stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » Zoekhulp gevraagd "BROOS-BROES" in het archief te Leiden


Profiel afbeelding

Hans, Rijnsburg is zeker een agrarisch dorp. Maar in de 17e eeuw zeker tot 1672 (het rampjaar) was de lakennijverheid in Leiden op zijn hoogtepunt. De stad was overvol en de lakenreder/drapiers gingen zich vestigen buiten de stad zoals Rijnsburg. De lakennijverheid stortte aan het einde v.d. 17e eeuw in Leiden in, doordat vooral Brabant goedkopere arbeidskrachten had. 

De broers Jacob en Cornelis Brussee zijn te Rijnsburg in 1695 en 1710 van de armen begraven. Jacob Brussee was gehuwd met Roseeuw (des Rousseaux), wolkammers uit Tourcoing. Cornelis Brussee, gehuwd met van Wetteren, lakenbereiders uit Gent.

Ik heb intensief genealogisch onderzoek gedaan op de naam Brussee in samenwerking met de heer Nic Brussee. Mijn voorouder Brussé is circa 300 jaar geleden vertrokken vanuit Rijnsburg naar Ouderkerk a/d IJssel. Uit hem is ook een hele tak Brussé ontstaan. Mijn grootouders vertelde me als kind al dat Brussé afkomstig is uit Frankrijk en Hugenoten waren. De heer Brussee stamt van de Katwijkse tak en vertelde me 3 jaar geleden precies hetzelfde met als extra feit dat ze Joods/Sefardisch bloed zouden hebben en oorspronkelijk uit Spanje kwamen. In het CBG artikel "Leidse familienamen" van Leendert Brouwer staat ook dat de Brussee's in de lakennijverheid werkzaam waren.

Hoe de naam veranderd kan zijn van Broos/Broes in Brussee.  In de 17e eeuw lagen achternamen nog niet vast en de meeste namen vooral in de dorpen hadden nog geen eens een achternaam. Rijnsburg werd overspoeld door nieuwkomers met vreemde Frans klinkende namen. Een voorbeeld is des Rousseaux. Dat was te ingewikkeld en schreven het fonetisch op als "Roseeuw". Nog een vb is "de La Beau", dat werd "de Mooij". Ook werden Franse achternamen steeds weer anders opgeschreven in de registers. 

De eerste vermeldingen in Rijnsburg zijn "Brusée of Brusé". Begin 18e eeuw ook "Bruijse". Op deze schrijfwijzen en "Brussé(e)" vind ik geen aansluiting in Leiden en omgeving, Vlaanderen en Frankrijk. 

De naam (de) Brusée kom ik in Frankrijk alleen tegen in Normandië van de 11e eeuw. Een kasteel en dorpje werden ook zo genoemd. De naam werd op vele manieren geschreven zoals "(de) Brusse,Brus,Bruijs(e),Bruys(e),Bruce,Braose,Brews". De naam is van daaruit in Engeland en Schotland terecht gekomen via "Robert en Adam de Brus/Bruce". Zij volgden Willem de Veroveraar in 1066.

Brusée kan naar mijn idee afgeleid zijn van Broes. Zeker omdat in Brugge zowel de naam Brussé, Bruijs(e),Bruys(e),Bruis,Broes en Broos voorkomen.

Ik baseer het ook nog op genetische genealogie. De Y-DNA markers en sub-haplogroepen van Brussee zijn inmiddels bekend in Family Tree DNA. En is aangemeld in het project "Bruce". Een 100% match is daar helaas niet in te vinden. Maar wel aanwijzingen. Het DNA komt aardig overeen met Bruce, Brusse en een "Broos",België. De markers komen redelijk overeen. Het feit dat de naam Broos in dit project zit geeft aan dat het een variant kan zijn op Bruce/Brusse. Helaas hebben deze namen zich niet getest op de sub-haplogroepen.

Ik weet niet of u thuis bent in genografie, maar de haplo sub groepen zijn van belang om verwantschap te kunnen bepalen. Er is in dit project ook een Bruce bij met een Franse voorouder "Brousse", gevluchte Hugenoot uit Cognac via La Rochelle. Deze familie Brousse heeft dezelfde haplo subgroepen als Brussee. Deze sub-haplogroep wordt genoemd R-M167 of SRY2627. De oorsprong is Catalaans/Occitaans circa 2500 jaar geleden. De grootste concentratie ligt in de Pyreneeën. Deze groep heeft zich vooral langs de Atlantische en Noordzee kust verspreid via maritieme routes. 

Conclusie de oorsprong van Brussee is een lastig vraagstuk. Ik hoop dat dit verhaal wat duidelijkheid geeft. De aansluiting op Broos/Broes is een mogelijkheid die uitgezocht moet worden.

Nog een zeer goed mogelijke variant is "Bruset/Brusset". De naam werd ook als Brus(s)é geschreven, omdat de "t" in het Frans niet uitgesproken werd/wordt.

In Family search - records: Netherlands Bibliothèque Wallone indexes 1500-1858 staat de volgende aantekening: Leiden 1592 Jean Bruschet. Helaas komt deze naam niet voor in de database personen van Erfgoedleiden. 

Lisan Imholz

Interessant! Ik vroeg me al af waarom je zo in Broos dook.  
In dit kader is die Brouche die ik vond zeker interessant!  

Heb je overigens ook in Amsterdam gekeken? Veel Walen trokken over en weer.  Je kan niet weten. 

jouke

''Nog een vb is "de La Beau", dat werd "de Mooij". Ook werden Franse achternamen steeds weer anders opgeschreven in de registers.''

 

En in Amsterdam schreven ze het weer anders:

inschrijvingsdatum: 05-02-1656 / naam bruidegom: [de] Lobeau, Samuel Samuelse

naam bruidegom: [(de)] Lobiaeu, Samuel Samuelse / naam eerdere vrouw: Claes, Ariaentje

naam bruid: Herau, Susanna / naam eerdere man: Mourisse, Hendrick / bronverwijzing: DTB 475, p.312 opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Hij schreef het daar zelf dus als Samuel Samuelse de Lobieau

//

kind: Gonne / doopdatum: 05-04-1657 / kerk: Oude Waalse Kerk / godsdienst: Waals-Hervormd / vader: [de] Lobeau, Samuel / moeder: Heroo, Susanne / bronverwijzing: DTB 131, p.324

//

Plaats Leiden / Datum 01-03-1673 / Bron Dopen NH Hooglandsche Kerk / Kind  Jannetie Zobiou  / Vader  Samuel Zobiou  / Moeder  Susanna Herro

En moeder Susannes eerdere trouwen (03 mei 1654):

Plaats Warmond / Bron Trouwen NH / Bruidegom  Heijndrick Moses  / Bruid  Susanna Erouw  /
Sijn hier getrouwt op betooch van Leyden des. 3 meij.

en hun kind in Amsterdam:

kind: Susanna / doopdatum: 19-03-1656 / kerk: Oude Waalse Kerk / godsdienst: Waals-Hervormd / vader: Mougse, Herij / moeder: Hero, Susanna / opmerkingen: Va: is overl

Ik heb al gekeken of ik wat in Amsterdam kon vinden dat de richting Brussée uitging. En hetzelfde voor Delft en Rotterdam (Delfshaven). Ik kon er niet iets relevants vinden.

 

P.S. Dit is (een) derde huwelijk voor de stiefmoeder van bovenstaande Samuel Samuelse:

Bron Schepenhuwelijken (1592-1795) / Bruidegom Libardus Charelsz  / Plaats geboorte Melchelen / Woonplaats bruidegom
Santstraet / Beroep metselaar

Bruid  Marya de Matter  / Woonplaats bruid Haerlemstraet / Eerdere man  Samuel de la Brau

Hans Hoekveld

Jouke, ja interessant maar ook ontzettend lastig met al die varianten aan schrijfwijzes en dan ook nog verbasteringen. Brouche is zeker ook een mogelijkheid. Maar er zijn zoveel mogelijkheden.

Ik wil even kwijt dat ik het fantastisch vind dat jullie allemaal zo meedenken en tips geven. Dit zet me aan het denken terug te gaan naar een eerdere vondst in het archief van Leiden. Ook had dat te maken met het archief van A'dam dat ik zeker ook wel eens raadpleeg.

In A'dam moet ik op zoek naar Sephardische vluchtelingen die met 57 pers. in 1617 zijn aangekomen in A'dam vanuit Nantes. In die tijd schreef een "Bruslé" over deze groep Sephardische vluchtelingen in Zuid-West Frankrijk. Google herkende de naam Bruslé als Brussee. De "S" werd vroeger als een lange "f" geschreven. De "f" lijkt al snel op een "L". Maar de naam Bruslé bestaat ook.

De eerdere vondst gaat over "Jan Brussé" ook "Jean du Brus" en "Jean du "Brullé" in het Leidse archief. Hij behoort tot een familie uit Lano, Rijssel die rond 1600 naar Leiden kwam. Eerder kon ik de originele aktes niet bekijken. Maar nu wel, dat heb ik gedaan en "Brussé wordt in 1610 inderdaad met twee lange ff geschreven. Bij andere familieleden komt ook voor: Bruslé, Bruylé, Bruille, Brull. In A'dam vond ik toen ook bij de dopen een Jean Brussé rond 1622.

Deze Jean heeft een zus "Jeanne/Jenne du Brulle/Brule, gehuwd met "Daniel Cateau" Leiden. Kinderen in o.a. 1621 "Pierre Cateau" en in 1630 een Samuel Cateau.

Pierre Cateau is doopgetuige in 1646 te Leiden van "Elisabeth Desrousseaux". Zij huwt in 1666 te Valkenburg (bij Rijnsburg) als Elisabeth Roseeuw met "Jacob Samuelsz Brussee".  

Men huwden meestal met iemand uit dezelfde klasse. De ouders zochten vaak een huwelijkskandidaat in eigen kring.

Ik zoek een "Jacob/Jacques Brussé als vader van Samuel Jacobsen.

In 1653 huwt te Leiden weduwe Margariet du Brucq met "JACQ DU BRULL", greinwerker, geboren te Valencijn. Woont Reynsburgerpoort. In 1656 is Margaretha du Breuck weduwe van "JAECQUE DU BRULE", woont Reynsburgerpoort.

De vraag is, is deze Jaecque du Brule/Brull (Bruse/Bruss) eerder gehuwd geweest?

Lisan Imholz

''In A'dam moet ik op zoek naar Sephardische vluchtelingen''... ''In A'dam vond ik toen ook bij de dopen een Jean Brussé rond 1622''

Er stonden Joodse vluchtelingen 5 jaar na aankomst bij een doop in Amsterdam? Zoiets?

Hans Hoekveld

Trouwens... ''Jacob Brussee was gehuwd met Roseeuw (des Rousseaux), wolkammers uit Tourcoing''

Ik heb als voorouders:

Bruidegom Jean del Roseau , , Tourconje , wonend: Armstraet , wolkammer 
Bruid Sipperyane Brassure , , Waterloo , wonend: St Aechtenstraet 
 
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 08-08-1657

//

en hun dochter en schoonzoon

15 jun 1704: Plaats Rijnsburg / Bron Trouwen NH /  Bruidegom  Dirk Coning / Bruid  Jannetie Roseau

(Plaats Rijnsburg / Datum 20-10-1675 / Bron Dopen NH / Kind  Jannetje de Rouseaux / Vader  Jan de Rouseaux /  Moeder Cijprieme Braseur)

Hans Hoekveld

Hans, er zijn Sephardische achternamen die dezelfde sub-haplogroep hebben. Een opvallende is Espinoza. Baruch Spinoza die vanuit A'dam een paar jaar in Rijnsburg heeft gewoond heette oorspronkelijk ook Espinoza/Espinosa. Maar een naam als Brussé klinkt niet echt Sephardisch. Nog niet echt duidelijk dus.

De Jean Brussé in 1622 te A'dam is mogelijk dezelfde als in Leiden. Deze kwam van Lano/Rijssel. De Sephardische Joodse vluchtelingen uit Nantes in 1617 is een apart verhaal. Ze kwamen van de kustplaats "Saint Jean de Luz". Omdat bekend is om hoeveel Joodse vluchtelingen het ging zullen denk ik hun namen ook bekend zijn. Wie weet levert dat iets op. De vraag is in welk A'dams archief zal dat te vinden zijn.  

Lisan Imholz

Hier kom ik nog op terug. Is inderdaad dezelfde familie.

Lisan Imholz

" De vraag is, is deze Jaecque du Brule/Brull (Bruse/Bruss) eerder gehuwd geweest?" 

Dat is hij niet, bij zijn ondertrouw was hij jongman uit Valencijn.

jouke

''In A'dam vond ik toen ook bij de dopen een Jean Brussé rond 1622''

Die kan ik niet vinden zoekend op:

https://archief.amsterdam/indexen/doopregisters_1564-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j*a*&a1=br*e*&i2=2&p2=p&y2=1550&z2=1625&x=19&z=a

deze zoekopdracht zal 3 resultaten opleveren

[van] Braet, Jacominij - 12-04-1592
[van] Brakel, Jacomijn - 21-12-1606
[van] Brakel, Jakemijn - 21-11-1604

Hans Hoekveld

Bedoelde je deze Leidse Jean Brussé misschien?

Kind Nicolas Brussé / Vader Jean Brussé / Getuige Nicolas Perveis /

Getuige Samuel Marlier / Getuige Heleine Baseu / Getuige Judith le Fort

Gebeurtenis Doop / Datum 15-02-1609 / Gebeurtenisplaats Leiden

//

Aktedatum: 15-11-1612 / Plaats: Leiden

Dopeling Jenne Brullé / Vader Jean Brullé  / Moeder Martine Rincheval       

Getuige Paul Trelcat / Jaques du Pire / Jenne de Heu / Esther de Banne

Hans Hoekveld

Jean del Roseau behoort tot de familie van Elizabeth Roseeuw/Desrousseaux.  Hij is een neefje van haar grootvader Antoine de Rousseau gehuwd te Tourcoing met Cathalina du Gardin/Gardyn. Wonen in 1630 te Leiden. De broer van Antoine komt ook naar Leiden "Pierre/Petrus de Rousseau(x), gehuwd met Antoinette le Rouge. "Jean del Roseau" is hun jongste kind. Naast zijn dochter Jannetje weet ik dat ook zoon "Jacob Ruseuw" naar Rijnsburg gegaan, gehuwd daar 1702 met Lijsbeth Copius.

Aan deze familie zie je dat de eerste generatie vanuit Frankrijk naar Leiden kwam en hun kinderen of kleinkinderen buiten de stad gingen wonen. Daarom denk ik dat de Brussee's ook eerst naar Leiden,A'dam of R'dam zijn getrokken.

Lisan Imholz

De schrijfwijze heb ik even moeten opzoeken. Het is "Jan Bruse" gehuwd met "Marie (de la) Rue". Te A'dam een doop van een tweeling Jenne en Sarra op 11-5-1622 Waals-Hervormd.

Lisan Imholz

inschrijvingsdatum: 25-08-1618 / naam bruidegom: Blus, Jean / naam bruid: [de la] Rue, Marie

bronverwijzing: DTB 422, p.383 / opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

 

Hij komt uit Valencin, zij uit Rijsel

kind: , Catrijnna / doopdatum: 03-08-1623 / kerk: Oude Kerk / godsdienst: Hervormd

vader: Bluis, Jan / moeder: Dru, Marija

bronverwijzing: DTB 6, p.55 / Doopregister: NL-SAA-24624187

 

inschrijvingsdatum: 20-01-1624 / naam bruidegom: Moreaux, Jean / naam bruidegom: Moreau, Jean / naam eerdere vrouw: [de] Haene, Susanna

naam bruid: [de] Rue, Maria / naam eerdere man: Bluijs, Jean

bronverwijzing: DTB 429, p.2 / opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Hans Hoekveld


Ja Hans, deze "Jean Brussé/Brullé" bedoel ik.

Er is nog een doop van dit echtpaar:  Anthoinette Brussé, 14-3-1610 Leiden

Getuigen: Glaude de Beau Rin, Jaques de Salomé, Antoinette Tibergien en Susan Motte.  

Een oom van Elizabeth Roseeuw is met een Susanna Mote getrouwd. 1-7-1632 Leiden met ook een Jean de Roecheuw geboren te Tourconge , wonende te Fockersteech.

Petrus huwt Leiden 17-1-1636 als Pierre de Rouseuw (wolkammer) geboren te Tourconge , wonende te Claresteech met Maria du Can geboren te Valenzijn. Bij - , wonende te Varckemarkt, Nyeuwe.

De doop van Susanna Mote kan ik niet vinden. Maar er huwt te Leiden Waalse kerk op  21-1-1611 wel een Susanna Mota geboren te Noorwits in Engeland met Abraham Mota (wolkammer) geboren te Leyden. Deze Susanna is de doopgetuige in 1610 van Brussé.

Lisan ImholzPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!