stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » ouders Jacob Gerritsz Noordermeer

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste forumleden,

 

Ik mijn kwartierstaat heb ik het volgende gezin:

 

Noordermeer, Jacob Gerritszn (Wilsveen ca 1615  – 1680)

Weduwnaar van Grietje Crijnsdr (huwelijk gerecht  Rijswijk 1648)

Zoon van Gerrit  Noordermeer

Trouwt  Brielle 17.10.1655 (Geref.Kerk)

Dorp, Baeltje Huijbrechtse van (Wateringen 13.10.1621 - ? ) doop RK vanuit statie Den Haag

Dochter van Huijbrecht Janszn van Dorp en  Wivinia/ Wijve Rogierse

Kinderen:

Noordermeer, Cornelis Jacobszn (Hekelingen ca. 1660 – Loosduinen 11.11.1723) tr Rijsw. Maria de Bruijn

Noordermeer, Claas Jacobszn (Hekelingen ca. 1670 – ca. 1720)

Noordermeer, Wijventje Jacobse (Hekelingen ca 1670 - ? ) tr Pieter Arens Hennip

 

Jacob Gerritszn van Noordermeer komt uit de omgeving van Wilsveen . Nu nog slechts een landweg met wat boerderijen maar enkele eeuwen geleden een florerend turfwingebied met eigen kerk bij Leidschendam - Stompwijk.

Hij  koopt in 1665 een boerderij  in Hekelingen en zorgt voor een uitgebreid nageslacht op Voorne - Putten. Een deel van zijn nakomelingen keert overigens weer terug naar het herkomstgebied.

Ik kom er maar niet uit welke Gerrit de vader is van 'Jacob' van Noordermeer. 'Noordermeer' verwijst naar de Noordzijde van het vml. Zoetermeerse Meer aan de Stompwijkse kant. Niet onwaarschijnlijk  dat er daar meerdere Gerritten waren waarvan het nageslacht zich van Noordermeer ging noemen. In veel kwartierstaten zie ik dat 'mijn' Gerrit gelinkt wordt aan  Jacob Leendertsz en Maritgen Willems. Zij trouwen in de (geref) kerk van Wilsveen op 20.02.1611 en laten daar meerdere kinderen dopen (alleen vermelding patroniemen) Alleen zie ik in stambomen op internet bij deze kinderen data van huwelijken vermeld die absoluut niet matchen met de doopdata. Maar wellicht zie ik iets  over het hoofd? Wat het niet makkelijker maakt is dat men deels katholiek bleef en deels gereformeerd werd.

Resumeren; weet iemand wie de werkelijke ouders zijn van 'mijn' Jacob? En als dat toch Jacob Leendertsz en Maritgen Willems zijn dan zou een verklaring mij enorm helpen.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

 

met vriendelijke groeten,

Jan Meijer

 

.

Jan Meijer

In zijn zeer moeilijk leesbare ondertrouwakte in Rijswijk staat zo te zien niet, dat hij uit Wilsveen kwam

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-W5Y7

Kun je de afkomst uit Wilsveen toelichten?

Jan Clavaux

Aan de genealogie Noordermeer op Hogenda ontleen ik:


I. Cornelis Dirksz. ook genaamd Borst, geboren rond 1529 (?), zoon van waarschijnlijk Dirck
Jonge Jan Claesz.z., 1  tr. tussen 1558 en 1561 Geertruyd Claesdr., geb. ca. 1534 (?),
waarschijnlijk dochter van Claes Gerritsz. en Grietgen Woutersdr. Geertruyd is eerder
getrouwd voor 1558, op hoogstens 24-jarige leeftijd met Ghijsbrecht Dircxz.
 
II. Jan Cornelisse Noordermeer ook genaamd Borst, geboren rond 1568 (?).
 
IIIa. Pieter Janse Noordermeer, geb. ca. 1596 (?), wonende Brielle, Geervliet en Zwartewaal,
Pieter Jansze Noordermeer wordt genoemd als borg voor Jacob Jansze Copper te Geervliet in
een acte van 12 april 1649, samen met Jan Gherritsze Noordermeer. Pieter Jansze woonde
volgens die acte in het Brielse Nieuweland, overl. 4-1654 aldaar, waarschijnlijk zoon van Jan
Cornelisse Noordermeer, tr. Trijntje Claesse, geb. ca. 1615 (?), wonende Brielle, Geervliet en
Zwartewaal.

Is het toeval, dat er destijds ook een andere familie Noordermeer in Brielle woonde?

Jan Clavaux

Hsb je geen kinderen uit zijn eerste huwelijk?

niepoort

Jan

Ik heb die Jacob Gerritsz van Noordermeer ook bij mijn voorouders, waarbij ik onmiddellijk aanteken dat in mijn database staat dat ik daar in 1998 voor het laatst iets aan heb gedaan. En dan nog niet zelf uitgezocht, maar de gegevens gekregen van Theo Noordermeer, die toen onderzoek naar die familie had gedaan.
Jacob zou op 06-01-1614 Wilsveen gedoopt zijn als zoon van Gerrit Lenaertsz en Maritge Cornelisdr, dgt. Gerrit Dircksz, Louris Jacobsz en Maritgen Lenaertsdr. 
Dan een huwelijk van Jacob in 1637 met Machtelt Jansdr (dat, zie ik nu in het trouwboek van een Jacob Gerritsz Borst is); en 11-09-1648 Rijswijk met Grietgen Crijnen. Jan C. gaf daar al de link voor, er staat niet waar hij vandaan kwam. Wel met toenaam Noordermeer, en namens Grietgen Crijnen treedt op Jacob Leendertsz van der Speck (die met Grietgens zus was getrouwd).
Probleem t.o.v. het vermeende huwelijk in 1637 is dat in de Rijswijkse inschrijving staat: dat tusschen de beijde jonge luijden gesloten was een aenst(aendt?) houwelijck (pin me niet vast op een paar letters). Jongelieden dus.

In de genealogie Keijseroom (gepubl. op Oud-Soetermeer)  schrijft Teun van der Vorm: "Maritgen Cornelisdr. Keijseroom trouwde 20 feb 1611, te Wilsveen, Gerrit Leendertsz. Noordermeer, (zoon van Leendert Jacobsz. Noordermeer en Maritgen Willemsdr.) overl. na 5 mrt 1650."

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Enorm veel dank voor de reacties!

De geboorteplaats van Jacob Gerritszn situeer ik voorlopig in de omgeving hier van Wilsveen. Als hij later een boerderij koopt in Hekelingen wordt vermeldt dat hij afkomstig was van de Leijdschendam. Protestant Leidschendam kerkte lange tijd in Wilsveen en beide dorpen hoorden tot de banne van Stompwijk. Ik kom ook vermeldingen van de Ommedijk tegen, een verbindingsweg langs Wilsveen tussen het Zoetermeerse Meer en Stompwijk.

Uit het eerdere huwelijk heb ik geen dopen. Er is wel een Crijn Jacobszn Noordermeer die trouwt in Hekelingen (16.01.1689) met Ariaentje Ariens. Hij moet een zoon zijn uit het huwelijk van van Jacob Gerritszn Noordermeer en Grietje Crijnen.

Daarnaast ook gevonden in een topic uit 2009 (titel: Arie Janszn van Hulst tr Spijkenisse op 28 jul 1725 Neeltje Krijne Noordermeer)

Jan Gherritszn Noordermeer, geboren in Wilsveen ca 1618 getrouwd met Grietje Pieterse Coppert.

Aefje Gherritse Noordermeer, geboren in Wilsveen omstreeks 1623 getrouwd met Cornelis Janszn Coppert, zoon van Jan Dirckszn Coppert en Geertje Cornelisdr.

Jan en Aefje zouden broer en zus van 'mijn' Jacob Gerritszn Noordermeer en gezien hun verhuizing ook naar Voorne-Putten, zeer aannemelijk.

Wat zou hun relatie zijn tot de personen uit de genealogie Noordermeer op Hogenda? Een mooie klus om verder uit te pluizen of weet iemand al hoe deze vork in de steel zit?

met vriendelijke groeten,

Jan Meijer

Jan Meijer

Hallo Frans,

jouw reactie lees ik nu pas. Mijn 'probleem' is ook dat ik bij alle genoemde vermeldingen van voor het huwelijk in 1648 ik alleen maar patroniemen tegen kom of de toenaam Borst of Leenborst. Maar als zelfs Teun vd Vorm  de link legt naar  Leendert Jacobsz en Maritgen Willems dan zou je toch denken dat dit klopt en een overduidelijke bron hier aan ten grondslag moet liggen.

Jan Meijer

Dank voor je signaal Willem.

Ik heb deze gegevens al heel lang in mijn bestand staan dus ik weet 1,2,3 niet waar ik deze wijsheid destijds vandaan heb gehaald.  Ga ik uitzoeken!

Jan Meijer

ONA Den Haag 85/148 dd 15-09-1658: Jacob Gerritsz Noordermeer man van Baeltgen Hubrechtsdr wonende op den Bent onder Stompwijck. In dezelfde akte komen voor Crijn en Gerrit, voorkinderen van Jacob.

idem 429/313 05-05-1660: Jacob Gerritsz Noordermeer te Stompwijk

Vwb je vraag van 22:19 Jan: volgens mijn eerder genoemde informant zouden Gerrit Leendertsz Noordermeer en Maritgen Cornelisdr de volgende kinderen hebben gehad: Cornelis, Jacob, Immetgen, Cornelis, Dirck, Pieter, Catharina, Aefge, Jan en Maertge.

groeten, Frans

Frans Angevaare

Hoofdgeld Stompwijk, aan de Ommedijk : Gerrit Leendert Borst,  Maritgen Cornelisdr sijn wijff, Cornelis, Jacob, 
Jannetgen, Lenaert ende jonge Cornelis Gerrits zoonen ende dochter

De akte van 15-09-1658 in ONA Den Haag was hun testament. De Bent was de woning waar ze woonden, Baeltgen was op dat moment "in het craembedde leggende" en ze hadden samen "een dochterken". Crijn en Gerrit kinderen bij  zijn eerste huisvrouw Grietgen Crijnen. Machtelt Jansdr valt dan af. 

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Dank heren!

Overduidelijk dus dat Jacob Gerritszn nog enige tijd bij Stompwijk heeft gewoond. Helaas begint het RK doopboek van Stompwijk pas bij sept. 1658 en zien we geen RK dopen van het genoemde dochtertje en van zoon Cornelis (De familie van Dorp uit Wateringen was in ieder geval RK) Ook na 1658 zie ik geen doopvermeldingen. Voor de zekerheid heb ik ook gereformeerd nagekeken maar ook daar niets.

Ik heb genoemde akten Den Haag bekeken. Het testament uit 1658 bevestigd haarfijn de gezinssamenstelling op dat moment. Helaas worden er geen voogden benoemd van vaders kant (genoemd worden Huijbert Jansz van Dorp en Cornelis Claesz van de Burch)

De akte van 1660 (iets over het uitbaggeren van een sloot ?) leert ons in ieder geval dat het gezin toen nog niet verhuisd was naar Hekelingen.

Ik had ONA Den Haag niet 1,2,3 als bron aangemerkt maar ik ga er verder speuren. Wellicht leidt er dan toch een spoor naar ouders en broers van Jacob Gerritszn. In de index zie ik in ieder geval al Dirck Gerritsz Noordermeer staan. Een Dirck ben ik inderdaad ook al tegengekomen  (zie ook melding van Frans om  22.56u) Alleen wordt in de gegevens die Frans denk ik ook gebruikt een doopdatum van 8.11.1626 (Wilsveen Geref.) genoemd en een trouwdatum van 24.11.1640 (Leiden) De Dirck die in Leiden trouwde en via Valkenburg in Delft belande is wel de Dirck uit het Haagse ONA.

Jan Meijer

Leendert Leenborst van Wilsveen gevonden in ONA Leiden Inv. 218 f 215  1623 inzake stuk land in de Nieuwe Bedijckte Soetermeerse Polder (de Dijk aan de westkant oftewel de Stompwijkse kant heette Ommedijk.!) Dit moet dezelfde Leendert zijn die vermeld wordt in Hoofdgeld Stompwijk uit 1622  met o.a. zoon Jacob.

Hamvraag blijft nog steeds voor mij of dit dan de ouders zijn van Jacob Leendertsz Noordermeer (waarschijnlijk voegen Jacob en zijn generatiegenoten als eersten de toenaam Noordermeer toe ? )

Jan Meijer


Jan

Aangaande Dirck Gerritsz Noordermeer die in 1640 trouwde en in Valkenburg woonde:   hij komt twee maal als deposant voor in ONA Leiden. De eerste keer op 23-11-1657 en is dan (duidelijk) omtrent 42 jr oud; de tweede keer op 30-12-1662 en is dan (erg onduidelijk) omtrent 50 jr oud. Zit altijd wel wat speling in natuurlijk, maar dat zou zijn geboortejaar brengen op 1612/1615. De Dirck die in 1626 werd gedoopt moet dus een ander zijn.
Bij zijn huwelijk in Leiden was hij overigens afkomstig uit Rijswijk. ik vond daar ook zijn ondertrouw (link), hij werd daar bijgestaan door zijn broer Jacob Gerritsz Noordermeer (wat dan wel suggereert dat Dirck nog niet meerderjarig was).

Groeten, Fras

Frans AngevaarePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!