaas van der Werve , broer van Jan van den Werve (repetorium uit grafelijke lenen in rijswijk 1281- 1650 leen5) mogelijk kan onze Spronx van Spronx gb 1480 monster ook een zoon zijn van Nikolaas van Spronc van der Werve maar duidelijk is dat de dubbele naam al voorkwam bij de vader van Pieter gheryd Sproncxsoen Mijn naam Jan Gerard is ook de naam van mijn vader en komt van de namen Jan en Gerardus (boven genoemde personen)

 

Notitie 2

LENEN

Leen 1
REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE LIER,SCHIPLUIDEN EN VLAARDINGEN, 1252-1648
20 morgen land te Vlardinghe, genaamd de Tempel (1364: in heer Jans ambacht
van Wateringhe).
..-.-1...: Gerart Dode, vermeld in 1281 (L.H. 5, fol. 47v).
21-6-1335: Ghearaerd Zweym bij dode van zijn vader Ghizebrecht Zweym (L.H. 49, fol. 22).
28-6-1364: Ghisebrecht Zweym te Leyden als recht leen (L.H. 50, fol. 85).
..-.-1390: Ghisebrecht Sweym met ledige hand (L.H. 422, fol. 49).
3-4-1429: Jan van der Werve bij dode van zijn vader Spronc van der Werve (L.H. 62, fol.
80v).
12-2-1434: Herper van der Werve bij dode van zijn broer Jan van der Werve (L.H. 62, fol.
169v).
29-4-1458: Jonkvrouwe Steffenye van der Werve, hulde door Willem van Alcmade IJsbrantsz.,
na overdracht door haar vader Herper van der Werve, behoudens het vruchtgebruik
en de lijftocht van haar moeder Janne van den Berghe; bij kinderloos overlijden te versterven
op haar zuster Volcwijff (L.H. 116, cap. N.H., fol. 69v).
25-5-1484: Katherine Roelofsdochter, gehuwd met Floris Bolle, bij dode van haar moeder
jonkvrouwe Steffenije van der Werve en draagt het leen over aan haar zuster Alijde Roelofsdochter,
hulde door haar vader Roelof Andriesz. (L.H. 120, cap. N.H., fol. 14).


Leen 2
REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE LIER,SCHIPLUIDEN EN VLAARDINGEN, 1252-1648

Het leen 78 is gesplitst in 78A en 78B.
22-7-1396: Gijsbrecht Spronc van der Werve bij koop, nadat het leen bij dode van Ghijsbrecht
Zweym Gherijt Zweymenz.
was afgestorven, te versterven op zijn zoon Jan (L.H. 52,
fol. 219v).


Leen 3
DE LEENKAMER VAN DE HOF TE WASSENAAR, 1226-1744
1 morgen land in Aetscamp, gemeen met de moeder van Spronc van der Werve
Philipsz.
24-6-1371: Spronck van den Werve Philipsz. van den Werve (AA, fol. 35v en A, fol. 23v).
15-5-1421: Spronck van den Werve (A, fol. 23v).
20-12-1433: Herper van den Werve Sproncxz. van den Werve (B, fol. 27).
30-4-1456: Herper van den Werve krijgt het leen ten vrij eigen (B, fol. 100).

Leen 4
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DEHOFSTAD TE HONTSHOL, 1253-1770
4 hond land in Crimperswoning te Wateringe.
4 hond land in Pieterswoning.
2 hond land over de Waterlose achter de Werve.
½ morgen land in het smalweer.
½ morgen veen, achter Claes Jansz.
2½ hond land achter Dirc Bloos over de Broecksloot.
1½ hond land in de Scaepweyde.
De verplichting om 4 lb per jaar te betalen aan de kapelrie, die heer Gerrit van der
Burch stichtte in de kerk van Rijswijck.
10-12-1389: Spronck van der Werve na opdracht uit eigen.
27-12-1403: Spronck van der Werve draagt uit eigen op: 5 hond land in Pieterswoning, 4
hond land achter Claes Jansz. aan de Hoeve, ½ morgen land in de woning waarop Kathrijn, de
weduwe van Arent Claesz., woont, aan de oostzijde van de Hagewatering, met de zelfde verplichting
en te versterven op zijn zoon Herper.
13-4-1432: Herper van der Werve krijgt ½ morgen land ten vrij eigen.
..-.-1...: Jonkvrouwe Cornelie Jan Ruychrocxdochter van der Werve, gehuwd met Gerijt van
Heemskerc, vermeld in 1472 (L.H. 283, fol. 89v).

Leen 5
REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN RIJSWIJK,1281-1650
Zijn zaat en woning in Rijswijk, (1390: genaamd de Werve), met alle land tussen de
watersluis en ver Godeld, (1309: groot 14 morgen, verhuurd voor 12 pond; 1504: en de
warande van konijnen daarbij), west (1309: Pieter van de Veen, die kocht van Hugo
Dammasz.; 1324: de leenman; 1447: de kapelrie van heer Nikolaas van de Werve,
priester, broer van de leenman; 1448: Piecx woning), oost (1309: Beatrijs, dochter van
Floris van de Werve, met leen van Willem, haar broer; 1324: de leenheer; 1447: Jacob
van der Spek en zijn vrouw), (1309: strekkend noordwaarts over de weg tot Gijsbert
heer Engbertsz.; 1324: Costijn Hendriksz.; 1447: Gijsbert heer Gijsbertsz.; 1448: Gerard
Jan Hendrikszz.), zuid (1309: de Waterloze), (1454: vermeerderd naast 7½ morgen
aldaar, roerend van Waterland, met 4 morgen aldaar, genaamd Piecx woning, ten westen
van de Werve, strekkend van de Brede weg zuidwaarts tot een kamp van 2½ morgen,
genaamd Suikerzoet, die de leenman houdt van de abdij Egmond; een woning van
9 morgen aldaar ten westen van Piecx woning, strekkend van de Brede weg tot de Vliet,
west: Filips uten Weer en het klooster Egmond, oost: de leenman, welk perceel belast is
met 5 pond jaarlijks voor het ziekhuis te Leiden, 4 pond voor St. Jorisgasthuis te Delft,
30 s. en 40 groten voor de Heilige Geest van Rijswijk en 20 groten voor het kapittel te
den Haag, bijeen 12 pond 10 s. hollands; 7 morgen aldaar noordwaarts van de Werve,
strekkend van de Brede weg noordwaarts tot de Hoefsloot, oost: Gerard Jansz., west:
de Heilige Geest van Rijswijk en Nikolaas Filipsz.; 9½ morgen aldaar ten oosten van de
Werve, waar Jacob van der Spek met een stuk tussen ligt, oost: het kapittel van den
Haag, zuid: Jacob van der Spek, noord: de Brede weg; 47 morgen in drie stukken aldaar,
zijnde 30 morgen, genaamd Beynen woning, en 5 en 12 morgen ten oosten daarvan,
oost: Gerard van Berkenrode, zuid: de Brede weg, de Heilige Geest en Hendrik
Bogge Dirksz., west: het nonnenklooster St. Ursula te Delft en Jan Pijl, noord: een stuk
verdolven veen en Lysen land tot de Hoefsloot; 13 morgen aldaar in de Hoek, oost: Jacob
van den Woude met het kapelrieland, dat hij begeeft, zuid: de Zwet, west: Jacob
van den Woude en Jan Hendriksz., noord: de Vlietweg; 14 morgen in Plaskenspoel
aldaar, oost: Pieter Andriesz., zuid: de Delftse vaart, west: Wive, weduwe Jacob Nikolaas
Spijsgen, noord: de Vlietweg, zijnde samen met 18 morgen in Wateringen1 en 13
morgen in de Harnas in de parochie 't Woud 160 morgen).
..-.-1281: Dirk van de Werve vermeld, LRK 5 fol. 49.
22-11-1309: Gijsbert Sweym bij overdracht door Amelis uten Weerde, die kocht, zoals Floris
van de Werve, LRK 5 fol. 93v, LRK 49 fol. 6v.
13-1-1324: Lijftocht van Clementia, dochter van Herbaren van Foreest, gehuwd met Gijsbert
Sweym, bevestigd door Gerard, diens oudste zoon, LRK 2 fol. 32 nr. 213.
..-.-1390: Spronc van de Werve te Rijswijk met ledige hand, LRK 422 fol. 4 nr. 61.
3-4-1429: Jan van der Werve bij dode van Spronc, zijn vader, LRK 62 fol. 80v.
15-5-1430: Lijftocht van heer Nikolaas van de Werve, broer van Jan van de Werve, op 20 pond
holiands, 6 gouden willemsschilden en 10 pond ook op de Tempe12 en een tiende in Monster,3
LRK 62 fol. 120.
12-2-1434: Herbaren van de Werve bij dode van Jan, zijn broer, LRK 62 fol. 169v.

Jan Gerard van Spronsen

Maar Jan,

Als je pas vastloopt voor 1480, dan ben je toch al een heel eind?

Ik denk dat er maar een paar mensen zijn op het stamboomforum die in hun directe mannelijke lijn zover zijn als jij.

Bas Lems

ja haha dat is waar maar ik kan het niet uitstaan dat 6 opa's terug alles bekent is terwijl het een vrij gewone man was en er eigenlijk niet zo veel over hem bekent is.

en net het stuk tussen 1480 en 1439 waar veel over geschreven word dat ik de link niet kan doorzetten

ik wil naar :

In 1280 (N** 23 F) is er sprake in het testament van Ridder Henricus de düobus montibus (van Tweebergen) van de crflating aan de kerk van St. Jan ecner ...... cijns uit het huis en varwerie van Gloes CuKEKS. gelegen indeft hiicck te Lyncnlen op die Jecore tusschen het huis van Lees Bauwens en dat van Johan Spronx. 

dan zit ik in 1280 (zoveel mensen waren toen niet schriftelijk aangelegd) en het lijkt mij dat een cananefatische soldaat niet zo snel het schrift word aangeleerd door geschoolde romeinen. en dat tijdperk is niet ver van 1280

daarbij zou dat wel zo zijn dan houd dit heel veel in voor de geschiedenis van holland, hollands eerste piraat was een cananefaat en er werden 24 soldaten per jaar naar rome gestuurd voor een infanterie legioen

maar veel meer is er niet bekent over de bewoners van dat stuk van holland.

Jan Gerard van Spronsen

Ik zou me daar niet al te druk om maken, Jan.

Er zit minstens 1000 jaar tussen Spronck van der Werve en de Romeinen. Dat is best een lange tijd.

Bas Lems

Cartularium Oude Kerk Rijswijk ZH (uitgegeven door Ons Voorgeslacht, 'Hollandse Bronnen' deel 10, 2016

 

Phillips van Werve, overleden echtgenoot van jonkvrouw Geertruyt, 17 maart 1420, genoemd in transfix 13c;

Harper Philypsz van den Werf(f), gehuwd met Jan (Johanna) van den Berch, overleden vóór 12 maart 1466, begraven Rijswijk 'onder de blauwe zerk midden in de kerk', aldus oorkonden 39  en 163 (beide 12 maart 1466); hij zegelt oorkonde 107 (4 februari 1449) en zonder patroniem als Harper van den Werve oorkonde 6 (5 maart 1456),

In oorkonden 39 en 163 worden twee dochters genoemd: Volcwyf (Volckwyff) en Machtelt. Hun voogden zijn dan de broers Harper en Spronc Florysz. Familienamen worden bij hen helaas niet genoemd.

Twee zoons zijn Harper en Spronc van den Werff, zij zijn volgens oorkonde 163 bij hun vader Harper Phz. begraven,

Jan Ruychrock koopt het vervallen huis 'Te Werve' in 1448 van Harper (Herbaren) van der Werff, wellicht Harper Phz.

Voor de transcripties, zie het boek. Originelen zijn te raadplegen via mij als archivaris van het kerkarchief van Rijswijk..

Ruud Poortier

ik wil naar :

In 1280 (N** 23 F) is er sprake in het testament van Ridder Henricus de düobus montibus (van Tweebergen)
...
tusschen het huis van Lees Bauwens en dat van Johan Spronx. 


Wat is de relatie tussen Ridder Henricus de duobus montibus (van Tweebergen) en genoemde Johan Spronx ?
Is er reden om aan te nemen dat er verwantschap is tussen gezochte familie en deze Johan Spronx ?

Willem Hak

Bedankt ruud.

De lokatie van het graf van harper had ik nog niet eerder zo gevonden (blauwe zerk in het midden vd kerk)

Jan Gerard van Spronsen

Er is geen verwantschap! het is een doc dat ik vond met de woon locatie van johan Spronc (indeft hiicck te Lyncnlen op die Jecore) .

vanuit daar kan ik met locale kerk gegevens mogelijk meer vinden en mogelijk het verwantschap tussen Johan van Spronc en Phillips van Spronc van Werve leggen.

Oude kaarten kunnen mogelijk de locatie van Lyncnlen geven.

Jan Gerard van Spronsen

Oude kaarten kunnen mogelijk de locatie van Lyncnlen geven

Daar zou ik maar niet op rekenen. Lyncnlen is gewoon een OCR-fout

Jan Clavaux

de woon locatie van johan Spronc (indeft hiicck te Lyncnlen op die Jecore) . vanuit daar kan ik met locale kerk gegevens mogelijk meer vinden


Dat zul je zo waarschijnlijk niet vinden.
Er staat  "gelegen inden hueck te Lynculen op die Jecore tusschen het huis van Lees Bauwens en dat van Johan Spronx".

Dat is in Maastricht, tegenwoordig heb je daar nog de Verwerhoek en de Lenculenstraat, de Jeker is een rivier.

Willem Hak


Ik hoop dat vragensteller zich realiseert dat Spronck gewoon een voornaam was in de Middeleeuwen net als Jan en Piet en dat Sproncksz dus net zoiets is als Jansen of Pietersen ofwel...............lang niet alle naamgenoten zullen verwant zijn.

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!