stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » [Opgelost] Hendrik Heuck, Nijmegen ca 1600-1677


Profiel afbeelding

Over mijn voorvader Hendrik Heuck (Huijck) is mij vrijwel alles bekend


Catharina Brouwers en Hendrik Heuck (Collectie het Louvre)

Naast dat ik tal van publicaties over hem heb gelezen, bezit ik hele stapels met notariële akten, waarin hij voorkomt,
zowel tijdens zijn boeiende leven als daarna.

Hoewel hier en daar in publicaties wel namen opduiken van zijn voorouders,
heb ik nog nooit een bewijs gevonden, wie zijn ouders waren.

In de vroege schepenprotocollen van Nijmegen vind ik twee bijzondere vermeldingen.

  • 1875f79v dd 3-1-1618 betreft een schuld aan de burgemeester Rijk Heuck en Johan Heuck, als omen en mombers van Hendrik Heuck, hun onmondige neef, en eventueel bij diens overlijden Hendriks zuster Maria.
  • 1877f111 dd 16-6-1624 compareerden de erfgenamen van de burgemeester Rijk Heuck en Geertruijt van Loon, overleden echtelieden. Het betreft Johan Heuck, hopman, Lubbert van Vinceler als man van Marijcken Heuck, Reijn Jansz Cruijff en Weindel Cuijpers, echtelieden, item Weindel van Loon, weduwe van Hendrik Wemmers, voor henzelven, en de voornoemde Johan en Lubbert namens Maria Huijck, huisvrouw van Franciscus Stochius, en voor Hendrik Heuck, absent.

Hendrik trouwt op 28-6-1629 met Catharina Brouwers en de rest is genoegzaam bekend.
Doopgetuigen van hun 9 kinderen zijn voornamelijk Nijmeegse notabelen, en qua bloedverwanten Jochem, Susanna en Maria Heuck.
Jochem, die doopgetuige was in 1630 van Jochem, hun oudste zoon, wordt vaak als zijn vader beschouwd, maar dat lijkt dan niet te kloppen met de akte uit 1618, waarin Hendrik blijkbaar wees was.

De mogelijkheid bestaat, dat de familie Heuck net als andere gegoede Nijmeegse families,
in die tijd onder andere aktief was in de handel op Luik, via de Maas, maar hun roots lagen
al eeuwen eerder gewoon in Nijmegen.

Kan iemand een en ander in de periode vóór 1630 aanvullen over Hendrik?

Jan Clavaux

Een kleine aanvulling op de vraag, een link naar de inschrijving van ondertrouw (waar inderdaad niets bij staat), die was op 28.6.1629 maar de trouw lijkt op 14.7 te zijn geweest, en de bruid was weduwe van Gerrit in de Betouwe?

Peter S2

Misschien doorzie ik het niet helemaal, maar was het niet zo dat men in die tijd wees was als een van de ouders was overleden, en dat in dat geval niet Hendriks vader maar Hendriks moeder was overleden?

JP Ouweltjes

De onmondige Hendrik was in 1618 in het bezit van een schuldbrief ter waarde van 448 gulden,
waaruit ik denk te mogen opmaken, dat in ieder geval zijn vader toen was overleden.

LINK scan 84

Jan Clavaux

Bovendien zijn de omen van vaderskant voogd, dus mag je er inderdaad vanuit gaan dat zijn vader al dood was.

Zijn vader moet dus een broer zijn geweest van Rijck en Johan Heuck.

In Jb CBG 1962 blz 120  komt een Maria Hendricksdr Heuck voor, afkomstig uit Roermond met een broer Rijck te Nijmegen.

Citaat:

" Bovendien had Maria Heuck familieleden te Nijmegen,
o.a. haar broeder Rijck Heuck, die 18 juni 1578 burger van
Nijmegen was geworden en die, toen gehuwd met Geertruid van
Lohn en later met Elisabeth Schimmelpenning, daar brouwer was
en later schepen en burgemeester van Nijmegen werd. Het lijkt
dus wel waarschijnlijk, dat Maria Heuck haar man niet op zijn
zwerftocht heeft gevolgd en dat zij zich pas te Emmerik of te
Goch weer bij hem heeft gevoegd."

 

Misschien dat in Roermond een broer van Rijck, Johan en Maria gevonden kan worden die de vader van Hendrick zou kunnen zijn?

Annemarie57

Zou deze dan niet op deze burgerlijst van Nijmegen moeten staan, of hoefde dat in diens geval niet? Daar staat wel een Henrijck Heuck, burger in 1616 herkomst Ruremunde, Gennip, maar met een heel gezin die niet past in bovenstaande informatie (p.191 van de pdf).
[Edit - nou ja, deze lijst begint pas in 1592 dus laat maar.]

Peter S2

Hallo Annemarie,

het betreffende artikel in het JBCB is me bekend.
Ik weet alleen niet wat ik er van moet geloven.
Als bron wordt een ongedateerd manuscript genoemd; je weet wat zulke genealogieën waard zijn.
In diverse publicaties duikt een afkomst uit Roermond wel vaker op,
zie bijvoorbeeld De Nederlandsche Leeuw 1918 kolom 161.
Terwijl op diezelfde bladzijde de Heucken al een paar eeuwen terug vermeld zijn in Nijmegen.
"Mijn" Hendrik wordt daar weer aan een andere vader gekoppeld.
Iedereen spreekt elkaar tegen.

Mijn hoop is er op gevestigd, dat er een originele bron te vinden is, waaruit onmiskenbaar blijkt wie zijn vader was.

groeten, Jan.

Jan Clavaux

Hallo Peter,

dank je wel. Het lijkt niet te passen, maar het is in ieder geval een mooie bron, die ik nog niet kende.
Die is blijkbaar nog niet zo lang geleden aan geneaknowhow.net toegevoegd

groeten, Jan

Jan Clavaux

Ter aanvulling een akte van 1582 waarin Joachim en eerdere familie worden genoemd (link), maar de vraag blijft natuurlijk of Hendrik hier in past.
[Edit 21:56: er zijn overigens nog meer stukken in datzelfde archief over deze personen van rond die periode. Je krijgt een indruk dat Joachim er wel bij hoorde maar niet aanwezig was.]

Peter S2

Dank je wel, Peter.

De vraag blijft inderdaad, of mijn Hendrik daar op aansluit.

Voor de duidelijkheid, het gaat daar om dit gezin:
Hendrik Heuck x Maria Borcherts Hoefsmit.
Rijk (drie huwelijken) ovl 1620-1624
Joachim
Maria
Naele
Feusken
Gerrit
Johan
Geertge

Als Rijk en Johan ooms waren van mijn Hendrik, dan blijven alleen Joachim en Gerrit over als mogelijke vader.
En dan was Joachim in 1618 misschien gewoon op reis en had zijn broers voor de zekerheid als voogd aangesteld.
En was hij in 1630 mooi op tijd voor de doop van zijn gelijknamige kleinzoon.
(Wat betreft Gerrit; die is nadien niet meer vermeld en mijn Hendrik had ook geen zoon Gerrit)
Joachim is trouwens twee keer vernoemd, in 1637 werd er nog een gedoopt, omdat de eerste blijkbaar was overleden.

Klopt die veronderstelling?

Jan Clavaux

Het zou zo maar kunnen, Jan.

JP Ouweltjes

De vraag is inmiddels dus veranderd, en luidt:

Gezocht, het doorslaggevende bewijs, dat Joachim Heuck de vader was van Hendrick Heuck.

(en eventueel de naam van Hendricks moeder, zo mogelik)

Jan Clavaux

Wat is precies de naam van de doopgetuige op 19.9.1630? Staat er niet Jochem Johan Huick? (link) De index maakt er zelfs Johan Huick van (link). Verbaasd

Peter S2

Er staat  idd Jochem Johan Huick

JP Ouweltjes


Ik zie het al  Een transcriptie uit mijn beginnersperiode Blozend

Het moet zijn

[ouders] Hendrick Huick en Catharina Brouwers, [naam kind:] Jochum [get] Johan Huick, Florens van Riemsdijck, Susanna Heuick.

Met andere woorden: Vader Jochem was in 1618 gewoon overleden.

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!