stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Jan Cornelisz in de Gulden Pot in Den Haag / Jan Cornelisz Colijn (Voorschoten, Wassenaar, Den Haag)


Profiel afbeelding

Wie helpt mij wegwijs te worden in de gegevens over Jan Cornelisz Colijn uit Voorschoten, die later in Wassenaar onroerend goed koopt in 1585 (De Drie Papegaaien) en weesmeester is van 's-Gravenhage in 1584 en regent van het Sacraments Gilde vanaf 1582 tot 1593. Hij wordt vermeld als eigenaar van de Gulden Pot in het centrum van Den Haag vanaf 1581?

Ik ben onder meer op zoek naar zijn notarieel testament en boedelscheiding in 1614. Zijn executeurs en erfgenamen in 1614 (dit blijkt uit een transportakte in Wassenaar, Rechterlijk Archief, Inv. Nr. 7 ook op www.hogenda.nl) zijn Jan Jansz Cocq (zijn schoonzoon, schepen en burgemeester van Den Haag en ook regent van het Sacraments Gilde) en Louris Meesz uit Voorschoten, waarschijnlijk ook een schoonzoon.

Wie is zijn echtgenote en hoe heten zijn kinderen?.

Jacques Duivenvoorden

Heer van Duivenvoorden,

In het boek "Uit de historie van Wassenaar" door E. Janson, staat een stukje over de 3 Papegaaien met foto van een gevelsteen d.d. 1629.

Arie Butterman

A.M. Butterman

Weet niet of dit de juiste is, maar in Leenkamers Oud-Alkemade (link), betreffende Stompwijk,

23-11-1560: Claes Andriesz. bij dode van zijn vader Andries Simondsz. (rep. fol. 136v).
14-5-1572: Jan Cornelisz. Colijn als man en voogd van Marijtge Claesdochter, bij dode van haar vader Claes Andriesz. (rep. fol. 137).
8-6-1582: Claes Jansz. bij dode van zijn moeder Marritgen Claesdochter (rep. fol. 137).
10-3-1598: Claes Jansz. Colijn, wonende in den Haghe, oud 25 jaar, vernieuwt de eed (rep. fol. 137).
23-7-1601: Henrik Jorisz. te Voerschoten, oud ca. 28 jaar, na overdracht door Claes Jansz. Colijn (rep. fol. 137).

Heb dit niet geverifieerd maar zie evt. ook zijn vermeldingen in de slagturfboeken van Stompwijk op Hogenda.

Peter S

Jacques

Voor de duidelijkheid, je hebt het hier over oude Jan Cornelisz Colijn, zijn broer jonge Jan was al vóór juli 1585 overleden. Louris Meesz lijkt me Louris Meesz van Roon te zijn, die was getrouwd met Anna Joachimsdr

Je kan iets meer vinden over Jan Cornelisz Colijn in OV 1977/298, een leen in Stompwijk:
14-05-1572: Jan Cornelisz. Colijn als man en voogd van Marijtge Claesdochter, bij dode van haar vader Claes Andriesz. (rep. f 137).
08-06-1582: Claes  Jansz. bij dode van zijn moeder Marritgen Claesdochter (rep. f 137).
10-03-1598: Claes  Jansz. Colijn, wonende in den Haghe,  oud  25 jaar, vernieuwt de eed (rep. f 137).

Heb je in elk geval zijn vrouw en een zoon. Mogelijk is Gerrit Jansz Colijn, die op 28-05-1652 een huis in Wassenaar verkoopt, er ook een? Overigens zie ik in het transport van 10-07-1614 alleen dat Jan Jansz Cocq en Louris Meesz executeur-testamentair zijn, er staat niet dat ze ook erfgenamen waren.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Frans en anderen, Bedankt voor jullie reacties. Ik heb vanmorgen het originele rechterlijk archief van Wassenaar Inv Nr 7 geraadpleegd en daar staat boven de akte geschreven als toevoeging dat beide executeurs erfgenamen zijn van Jan Cornelisz Colijn. De overige adviezen zal ik verwerken in mijn onderzoek. Met vriendelijke groeten, Jacques

Jacques Duivenvoorden

Ik zou niet al te snel conclusies trekken Jacques. Wat erboven staat geschreven is géén toevoeging, maar a.h.w. de korte inhoud van de akte. Staat bij andere akten ook zo: XX verkoopt aan YY. Er staat niet dat de executeurs ook de erfgenamen zijn - dat kan natuurlijk wel, maar het staat er niet. Net zo goed is een scenario denkbaar dat Jan geen nakomelingen had en dat de woning namens zijn collaterale erfgenamen door de executeurs werd verkocht.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

In een akte bij notaris Oudevliet in Leiden op 17 oktober 1590 (ELO, archiefnummer 0506, ONA, Inv. Nr. 55, f. 167v en 168; scan 0183) is te lezen:

"Jan Cornelisz Colijn inden naeme ende van weegen Jan Jansz Cock sijn behoede soen". Deze akte wordt opgetekend in het huis van Laurens Andriesz Swaenswijck, burgemeester van Leiden. Het huis in de Nobelstraat is genaamd "'t Beleg van Alckmaer"

Jacques Duivenvoorden

Jan Jansz (de) Cock staat vermeld onder nr. 81 op blz. 49 van "De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795" (H.P. Fölting, 1985).

Hij is volgens deze vermelding begraven in de Grote Kerk van 's-Gravenhage op 26 juni 1636. Hij was volgens deze vermelding gehuwd met Engeltgen van Voorburch, dochter van Willem van Voorburch en N.N. .

Hij was burgemeester van 's-Gravenhage nov. 1602 - nov. 1609 en vervolgens nov. 1612 - nov. 1614 en tenslotte nov. 1615 - nov. 1616.

Hij was zoals eerder aangegeven regent van het Sacraments-Gildehuis van 1594-1618. Zijn schoonvader Jan Cornelisz Colijn was ook regent van het Sacraments-Gildehuis.

Wellicht is Jan Jansz Cocq in 2e echt gehuwd met genoemde Engeltgen van Voorburch. Anders is het niet te verklaren dat Jan Cornelisz Colijn zijn schoonvader was. De geboortedata van de kinderen zoals vermeld bij Fölting kunnen hiervoor een indicatie geven: de oudste zoon uit het huwelijk met Engeltgen van Voorburch genaamd Dirk is geboren ca. 1616 terwijl Jan Jansz Cocq in 1590 vermeld werd als schoonzoon van Jan Cornelisz Colijn.

Wie kan dit verduidelijken?

Jacques Duivenvoorden

Vanmorgen bij het gemeentearchief in Den Haag alle onroerend goed transacties nagelopen van Jan Cornelisz Colijn. Ik kwam er achter dat zijn achternaam ook voorkomt als Kolen, Colen en Coolen. Hij was lakenkoper en gaf bij de koop van een huis laken cadeau ter waarde van 24 gulden en twee zijden mouwen voor de dochter van verkoper Gerrit Jansz. Bij een hypotheek stond vermeld met vraagteken of Jan Cornelisz Colijn secretaris van Stompwijk was in 1560. Wie kan dat bevestigen of ontkennen?

Jacques Duivenvoorden

Beste Peter, In de slagturfboeken van Stompwijk van 1611-2619 staat Jan Cornelisz Colijn vermeld als "Jan Cornelisz Colijn in Den Haag". Dat geeft duidelijkheid over dat dit dezelfde Jan Cornelisz Colijn is die lakenkoper in Den Haag is. Helaas is er een hiaat in het rechterlijk archief van Stompwijk zodat ik transporten na zijn overlijden in 1613 niet kan inzien. Met vriendelijke groeten, Jacques

Jacques Duivenvoorden

Bron: Gemeentearchief te Leidschendam, Inv. Nr. 71, Slagturfboek Stompwijk 1612-1619 (bewerking: F.J.A.M. van der Helm, www.hogenda.nl )


78 f.24 Leendert Goverts en Pieter Leenderts, zijn zoon tot Stompwijk O: Claas Pieters Ket W: jonge Cornelis Barthoutsz Z: zijn woning N: Jan Colijn in Den Haag
79 f.24 Jan Cornelisz Colijn tot Den Haag, 3h, O: Dirk Gerrits W: Cornelis Jorisz N: Arend=s weduwe Z: Leendert Goverts= woning
80 f.24v Dirk Gerrits Dirken tot Stompwijk, 3h, O: jonge Cornelis Jorisz W: Jan Colijn Z: Claas Pieters Ket N: Jan Pieters
112 f.33v (1616) Pieter Gerrits en Cornelis Adriaans Sman, 2 ½ h, van Jan Cornelisz Colijn O: Claas Ket W: Cornelis Gerrits Schouten Z: jonge Cornelis Barthoutsz en Pieter Leenderts N: Adriaan Pieters en jonge Cees en Leendert florisz
113 f.33v Leendert florisz tot Voorschoten, 3h, van Jan Colijn O: Adriaan Pieters W: jonge Cornelis Jorisz N: Mees Pieters Z: Pieter Gerrits en Cors Adriaans
114 f.33v Mees Pieters tot Veur, 32h, van Jan Colijn O: Dirk Cornelisz W: Cornelis Jorisz N: Dirk Jans Z: Leendert Florisz

Jacques Duivenvoorden

Heer Duivenvoorden,

Waar kan ik de koopacte van de 3 Papegaaien van 1585 vinden. Heb daar belangstelling voor, woonde in het verleden op de hoek Schouwweg/Groot Haesebroekseweg tegenover de plaats waar de 3 Papegaaien gestaan heeft. De later villa die er stond ken ik nog goed.

Arie Butterman

A.M. Butterman

Bron: Gemeentearchief Wassenaar, Rechterlijk Archief, Inv. Nr. 3, f. 17v. 16-6-1583 stilo novo (Transcriptie H.J. van der Waag, www.hogenda.nl ) Louris Cornelisz van Noordt verkoopt Jan Cornelisz Colijn een woning als huis en schuur alsmede 8 morgen land gelegen in Zuidwijk in het kwartier van de noordmiddelbuurt, belend O de Capelle camp van de St. Pieters proven van de Kerk van Wassenaar, W Symon van der Does wonende den Haag, Z de gemene Zijlwatering en N de Heerweg alsmede zekere duinen en clingen gelegen benoorden de voorsz. woning, strekkende van de Heerweg noordwaarts op daar Claes Reynen naast aan belend is, O de voorsz. St. Pieters proven en W de voorsz. Symon van der Does, belast met 6 gulden per jr tbv de weduwe en kinderen van Jan Adriaenszn. de Wilde te Leiden, 6 gulden 4 1/2 groot en 30 st per jr tbv de Kerk van Wassenaar, 4 gulden 1 st per jr tbv de Heilige Geest van Wassenaar, 18 gulden 15 st per jr tbv Marie Chaliers te Leiden, 9 gulden 7 1/2 st per jr tbv Cors Louriszn. te Voorburg, 9 gulden per jr tbv Cornelis den Oosterling te Leiden, 7 gulden 2 st 7 duit per jr (hoofdsom 100 gulden) tbv Anna Jansdr. van Beynum innocente dochter, alles tezamen 61 gulden 18 st 5 duit per jr met waarborg 5 1/2 morgen zo wei- als teelland, belend N de gemene zijlwatering, O de Kerk van Wassenaar met een halve morgen en de Barnadieten te Warmond, Z het Capittel Hoofs van Holland en W de kerkdam, 1 1/2 morgen geestland, belend O en W Jan Claes Symonsznzn. erfgenamen, Z de Rijdweg en N de schuldenaar met de voorsz. 5 1/2 morgen, onder overhandiging van de oude brief van 11-3-1579 verleden voor de schout van Wassenaar. 18v. 16-6-1583. (Oude) Jan Cornelisz Colijn wonende in de Haag neemt de voorsz. schulden over als eigen schuld met hypotheek op het gekochte onroerend goed.

Jacques Duivenvoorden

Jan Cornelisz Colijn bezat van 1598-1602 onroerend goed 1140 roeden Gasthuiskamp in Katwijk.

M54     1440R     Gasthuiskamp     Pastorie te Wassenaar.
1416     Willem van Leeuwen. [14S64bel]
1466     Gasthuiskamp. [14S14bel]
1495     Willem van Leeuwen. [14S416bel]
1544     Pastorie te Wassenaar 14H 40R. Gebruiker Wouter Arentsz. [15M54]
1561,64     Pastoor te Wassenaar 2M 2H. Huurder Nanninck Jansz. [15M54]
1598     Jan Cornelisz. Colyn te Den Haag. Gebruiker Cornelis Meesz. [15M54]
1602     Corns. Meesz. [16K144-3bel]
1612     Joriaen en erven, baljuw van Wassenaar. [16K180-1bel]
1652     Hr. President Haga. [16K126-1bel]
1832     Vicary van Wassenaar. [KV554-55]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Luf]

 http://www.historievankatwijk.nl/prekadaster/M054.htm

En de kaart met de locatie van perceel M54:

http://www.historievankatwijk.nl/prekadaster/Kaart07.htm

Jacques Duivenvoorden


Ik heb de vermelding van Jan Cornelisz Colijn als eigenaar van de Gasthuiskamp in Katwijk nagelopen in de betreffende morgenboeken van Katwijk in het Oud Archief Rijnland:

Hoogheemraadschap Rijnland, OAR, Inv. Nr. 5231a, Morgenboek Katwijk 1580, f. 3 verso Katrijn Wouters bruijckt vande pastorie van Wassenaer II morgen II ½ hont

Hoogheemraadschap Rijnland, OAR, Inv. Nr. 5231b, Morgenboek Katwijk 1588, f. 14 Cornelis Meesz bruijcker eijgen Jan Cornelisz Colijn inden Haege twee morgen twee hont.

Hoogheemraadschap Rijnland, OAR, Inv. Nr. 5231b, Morgenboek Katwijk 1592, f. 7 verso Jan Cornelisz Kolijn inden Haege eijgen bruijcker Cornelis Meesz tot Valckenburch II morgen II hont

Hoogheemraadschap Rijnland, OAR, Inv. Nr. 5231b, Morgenboek Katwijk 1596, f. 10 verso Die Pastorie tot Wassenaer eijgen Wouter Aertsz ghebruijcker ende is groot XIIIc XL roeden (1440 roeden)
Jan Cornelisz Colijn inden Haghe nu eijgen ende Cornelis Meesz bruijcker

Hieruit blijkt dat Jan Cornelisz Colijn in 1588 al eigenaar was van de Gasthuiskamp.

De basisinformatie komt uit deze publicatie:

Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1544, D. Parlevliet 2018 versie 2 (digitaal: http://www.historievankatwijk.nl/atlas/15atlasv2.pdf ) ;

Perceelnummer morgenboek 1544: M54 Die Pastoerye tot Wassenaer eyge. Wouter Arentszoon ghebruycker 14H 40R
10e Penning 1570: Pastoor te Wassenaar. Huurder Nanninck Jansz. 2M 2H

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!