stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » Ik ben op zoek naar afbeelding Wapen van Van Dalem


Profiel afbeelding

Goede morgen beste speurders,

Ik ben op zoek naar een afbeelding van het familiewapen Van Dalem. Van Dalem voortgekomen uit het Huis van Arkel, en waar nazaten Heren waren van Dongen.

Het gemeentewapen van Dongen als de familie van Dongen die vroeger Heer waren hebben het zelfde symbool in het schild, net als het Wapen van Arkel. Doch vraag ik mij af had van Dalem hetzelfde familiewapen als die van Arkel, dan is dat probleem opgelost, maar in geval van niet, Hoe zag het wapen eruit en in welke kleuren.

MvG

Alex

Alex Dragon 2

Al googlend vond ik deze uitgebreide beschrijving in http://www.pndb.nl/bd/pdf/0906%20BD.pdf = Brabants Damblad (aanklikken):

Het gemeentewapen van DONGEN (MJ: en van geslacht Van Dalem)

 • Het gebied van de gemeente Dongen valt samen met dat van de voormalige heerlijkheid, die in de eerste helft van de veertiende eeuw werd gevormd uit gebieden onder het Land van Breda en onder de heerlijkheid Venloon (Loon op Zand). De afzonderlijke heerlijkheid werd in 1354 een leen van het Land (later Baronie) van Breda en kwam in 1357 in bezit  van Willem Roelofszoon van Dalem, een kleinzoon van de eerste dorpsheer Willem van Duvenvoorde. Zijn nakomelingen bleven tot 1499 heren van Dongen.
 • Na een juridische procedure is Dongen in 1513/14 als afzonderlijk leen vervallen. Sindsdien maakte het dorp rechtstreeks deel uit van het Land van Breda.
 • Een schependomszegel ("gemeyn heerlijckheyts segel") van Dongen werd in 1635 vermeld. Het stempel is vermoedelijk in 1669 zoek geraakt, waarna waarschijnlijk in 1678 een nieuw is aangeschaft.
 • Op dit zegel is een eenvoudig schild volgens het familiewapen Van Dalem geplaatst. Het vertoont als randschrift : T WAPEN VAN T HEERLYCKHEYT DONGEN.
 • De kleuren van het wapen van Dongen zijn overgeleverd het in de inleiding genoemde werk van Van Goor (1744) : het veld keel (rood), de dwarsbalken zilver. Deze kleuren komen overeen met die van het geslacht Van Dalem. Dit voerde als jongere tak van de familie Van Arkel het stamwapen ( in zilver soortgelijke balken van keel) in omgewisselde kleuren.
 • Het is niet waarschijnlijk, dat het wapen op het zegel van Dongen zou zijn ontleend aan dat van de in 1621 fungerende schout van Dongen, Christoffel Peterszoon van Ghilze. Deze schout stamde uit een familie, die eveneens een van Van Dalem afgeleid wapen voerde.
 • Van 1802 - 1810 was te Dongen een zegel in gebruik, waarop een vrijheidsbeeld (van de Bataafse Maagd) was geplaatst.
 • Op 16 maart 3815 (MJ: 1815?) beweerde de burgemeester van Dongen, dat het wapen zeven turven voorstelde, een misverstand (misschien gebaseerd op een slechte bewaarde zegelafdruk) , dat ook later in publikaties herhaald werd.
 • Het wapen, bevestigd bij diploma van 16 juli 1817, werd omschreven als : "van lazuur, beladen met twee gebretesseerde en contragebretesseerde fasce van goud." Kennelijk werd gebruik gemaakt van een zegelafdruk. Op het schild waren de rijkskleuren toegepast.
 • Bij koninklijk besluit van 2 januari 1990 nr. 89.02 4248 is dit wapen verbeterd als volgt : "In keel twee beurtelings gekanteelde dwars -balken van zilver. Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels."

Dré van Hooydonk

Noot van de redactie

 • Bovenstaand bijdrage is afkomstig van Dré van Hooydonk van OSDO/DAM.
 • Dré heeft in de loop der tijd een interesse gekregen in gemeentewapens, de afkomst er van en de verhalen er achter.
 • Hij heeft aangeboden om voor alle 15 bij de PNDB aangesloten verenigingen een uitzetting te geven over de  wetenswaardigen van het gemeentewapen. Wellicht zijn er onder de lezers mensen die dit interssant vinden, of in ieder geval een leuke afwisseling ten opzichte van al het cijfermateriaal over dammen!

Martin Jongkoen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Dongen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Arkel

Bovenstaande links geeft de oorsprong van het wapen gemeente Dongen, het wapen van de familie en Huis van Arkel.

Van Dalem een zijtak uit het huis van Arkel, zal dus hetzelfde wapen hebben gehad als in voorbeeld van het huidige en vernieuwde wapen van de gemeente Dongen (1990):in keel 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van zilver. 

Er zal dus ouders zegels moeten zijn, van o.a. Willem van Dalem die Beatrix, de dochter van Willem van Duivenvoorde trouwde.

Alex Dragon 2

J. H. van Veen


Dank je Van Veen,

 

Helaas moet je betalen als je een download wilt. Eens kijken dat ik hem gratis kan bemachtigen.

Alex Dragon 2Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!