stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » David Doncker (x Catharina Brunswijk) verwant met wapenvoerder Willem Doncker?


Profiel afbeelding

Willem Doncker
Geb. Den Haag na 1602, directeur pakhuis (levensmiddelen) van de W.I.C. (Kamer Zeeland) in Brazilië, schepen 1642-1646, 1661-1663, 1664-1666, 1667-1668, 1671-1672, vroedschap 1646-1652, 1663-1664,1666-1667, tresorier 1649-1650, burgemeester 1668-1671 te Den Haag, begr. Den Haag 21-10-1681

voert het volgende wapen (bron Hogenda): doorsneden: A: in zilver twee zilveren klokken (zonder klepel); B in zilver een zwarte hondenkop, rood getongd. Dit wapen is afkomstig uit deze bron: G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij: Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren bailliuwen, schouten, burgermeesteren ende schepenen, mitgaders pensionarissen, thesauriers en secretarissen van ’s-Gravenhage (wapens).

In H.P. Fölting: De Vroedschap van ’s-Gravenhage 1572-1795 (biografieën) staat vermeld dat hij kinderloos is overleden.

Het fragment van de korte stamboom Doncker in De Nederlandsche Leeuw 1907, kolom 230:

Het wapen van dit geslacht is doorsneden:

1. In zilver een rood getongde zwarte brakkenkop; 2. in zilver twee zwarte stijgbeugels naast elkander.

Gabriël Doncker was de vader van David Doncker, geb. te Amsterdam, die huwde (ondertr. te 's-Gravenhage 20 Sept. 1705) Catharina (van) Brunswijk, geb. in de Lier, dochter van Leendert van Brunswijk, ook Bruynswijck.

Zij stierf als weduwe II Febr. 1757 en werd 18 Febr. in de Groote kerk te 's-Gravenhage begraven.

Hadden negen kinderen:

1. Gabriël Donker, ged. in de Evang. Luthersche kerk te 's-Gravenhage 21 April 1709 (getuigen: Hendrik Donker en Maria Voshagen), huwde 1°. N. N.: 2°. (ondertr. aldaar14 Maart 1745) Catharina van der Lis, weduwe van Gerrit Allard.

Wat is de mogelijke verwantschap tussen de eerstgenoemde Willem Doncker en de laatstgenoemde Gabriël Doncker (vader van David Doncker)?

Jacques Duivenvoorden

David Doncker werd in Amsterdam (Ev. Luth.) gedoopt op 4.2.1671 als zoon van Gabriel Doncker en Trijntje Thunes.

G.Karssenberg

Gabriel Douncher/Doncker en Trijntje Teunis ondertrouwen in Amsterdam op 9.3.1658.

G.Karssenberg

Gabriel is 29 jaar en van 't lant van der Marckt en is geelgieter, Princegraft - en Trijntje is van Amsterdam, 21 jaar, Egelantiersstraet, (moeder: Anna Teunis).

G.Karssenberg

Zie ook: verdachte Gabriel Donker datum confessie 27.10.1667 - herkomst: Zoost int land van der Mart.

G.Karssenberg

En Zoost zal wel het Duitse Soest zijn - dat lag in het land van der Marck.

G.Karssenberg

Hartelijk dank voor deze info! Willem Doncker, schepen, vroedschap en burgemeester is geboren 's-Gravenhage na 1602 als zoon van Adriaen Willemsz, controleur der fortificatiën en Johanna van Brederode van Nieuwlandt. Begraven aldaar 21 oktober 1681 (bron: De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795, H.P. Fölting, blz. 107)

Jacques Duivenvoorden


haar volledige naam isTrijntje Teunis van Noort, alias: Catharina (1627 - 1709),

hij is idd afk van graafschap Mark

zie hiervoor < http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/26488  >

gr

wiebe uithof

wiebe uithofPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu