stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Westerterp uit Friesland


Profiel afbeelding

Hallo ! Ik ben bezig met de tak van Uiltjes Klazes (WESTERTERP). Zijn vader Klaas Tjerks heeft in 1811 deze fam.naam aangenomen, wonende te Oldeboorn/Utingeradeel, samen met zijn zoon Tjerk (geb.1765 Oldeboorn) en dochter Japkjen (ws.1764) en de kinderen van wijlen zijn zoon Uiltje (geb.28-09-1768 Oldeboorn, overl.18-03-1811 Oldeboorn, 3 dagen na zijn doop op belijdenis). Ik ZOEK de geboortedata van de kinderen van Uiltje Klazes. Het zijn er 6 en geboren te Oldeboorn. Heb 2 huwelijken van Uiltje Klazes gevonden in Oldeboorn, inv.nr.730- NH: tr.1 - 3e procl. op 20-09-1795 met Trijntje HOTZES, afk. van Akkrum, tr.2 op 6-4-1800 met Elizabeth/Lijsbeth/Lijsbert JOCHUMS (later Calsbeek/Kalsbeek, dochter van Jochum Johannes, die de naam aanneemt, won. Boornbergum). Maar bij alle huwelijken van Uiltjes kinderen staat zijn 2e vrouw Lijsbeth aangegeven als moeder. Zoon Bauke moet (uitgaande van zijn leeftijd bij zijn huw. en zijn overl.) 1796 geboren zijn en dochter Janke in 1798 (hier ook uitgaande van haar leeftijd bij haar huw. en overl.), dus met Trijntje als moeder. De anderen 4 kinderen zijn uit het 2e huwelijk. WIE heeft de mogelijkheid om voor mij na te kijken, wie de echte moeder is van Bauke en Janke. Mogelijk zijn ze doopsgezind, maar heb nergens een vermerk gevonden. De doop van Japkjen (48 jr in 1811, bij haar overl. in 1836 Japke) kon ik ook niet vinden, haar 2 broers zijn gedoopt op belijdenis in 1801 en 1811. Ik zou graag verder teru willen komen met deze tak. Bedankt en heel fijne kerstdagen gewenst, Christine Bohne.

Christine Bohne

Hoi Christine,

Ik denk niet dat ze doopsgezind zijn - er is een geboorte boek voor Oldeboorn vanaf 1772, en daar staat niemand in.
Ook heb je verschillende mensen die op belijdenis gedoopt worden, soms al oud.
Als ze bij de Doopsgezinden een volwassen-doop gehad hebben, krijgen ze geen nieuwe doop als ze zich tot een ander geloof bekeren. De geloven erkennen elkaars doop, heet dat, en je mag geen 2 keer gedoopt worden.

Ze zullen dus onkerkelijk geweest zijn daarvoor.
Ik denk dat er in de huwelijksbijlagen dan weer een acte van bekendheid zit, omdat er dus nergens een geboorte vermeld staat. Soms weten de getuigen dan enkel een jaar en maand, en niet altijd meer precies de dagen. Maar je kunt geluk hebben.
Misschien dat die moeders dan ook duidelijk worden, want nu is het inderdaad wat vreemd.

Deze zag ik nog wel.
Utingeradeel, huwelijken 1735
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 september 1735 in Oldeboorn
Man : Tjerk Klases afkomstig van Oldeboorn
Vrouw : Japickjen Lieuwes afkomstig van Oldeboorn

De kans is groot dat hij een zoon Klaas Tjerks kreeg, die op zijn beurt een dochter Japke krijgt.

groetjes margreet

margreet

Hallo Margreet!
Naar de oude Tjerk Klases had ik nog niet gezocht, zo ver was ik gisteren niet meer gekomen. Nu ben je mij een stapje voor, waarvoor mijn dank.
Zoon Klaas Tjerk huwd te Oldeboorn inv.nr.730 op 3-4-1763 met Janke Uiltjes, beide afk. van Oldeboorn.
Van hun 2 zonen, Tjerk en Uiltje heb ik de doop op belijdenis in 1801 en 1811 te Oldeboorn NH gevonden, maar van hun zus Japkjen geen doop te vinden. In 1811 was zij 48 jaar. Mogelijk, dat ze pas na 1811 gedoopt is.
Ik zou graag willen weten, wie de moeder is van Uiltje's eerste 2 kinderen: Bauke en Janke.
Heb wel gisteren alvast de familie CALSBEEK uitgezocht, kom tot 1669 terug via Boornbergum en Oldeboorn, verder terug vind ik niets meer. De doop van Hotse van Calsbeek in 1669 met vader Johannes Calsbeek staat er in en ook nog andere Calsbeek, maar er zijn helaas geen boeken van voor 1661.
Maar ik kan bij Janke Uiltjes (geb. ca.1798) niet zomaar de 2e vrouw van haar vader, Lijsbeth Jochums, als haar moeder invoeren. Vind helaas ook geen overlijden van de eerste vrouw, dan was het makkelijk vast te stellen.
Janke Uiltjes is een voormoeder.
Mocht je de mogelijkheid hebben, om dit voor mij tzt na te kijken, was ik erg geholpen.
Je schreef over Jouke Hotzes SCHILSTRA dat jij die zocht. Ben jij ook een afstammeling van de SCHILSTRA'S ?
Maar nu ga ik verder zoeken, kijken wat ik zo alles kan vinden over de oude Tjerk Klases en zijn kinderen.
Vriendelijk bedank, geroetjes, Christine.

Christine Bohne

Hoi Christine,

Misschien is Japke gewoon niet gedoopt, en bleef ze onkerkelijk.
Omdat er stond 'ik wil graag verder terug ...' had ik die oudjes opgezocht.
Maar je moet die moeder wel weten voor je daar verder mee terug kan - ik hoop wel dat het duidelijk wordt.
Vanwege de kerstvakantie en Tresoar veel dicht, kan het wel even duren.

En nee, ik ben geen Schilstra-nakomeling. Ik zoek even met je mee.

groetjes margreet

margreet

Margreet bedankt. Ik heb de tijd, weet, dat de archiven in de kerstvakantie meestal gesloten zijn.
Weet ja toevallig waar ik "Smalle Ee" vinden kan. Moet een plaatsje zijn, wordt bij verschillende huwelijken van CALSBEEK kinderen (Smallingerland) genoemd.
Tresoar erkent het niet.
Ik wacht, tot je je weer meld, heeft geen haast, ga gewoon met een andere naamverder.
Nogmaals prettige feestdagen voor jou en jou familie,
Christine
Heb je mijn adres intussen gekregen?

Christine Bohne

Ja, je meeltje heb ik gekregen. De post is al onderweg.

Smalle Ee kun je wel hier vinden:
http://maps.google.com/
Je kunt dan ook in- en uitzoomen.

Vanmiddag was het hier wit bevroren - wel schone straten gelukkig,
en nu sneeuwt het dan toch. Poedersneeuw.

Op zijn fries: Noflike Krysttyd,
groetjes margreet

margreet

Hallo Margreet!
Denk nu net eraan dat ik jou nog moet bedanken voor de kopieen van de akte's, die je mij opgestuurd hebt. Heb willen opbellen, maar dat lukte helaas niet, omdat ik geen tel.nr. kon vinden.
Dus nu maar zo, hartstikke bedankt.
Maikel heeft mij gisteren ook zo prachtig geholpen met de familie's PEN. Ben er erg blij mee.
Wens jou en alle anderen, die dit lezen, nogmaals een hele fijn jaarwisseling toe en een gezond 2008.
groetjes uit een zonnig Nijmegen, Christine.

Christine Bohne

Christine

Heb je wat gevonden in de bijlage van de trouwakte van Uiltje Klazes.
Ik ben benieuwd.

Als je op zoek gaat naar Berend Westerterp op deze site, kun je me lokaliseren in de groep Westerterp.

Ben ook wel nieuwsgierig naar je interesse voor Westerterp.

Groet Berend

Berend Westerterp

Christine

De beide kinderen, de eerste twee, Bauke en Janke van Uiltje Klazes, worden ook in notariele akten vermeld als kinderen van Elijsabeth Jochums.
Mocht Trijntje Hotzes de eerste echtgenote zijn van Uiltje Klazes dan komen we digitaal niet verder.

Ik hoopte dat je een bijlage hebt kunnen inzien van de huwelijksakte van:
Uiltje Klazes x Trijntje Hotzes
Bauke Uiltjes x Hantje Murks Bottema
Janke Uiltjes x Jan Gerrits Jansma
Misschien dat in een van de akta een opmerking gemaakt wordt over hun (biologische) moeder.

Tot nu toe heb ik geen doopakte van resp. Bauke en Janke gevonden.
Vader Uiltje Klazes (* 28/09/1768) werd immers op latere leeftijd (15/03/1811) gedoopt. Hij is op dat moment 42 jaar. Iets later zal hij sterven.
Bauke zal toen tijdens de doop van zijn vader 13/14 en Janke 11/12 zijn geweest.
In elk geval waren ze bij de inschrijving onder de familienaam Westerterp (16/12/1811) resp. 14 en 12.
Blijkbaar zijn ze niet samen met hun vader gedoopt (op belijdenis).

De broer van Uiltje Klazes deed belijdenis in 1801 en met zijn doop werd ook zijn zoon Klaas, uit zijn eerste huwelijk, gedoopt. Klaas was toen een jong van 4 jaar.

Voorlopig even zo.

Dale, een afstammeling uit de tak Uiltje Klazes, heeft zich jarenlang beziggehouden met het in kaart brengen van de familie Westerterp. Hij woont in Amerika en is een paar keer overgekomen om de familie op te zoeken en navraag te doen over van alles en nog wat. Een deel van de familie Westerterp woont in Amerika. De Westerterpen daar heeft hij in kaart weten te brengen. Op zoek naar zijn roots kwam hij in Nederland terecht, uiteindelijk in Aldeboarn, want daar komt Westerterp vandaan.
Hij, Dale, had aan zijn vader beloofd - voor of vlak voor zijn sterven - uit te zoeken hoe het met de familie daar in Holland zat. Op zijn tochten door Nederland heeft Dale ook ons bezocht.

't Ga je goed.


Berend

Berend Westerterp

Berend, als dit voor 1811 speelt zijn er geen bijlages, want nog geen Burgerlijke Stand-aktes.

"Ik hoopte dat je een bijlage hebt kunnen inzien van de huwelijksakte van:
Uiltje Klazes x Trijntje Hotzes [1795]
Bauke Uiltjes x Hantje Murks Bottema [1825]
Janke Uiltjes x Jan Gerrits Jansma [1828]
Misschien dat in een van de akta een opmerking gemaakt wordt over hun (biologische) moeder".

Voor 1811 heb je kerkelijke en gerecht-huwelijken, met soms getuigen, en die soms familie.
In de vroegste BS-aktes kun je nog wel eens een opsomming van grootouders tegenkomen.

De anderen staan op de tresoar-site:
Huwelijksakte Utingeradeel, 1825
Man : Bauke Uiltjes Westerterp, oud 29 jaar, geboren te Oldeboorn
Ouders: Uiltje Klazes en Elisabeth Jochems
Vrouw : Hantje Murks Bottema, oud 22 jaar, geboren te Irnsum, gemeente Rauwerderhem
Ouders: Murk Johannes Bottema en Ymkjen Kerstes de Jong
Datum : 3 september 1825, akte nr. 15

Huwelijksakte Utingeradeel, 1828
Man : Jan Gerrits Jansma, oud 51 jaar, geboren te Oldeboorn
Ouders: Gerrit Jans en Froukjen Wybes
Vrouw : Janke Uiltjes Westerterp, oud 29 jaar, geboren te Oldeboorn
Ouders: Uiltje Klazes Westerterp en Elizabeth Jochums
Datum : 17 februari 1828, akte nr. 3

Zou daar in de bijlagen plots Trijntje staan als moeder? ik zal eens kijken.
mvg margreet

margreet

Hallo Margreet,
ik heb intussen via mijn e-mail contact met Berend Westerterp, en ik had jou mails op het Forum nog niet gelezen.
Net als jij heeft hij ook de naam van Bauke's en Janke's moeder zien staan als Elizabeth JOCHUMS.
Maar als je uitgaat van hun leeftijd bij hun huwelijk en overlijden, dan kom je met een eenvoudig rekensommetje in 1796 en 1798 uit en toen was hun vader Uiltje KLAZES nog met Trijntje HOTZES gehuwd, vlg. de digitale gegevens van Tresoar.
Om eea uit te kunnen sluiten, zou het overlijdensdatum van Trijntje HOTZES welkom zijn.

Misschien zijn er nog andere medegenealogen die Margreet bij haar zoekhulp voor ons willen helpen ???
Alvast bedankt,
groetjes, Christine.

PS: Margreet, ik schrijf zometeen een stukje over mijn toevalsontdekking bij mijn onderwerp ALGERSMA.

Christine Bohne

Hoi Berend, en Christine, maar die weet het al

ik was al helemaal bij de verkeerde uil.. met hot .. verdwaald, en had onderstaande info bij de Hotsma vraag geplaatst.

Bijlagen Huwelijk Westerterp-Jansma (Ik had maar weinig tijd nog, dus zal nog eens terug)

Ovl Gerrit Jansma 1825
Acte van kennelijkheid t.b.v. Jan Gerrits Jansma, bakker.
ovl Dirkje Gaukes Kleinstra (eerder getrouwd met dus)

Acte van kennelijkheid t.b.v Janke:
ca. 8 namen verklaren dat ze een dochter is van Uiltje, ovl 18 maart 1811, en Elisabeth,
geboren maart 1798.
Ze werd niet gedoopt en er werd toen geen geboorte-register bijgehouden.
De getuigen weten dat zo zeker, omdat ze destijds dagelijks verkeer met de ouders hadden.

Ik had geen gegevens bij me van een kind van Trijntje, of daar mogelijk een ovl-datum in genoemd wordt,
en die van Bauke moet ook nog.
Wordt dus vervolgd.
----------------------------

Vandaag de akte van Janke 1825 bekeken:
gt. Claas Frederich Borchert, 41 agent van politie
Jan Doekes Vischer, 37 jr. linnenwever
Wybe Jans Loyenga, 32 jr. koopman
Bauke Uiltjes Westerterp, 31 jr. koopman
zijnde de derde getuige een achterneef, en de vierde een broer van de bruid,
allen wonend Oldeboorn.

Ook de akte zegt geboren maart 1798, blijkens akte van bekendheid,
en dochter van Elisabeth Jochems, hierbij tegenwoordig en toestemming gevend.
Vader ovl 18-3-1811.

Ik zag dat Bauke wat eerder is geboren, ben benieuwd wat daar staat.
Voogdij- en weesboeken Utingeradeel hebben hun index op de fiche, en die is niet uitgetypt samengevat.
Dus ik kon niet even snel nakijken of er iets geregeld en wat en over wie is ten tijde van het 2e huwelijk.

Wordt vervolgd,
----------------------

Christine, ik zie net dat Bauke 12 kinderen krijgt, maar daar zit geen Trijntje tussen.
Meestal vernoemen ze overleden eigen moeders meteen, en helemaal niet is wel wat vreemd.
Dus daarvan uitgaand zou ik zeggen dat toch Elisabeth de moeder is.

mvg margreet

margreet

Magreet en Christine

Spannend.

Volg je verrichtingen met aandacht.

Berend

Berend Westerterp

Hallo Margreet en ook Berend,
ik heb Margreets bericht via Uiltje Jentjes Hotsma al gelezen.
het is idd raar, dat Bauke geen dochter naar Trijntje genoemd heeft.
Maar net wat ik al geoppeerd heb, mogelijk ging het huwelijk van Uiltje KLAZES met Trijntje op het laatste moment niet door in 1795, mogelijk is ze plotseling overleden of heeft hij toen al wat met Elisabeth gehad? dan zijn Bauke en Janke idd van haar. Dat zullen wij wel niet meer kunnen achterhalen.
Ik heb van al zijn 6 kinderen geen enkel geboorte of doopdata gevonden. ik kan alleen uitgaan van hun leeftijden bij hun huwelijken en overlijdens.
Het zou ook niet zo boeiend zijn, als je gelijk alle namen en data kon vinden.
bedankt en groetjes,
prettig en zonnig weekend,
Christine.

Christine Bohne


Hoi allen,

Het wordt nog spannend !!
ik heb eens even het originele trouwboek bekeken, rond die 3e procl. 1795, en dan geen bevestiging.
Tresoar moet er maar even bij, zelfs met het vergrootglas kwam ik er niet uit, maar er staat wellicht ook wat anders dan 3e procl. 20 september.

Wat ik kon ontcijferen:
Geproclameerd den 6 sept. en met vereischt consent ook voor de tweede maal zijnde voor de laatste maal geroepen 26 september (zijnde hier over proces gevallen, wijl bruidegom over ....ijkheid der bruid achterdogtig werd zijnde ... ..
.....1800....)

In de zijlijn gekriebeld: Gensitars Welbes... 10 7ber 1795.

Het lijkt er zo wel op dat het huwelijk niet doorging !
Het proces was misschien nodig om onder de trouwbeloften uit te komen?
En mogelijk durfde hij toen met Elizabeth pas na een paar jaar en na een paar kinderen te trouwen?

Wordt vervolgd,
mvg margreet

margreetPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu