stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Westerterp uit Friesland

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.
Hallo Margreet,
het doet mij deugd, dat ik toch niet zover naast zat met mijn vermoeden, dat evt. het huwelijk met Trijntje Hotzes niet door gegaan was.
Kun je aan een kopie komen van jou "ontdekkingen" ?
Ik denk, dat ik dus met een goed gevoel Elisabeth als moeder kan invoeren. Heb alvast eea over haar familie uitgezocht, hun familienaam was er al, nl. CALSBEEK (ook met K geschreven).
Margreet hartstikke bedankt.
groetjes, Christine.

Christine Bohne

Dag Magreet/Christine

Via iemand anders heb ik vernomen dat voor de laatste update het Tresoar bij de 3de proclamtie had gezet (de samenvatting): gescheiden, 6 april 1800. Dit staat er nu niet meer bij. Jij komt nu dus het fijne ervan te weet.

Toen ik pakweg 17 was, heb ik een dag rondgesneuveld in de doopboeken enz. Je kreeg toen nog het origineel in handen. Dat is dus 37 jaar geleden.
Ik begrijp dat jij het origineel heb mogen inzien?

Berend

Berend Westerterp

Hoi,

Nee. De originele boeken zijn gefotogreerd.
Daarom staat er onder elke online dtb en akte:
"Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar"

Alleen als de fiche onleesbaar is, (overbelicht bv). kun je nog het originele boek opvragen.
Behalve bij de heel zwakken, dat mogen dan alleen de Tresoar-mensen, en soms zelfs die niet.

Ik zal het erbij melden van die eerdere correctie.
Scheiding per die datum klopt niet, maar het huwelijk was wel 6-4.

Als er een proces geweest is kun je dat nakijken in de RecesBoeken.
Die zijn nieuw voor me, om zelf in te zoeken.

mvg margreet

margreet

Beste allemaal,
Ik heb met belangstelling jullie berichten gevolgd over Uiltje, Trijntje en Elizabeth. Van mij heeft Berend die opmerking gekregen van scheidingsdatum.
Vandaag was ik bij Tresoar en heb de volgende dingen gevonden (in een copie van het origjineel, dus niet op fiche).

Bij het huwelijk van Uiltje en Elizabeth in 1800 staat o.a. de volgende tekst:'geproclameerd de 16, 30 maart en 6 april waarvan attestatie gepasseerd op laatstgemelde datum en volgens attest met h. kinders getrouwd voor gerecht van Rauwerderhem'.
Oftewel: alle kinderen, dus ook Bauke en Janke.
Voor wie daar belangstelling voor heeft: ik heb de teksten gekopieerd (200x vergroot) en daarna ingescanned.

Ik was vrij laat dus ik heb nog niet bij rauwerderhem kunnen zoeken.
groeten,
Tineke

Tineke

Mijn naam is Ruurdtje Westerterp.

Ik ben een dochter van Fedde Westerterp.

Fedde is een zoon van Jan Westerterp

Jan Westerterp is een zoon van Hendrik Uiltje Westerterp.

Berend Westerterp zijn vader  en mijn vader waren neven van elkaar.

R. Westerterp

beste medespeurders,

toevallig kwam ik jullie de discussie over Uilke Klazes Westerterp en zijn huwlijksperikelen tegen. Hij is ook een voorvader van mij via de zoon Bauke Uiltjes en kleinzoon Uiltje Baukes, getrouwd met Antje Willems Koekoek: dat waren mijn betovergrootouders.

In het boek "Meiers en Landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw" van M. Groen is het volgende te lezen

(blz. 157):

In 1805 woont Uilke Klazes Westerterp hier (=op plaats 59/60), zoon van Klaas Tjerks en Janke Uiltjes: kennelijk is er weer een apart boerdrij gebouwd. Met Uilke is trouwens iets eigenaardigs aan de hand: hij trouwde in 1795 Trijntje Hotzes van Akkrum (de weduwe Albert Jacobs van Nes), maar in 1796 vond ik allerlei processen rond dit echtpaar. Uilke wordt beschuldigd van hoererij met de dienstmeid Lysbet Jochums, terwijl Uilke op zijn beurt Trijntje van oneerlijkheid als bruid beschuldigt. Het gebruikelijke gedoe bij scheidingen, maar het interessante is dat het lijkt alsof hier inderdaad eenscheiding uitgesproken is en niet alleen van tafel en bed. Uilke trouwt Lysbet in 1800. In 1811 worden als kinderen aangegeven: Bauke 14, Janke 12, Stijntje 10, Akke 8, Klaas 3 en Trijntje 1. Toch ben ik niet zeker van deze zaak, aangezien Uilke in 1810 op 43-jarige leeftijd overlijdt, gehuwd met nalating van slechts 2 kinderen. Lysbet overleed in 1835. Zouden er toch 2 personen met de naam Uilke Klazes zijn geweest?

Tot zover het citaat.

Intussen ben ik een stuk verder gekomen. De b.g.Trijntje Hotzes van Akkrum is niet de gezochte. IK heb lange tijd gedacht, dat het hierbij eventueel om de Trijntej Hotzes, dochter van mijn voorouders Hotze Tettes en Gerbrig Wytzes ging, maar het bleek, dat deze "jong overleden" was, waarschijnlijk voor 1762.

Uiteindelijk bleek dat het om een Trijntje Hotzes ging, geb. ca. 1775 in Nes, dochter van Hotze Eesges en Trijntje Cornelis. Zij trouwde na de scheiding van Uilke Klazes op 6.4.1800 !! (de dag waarop ook de scheiding van Uilke Klazes genoteerd is) met Bauke Markus de Graaf met wie zij 3 kinderen heeft. Zij overlijdt 9.10.1859 te Oldeboorn.

In de huwelijksakte van Bauke Uiltje Westerterp met Hantje Murks Bottema staat Baukej ook vermeld als zoon van Elisabeth Jochums.

Nog een pikant detail:

Trijntje Hotzes heeft nog een zoon, die ca. 1796 geboren wordt. Bij overlijden op 23.4.1825 heet hij Hotze Uiltjes de Graaf !, dus met patroniem van de vermoedelijke vader.

mvg

Tette Hotze Hofstra - Bochum - Duitsland

Tette Hofstra

Hallo Tette e.a. medegenealogen,

wat een welkome aanvulling over Uilke/Uiltje Klazes Westerterp.

Zo te lezen is hij toch met Trijntje Hotzes getrouwd geweest.

Ik vond het overlijden van Uilke te Oldeborn/Utingeradeel inv.nr.725 op 18-03-1811, 43 jaar oud.

Mijn schoonzoon is een nakomeling van Janke Uiltjes Westerterp gehuwd (1828) met Jan Gerrits Jansma. Er is voor mij in de boeken nagekeken en ook bij haar staat als moeder Lijsbeth/Elisabeth Jochums (KALSBEEK) vermeld.

Ik kon helaas van hun 6 kinderen de geb./doopdatum niet vinden.

Bij het Stamboom Forum dd 25-04-2008 (Trineke) heb ik het volgende gelezen:

"geproclameerd de 16, 30 maart en 6 april waarvan attestatie gepasserd op laatstgenoemde datum en volgend attest met hun kinders getrouwd voor gerecht van Rauwerderhem".

Het gaat hier om Uiltje Klazes en Elizabeth Jochums, gehuwd te Oldeboorn inv.nr.730 op 06-06-1800.

Misschien kan iemand, die de mogelijkheid heeft, voor ons de overlijdensaktes van de kinderen Bauke, Janke en Stijntje nakijken wie daar als ouders vermeld staan.

Bauke is overleden te Utingeradeel  bl.17 op 25-12-1844, 48 jaar oud en gehuwd;

Janke is overlden te Schoterland a.139 op 29-06-1888, 90 jaar oud, weduwe;

Stijntje is overleden te Utingeradeel bl.22 suppl.nr.1-4 op 20-10-1827, 27 jaar, gehuwd.

mvr. groet en een fijne zondag,

Christine.

Christine Bohne

Christine e.a,

je kunt tegenwoordig bij Tresoar de Successie nakijken, belasting op erfenissen.

Als je geluk hebt worden daar familieleden en verbanden in genoemd:

 

Memories van Successie
Kantoor Heerenveen 1823

Overledene : Klaas Tjerks Westerterp
Overleden op: 27 oktober 1823
Wonende te : Oldeboorn
Tekst:
vader van Tjerk, boer, Japke
en wijlen Uiltje Klazes Westerterp (man van Elisabeth Jochums, boerin;
vader van Bauke, koopman, Janke, dienstmeid, Stijntje, idem Nes, Akke
en minderjarige Klaas en Trijntje Uilkes Westerterp).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron: Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr.: 8005
Aktenr. : 380
Op microfilm nr. 136 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Klik hier voor plaats van akte op film


Nog niet alle kantoren zijn beschikbaar.
Memories van Successie: http://www.tresoar.nl/successie.htm

mvg margreet

margreet

Margreet bedankt, ook voor de link ivm de successie's.

Ik heb dit nog niet gedaan, maar ga me de komende week ermee bezig houden. Kijken wat ik alles kan vinden, heb genoeg namen van voorvaderen.

Groetjes,

Christine.

Christine Bohne

Bij onze voorouders ben ik nu terecht gekomen bij Trijntje Uiltjes Westerterp. Zij zou in 1810 geboren moeten zijn, want toen haar opa de naam Westerterp aannam in 1811 was zij één jaar. Heeft iemand de geboorte- of doopdatum kunnen achterhalen (al vermoed ik dat ze niet is gedoopt omdat haar vader pas in 1811 is gedoopt).

Kees van Ingen

Hallo,

Haar huwelijksakte 1837 vermeldt 20 mei 1810,

volgens Akte van Kennelijkheid opgemaakt voor de vrederechter..

Die akte zal wel in de huwelijksbijlagen zitten.

Zoiets werd altijd opgemaakt als als de ouders overleden waren om toestemming te kunnen geven voor het huwelijk,

en mensen geen doop of geboortebewijs konden laten zien,

 

6 of 8 getuigen komen dan verklaren dat ze de ouders hebben gekend en weten dat bruid of bruidgom een kind van die ouders is,

plus wanneer men (ongeveer) geboren is en waarom men niet gedoopt is.

 

Groet Margreet

NB - ik kan niet rechtstreeks naar die akte copieren,

maar als je de link hieronder in je brouwser voert,

en dan op zoeken klikt - kom je er wel.

http://www.allefriezen.nl/zoeken/persons?sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_voornaam%22:%22trijntje%22,%22search_t_patroniem%22:%22uil*%22,%22search_t_geslachtsnaam%22:%22westerterp%22%7D,%22search_s_register_type_title%22:%5B%22BS%20Huwelijk%22%5D%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=3

margreet

Margreet, link is door mij geactiveerd.

Gr. Moderator

Everardus Rollema

Beste Margreet,

Bedankt! Weer een puzzelstukje opgelost!

Kees van Ingen

Graag gedaan.

 

En dank je Everardus,

kun je deze ook activeren (als dat niet vanzelf gaat)?

Het is de link naar de Acte van Kennelijkheid zelf in de HuwelijksBijlagen,

er komt oa een oom Kalsbeek getuigen,

plus de namen van de grootouders.

 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18921-79843-66?cc=2026975&wc=MQ17-V68:344262701,344792501

 

De bijlagen zelf beginnen een blz eerder op 208 - en lopen door tot en met 220.

 

Groet Margreet

margreet


Dag Margreet,

 

Ja hoor kan je zelf activeren.

Wanneer je in je eigen bericht zit, zie je een werkbalk onderaan je bericht staan.

Kopieer je link naar het icoontje waar er twee in een balkje staan, de linker van de twee moet je gebruiken.

Klik het het icoontje aan en plak de link in de url, dan o.k., vervolgens links onderaan je bericht in oranje verander aanklikken en de link is geactiveerd.

Ik zal afwachten met de link in je laatste bericht, want dan kan ik zien of het je gelukt is.

Zulk soort bewerkingen doe ik met de gewone computer, iPhone, iPad, of tablet.

indien de uitleg onduidelijk is, wil ik het wel met afbeeldingen aangeven.

 

Gr.

Everardus

Everardus RollemaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!